Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En engagerad samarbetspartner inom energi! Vega Energi erbjuder drift- och konsulttjänster inom värme och kyla för teknikintensiva kunder. Vi är ett företag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En engagerad samarbetspartner inom energi! Vega Energi erbjuder drift- och konsulttjänster inom värme och kyla för teknikintensiva kunder. Vi är ett företag."— Presentationens avskrift:

1 En engagerad samarbetspartner inom energi! Vega Energi erbjuder drift- och konsulttjänster inom värme och kyla för teknikintensiva kunder. Vi är ett företag med kompetenta och engagerade medarbetare som arbetar med återkommande kunder för långsiktiga affärer. Vega Energi har sysslat med energifrågor i ca 20 år och de enskilda medarbetarnas initiativ är det som driver oss framåt. Vi är ca 40 st anställda och omsatte 2012 ca 70 mkr. Vi har vårt huvudkontor i Kungens Kurva. Besök gärna vår hemsida för mer information www.vega-energi.sewww.vega-energi.se

2 FÖRETAGET ETABLERADES: 1994 ÄGARE: VEGA AB OMSÄTTNING: 2013, ca 65 Mkr ANSTÄLLDA: ca 40 st HVD.KONTOR: Kungens Kurva KVALITET (ISO 9001) MILJÖ (ISO 14001) ARBETSMILJÖ (OHSAS 18001) BAS P & U ENERGIDEKLARATIONER FÖRETAGSCERTIFIKAT KYLA BEHÖRIGA FÖR ENERGIGASER RIKSBEHÖRIGHET OVK ALLMÄN ELBEHÖRIGHET BEHÖRIG BESIKTNINGSM. STHLM HK HETA ARBETEN SBA – INTERN BRANDSKYDDSK. ESA – ELSÄKERHETSARBETE SSG – STANDARD SOLUTION GROUP MOBILA ARBETSPLATTFORMAR FALLSKYDD & STÄLLNINGSBYGG BEHÖRIGHETER

3 AFFÄRSIDÉ Vega Energi erbjuder drift- och konsulttjänster inom värme och kyla för teknikintensiva kunder. Med ett stort engagemang och flexibilitet fixar vi funktioner, ekonomi och miljö. ROLIGT ANSVAR KOMPETENS ENGAGEMANG LYSSNA VÄRDEGRUNDER RAKEL

4 AFFÄRSOMRÅDEN PRODUKTIONSPROCESSER INOM ENERGI OCH INDUSTRI FASTIGHETSTEKNIK Ingenjörsarbete, Utredningar, förstudier och projektering. Leda och driva projekt Bemanning på drifttjänster Installation av fjärrvärme eller fjärrkylacentraler Energiöversyn, sparar din energi och vår miljö Mättjänster för temperatur, fukt, luftflöde, luftkvalitet, radon, elbelastning, elsäkerhet, belysning och termografering. Utbildningar inom energiområdet TJÄNSTER

5 TILL EXEMPEL MED : DRIFTENTREPRENADER (INKL UNDERHÅLL) PROJEKTLEDNING UTREDNINGAR ANLÄGGNINGSUTVECKLING DRIFTOPTIMERING ENERGIEFFEKTIVISERING DRIFTSÄTTNING AKUTA DRIFTPROBLEM AKUTA UNDERHÅLLSPROBLEM RESURSFÖRSTÄRKNING P.G.A. SJUKDOM RESURSFÖRSTÄRKNING VID SEMESTER RESURSFÖRSTÄRKNING VID UTBILDNING ARBETSTOPPAR KOMPETENSFÖRSTÄRKNING NÄR NI BEHÖVER HJÄLP

6 BEREDSKAP 24 TIMMAR PER DYGN, ÅRET RUNT

7 RÖDA TRÅDEN ANLÄGGNINGSUTVECKLING DRIFTOPTIMERING BRÄNSLEOPTIMERING INCITAMENT FASTIGHETSUTVECKLING ENERGI EFFEKTIVISERING GODA EXEMPEL Stor Stockholms Lokaltrafik Sandvik

