Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Möjliga huvudstrategier vid köp efter stormar 1.Köp och lagra övervolymer för framtida behov (huvudproblem: lagringsskador) 2.Sök alternativ avsättning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Möjliga huvudstrategier vid köp efter stormar 1.Köp och lagra övervolymer för framtida behov (huvudproblem: lagringsskador) 2.Sök alternativ avsättning."— Presentationens avskrift:

1 Möjliga huvudstrategier vid köp efter stormar 1.Köp och lagra övervolymer för framtida behov (huvudproblem: lagringsskador) 2.Sök alternativ avsättning till industrier utanför stormområdet (huvudproblem: logistik och ekonomi) 3.Anpassa köpen till aktuellt behov vid maximalt industriutnyttjande inom området (huvudproblem: behålla goda leverantörsrelationer efter stormen)

2 De första stegen efter stormen 1.Skaffa en helhetsbild och greppa läget omfattning, totalt och hos egna leverantörer resursbehov (avverkning och transport) och avsättningsmöjligheter möjliga logistiklösningar 2.Välj huvudstrategi 3.Informera (internt och externt) om läge och åtgärder 4. Samordning inom branschen agera gemensamt mot politiker och myndigheter för att förenkla byråkratin: - regelverk och tillståndsprövningar, t.ex. dispenser för bevattning, besprutning, lastvikter och arbetstidsregler 5.Säkerställ säkerhets- och arbetsmiljöfrågor Utbildning och regelverk för främst nya resurser

3 Några kortsiktiga problem att lösa 1.Säkra intern kommunikation (alla öppna telefonlinjer blockerades) 2.Virkesbrist under den första fasen (inlåsta väglager, avverkningsresurser för att öppna vägar till inlåsta fastigheter) 3.Samordning av resurser och flöden vid maskinförflyttningar (risk för virkesbrist i inlånade maskiners hemområden, när maskiner försvann och avverkning av rotstående skog stoppades)

4 Sydveds åtgärder efter Gudrun Kontrakteringsstopp tills förutsättningarna klarnat Avverkningsstopp för all rotstående skog Nya stormkontrakt upprättas Ny stormorganisation upprättas. Förstärkning med bl.a. nya produktions- och flödescontollers på regionerna Omdisposition av avverknings- och transportresurser inom Sydved och inom koncernen Anskaffning av extra resurser inom och utanför landet Etablering av nya logistiklösningar Säkring av omsättnings- (hamnar, järnväg ar) och lagringsterminaler

5 Effekter Sydveds avverkningsresurser förstärktes från 100 till 250 st maskingrupper. Hälften av förstärkningen tillkom genom omdisposition av resurser inom StoraEnso-koncernen. Sydveds avverkning och virkesmottagning under år 2005 ökade från planerade 5 till 13 milj. m3fub. Nya logistiklösningar etablerades. Dessa har till stor del kunnat nyttjas också efter stormåren. Marknadspriserna sjönk efter stormen med 100 kr/ m3fub för massaved och med ca. 150 kr för sågtimmer.


Ladda ner ppt "Möjliga huvudstrategier vid köp efter stormar 1.Köp och lagra övervolymer för framtida behov (huvudproblem: lagringsskador) 2.Sök alternativ avsättning."

Liknande presentationer


Google-annonser