Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ögonstatus Norrman / Pikwer © Basalt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ögonstatus Norrman / Pikwer © Basalt"— Presentationens avskrift:

1 Ögonstatus Norrman / Pikwer © Basalt
- Undersökning i genomfallande ljus (”röd reflex”) - Yttre Inspektion - Evertering av övre ögonlocket (enkel alt. dubbel) Kornealmikroskop - Biomikroskopi (spaltlampan) - Applanationstonometri (enligt Goldman) - Bedömning av ljusväg (homogen, kornig) Direkt oftalmoskopi (Indirekt oftalmoskopi görs av ögonläkare) Börja med att inspektera papillen. Titta på dess avgränsning som skall vara skarp, titta på färgen som skall vara orange-gul, bedöm om papillen buktar (som vid papillsvullnad vid t.ex. staspapill) eller är insjunken/urgröpt (som vid glaukom). Bedöm det peripapillära området. Om man använder s.k. röd-fritt ljus (alltså grönt) kan ofta se nervfibrerna bättre i retina. Titta också efter eventuella peripapillära atrofier i detta område som ett tecken på degeneration (ses som gulvita områden runt papillen) Följs sedan kärlbågarna runt i fundus och titta på kärlens slingrighet, kaliberväxlingar, korsningsfenomen, leta efter exudat iretin Avsluta med att titta på makulaområdet (fovea) och undersök eventuella oregelbundenheter i retina som ett tecken på t.ex. makula degeneration. Ofta är det svårt att avgöra var fovea är belägen och ett tips kan då vara att be patienten för en kort stund titta rakt in i ljuskällan så riktas alltså fovea rakt mot dig och du kan inspektera de. Fovea är ett kärlfritt område som oftast är lite mörkare än omgivande retina med ofta en liten glittrande reflex i mitten. Övriga undersökningar - BUT - break up time (tårfilmens kvalitet) - Schirmers test (tårflöde) - Cover (Manifest skelning) heterotropi – exotropi, esotropi, hyper-tropi, hypo-tropi - Uncover test (Latent skelning) heterofori – exofori, esofori, hyper-fori, hypo-fori - Fluoresceinfärgning - Seidels test för bedömning av ögonperforation - Ficklampstest (trång kammarvinkel) - Bulbpalpering för bedömning av ögontryck (trångvinkelglaukom) Övrigt Dropp- och salv-teknik Extrahera främmande kropp från konjunktiva Skriva glasögonrecept Provtagning från konjunktiva Ögonsköljning

2 Ögonstatus Norrman / Pikwer © Bedömning av injektion
Konjunktival injektion kännetecknas av att ögat har en ökad kärlteckning men denna är mest uttalad i periferin på ögat och i nedre fornix, medan ögat blir blekare närmare limbus (dvs. corneakanten). Denna typ av injektion brukar vara karakteristisk för en banal konjunktivit speciellt om injektionen syns bilateralt och är föenad med en sekretion från ögat. I princip kan sägas att patienter som har en konjunktival injektion kan troligen skötas av en allmänläkare medan de andra typerna av injrktion skall föranleda remiss till ögonläkare. Pericorneala eller Ciliära injektion har kraftigast kärlteckning närmast limbus men blir blekare längre perifert. Denna injektionstyp är karakteristisk för corneala skador typ infektioner, sår, främmande kropp etc, men även för inre retningar i ögat som vid irit. Ett ytterligare tecken på deta är att denna typ av injektion vanligen förekommer unilateralt. Generellt kan sägas att den pericorneala/ciliära injektionen tyder på en allvarligare sjukdom än vid en konjunktival injektion. Blandad injektion som kännetecknas av en mer homogen rodnad/kärlinjektion på ögats yta där man inte kan ses skillnader mellan perifert och centralt. Denna typ ses ibland vid iriter, men också vid inre ögoninflammationer såsom irit. Stasinjektionen som kännetecknas av dilaterade djupa vener som strålar rediärt under konjunktiva. Denna typ ses vid akut trångvinkelglaukom med högt tryck i ögat. Om man tror sig se en dylik är ett bra sätt att palpera ögat som om denna diagnos föreligger kan palperas "stenhårt". På denna bild ovan ses också att cornea ser "rökig" ut och detta är också ett tecken på ett högt tryck i ögat. Visus och refraktion Visusundersökning på långt håll / på nära håll (Hälften rätt på en rad ger visus) Man anger visusvärdet som t.ex. SH 1.0 ok (synskärpa höger öga 1.0 okorrigerat, dvs utan glas) eller: SH 0.8 eg (synskärpa höger öga 0.8 med egna glasögon). Refraktionering (refraktionsvärde) Hyperop: det starkaste positiva glas där han/hon fortfarande ser bäst. Myop: det svagaste negativa glas han/hon fortfarande ser bäst med. Plus-ett test (skall genomföras som slutmoment vid alla refraktionsundersökningar) Sätt i ytterligare +1.0D i provbågen och patientens synskärpa skall då sjunka till 50% eller mer. Om patienten däremot fortfarande ser bra bör du pressa refraktionen lite till åt "+ hållet". Stenopeiskt hål (stph) Om visus bättras med stph: otillräcklig refraktion eller grumling i de optiska medierna i ögat (såsom cataract eller corneagrumlingar). Om visus ej bättras: retinala sjukdomar eller synbaneskador Använda vertometern för att avläsa glasstyrka Mäta pupillavstånd (med plastlinjal)


Ladda ner ppt "Ögonstatus Norrman / Pikwer © Basalt"

Liknande presentationer


Google-annonser