Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anpassade inläggstyper för att hantera site- eller temaspecifikt innehåll Posttyper som finns i WordPress som standard är bl.a. inlägg, sidor och bilagor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anpassade inläggstyper för att hantera site- eller temaspecifikt innehåll Posttyper som finns i WordPress som standard är bl.a. inlägg, sidor och bilagor."— Presentationens avskrift:

1 Anpassade inläggstyper för att hantera site- eller temaspecifikt innehåll Posttyper som finns i WordPress som standard är bl.a. inlägg, sidor och bilagor. CUSTOM POST TYPES

2 Exempel på användningsområden  Eventkalender  Portfolio  Bokrecensioner

3 CUSTOM TAXONOMIES Anpassad kategorisering av innehåll Taxanomier som finns i WordPress som standard är kategorier, länkkategorier och taggar.

4 CUSTOM TAXONOMIES Exempel på användningsområden  Plats till eventkalender  Typ av uppdrag till portfolio  Författare och genre till bokrecensioner

5 add_action('init', 'create_posttype_arbetsprov'); function create_posttype_arbetsprov() { $labels = array( 'name' => __('Arbetsprover'), 'singular_name' => __('Arbetsprov') ); $args = array( 'labels' => $labels, 'public' => true, 'supports' => array('title','editor','thumbnail','excerpt') ); register_post_type('arbetsprov',$args); } KODEXEMPEL För att skapa inläggstypen ”arbetsprov” skriver vi in denna kod i functions.php http://pastebin.com/GmCQkxrw

6 Vi har nu en sektion i administratörsgränssnittet där vi kan hantera våra arbetsprover på samma sätt som med blogginlägg Vi har nu en sektion i administratörsgränssnittet där vi kan hantera våra arbetsprover på samma sätt som med blogginlägg

7 add_action('init', 'create_taxonomy_uppdragstyp'); function create_taxonomy_uppdragstyp() { $labels = array( 'name' => __('Uppdragstyper'), 'singular_name' => __('Uppdragstyp') ); register_taxonomy( 'uppdragstyp', 'arbetsprov', array( 'hierarchical' => false, 'labels' => $labels, 'update_count_callback' => '_update_post_term_count' )); } KODEXEMPEL För att skapa taxonomin ”uppdragstyp” (som endast ska gå att använda på vår nya posttyp) skriver vi in denna kod i functions.php För att skapa taxonomin ”uppdragstyp” (som endast ska gå att använda på vår nya posttyp) skriver vi in denna kod i functions.php http://pastebin.com/u6tAa1Ej

8 Nu har vi möjlighet att ”tagga” vår nya posttyp på samma sätt som med vanliga taggar men separerat från blogginläggen: Nu har vi möjlighet att ”tagga” vår nya posttyp på samma sätt som med vanliga taggar men separerat från blogginläggen:

9 'arbetsprov', 'posts_per_page' => 10 )); ?> have_posts()) : ?> have_posts()) : $arbetsprov->the_post(); ?> En loop för att hämta de 10 senaste inläggen av typen ”arbetsprov” kan se ut så här: http://pastebin.com/iRYXEpbm KODEXEMPEL TIPS: Uppdatera permalänksinställningarna i admin för att försäkra att de nya posttyperna och taxonomierna visas korrekt på sidan.

10 För att inte vara beroende av vårt tema kan vi istället för att arbeta i function.php skapa en plugin med vår kod. För att inte vara beroende av vårt tema kan vi istället för att arbeta i function.php skapa en plugin med vår kod. VÅR KOD SOM PLUGIN Skapa en php-fil och lägg högst upp i filen in denna kod: Detta gör att WordPress identifierar filen som en plugin och du kan aktivera den i admin. Flytta sedan koden från functions.php som skapar den nya posttypen och taxonomin till din plugin-fil, döp filen till tex. arbetsprover.php och ladda upp i din plugins-mapp. Nu kan du aktivera din nya plugin i admin! Flytta sedan koden från functions.php som skapar den nya posttypen och taxonomin till din plugin-fil, döp filen till tex. arbetsprover.php och ladda upp i din plugins-mapp. Nu kan du aktivera din nya plugin i admin!


Ladda ner ppt "Anpassade inläggstyper för att hantera site- eller temaspecifikt innehåll Posttyper som finns i WordPress som standard är bl.a. inlägg, sidor och bilagor."

Liknande presentationer


Google-annonser