Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beroendeskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beroendeskolan."— Presentationens avskrift:

1 Beroendeskolan

2 är inte en enda homogen teori om underutvecklingens orsaker i ett historiskt perspektiv,
består av en rad forskare och verk med en gemensam ansats och ett antal gemensamma utgångspunkter

3 Beroendeskolans utgångspunkt var att u-ländernas problem hade sina rötter i kolonialismen och en för stor snarare än otillräcklig integration i världsekonomin.

4 Industriländerna hade utvecklats på bekostnad av u-länderna.
Kapitalismen innebär, enligt beroendeskolan, en utveckling och underutveckling på samma gång.

5 Värdeströmmarna går från Syd till Nord, vilket innebär att Syd blir ekonomiskt beroende av Nord

6 Franks beroendeteori:
Vinsten kommer från många, men tas hand om av få. Det kapitalistiska systemet innebär en uppdelning i centrala metropoler och perifera satelliter. Pengarna går vertikalt, inte horisontellt U-ländernas interna struktur måste även förändras, och den förändras endast genom revolution.

7 Galtungs beroendeteori:
Galtung modell gör ingen skillnad mellan kapitalistiska och icke-kapitalistiska länder. Galtung arbetar med två typer av samhällen, centrum och periferi, och vilka består av en central och en perifer grupp. Det råder intresseharmoni mellan de två centrala grupperna i de båda samhällstyperna, medan det finns en intressekonflikt mellan de båda centrala och perifera grupperna inom varje samhälle, men även mellan de två samhällstypernas periferier.


Ladda ner ppt "Beroendeskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser