Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strukturcykler och utvecklingsblock

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strukturcykler och utvecklingsblock"— Presentationens avskrift:

1 Strukturcykler och utvecklingsblock
En övergripande syn på kriser, utveckling och omvandling. Källa: Lennart Schön, Karl-Johan Lundquist & Lars-Olof Olander, Lunds Universitet

2 En kort ekonomisk historia
1850 järnväg, ångmaskin, tidig industrialisering 1890 kris pga. Föråldrad industri. utvecklingsblock – elmotorn och förbränningsmotorn. 1910 industriell expansion 1930 kris pga. föråldrade institutioner från 1800-t. utvecklingsblock – transporter, post, järnväg, telekommunikation och partihandel. produktionsökning i industrin, kommunikation, jordbruk, skogsbruk, tidig tjänstesektor, hög sysselsättning. 1960 – ökad konkurens 1970 – överraskande kris Nya utvecklingsblock – elektronik, kemisk industri, kärnkraft, konsumentvaror och tjänstesektorn. 2008 …?

3 Långa vågor Cykliska förlopp beskrivs utifrån spänningar mellan nytt och gammalt. General Purpose Technologies.

4 Förgående tillväxtcykels omvandling och rationalisering
Omvandlingsfasen och begynnande rationalisering i strukturcykeln. Kraftiga anläggningsinvesteringar speglar nyföretagsamhet/expansion i den ”nya ekonomin”. Investeringarna balanseras vilket indikerar rationalisering.

5 Tankemodell för olika branscher i en cykel
A. Utbudsdriven högteknologisk sektor (ex.IT FoU intensiv) B.C.D äldre och mindre högteknologiska branscher som styrs av efterfrågan och inte leder utvecklingen. Förnyelse uppstår som en flaskhalseffekt av institutionell förändring Initial tillväxt i omvandlingsfasen antas vara hemmamarknadsorienterad då de inhemska institutionerna och ny teknologi utvecklas. Mellan omvandling och rationalisering finns risk för omvandlingskris. Rationalisering är mer exportorienterad och slutligen leder en mogen bransch (inlåst i sina investeringar) med föråldrade strukturer till en ny kris.

6 Förnyelse och omvandling på väg?

7 Arbetsmarknaden för miljöteknik i Skåne.

8 Miljöteknik och cirkulära system - ett nytt utvecklingsblock!
History doesn´t repeat itself, but it rhymes. – Mark Twain Nya milkölagstiftningar, regleringar (ex kemikalielagstiftning, reach), cirkulära affärslösningar, ekosystemtjänstbasserad planering mm. indikerar en institutionell strukturomvandling.


Ladda ner ppt "Strukturcykler och utvecklingsblock"

Liknande presentationer


Google-annonser