Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentationsmateria l Förändringarnas tid Studentbostadsföretagens omvärldsanalys 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentationsmateria l Förändringarnas tid Studentbostadsföretagens omvärldsanalys 2010."— Presentationens avskrift:

1 Presentationsmateria l Förändringarnas tid Studentbostadsföretagens omvärldsanalys 2010

2 Bostadsmarknaden Bostadsbrist i 41 procent av landets kommuner Framförallt storstadsregionerna 40 procent av kommunerna har balans Framförallt brist på hyresrätter >> Bostadsmarknadsläget 2000-2010

3 Bostadsmarknaden Behov av fler studentbostäder i 22 högskolekommuner Av Studentbostadsföretagens medlemmar har 36 procent brist på studentbostäder Hälften av högskoleorterna har brist på studentbostäder >> Studentbostadsmarknaden 2008-2009

4 Bostadsmarknaden Kommunerna ser positivt på framtiden – ökning av byggandet 2010-2011 Bostadsrätter ökar mest Antal påbörjade bostäder under 2009 lägsta på 11 år >> Förväntad och faktisk nybyggnation av bostäder

5 Bostadsmarknaden Kommunerna ser positivt på framtiden – ökning av byggandet 2010-2011 Bostadsrätter ökar mest Antal påbörjade bostäder under 2009 lägsta på 11 år >> Påbörjade lägenheter första halvåret 2010 efter upplåtelseform Första halvåret 2010 fördubblades nybyggnationen av bostäder

6 Bostadsmarknaden Även studentbostäder ökar 2010 och 2011 Studentbostadsföretagens medlemmar färdigställde 318 studentbostäder 2009 Preliminärt bygglov för 59 studentbostäder 2009 30 procent av medlemsföretagen planerar att bygga 4 500 bostäder kommande 5 åren

7 Studenter och lärosäten Antal sökande ökade 29 procent mellan 2008 och 2009 Antal antagna ökar ungefär lika mycket Det finns 48 universitet och högskolor på 33 huvudsakliga orter Stora ungdomskullar och lågkonjunktur är anledningen Lågkonjunktur innebär också längre studier

8 Studenter och lärosäten Ökar igen runt 2020 – dock inte lika kraftigt Toppen på ungdomskullarna närmar sig >> Antal 19-åringar 2006-2030>> Antal 19-24-åringar 2006-2030

9 Studenter och lärosäten Sett till hela landet bor ungefär 25 procent av studenterna i studentbostad Stora variationer lokalt – från 7 till 50 procent >> Antal studenter och studentbostäder>> Andel av studenter na som bor i studentbostad

10 Studenter och lärosäten Internationella studenter fortsätta att öka Läsåret 2008/09 var 9 procent av studenterna internationella studenter Främst mastersstudenter från Asien som ökar Relativt lågt i ett internationellt perspektiv >> Inresande studenter som andel av alla högskolestudenter, 2007

11 Utredningar och politik Allmännyttan har slutligen fått nya villkor Alla förhandlade hyror blir normerande – även de privata företagens hyror Största förändringen: hyressättningen Förhandlingsordningen kvarstår, men de privata likställs med de kommunala Bruksvärdesregeln gäller – ”lägesfaktorn” uteblir Skyddsregel mot hyreshöjningar genom hyresnämnden

12 Utredningar och politik Boverkets utredning om studenters boende Slutsatsen: Det finns inga patentlösningar, situationen varierar kraftigt Boverket preciserar fyra punkter för att öka produktionen: 1. Statens roll genom plan- och bygglagen 2. Kommunernas roll genom markpolitik och bostadsförsörjningsansvar 3. Produktionskostnader och effektiviteten inom byggsektorn 4. Korrigera byggregler om avskiljbarhet, ljus, ljud, etc. Kommer fram till fortsatt utredning av gemensamhetsutrymmen, en ändrad byggregel och att fastighetsavgiften på korridorrum bör avskaffas

13 Utredningar och politik Avgifter för internationella studenter införs ht 2011 Freemoverstudenter utanför EES-området drabbas Ansökningsavgift införs samtidigt Forskarstudier är avgiftsfria även i fortsättningen Avgiften kommer variera – ska täcka utbildningens kostnad Pengarna ska gå tillbaka till lärosätena

14 Utredningar och politik Högskolor får rätt att hyra ut bostäder – på prov Från och med 1 januari 2011 Gäller lärosäten på orter med bostadsbrist under en femårsperiod Höjda studiemedel med 400 kr/mån från och med januari 2010 Fribeloppet höjs från och med januari 2011

15 Valet Två alternativ mot varandra De rödgröna vill införa bidrag till byggande av hyresrätter Alliansen vill låta marknaden råda och därigenom få fart på byggnationen Kristdemokraterna och Odell vill förändra fastighetsavgiften för korridorrum De rödgröna har lovat att ändra fastighetsavgiften för korridorrum

16 Valet Alliansen - bostadspolitik Ett ”skarpt” gemensamt förslag i Alliansmanifestet: Ingen samlad bostadspolitik – de enskilda partierna har förslag Ökat schablonavdrag för uthyrning av del av bostad Enskilda förslag: Fastighetsavgiften för studentkorridorer (kd), förenklade byggregler (c) och tillfälliga bygglov (kd). Vill också utreda hela fastighetstaxeringssystemet

17 Valet Alliansen - bostadspolitik Allmännyttan och hyressättningen Under förra mandatperioden (2006-2010): Högskolor får (prov)uthyra bostäder …men även: Boverkets utredning som ledde till en ändrad byggregel (avskiljbarhetskravet) Slopade statliga stöd till byggnation Förändrad fastighetsskatt som gav högre skatt till studentbostäder

18 Valet De rödgröna – bostadspolitik Ta bort fastighetsavgiften på korridorrum Återinföra investeringsstimulans och bygga 40 000 nya bostäder Sänka fastighetsavgiften på hyresrätter – sänkt tak, från 0,4 till 0,22 procent Vidga ROT-avdraget till att gälla även hyresrätter Utreda hela fastighetstaxeringssystemet

19 Valet Alliansen – utbildningspolitik 2006-2010 Införandet av yrkeshögskolan istället för KY-utbildningarna Höjda studiemedel med 400 kr/mån januari 2010 Fokus på kvalitet framför kvantitet – pengar till forskning framför studieplatser Autonomiutredningen – högskolornas frihet från staten och rätt att hyra ut bostäder Studiesociala utredningen – ledde bland annat till höjt studiemedel

20 Valet Alliansen - utbildningspolitik Ytterligare utbyggnad och fokus på yrkeshögskolan Höja studiemedlet ytterligare 500 kr från januari 2011 – blir 9 300 kr/mån Satsa på kvalitet framför kvantitet – inga nya studieplatser Vidga ROT-avdraget till att gälla även hyresrätter Centern vill införa treterminssystem

21 Valet De rödgröna - utbildningspolitik Höjda studiemedel med 600 kr/mån – 400 kr bidrag och 200 kr lån Ytterligare 6 000 studieplatser på högskolan 600 miljoner på fler lärarledda timmar

22 Analys Bostadsmarknaden Återhämtningen har börjat – första halvåret 2010 motsvarar första halvåret 2004 Allt bostadsbyggande sjunkit till rekordlåga nivåer Dock flest bostadsrätter även om hyresrätter också ökar >> Fördelningen av hyres- respektive bostadsrätter i kommunernas projektlistor 2003- 2010 Antagligen stora hyresrätter – fortfarande dyrt att bygga mindre hyresrätter/ studentbostäder

23 Analys Bostadsmarknaden Inte helt oproblematiskt med bidrag – trots bidrag har det byggts lite i Sverige En rödgrön valseger hade antagligen inneburit ökad byggnation – på kort sikt

24 Analys Bostadsmarknaden Fastighetsavgiften på studentbostäder utgör 4 procent av hyran i snitt För SABO medlemmarna utgör avgiften 2 procent En förändring känns långt borta – kd de enda i regeringen för en ändring Dock är bostadsfrågor mer på tapeten än tidigare Allt beror på om kd får med sig moderaterna – som inte varit positiva än

25 Analys Bostadsmarknaden Förändringen av allmännyttan och hyressättningen får liten effekt - för studentbostadsbranschen Möjligheten att höja hyror för att stimulera produktion hjälper inte studentbostäder eftersom hyrorna redan är höga för studenterna Boverkets utredning skapade förhoppningar – ledde inte till något konkret Dock lyftes frågorna och vissa av våra frågor synliggjordes till en vidare krets

26 Analys Studenter och lärosäten Rekordmånga studenter och söktryck i år igen Antalet sökande utanför EES-området kommer minska drastiskt 2011 Antagligen en övergångsperiod innan lärosätena börjat locka tillbaka studenter Stora ungdomskullar i två år till täcker upp stor del av det väntade tappet

27 Analys Studenter och lärosäten Med Alliansregering kommer inte fler utbildningsplatser skapas Möjligen inom yrkeshögskolan – men inte på universiteten


Ladda ner ppt "Presentationsmateria l Förändringarnas tid Studentbostadsföretagens omvärldsanalys 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser