Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En engagerad samarbetspartner inom energi!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En engagerad samarbetspartner inom energi!"— Presentationens avskrift:

1 En engagerad samarbetspartner inom energi!
Vega Energi erbjuder drift- och konsulttjänster inom värme och kyla för teknikintensiva kunder. Vi är ett företag med kompetenta och engagerade medarbetare som arbetar med återkommande kunder för långsiktiga affärer. Vega Energi har sysslat med energifrågor i ca 20 år och de enskilda medarbetarnas initiativ är det som driver oss framåt. Vi är ca 40 st anställda och omsatte 2012 ca 70 mkr. Vi har vårt huvudkontor i Kungens Kurva. Besök gärna vår hemsida för mer information

2 FÖRETAGET ETABLERADES: 1994 ÄGARE: VEGA AB OMSÄTTNING: 2013, ca 65 Mkr
BEHÖRIGHETER FÖRETAGET KVALITET (ISO 9001) MILJÖ (ISO 14001) ARBETSMILJÖ (OHSAS 18001) BAS P & U ENERGIDEKLARATIONER FÖRETAGSCERTIFIKAT KYLA BEHÖRIGA FÖR ENERGIGASER RIKSBEHÖRIGHET OVK ALLMÄN ELBEHÖRIGHET BEHÖRIG BESIKTNINGSM. STHLM HK HETA ARBETEN SBA – INTERN BRANDSKYDDSK. ESA – ELSÄKERHETSARBETE SSG – STANDARD SOLUTION GROUP MOBILA ARBETSPLATTFORMAR FALLSKYDD & STÄLLNINGSBYGG ETABLERADES: 1994 ÄGARE: VEGA AB OMSÄTTNING: 2013, ca 65 Mkr ANSTÄLLDA: ca 40 st HVD.KONTOR: Kungens Kurva

3 AFFÄRSIDÉ VÄRDEGRUNDER RAKEL Vega Energi erbjuder drift- och konsulttjänster inom värme och kyla för teknikintensiva kunder. Med ett stort engagemang och flexibilitet fixar vi funktioner, ekonomi och miljö. ROLIGT ANSVAR KOMPETENS ENGAGEMANG LYSSNA

4 AFFÄRSOMRÅDEN PRODUKTIONSPROCESSER INOM ENERGI OCH INDUSTRI
TJÄNSTER AFFÄRSOMRÅDEN Ingenjörsarbete, Utredningar, förstudier och projektering. Leda och driva projekt Bemanning på drifttjänster Installation av fjärrvärme eller fjärrkylacentraler Energiöversyn, sparar din energi och vår miljö Mättjänster för temperatur, fukt, luftflöde, luftkvalitet, radon, elbelastning, elsäkerhet, belysning och termografering. Utbildningar inom energiområdet PRODUKTIONSPROCESSER INOM ENERGI OCH INDUSTRI FASTIGHETSTEKNIK

5 NÄR NI BEHÖVER HJÄLP TILL EXEMPEL MED:
DRIFTENTREPRENADER (INKL UNDERHÅLL) PROJEKTLEDNING UTREDNINGAR ANLÄGGNINGSUTVECKLING DRIFTOPTIMERING ENERGIEFFEKTIVISERING DRIFTSÄTTNING AKUTA DRIFTPROBLEM AKUTA UNDERHÅLLSPROBLEM RESURSFÖRSTÄRKNING P.G.A. SJUKDOM RESURSFÖRSTÄRKNING VID SEMESTER RESURSFÖRSTÄRKNING VID UTBILDNING ARBETSTOPPAR KOMPETENSFÖRSTÄRKNING

6 24 TIMMAR PER DYGN, ÅRET RUNT
BEREDSKAP 24 TIMMAR PER DYGN, ÅRET RUNT

7 RÖDA TRÅDEN GODA EXEMPEL Stor Stockholms Lokaltrafik Sandvik
ANLÄGGNINGSUTVECKLING DRIFTOPTIMERING BRÄNSLEOPTIMERING INCITAMENT FASTIGHETSUTVECKLING ENERGI EFFEKTIVISERING

8 EFFEKTIVISERING - INCITAMENT
RÖDA TRÅDEN GODA EXEMPEL INITIATIV FÖR EFFEKTIVISERING AV MEDIAFÖRBRUKNINGAR TILL STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK EFFEKTIVISERING - INCITAMENT

9 4114 FRIHAMNEN - Normalårskorrigerad jämförelse
RÖDA TRÅDEN 4114 FRIHAMNEN - Normalårskorrigerad jämförelse Q1-Q4, 2013

10 EFFEKTIVISERING - INCITAMENT
RÖDA TRÅDEN RESULTAT 2013 13 ST BUSSDEPÅER FÖR ALLA REDOVISADE ANLÄGGNINGAR EN TOTAL MINSKNING AV: MWh kr 971,2 TON CO2 EFFEKTIVISERING - INCITAMENT

11 EFFEKTIVISERING - ENRAT
RÖDA TRÅDEN GODA EXEMPEL Sandvik Tooling i Västberga EFFEKTIVISERING - ENRAT

12 FJÄRRVÄRME: APRIL 2013 – DECEMBER 2013
RESULTAT - UTFALL SANDVIK VÄSTBERGA UPPNÅDD BESPARING APRIL – DECEMBER 2013 ”Visar vägen” FJÄRRVÄRME: APRIL 2013 – DECEMBER 2013

13 RESULTAT - UTFALL MILJÖKONSEKVENSER
Utsläppsvärden vid produktion av fjärrvärme: KÄLLA: Fortums "Miljööversikt, Stockholm, Fortum Värme och miljön 2011" Reviderad MINSKADE MILJÖUTSLÄPP SANDVIK I VÄSTBERGA Koldioxid kg Kväveoxider kg Svaveldioxid kg Soft kg ”Visar vägen” MILJÖ UTSLÄPP: JANUARI NULÄGE MILJÖKONSEKVENSER P.G.A. BESPARINGAR I ENERGIFÖRBRUKNINGEN

14 ORGANISATION

15 REFERENSER STÖRRE PRODUKTIONANLÄGGNINGAR
Ångcentralen Karolinska Sjukhuset Befintlig panncentral med 1 st panna för bio-olja samt övriga för EO1. Kund: Fortum Värme Lidingö Värmeverk Anläggningen som är en spets och reservanläggning består av 3 st fliseldad panna, 1 st oljeeldade (EO5) pannor på 30 MW/st (90 MW). Till uppdraget hör även 3 st pumpstationer för fjärrvärme. Kund: Fortum Värme Nacka Sjukhus Anläggningen som uppfördes 1978, utgjordes av tre pannor som eldades med Tallolja respektive eldningsolja nr 4. I anläggningen fanns också en elångpanna, en elpanna samt en värmepump. Den totala energiproduktionen uppgick årligen till ca 10 GWh och den installerade effekt var ca 10 MW. Vi medverkade till stora delar i ombyggnader och sedermera även till stora delar i avvecklingen av anläggningen. Kund: Fortum Värme Scania Södertälje Scania – pannan – Strömstationen. Avtal med Dynamate AB på panncentralen kallad Strömstationen. En reserv- och spetsanläggning på ca 50 MW, som producerar värme med eldningsolja. Uppdragsgivare: Dynamate AB. Uppdraget utfördes under år Kund: Dynamate AB Uppdrag: Rusta upp anläggningen i driftklart skick, provdrift samt förvalta anläggningen på order av Dynamate

16 REFERENSER STÖRRE PRODUKTIONANLÄGGNINGAR Ångcentralen i Snäckviken
Astra Zeneca i Snäckviken. Anläggningen har en installerad effekt på ca 75 MW fördelat på energislagen elpanna 25 MW, kombinerad lösningsmedel/olja 25 MW samt EO1 25 MW. Lösningsmedlet är en restprodukt i processen. Anläggningen producerar ånga till processen för medicintillverkning med ett ångtryck på maximalt 25 bar. Kund: Astra Zeneca Akalla Kylcentral Akalla kylcentral som består av ca 50 MW kylaggregat fördelat på VP1-2 6 MW kyla/7.5 Värme/st, VP3 14 mW kyla/10 MW värme, KM4-5 6 MW kyla/7,5 MW värme samt KM6 på ca 13 MW kyla. Till dessa anläggningar finns 24 st kyltorn med utrustning. Kund: Fortum, Värme Skärholmens Kylcentral Skärholmens (Kv Hästholmen 1) för fjärrkylaproduktion på Ekholmsvägen 25, Skärholmen. Anläggningen finns inrymd i före detta SvBo:s panncentral. Maskineriet består i stort sätt av 3 st kylaggregat. Dessutom finnns kyltornsutrustningar samt ett system för frikyla. Anläggningen har en kapacitet på ca 11 MW kyla och försörjer stora delar av Skärholmens Centrum samt Köpcentrumet Kungens Kurva.. Kund: Fortum Värme Hornsbergs Kylcentral Denna anläggning består av en ackumulator (akvifär) på ca m³ samt 4 st turbinmaskiner på 6,5 MW/st. I uppdraget ingår 3 st pumpstationer för fjärrvärme. Kund: Fortum Värme

17 REFERENSER STÖRRE PRODUKTIONANLÄGGNINGAR Ösmo Panncentral.
Strax före Nynäshamn. Värmeproduktion med hjälp av 2 st träflis-pannor som huvudbränsle. Årlig produktion om ca 17 GWh. I uppdraget ingår även infrastruktur och 16 st undercentraler. Driftentreprenad på denna PC sedan 2003. Kund: Värmevärden Nynäshamn AB Nykvarns Värmecentral Anläggningen består av 1 st fliseldad panna, 1 st bio-olje eldad panna, 1 st panna för eldningsolja 1, 2 st elpannor, 1 st solfångarfält och samt en ackumulator på m³. Totalt är anläggningen på 20 MW med en årlig produktion på ca 30 GWh.. Uppdraget utfördes mellan Kund: Telge Nät AB Orminge Värmeverk. Har Vega Energi ”driftat” på entreprenad åt Fortum Värme sedan juni 2002 fram till augusti I denna anläggning finns en panna på 10 MW av typen BETAB med en så kallad förugn. Anläggningen var även försedd med två oljepannor (EO5), en på 15 MW och en på 7 MW, båda från Dessutom fanns två elpannor installerade 1986 på 4 MW per styck. Verket levererar ca 55 GWh värme per år och ca 36 ton aska. Den installerade effekten var ca 40 MW. Kund: Fortum Värme Järna Värmecentral Telge utvinner metangas från hushållsavfall på Tveta avfallsanläggning som sedan används som bränsle i Värmeverket. Havreskalspannan kallad Iris som producerar ca 20 GWh energi per år. Dessutom installerades 2012 ytterligare en ny havreskals – pellets anläggning i Järna Kund: Telge Nät AB

18 REFERENSER STÖRRE PRODUKTIONANLÄGGNINGAR PC Farmen (Täby)
Anläggningen är sammanbunden med PC Galten sedan 2004 och fungerar som spets- och reservanläggning. Värmeproduktionen sker med eldningsolja 5 i två hetvattenpannor. I uppdraget ingår även infrastruktur och undercentraler. Driftentreprenad enligt ABFF04 sedan 2001 åt AB Fortum Värme. PC Galten (Täby) En lokal närvärmeanläggning för bl.a Täby Centrum och Viggby Gärde. Värmeproduktionen sker med med olika slags biooljor i två konverterade pannor. Några exempel på biooljor är tallbäcksolja och MFA. Den totala energiproduktionen uppgår årligen till ca 70 GWh. Driftentreprenad enligt ABFF04 sedan 2001 åt AB Fortum Värme. Hagbytippens Gasanläggning Anläggningen består av en pumpstation och ca 7 km gasledning med tillhörande utrustning. SÖRAB har även en gaspanna placerad i PC Galten. I anläggningen finns en panna för biogas som ägs av SÖRAB. Gasen produceras i Hagbytippen. Gaspannan sköts av Vega Energi AB. Den årliga produktionen uppgår till ca 3 GWh. Driftentreprenad enligt ABFF04 sedan 2004 åt SÖRAB. Kund: SÖRAB Tveta Gasanläggning Telge utvinner metangas från hushållsavfall på Tveta avfallsanläggning som sedan används som bränsle i Värmeverket. Havreskalspannan kallad Iris som producerar ca 20 GWh energi per år. Dessutom installerades 2012 ytterligare en ny havreskals – pellets anläggning i Järna Kund: Telge Nät AB

19 REFERENSER FLER OCH MINDRE PRODUKTIONANLÄGGNINGAR Vansbro Pellets
Värmecentral, Brf Brickbandet- och Norrby. Akzo Nobel, Nacka Panncentralen i St Vika. PC Djurgården PC Sandudden PC Sticklinge PC Bollmora Dana gruppboende. Östertälje Hölöverken, Södertälje Hölöskolan, Södertälje Mölnboskolan, Södertälje PC Ekebyhov PC Trafikflyget PC Nacka Forum PC Grindsjön Åva Gymnasium PC Berga Garnison PC Arninge PC Jarlaberg PC Nymilen PC Brandsprutan PC Hägern PC Jollen PC Tumstocken PC Viggby Gärde PC Örnstigen Farsta Kylcentral Älvsjö Kylcentral Tensta Kylcentral Vällingby Kylcentral Järla Sjö Kylcentral Danderyds Sjukhus Dalenum, Lidingö Fjärrkyla Södertälje Fjärrvärme Almnäs Fjärrkyla Södermalm Fjärrvärme Orminge Fjärrvärme Ösmo Kringlan Södertälje

20 REFERENSER KFF & VENCOM Bromma Blocks Köpcentrum
Centrumfastigheter med fjärrvärme, kyla, ventilation, återvinning, reservkraft, kraft och belysning, styr och regler samt byggnationer. Även stöd till hyresgäster. Kund: VENCOM (fd KFF) COOP Vinsta Centrumfastigheter med fjärrvärme, Kyla, ventilation, reservkraft, kraft och belysning, styr och regler samt byggnationer. Även stöd till hyresgäster Kund: KF Fastigheter Sjötelegrafen ll. hyresgäster Kund: VENCOM (fd KFF) KF Stuvsta Centrumfastigheter med fjärrvärme, Kyla, ventilation, reservkraft, kraft och belysning, styr och regler samt byggnationer. Även stöd till hyresgäster Kund: KF Fastigheter KF Tungelsta Mindre centrumfastigheter med fjärrvärme, kyla, ventilation, reservkraft, kraft och belysning, styr och regler samt byggnationer. Även stöd till hyresgäster Kund: KF Fastigheter

21 REFERENSER FORTIFIKATIONSVERKET Berga Garnison
Omfattningen innefattas av bl.a. värmeproduktion i form av pellets- och oljeanläggningar, värmesystem inkl distributionssystem, ventilation, kyla, bassänger, hamnanläggningar, avloppssystem, el- och styrsystem, fastighetsdrift och mark. Kund: FortF Svea Livgarde Försvarsmaktens regement och förband i bl.a. Kungsängen Kund:FortF Grindsjön En Av försvarets forskningsanläggning! Kund:Försvaret Ursvik Försvarets forskningsanläggning! Kund:FortF Karlbergsslott Försvarets Militärhögskola Kund: FortF

22 REFERENSER SL OCH OPERATÖRER Arriva Bussdepåer Stor Stockholm
Tillsyn och underhåll gällande el, värme, ventilation, kyla, lokaler, fastigheter samt stationer och depåer i Stockholm områdena Ekerö bussarna, Lidingöbanan, Lunda, Märsta, Nockebybanan, Norrort Täby med sateliter, Roslagsbanan, Råsta, Saltsjöbanan samt Tvärbanan. Kund: Arriva Bussdepåer Stor Stockholm Drift och underhåll gällande värme, ventilation och kyla hos SL´s Buss depåer, bussramper och terminaler. Uppdraget omfattar 22 depåer och 51 terminaler geografiskt fördelade mellan Norrtälje-Nynäshamn Kund: SL Keolis Drifttekniskt stör för den tekniska förvaltningen Kund: Keolis Nobina Drifttekniskt stör för den tekniska förvaltningen Kund: Nobina

23 REFERENSER LANTMÄNNEN Lantmännen
Lantmännen Ceralia Foods tillverkar livsmedel, färdig mat och basvaror. Kända varumärken är Kungsörnen, AXA, Gran Gusto, Go Green, Frigodan och Ögon Blink m.fl. Fabriken innehåller ett antal olika processer. Här finns ånga, hetvatten, processventilation, kyla, processvatten, tryckluft, avlopp. sprinklersystem m.m. Vega Energis uppdrag innefattar bl.a. drift- och underhåll av dessa system men även samtliga förekommande reparationer. Kund: Lantmännen

24 MWh (200 GWh)

25 KUNDER


Ladda ner ppt "En engagerad samarbetspartner inom energi!"

Liknande presentationer


Google-annonser