Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Björnjakt 2010 ??. Dagordning 1.Organisation 2.Sms grupper 3.Samlingsplatser 4.Björnrapportering 5.Hundförare klass 1 6.Hundförare klass 2 7.Nya kartorna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Björnjakt 2010 ??. Dagordning 1.Organisation 2.Sms grupper 3.Samlingsplatser 4.Björnrapportering 5.Hundförare klass 1 6.Hundförare klass 2 7.Nya kartorna."— Presentationens avskrift:

1 Björnjakt 2010 ??

2 Dagordning 1.Organisation 2.Sms grupper 3.Samlingsplatser 4.Björnrapportering 5.Hundförare klass 1 6.Hundförare klass 2 7.Nya kartorna 8.Delområden 9.Radio 10.Snabb passutsättning 11.Kontakter 12.Media 13.Avstämning av att göra listan för jaktlagen 14.Regler o anvisningar. Björnjakt älgjaktsveckan? 15.Organisation av delorådena 16.Övriga frågor.

3 Organisation vid obs el dylikt Samordnings jaktledare Hundförare Klass 1 Jaktledare Sms obs Sms samling Grupp sms

4 SMS-Grupper i jaktledarnas mobiler När jaktledarna fått in vilka som vill vara med lägger man upp en SMS- grupp i sin mobil. De som har problem med det kan kontakta Anders Lindkvist eller kontakta Martin på Ring Upp

5 Samlingsplatser Skidstadion Sveg Parkeringen Remmet Björnhammaren Grustag järnvägsbanken Svantjärnåsv korsning Sandviken Järnvägsöverg S Vallsjön Brukshundsklubben Jägartorget

6 Björnrapportering Städa bort gamla björnskitar efter vägarna före jakten Märk nya skitar och obsar med utdelat snitselband Rapportera till AL via sms dygnet runt. Får ni inte ett ok till svar, ring vanligt! LETA BJÖRN! VAR I SKOGEN!!!!!

7 Hundförare med klass1 hundar (Erfarna hundar som det fälts flera björnar för) Rasmus Boström Jörgen Korpelainen Håkan Johansson

8 Hundförare med klass 2 hundar (Vildsvins hundar mm) Leif, Magnus, Henke mfl Här fyller vi på med älghundar som behöver luftas

9 Hjälp jaktledare Anders Lindkvist Jan Härjebäck Mikael Äng Emil Gunnarsson

10 Delområden

11 Radio Samtliga bör se till att ha tillgång till 155 Mhz radio för att det skall flyta på under jakten

12 Snabb passutsättning Skicka i väg bil för bil från samlingsplatsen Det tar för lång tid att alla står kvar tills alla pass är utdelade Fördela sedan hundgång när alla passare åkt

13 Kontakter Åkerier Mossplockare Maskinförare Bärplockare mm Taxi Bensinmackar Bussar

14 Media Var försiktig med media Jaktmotståndet är stort när det gäller jakt på rovdjur Allt kan hamna på Internet!!! Många skrämmande exempel

15 Att göra för varje jaktlag Utse två jaktledare (kontaktpersoner) Namn o mobilnummer till Anders lindkvist Sätta upp numrerade passkyltar Anmäla klass 1 och klass 2 hundar till Anders Lindkvist. Märka ut pass på kartan som finns på hemsidan Göra SMS-grupper i båda jaktledarnas mobiler med jaktlagets björnjägare Skriva ut kartor på jaktmarken (extra för utdelning under jakten) Dela ut regler o anvisningar till sina deltagare (extra för utdelning under jakten) Se till att alla har 155 Mhz radio (Bör gå att låna då det inte är älgjakt) Förbereda lämpliga ”björnsåtar” där det snabt går att posta ut många jägare Planera ”Björnsökning”

16 Regler o anvisningar Regler och anvisningar för BJÖRNJAKTEN 2010  Medför statligt jaktkort, vapenlicens och se till att Du har en ansvarsförsäkring som gäller vid jakt  Samtliga jägare skall ha genomfört det nya ”björnpasset”.  Använd rött hattband eller dylikt.  Vapnet får laddas först när du kommit fram till Ditt pass. Gör patron ur innan du lämnar passet. I kamraters sällskap skall vapnet vara oladdat med slutstycket hängande.  Du är skyldig att förvissa Dig om var du har Dina passgrannar, och förbjudna skjutriktningar.  Du får ej lämna Ditt pass under pågående jakt. Max förflyttning från tilldelat pass är två meter.  Hona med unge/ungar är samtliga fridlysta.  Skjut endast i mycket säkra lägen. Skjut endast sidoskott, om möjligt ta stöd med skjutkäpp eller dylikt.  Gör inget eftersök utan invänta hundförare, om möjligt koppla hunden.  Om fångskott måste lossas skall hunden uppkopplas före fångskott.  Ingen förflyttning med motorfordon under pågående jakt.  Radiodisciplin!!!!!.  Lokal guide skall följa med hundförare.  Samtliga jägare skall vara orienterade om var gränserna går för jaktområdet.  Trofén (skalle och skin) tillfaller skytten. Köttet tillfaller det ordinarie jaktlaget som även betalar eventuell fallavgift.  Eftersök: Utvilad och för ändamålet tränad hund skall finnas tillgänglig. Jaktledaren är ansvarig för att organisera eventuella eftersök.  Den som blir ansvarig att genomföra ett eftersök bestämmer vilka som skall följa med.  Trofén tillfaller den skytt som skjutit det första skott som träffat vitalt område på björnen. Kommunikation: jaktradio 155 mhz kanal öppen 1 Ständig passning på radion.

17 Södra områdets tider och samlingsplatser 21-23/8 21/8 05.00 Skidstadion Björnberget 21/8 14.00 Järnvägsövergången söder Vallsjön. Siksjöberget. 22/8 05.00 Jägartorget. Svaden/Solnb 22/8 14.00 Jägartorget. Storsvedjev 23/8 05.00 Brukshundsklubben. Elver o Sundsätt.

18 Nordvästra området tider o samlingsplatser 21-23/8 21/8 05.00 Björnhammaren. Fageråheden/Stentjärnberget. 21/8 14.00 Parkeringen Remmet Tävremmet/Remsberget 22/8 05.00 Grustaget Järnvägsbanken. Våndtberget/Nybodarna 22/8 14.00 Parkering Remmet Bådhus/Tävremmet 23/8 05.00 Grustaget järvägsbanken Våndtjärnberget/Håberget mm

19 Nordöstra områdets tider o samlingsplatser 21-23/8 21/8 05.00 Vägskäl Svantjåsen Svantjärnåsen 21/8 14.00 Vägskäl Svantjåsen Hålaget/Storåsen 22/8 05.00 Fansholmsdammen Knätten/Stenkölen 22/8 14.00 Vägskäl Svantjärnåsen Bäckevallens 23/8 05.00 Vägskäl Svantjärnåsen

20 Fördelning hundförare 21-23/8 Lördag 21/8Söndag 22/8Måndag 23/8 Södra Jörgen Hasse /Leif Rasmus Nenne/Per Håkan/Torbjörn Anders/Magnus Nord västra Håkan Anders/Magnus Jörgen Hasse /Leif Rasmus Nenne/Per Nord östra Rasmus Nenne/Per Håkan/Torbjörn Anders/Magnus Jörgen Hasse o Leif

21 Södra områdets samlingsplatser 28-29/8 28/8 05.00 Jägartorget /Svaden-Solnberget 28/8 14.00 Järnvägsöverg-vallsjön / Siksjöberget 29/8 05.00 Skidstadion / Björnberget 29/8 14.00 Jägartorget / Storsvedjevallen

22 Norra områdets samlingsplatser 28-29/8 28/8 05.00 Grustaget järnvägsbanken / Våndtjb- Nybodarna 28/8 14.00 Björnhammaren / Stentjänberget- Fagerhåheden 29/8 05.00 Svantjärnåsvägen / Svantjänåsen- Bäckvallen 29/8 14.00 Parkering Remmet / Remmet- Tävremmet

23 Fördelning hundförare 28-29/8 Lördag 28/8Söndag 29/8 Södra områdetRasmus mflJörgen K mfl Norra områdetJörgen K mflRasmus mfl

24 Övriga frågor Förstaförband Björnobsar mellan jakterna Använd sms även vid ex en påskjutning Björnjakt älgjaktsveckan??? Hundgång i de tätaste områdena!!! Det kostar minst 50 000 kr om man skjuter en hund. Gäster till Rasmus


Ladda ner ppt "Björnjakt 2010 ??. Dagordning 1.Organisation 2.Sms grupper 3.Samlingsplatser 4.Björnrapportering 5.Hundförare klass 1 6.Hundförare klass 2 7.Nya kartorna."

Liknande presentationer


Google-annonser