8 RÖDA TRÅDEN EFFEKTIVISERING - INCITAMENT GODA EXEMPEL

9 RÖDA TRÅDEN 4114 FRIHAMNEN - Normalårskorrigerad jämförelse 2014-02-04 Q1-Q4, 2013

10 RÖDA TRÅDEN EFFEKTIVISERING - INCITAMENT RESULTAT 2013 13 ST BUSSDEPÅER FÖR ALLA REDOVISADE ANLÄGGNINGAR EN TOTAL MINSKNING AV: 11 285 MWh 12 176 000 kr 971,2 TON CO2

11 RÖDA TRÅDEN EFFEKTIVISERING - ENRAT GODA EXEMPEL

12 RESULTAT - UTFALL FJÄRRVÄRME: APRIL 2013 – DECEMBER 2013 SANDVIK VÄSTBERGA UPPNÅDD BESPARING APRIL – DECEMBER 2013 ”Visar vägen”

13 RESULTAT - UTFALL MILJÖ UTSLÄPP: JANUARI 2013 - NULÄGE MILJÖKONSEKVENSER Utsläppsvärden vid produktion av fjärrvärme: KÄLLA: Fortums "Miljööversikt, Stockholm, Fortum Värme och miljön 2011" Reviderad 2012-02-22 MINSKADE MILJÖUTSLÄPP SANDVIK I VÄSTBERGA Koldioxid83.268 kg Kväveoxider 120 kg Svaveldioxid 31 kg Soft 9 kg ”Visar vägen” MILJÖKONSEKVENSER P.G.A. BESPARINGAR I ENERGIFÖRBRUKNINGEN

14 ORGANISATION

15 REFERENSER STÖRRE PRODUKTIONANLÄGGNINGAR Ångcentralen Karolinska Sjukhuset Befintlig panncentral med 1 st panna för bio-olja samt övriga för EO1. Kund: Fortum Värme Nacka Sjukhus Anläggningen som uppfördes 1978, utgjordes av tre pannor som eldades med Tallolja respektive eldningsolja nr 4. I anläggningen fanns också en elångpanna, en elpanna samt en värmepump. Den totala energiproduktionen uppgick årligen till ca 10 GWh och den installerade effekt var ca 10 MW. Vi medverkade till stora delar i ombyggnader och sedermera även till stora delar i avvecklingen av anläggningen. Kund: Fortum Värme Lidingö Värmeverk Anläggningen som är en spets och reservanläggning består av 3 st fliseldad panna, 1 st oljeeldade (EO5) pannor på 30 MW/st (90 MW). Till uppdraget hör även 3 st pumpstationer för fjärrvärme. Kund: Fortum Värme Scania Södertälje Scania – pannan – Strömstationen. Avtal med Dynamate AB på panncentralen kallad Strömstationen. En reserv- och spetsanläggning på ca 50 MW, som producerar värme med eldningsolja. Uppdragsgivare: Dynamate AB. Uppdraget utfördes under år 2005 - 2010 Kund: Dynamate AB Uppdrag: Rusta upp anläggningen i driftklart skick, provdrift samt förvalta anläggningen på order av Dynamate

16 REFERENSER STÖRRE PRODUKTIONANLÄGGNINGAR Ångcentralen i Snäckviken Astra Zeneca i Snäckviken. Anläggningen har en installerad effekt på ca 75 MW fördelat på energislagen elpanna 25 MW, kombinerad lösningsmedel/olja 25 MW samt EO1 25 MW. Lösningsmedlet är en restprodukt i processen. Anläggningen producerar ånga till processen för medicintillverkning med ett ångtryck på maximalt 25 bar. Kund: Astra Zeneca Skärholmens Kylcentral Skärholmens (Kv Hästholmen 1) för fjärrkylaproduktion på Ekholmsvägen 25, Skärholmen. Anläggningen finns inrymd i före detta SvBo:s panncentral. Maskineriet består i stort sätt av 3 st kylaggregat. Dessutom finnns kyltornsutrustningar samt ett system för frikyla. Anläggningen har en kapacitet på ca 11 MW kyla och försörjer stora delar av Skärholmens Centrum samt Köpcentrumet Kungens Kurva.. Kund: Fortum Värme Akalla Kylcentral Akalla kylcentral som består av ca 50 MW kylaggregat fördelat på VP1-2 6 MW kyla/7.5 Värme/st, VP3 14 mW kyla/10 MW värme, KM4- 5 6 MW kyla/7,5 MW värme samt KM6 på ca 13 MW kyla. Till dessa anläggningar finns 24 st kyltorn med utrustning. Kund: Fortum, Värme Hornsbergs Kylcentral Denna anläggning består av en ackumulator (akvifär) på ca 60 000 m³ samt 4 st turbinmaskiner på 6,5 MW/st. I uppdraget ingår 3 st pumpstationer för fjärrvärme. Kund: Fortum Värme

17 REFERENSER STÖRRE PRODUKTIONANLÄGGNINGAR Ösmo Panncentral. Strax före Nynäshamn. Värmeproduktion med hjälp av 2 st träflis-pannor som huvudbränsle. Årlig produktion om ca 17 GWh. I uppdraget ingår även infrastruktur och 16 st undercentraler. Driftentreprenad på denna PC sedan 2003. Kund: Värmevärden Nynäshamn AB Orminge Värmeverk. Har Vega Energi ”driftat” på entreprenad åt Fortum Värme sedan juni 2002 fram till augusti 2007. I denna anläggning finns en panna på 10 MW av typen BETAB med en så kallad förugn. Anläggningen var även försedd med två oljepannor (EO5), en på 15 MW och en på 7 MW, båda från 1967. Dessutom fanns två elpannor installerade 1986 på 4 MW per styck. Verket levererar ca 55 GWh värme per år och ca 36 ton aska. Den installerade effekten var ca 40 MW. Kund: Fortum Värme Nykvarns Värmecentral Anläggningen består av 1 st fliseldad panna, 1 st bio-olje eldad panna, 1 st panna för eldningsolja 1, 2 st elpannor, 1 st solfångarfält och samt en ackumulator på 1 700 m³. Totalt är anläggningen på 20 MW med en årlig produktion på ca 30 GWh.. Uppdraget utfördes mellan 2003 - 2005 Kund: Telge Nät AB Järna Värmecentral Telge utvinner metangas från hushållsavfall på Tveta avfallsanläggning som sedan används som bränsle i Värmeverket. Havreskalspannan kallad Iris som producerar ca 20 GWh energi per år. Dessutom installerades 2012 ytterligare en ny havreskals – pellets anläggning i Järna Kund: Telge Nät AB

18 REFERENSER STÖRRE PRODUKTIONANLÄGGNINGAR PC Farmen (Täby) Anläggningen är sammanbunden med PC Galten sedan 2004 och fungerar som spets- och reservanläggning. Värmeproduktionen sker med eldningsolja 5 i två hetvattenpannor. I uppdraget ingår även infrastruktur och undercentraler. Driftentreprenad enligt ABFF04 sedan 2001 åt AB Fortum Värme. Hagbytippens Gasanläggning Anläggningen består av en pumpstation och ca 7 km gasledning med tillhörande utrustning. SÖRAB har även en gaspanna placerad i PC Galten. I anläggningen finns en panna för biogas som ägs av SÖRAB. Gasen produceras i Hagbytippen. Gaspannan sköts av Vega Energi AB. Den årliga produktionen uppgår till ca 3 GWh. Driftentreprenad enligt ABFF04 sedan 2004 åt SÖRAB. Kund: SÖRAB PC Galten (Täby) En lokal närvärmeanläggning för bl.a Täby Centrum och Viggby Gärde. Värmeproduktionen sker med med olika slags biooljor i två konverterade pannor. Några exempel på biooljor är tallbäcksolja och MFA. Den totala energiproduktionen uppgår årligen till ca 70 GWh. Driftentreprenad enligt ABFF04 sedan 2001 åt AB Fortum Värme. Tveta Gasanläggning Telge utvinner metangas från hushållsavfall på Tveta avfallsanläggning som sedan används som bränsle i Värmeverket. Havreskalspannan kallad Iris som producerar ca 20 GWh energi per år. Dessutom installerades 2012 ytterligare en ny havreskals – pellets anläggning i Järna Kund: Telge Nät AB

19 REFERENSER FLER OCH MINDRE PRODUKTIONANLÄGGNINGAR Vansbro Pellets Värmecentral, Brf Brickbandet- och Norrby. Akzo Nobel, Nacka Panncentralen i St Vika. PC Djurgården PC Sandudden PC Sticklinge PC Bollmora Dana gruppboende. Östertälje Hölöverken, Södertälje Hölöskolan, Södertälje Mölnboskolan, Södertälje PC Ekebyhov PC Trafikflyget PC Nacka Forum PC Grindsjön Åva Gymnasium PC Berga Garnison PC Arninge PC Jarlaberg PC Nymilen PC Brandsprutan PC Hägern PC Jollen PC Tumstocken PC Viggby Gärde PC Örnstigen Farsta Kylcentral Älvsjö Kylcentral Tensta Kylcentral Vällingby Kylcentral Järla Sjö Kylcentral Danderyds Sjukhus Dalenum, Lidingö Fjärrkyla Södertälje Fjärrvärme Almnäs Fjärrkyla Södermalm Fjärrvärme Orminge Fjärrvärme Ösmo Kringlan Södertälje

20 REFERENSER KFF & VENCOM Bromma Blocks Köpcentrum Centrumfastigheter med fjärrvärme, kyla, ventilation, återvinning, reservkraft, kraft och belysning, styr och regler samt byggnationer. Även stöd till hyresgäster. Kund: VENCOM (fd KFF) Sjötelegrafen ll. hyresgäster Kund: VENCOM (fd KFF) COOP Vinsta Centrumfastigheter med fjärrvärme, Kyla, ventilation, reservkraft, kraft och belysning, styr och regler samt byggnationer. Även stöd till hyresgäster Kund: KF Fastigheter KF Stuvsta Centrumfastigheter med fjärrvärme, Kyla, ventilation, reservkraft, kraft och belysning, styr och regler samt byggnationer. Även stöd till hyresgäster Kund: KF Fastigheter KF Tungelsta Mindre centrumfastigheter med fjärrvärme, kyla, ventilation, reservkraft, kraft och belysning, styr och regler samt byggnationer. Även stöd till hyresgäster Kund: KF Fastigheter

21 REFERENSER FORTIFIKATIONSVERKET Berga Garnison Omfattningen innefattas av bl.a. värmeproduktion i form av pellets- och oljeanläggningar, värmesystem inkl distributionssystem, ventilation, kyla, bassänger, hamnanläggningar, avloppssystem, el- och styrsystem, fastighetsdrift och mark. Kund: FortF Karlbergsslott Försvarets Militärhögskola Kund: FortF Svea Livgarde Försvarsmaktens regement och förband i bl.a. Kungsängen Kund:FortF Grindsjön En Av försvarets forskningsanläggning! Kund:Försvaret Ursvik Försvarets forskningsanläggning! Kund:FortF

22 REFERENSER SL OCH OPERATÖRER Bussdepåer Stor Stockholm Drift och underhåll gällande värme, ventilation och kyla hos SL´s Buss depåer, bussramper och terminaler. Uppdraget omfattar 22 depåer och 51 terminaler geografiskt fördelade mellan Norrtälje-Nynäshamn Kund: SL Arriva Tillsyn och underhåll gällande el, värme, ventilation, kyla, lokaler, fastigheter samt stationer och depåer i Stockholm områdena Ekerö bussarna, Lidingöbanan, Lunda, Märsta, Nockebybanan, Norrort Täby med sateliter, Roslagsbanan, Råsta, Saltsjöbanan samt Tvärbanan. Kund: Arriva Keolis Drifttekniskt stör för den tekniska förvaltningen Kund: Keolis Nobina Drifttekniskt stör för den tekniska förvaltningen Kund: Nobina

23 REFERENSER LANTMÄNNEN Lantmännen Lantmännen Ceralia Foods tillverkar livsmedel, färdig mat och basvaror. Kända varumärken är Kungsörnen, AXA, Gran Gusto, Go Green, Frigodan och Ögon Blink m.fl. Fabriken innehåller ett antal olika processer. Här finns ånga, hetvatten, processventilation, kyla, processvatten, tryckluft, avlopp. sprinklersystem m.m. Vega Energis uppdrag innefattar bl.a. drift- och underhåll av dessa system men även samtliga förekommande reparationer. Kund: Lantmännen

24 200 000 MWh (200 GWh)

25 KUNDER


Ladda ner ppt "En engagerad samarbetspartner inom energi! Vega Energi erbjuder drift- och konsulttjänster inom värme och kyla för teknikintensiva kunder. Vi är ett företag."

Liknande presentationer


Google-annonser