Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Råvaror nu och framledes Ett nytt forskningsområde ! Göran Andersson Jernkontoret TO möte 1 nov 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Råvaror nu och framledes Ett nytt forskningsområde ! Göran Andersson Jernkontoret TO möte 1 nov 2011."— Presentationens avskrift:

1 Råvaror nu och framledes Ett nytt forskningsområde ! Göran Andersson Jernkontoret TO möte 1 nov 2011

2 Stålkretsloppet 2004 – 2012 Ett Mistra finansierat miljöforskningsprogram Mission! Stärka stålets cirkulation och verifiera miljövärdet Nyckeln till hållbar material- användning TO möte 1 nov 2011 Omsättning ca 220 Mkr varav Mistra 97 Mkr Mista rekommenderar att Jernkontoret/stålindustrin planerar för en ny ansökan med start 2013. Ny inriktning, nytt namn och lärdom av Stålkretsloppet Tio projekt

3 Mistras* krav för finansiering av forskningsprogram Strategisk forskning som : Löser viktiga miljöproblem (morgondagens) Hög internationell vetenskaplig nivå Stärker stålindustrins konkurrenskraft Utvecklar starka forskningsmiljöer Vanlig omfattning: Tid : 2 x 4 år (2013 - 2016 - 2020) Investeringsvolym : Ca 200 mkr (100 Mkr Mistra + 100 Mkr I-bidrag ) Mistra* : Stiftelsen för miljöstrategisk forskning TO möte 1 nov 2011

4 Steel is a unique material for building the future society 780 380 1340 480 Crude steel production Scrap consumption Consumtion Kg/Capita China 98  427 kg/capita India 28  55 ” 1980-2000 World EU Sweden 2000 346 408 2010 299 398 China 7 500 India 3 300 Sweden 38 000 EU 27 30 400 GDP/Capita, USD 2010 TO möte 1 nov 2011

5 Jakten på metaller är intensiv Enligt RMG planeras för 2980 gruvprojekt de närmaste 10-15 åren word-wide TO möte 1 nov 2011 Läsvärt: OECD ”Steelmaking Raw Material ”, May 2010

6 Kineserna härskar över de sällsynta jordartsmetallerna (REM) TO möte 1 nov 2011 Hybridbil ca 13 kg Bensin –diesel ca 5 kg Handelsvapen: Kina –Japan, våren 2010 Exportkvoter och tullar förekommer

7 Nya fyndigheter undersöks! LKABs sandmagasin har betydande mängder sällsynta jordartmetaller i fosformineralet apatit. TO möte 1 nov 2011 Läsvärt: Kommerskollegium ”Handelspolitiska åtgärder, handelsflöden och svenska intressen när det gäller sällsynta jordartsmetaller ” Japan och USA söker nya gruvor, men metallerna är så utspridda att det tar minst 5-10 år att hitta brytningsvärda malmer.

8 EU dependency on the import of metal ores (2003) Source: EUROPEAN COMMISSION DG Enterprise and Industry Unit G3 Steel, metals, minerals and mineral products TO möte 1 nov 2011

9 Ny politisk inriktning i Europa TO möte 1 nov 2011 EU Kommissionen har antagit en ”färdplan” hur man kan nå resurseffektiv tillväxt. Upp till 10 ggr effektivisering krävs för att nå en hållbar utveckling till 2050 med tydlig början 2020. Miljökommissionär, PhD J Potocnik, framför EU-parlamentet Läsvärt: EU ”Raw Materials initiative-Meeting our critical Needs for Growth and Jobs in Europe”, Nov 2010 och ”Roadmap to a Resource Efficient Europe”, Sept 2011

10 Ökad uppmärksamhet krävs ! Konsumtionen av metallråvaror ökar globalt ”Nya världen” växer under lång tid ”Gamla världen” behöver renoveras Den som kan navigera resurssnålt med sämre kvaliteter än idag, vinner ! TO möte 1 nov 2011

11 Nya forskningsinsatser behövs ! Råvaror med fokus på metallråvaror och särskilt legeringsmetaller. Dyra Miljöstörande Nödvändiga för utveckling av stål Importerade / restrikterade TO möte 1 nov 2011

12 Viktiga forskningselement ! Behovsanalys av råvaror särskilt metallråvaror (nu och framledes) Sårbarhetsanalyser (tillgänglighet, restriktioner, kvalitet, kostnad) ”Ekologiskt footprint” - mest betydande miljöaspekter (inkl kommande hållbarhetskriterier) Alternativa råvaror, material, nya fyndigheter (inkl. nationella) Utföra prioriterade FoU insatser för ökad effektivisering av råvaror och material Alliansforskning : Gruv, Återvinning, Legeringstillv, Keramik, Slaggbildare Omfattning : Ca 200 Mkr åren 2013-2016  2020 Finansiärer: Mistra kontanter, industritjänster (50/50) Ansökan : Hösten 2012 TO möte 1 nov 2011


Ladda ner ppt "Råvaror nu och framledes Ett nytt forskningsområde ! Göran Andersson Jernkontoret TO möte 1 nov 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser