Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Aalto-universitetet 2015. Tre ledande universitet bildade Aalto-universitetet år 2010 1849 Helsingfors tekniska realskola, får universitetsstatus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Aalto-universitetet 2015. Tre ledande universitet bildade Aalto-universitetet år 2010 1849 Helsingfors tekniska realskola, får universitetsstatus."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Aalto-universitetet 2015

2 Tre ledande universitet bildade Aalto-universitetet år 2010 1849 Helsingfors tekniska realskola, får universitetsstatus 1908 1871 Skulpturskolan, får universitetsstatus 1973 1898 Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, får universitetsstatus 1911 1995 Yhteinen opetus- ja tutkimusohjelma IDBM perustetaan 2005 idén och visionen för det nya universitetet publiceras 2007 Det förberedande arbetet för det nya universitetet påbörjas 2009 Rektorn utnämns och studentkåren grundas 2010 Den nya universitetslagen träder i kraft 2020 201020092007200519951898 1871 1849 2020 Målsättning: Aalto-universitetet är ett universitet av världsklass 2010 Aalto-universitetet inleder sin verksamhet Helsingfors handelshögskola (HSE) Konstindustriella högskolan (TaiK) Tekniska högskolan (TKK) 75 000 alumner, 20 000 studerande, 5 000 anställda, 350 professorer PäävalikkoEdellinen

3 » Teknik» Ekonomi» Konst » Aalto-universitetet EdellinenPäävalikko Historia Strategi Kontaktuppgifter Att studera på svenska vid Aalto-universitetetAtt studera på svenska vid Aalto-universitetet Studentkåren och studielivetStudentkåren och studielivet Studerandeprojekt Studentens vardag Campus Living + Start up -kulturen Samarbetspartners Forskning Alumner Högskolan för ingenjörsvetenskaperHögskolan för ingenjörsvetenskaper Högskolan för kemiteknik Högskolan för teknikvetenskaper Högskolan för elektroteknik Handelshögskolan Högskolan för konst, design och arkitekturHögskolan för konst, design och arkitektur

4 Studera teknik AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

5 Examensstrukturen kandidat examen Diplomingenjörs-, arkitekt- eller landskapsarkitekt examen 3 år2 år 180 sp Grundläggande studier i naturvetenskaper som fungerar som bas för magistersskedet 120 sp fördjupade studier som lämpar sig för såväl näringslivet som forskning < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon > De som får en studieplats via kandidaturvalet har alltid rätt att studera ända till diplomingenjör/arkitekt

6 Högskolan för Ingenjörsvetenskaper Expertis inom bebyggda miljöer och teknologi Centrala teman inom forskning och undervisning är klimatförändringen, energifrågor och en hållbar användning av naturresurser. Ansökningsalternativ Maskin- och byggnadsteknik Energi- och miljöteknik Den byggda miljön < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

7 Vad kan du studera? Energiteknik Geoinformatik Geo- och vägplanering Fastighetsekonomi Maskinkonstruktionsteknik Trafikteknik och användning av landområden Byggnadsteknik Teknisk mekanik Vatten- och miljöteknik Mer information om utbildnings- program och huvudämnen studies.aalto.fi < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

8 Högskolan för kemiteknik Kemi-, bio- och materialteknik Ansökningsalternativ I spetsen av en hållbar utveckling Tyngdpunkten ligger på energiteknologier, nya material, miljöeffektiva processer och deras produkter. < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

9 Vad kan du studera? Materialvetenskaper Återvinningsteknik Organisk kemi, fysikalisk kemi, analytisk kemi… Livsmedelsteknik Bioproduktteknologi Fabriksplanering Processautomation Mer information om utbildnings- program och huvudämnen studies.aalto.fi Våra studerande planerade en ny typs isbrytare: studies.aalto.fi < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

10 Högskolan för elektroteknik Automations- och informationsteknologi Bioinformationsteknologi Elektronik och elektroteknik Ansökningsalternativ Forskning, ny teknologi och ingejörsutbildning på hög nivå Centrala forskningsområden: förbättrande eltransportens verkningsgrad, utveckling av elektronik för hälsovårdens behov samt trådlös dataöverföring. < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

11 Vad kan du studera? Elfysik Automations- och systemteknik Signalbehandling Akustik och ljudbehandling Biologisk teknik Biotronik Mer information om utbildnings- program och huvudämnen studies.aalto.fi Bekanta dig med roboten CEILBOT, som våra studenter har planerat studies.aalto.fi AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

12 Högskolan för teknikvetenskaper Datateknik Informationsnätverk Produktionsekonomi Teknisk fysik och matematik Ansökningsalternativ En bättre framtid genom toppforskning Den centrala styrkan för högskolan är den högklassiga forskningen < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

13 Vad kan du studera? Mediateknik Programvaruteknik Systemvetenskaper Nanoteknik Industriell ekonomi Framtidens industriföretag (på svenska!) Mer information om utbildnings- program och huvudämnen studies.aalto.fi < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

14 Ansökningsalternativ 2015 Tekniska utbildningar Kandidatprogram (3+2 år) Arkitektur (ARTS) Automations- och informationsteknologi (ELEC) Den byggda miljön (ENG) Bioinformationsteknologi (ELEC) Datateknik (SCI) Elektronik och elektroteknik (ELEC) Energi- och miljöteknik (ENG) Informationsnätverk (SCI) Kemi-, bio- och materialteknik (CHEM) Landskapsarkitektur (ARTS) Maskin- och byggnadsteknik (ENG) Produktionsekonomi (SCI) Teknisk fysik och matematik (SCI) < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

15 Typisk läseordning, I året < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon > Kl.MåndagTisdagOnsdagTorsdagFredag 8-10 TermodynamikMatrisräkning Räkneövning, matrisräkning 10-12 Introduktion till studier i elektroteknik och elektronik (på finska) MatrisräkningRäkneövning, matrisräkning Räkneövning, termodynamik 12-14 Kretsanalys (på finska) Övning, Fysik Grunderna i digitalteknik (på finska) 14-16 Introduktion till studier i elektroteknik och elektronik (på finska)

16 En mångsidig studentkultur Teknologer är kända för sin studerandeverksamhet. Med sin tofsförsedda mössa på sned ordnar teknologer hejdundrande fester, producerar valborgstidningar och planerar ”jäynä”, de klassiska teknologsskämten. Gillen Otnäs campus är sprudlar av studentaktivitet, varav en stor del utgörs av ämnesföreningar d.v.s. gillen. De tar hand om de nya studerandena och hjälper dem att bekanta sig med studierna, studielivet och varandra. Dessutom för gillena och studentkåren studenternas talan i studierelaterade frågor. < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

17 Livet efter studierna Medellönen för fastanställda diplomingenjörer var år 2013 5200€. Motsvarande siffror för arkitektur och landskapsarkitektur var 4228€. Enligt TEK:s enkät angående sysselsättning 2014 var sysselsättrningsgraden för högskoleutbildade inom det tekniska området 95,1 % Källa: http://tek.fi/palkat http://tek.fi/tutkimus/tyollisyystilastot < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

18 Ansökning till kandidat program Det gemensamma urvalet för DI- och arkitektutbildningar (DIA) www.studieinfo.fi Du kan söka till max. fem ansökningsalternativ inom DIA Betygsantagning Begynnelsepoäng + provpoäng Enbart provpoäng Specialantagningar < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

19 DIA Betygsantagning En möjlighet att få en studieplats utan inträdesprov Baserar sig på studentbetyget De fem bästa ämnena räknas Endast möjligt att bli antagen till det första ansökningsalternativet via betygsantagning Den sökande bör ändå anmäla sig till inträdesproven Om man blir antagen får man inte delta i inträdesproven < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

20 Begynnelsepoäng Fem ämnen tas i beaktande För informationsnätverk, arkitektur och landskapsarkitektur används det skillda poängräkningstabeller

21 DIA Inträdesprov Den sökande bör delta i minst två urvalsprov av vilka matematik är obligatoriskt för alla Till de övriga proven hör fysik, kemi och samhällskunskap - Samhällskunskapsprovet behöver bara de som söker till Den byggda miljön skriva - Sökande till Informationsnätverk skriver istället för dessa ett materialbaserat prov och utför ett lämplighetsprov Vilka prov den sökande kan/bör delta i varierar enligt utbildningsprogrammen Arkitektsökande har förhandsuppgifter, matematikprov och en inträdesprovvecka.

22 Arkitektur och Informationsnätverk Urvalet till ansökningsalternativen för arkitektur sker i tre delar Förhandsuppgifter Matematikprov Teknings- och planeringsprov Prov i naturvetenskap för sökande till landskapsarkitektur Urvalsproven till ansökningsalternativet för informationsnätverk Matematik Materialbaserat prov Lämplighetstest

23 Gamla urvalsprovfrågor: matematik Koefficienterna a; b; c i ekvationen ax²+bx+c = 0 får värden från mängden {1; 2; 3; 4; 5; 6}. Varje koefficient bestäms genom att kasta en tärning. a) Vad är sannolikheten att ekvationens rötter är reella, om koefficienterna a och b har fått värdena a = 1 respektive b = 4? b) Vad är sannolikheten att ekvationens rötter är reella, om koefficienten b har fått värdet b = 4 c) Vad är sannolikheten att ekvationens rötter är reella? I början av landningen flyger ett flygplan horisontellt. Da är planet på höjden y = h och på horisontella avståndet x = s från landningsbanan. Planet vidrör landningsbanan i origo flygande horisontellt. Antag att under landningen: y = ax3 + bx2 + cx + d: Hur högt är planet, då dess horisontella avstånd från landningsbanan är 1/3s? < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

24 Gamla urvalsprovfrågor: fysik och kemi Ett militärområde, med måtten 30,0 km x 30,0 km, är omgärdat med ett enhetligt taggtrådsstängsel. Medelvärdet på jordens magnetfälts magnetiska flödestäthets lodräta komponent i området är 52 T. a) Hur stor spänning observeras mellan portstolparna i stängslets öppna port under en magnetisk storm, då jordens magnetfälts magnetiska flödestäthets lodräta komponent ändrar med 1,0 % på 20,0 sekunder? b) Hur stor ström går det i taggtråden då porten stängs? Taggtrådens tvärsnittsdiameter är 3,0 mm och resistivitet 0,180 μΩm. Rita strukturformler för alla möjliga strukturisomerer. Det kan finnas fler än en isomer per delfråga. a)En cyklisk förening, som är strukturisomer till 2-buten (but-2-en) b)En ester, som är strukturisomer till propansyra c)En keton, som är strukturisomer till butanal d)En sekundär amin, som är strukturisomer till butylamin e)En eter, som är strukturisomer till 2- metyl-2-propanol (2-metyl-propan-2-ol) < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

25 Gamla urvalsprovuppgifter: arkitektur En familj som bor i en av de mellersta våningarna i en hög skyskrapa (ungefär den 20:e våningen) har skaffat en flodhäst hem till sig som ett husdjur. Eftersom flodhästen ändå inte ryms i deras två- rummare är de tvungna att beställa en plan för sitt husdjurs hem från en arkitekt som är känd för sina parasitliknande utföranden (som fästs vid en existerande byggnad). Flodhästen behöver en stor bassäng samt ett ganska stort växthusliknande utrymme. Till dess dagliga rutin hör förutom mat och vattengymnastik även motion, till vilket det krävs en ungefär 20 meter lång rak gångdär omvändningar är möjliga. Uppgift: Planera utgående från ovannämda punkter ett flodhästshem som ska fästas vid sidan av en skyskrapa. Utförande: Teckna på ett horisontellt A3-ark: En vy över flodhästhemmet sett från gatunivå En vy över hur flodhästhemmet ser ut inifrån AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

26 Specialantagningar IB-, EB-examen Framgång i naturvetenskapstävlingar Framgång i Datatähti- tävlingen Framgång i vetenskapstävlingen Viksu Via Öppna universitetets led Deltagare i vetenskapslägret Millenium Youth Camp < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

27 z v v v Ansöknings tidtabell decemberjanuarifebruarimars april maj junijuli augustiseptemberoktober Ansökningstid 17. mars – 9. april 2015 Resultat/ Tekniska utbildningar 1. juli 2015 Studierna börjar augusti/september 2015 Mottagande av studieplats senast 15. juli 2015 Aalto-universitetet | Absökningsservice PB 13350, 00076 AALTO | tel: 050 361 6430 ansokningsservice@aalto.fi | studies. aalto.fi < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

28 Studera ekonomi AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

29 Handels högskolan Finlands ledande handelshögskola Handelsvetenskaper, Otnäs campus International Business, S:t Michel Ansökningsalternativ Det ekonomiska utbildningsområdet betjänar både företag och samhället genom att utbilda ekomoniexperter till att besvara det snabbt förändrande och internationaliserande näringslivet. AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

30 Vad kan du studera? Bokföring Handelsvetenskap Marknadsföring Business technology Företagsamhet Finansiering Mer information om utbildnings- program och huvudämnen studies.aalto.fi AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

31 Specialiseringsmöjligheter i kandidatskedet Ledarskap Kommunikation Marknadsföring Finance Redovisning Företagsjuridik Handelsvetenskap International Business, BScBA (S:t Michel) AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

32 Examensstrukturen Ekonomie kandidat examenEkonomie magister examen 3 år2 år 180 sp (färdigheter för magistersstudier och arbetsliv) 120 sp (färdigheter för arbetsliv och doktorsstudier) 1. året2. året3. året grundstudier, 60 sp Specialiseringsstudier, 42 sp Språkstudier, 18 sp Valbara studier, 18–24 sp Metodikstudier, 12 sp Biämneshelhet, 24–30 sp Utbildningsprogrammets studier, 78 op (inehåller pro gradu, 30 op) Valbara studier, 18 sp Biämneshelhet, 24 sp AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

33 Förändringar I Helsingfors kan man avlägga ekonomie kandidatexamen endast på finska Kandidatundervisningen i helsingfors flyttar till Otnäs år 2015 AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

34 Studerandeurval 2015 Det gemensamma urvalet för handelsvetenskaper (Kauppatieteiden yhteisvalinta) Urval på basis av begynnelsepoäng från studentexamen och provpoäng. En del antas enbart på basis av provpoäng Inträdesböckerna och övrig information gällande urvalet 2015 publiceras i oktober / november Urvalsprov 3.6.2015 kl. 10.00-14.00 Tilläggsinformation: www.kauppatieteet.fi SAT-urvalet den sökande ska ha avlagt SAT Reasoning Test med följande resultat Writing-delen 500 poäng OCH sammanlagt i delarna Mathematics och Critical Reading minst 1050 poäng Testet får ha gjorts tidigast 1.1.2011 Uppfyllande av minimikraven garanterar inte en studieplats Framgång i VIKSU-tävlingen Framgång i Talousguru-tävlingen (de tre bästa) Urval via Öppna universitetet (troligtvis samma ansökningstid som för det gemensamma urvalet (17.3-9.4.2015 Urval till enheten i Helsingfors (3 + 2 år) AlavalikkoPäävalikkoEdellinen Ansökningstiden börjar 17.3.2015 och slutar 9.4.2015 studieinfo.fi

35 Ansökning till S:t Michel Enheten i S:t Michel har ett separat urval (BScBA-urval) Vitsord i studentexamen och erfarenhetspoäng, SAT-provet eller via Öppna universitetet Enheten i S:t Michel hör inte till det gemensamma urvalet för handelsvetenskaper Urval också via Öppna universitetet, ansökningstiden slutar 9.4.2015 Ansökningstid 7.1–27.1.2015 OBS! Annan tidpunkt än övriga kandiatutbildningar Tilläggsinformation studies.aalto.fi AlavalikkoPäävalikkoEdellinen Ansökningstiden börjar 7.1.2015 och slutar 27.1.2015

36 Ansökninstidtabell, kandidat program decemberjanuarifebruarimarsaprilmajjunijuliaugustiseptemberoktober Resulat 1.7.2015 Studierna börjar augusti/september 2015 Aalto-universitetet | Absökningsservice PB 13350, 00076 AALTO | tel: 050 361 6430 ansokningsservice@aalto.fi | studies. aalto.fi Inträdesprov 3.6.2015 AlavalikkoPäävalikkoEdellinen Ansökningstid 17. mars – 9. april 2015 Mottagande av studieplats senast 15. juli2015

37 Ansökningsalternativ 2015 Handelsvetenskaper Master’s Degree Programme in Accounting Business Law (osittain suomeksi) Corporate Communication Creative Sustainability Economics Entrepreneurship Finance Information and Service Management International Design Business Management Management and International Business Marketing Strategy Magisterprogram på engelska (2 år): Kandidatprogram (3 år) Företagsekonomi International Business, S:t Michel AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

38 Ekonomie kandidat från S:t Michel Bachelor of Science in Economics and Business Administration -examen (BScBA) Internationell företagsamhet (International Business) Undervisningen är på engelska och sker i intensiva perioder på tre veckor En internationell studiemiljö med många utländska lärare Utbytesstudier utomlands är en del av studiehelheten AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

39 Gamla urvalsprovsuppgifter: Flervalsuppgifter och/eller påståenden som är sanna eller falska Man får poäng för rätt svar och förlorar poäng för fel svar Gamla urvalsprov finns på nätet: www.kauppatieteet.fi Exempel: Mikä seuraavista määritelmistä ei pidä paikkaansa? 1.Asiakaspääoma tarkoittaa yrityksen asiakkaiden tai asiakkuuksien arvoa, joka perustuu asiakkuuksien tuottoihin nykyisestä liiketoiminnasta ja potentiaalisista uusista tuotoista, jotka saadaan uusista liiketoiminnoista samojen asiakkuuksien piiristä. 2.Markkinointitiede tarkoittaa yhteiskuntatiedettä, joka tutkii yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden vaihdantakäyttäytymistä. 3.Neljän P:n malli (McCarthy 1960) tarkoittaa mallia, jossa markkinoinnin kilpailukeinot pelkistyvät tuotteeseen ominaisuuksineen, prosesseihin, jakelutievalintoihin sekä markkinointiviestintätoimenpiteisiin. 4.Tarjooma tarkoittaa yrityksen tuotteista ja palveluista sekä niihin liitetyistä brändi- ym. mielikuvista koostuvaa kokonaisuutta. AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

40 Modelläseordning 1. året, 1. perioden (2015) AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

41 Livet efter studierna 81 % av de som svarat i enkäten 2013 arbetade då de blev utexaminerade De som utexaminerats 2013 hade en medellön på 3 413 €/mån vid deras första heltidsarbete Fem år efter utexaminering var medellönen år 2012 5 144 €/mån. AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

42 Typiska yrken: Analytiker, ekonom, personalchef, systemplanerare, konsult, marknadsföringschef, bankdirektör, kapitalförvaltare, chefredaktör, finansieringsplanerare, revisor, verkställande direktör, producent, forskare, miljöchef, egenföretagare, kommunikationschef m.m. AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

43 En studerandekultur med anrika traditioner Handelshögskolan har en lång tradition som fortfarande syns i studentverksamheten. KY ry (Kauppatieteiden ylioppilaat) är en paraplyorganisation som bevakar studenternas intressen och ordnar diverse evenemang. Under KY fungerar ett flertal hobbyklubbar, utskott och ämnesföreningar. seuraava >< edellinen | AlavalikkoPäävalikkoEdellinen Diverse evenemang KY ordnar mycket program för att välkomna de nya studenterna till Handelshögskolan och studielivet. KY ser också till att de äldre studerandena trivs genom att ordna olika typs program under hela läsåret.

44 Konstnärliga studier AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

45 Haft en stor inverkan på den finska designens utveckling och framgång Högskolan för konst, design och arkitektur Beklädnadsdesign och dräktkonst Filmkonst | grafisk design | Industridesign Inredningsarkitektur och möbeldesign Scenografi │ Keramik- och glaskonst bildkonstpedagogik │ Textilkonst Arkitektur │ Landskapsarkitektur Kandidatprogram En av världens mest ansedda inom sin bransch AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

46 Vad kan du studera? Arkitektur Filmkonst Grafisk design Konstfostran beklädnadsdesign Mer information om utbildningsprogram och huvudämnen studies.aalto.fi Läs mer om Aalto-studenternas ”Eläimet kylässä” – projekt på aalto.fi/ studies AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

47 Ansökningsgrunder för kandidat programmen Studentexamen IB-, EB- eller RP-examen Minst treårig yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier eller en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som fristående yrkesexamen eller motsvarande tidigare examen Yrkeshögskoleexamen Utländsk utbildning, som i ifrågavarande land ger behörighet till motsvarande högskolestudier Baskunskaper och färdigheter som på annat sätt motsvarar de ovan nämnda Tilläggsinformation studies.aalto.fi/sv AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

48 Ansökning till kandidatprogrammen Elektronisk ansökningsblankett ( studieinfo.fi ) Förhandsuppgifter (publiceras på studies.aalto.fi/sv när ansökningstiden börjar) Eventuella betygskopior Tilläggsinformation: studies.aalto.fi/sv AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

49 Ansökning till kandidat program decemberjanuarifebruarimarsaprilmajjunijuliaugustiseptemberoktober Resultat 18. juni 2015 Aalto-universitetet | Absökningsservice PB 13350, 00076 AALTO | tel: 050 361 6430 ansokningsservice@aalto.fi | studies. aalto.fi Urvalsprov Maj/juni 2015 AlavalikkoPäävalikkoEdellinen Ansökningstid 17. mars – 9. april 2015 Mottagande av studieplats senast 15. juli 2015 Studierna börjar augusti/september 2015

50 Kandidatprogram (3+2 år) Bildkonstpedagogik Design Filmkonst: Dokumentärfilm Film- och tv-manuskript Filmklippning Filmning Filmregi Film- och tv-produktion Filmljudinspelning och -ljudplanering Grafisk design Inredningsarkitektur Mode Scenografi: Film- och tv-scenografi Teaterscenografi Ansökningsalternativ 2015 Konststudier AlavalikkoPäävalikkoEdellinen Jatkuu…

51 Magisterprogram på engelska (2 år) Collaborative and Industrial Design Creative Sustainability – Master of Arts Fashion and Collection Design Graphic Design International Design Business Management – Master of Arts New Media: New Media Design and Production Game Design and Production Sound in New Media Product and Spatial Design Visual Culture and Contemporary Art; Visual Culture and Contemporary Art (ViCCA) Ansökningsalternativ 2015 Konststudier Magisterprogram (2 år) Filmkonst; Dokumentärfilm Film- och tv-manuskript Filmklippning Filmning Film- och tv-produktion Filmljudinspelning och -ljudplanering Scenografi; Film- och tv-scenografi Kostymdesign Teaterscenografi Fotografikonst Bildkonstpedagogik, examensinriktad fortbildning AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

52 Gamla urvalsprovuppgifter Förhandsuppgift, filmkonst Kortfilm Filma en fyra (4) minuter lång film med temat SKÖNHET. Filmen ska kunna spelas upp med en standard DVD-spelare. Bedömningsgrunder Berättarteknik och fantasi i filmningen, en personlig behandling av temat, behärskning av dokumentärformat. AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

53 Examensstruktur Konst kandidat Konst magister 3 år2 år 180 sp120 sp AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

54 Exempelläsordning 1. året, grafisk gormgivning vecka 17 KloMaanantaiTiistaiKeskiviikkoTorstaiPerjantai 8.00–9.00 9.00–10.00Grunder i grafisk formgivning Grunder I grafisk formgivning Grunder i grafisk formgivning 10.00–11.00 11-00–12.00 12.00–13.00 13.00–14.00 14.00–15.00”Radikaali koulu” 15.00–16.00 16.00–17.00 17.00–18.00 12.00–13.00 AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

55 Efter studierna Exempel på yrken Designer, keramiker, företagare, kläddesigner… Filmregissör, filmare, scenograf, ljudplanerare, manusförfattare, filmproducent… Fotograf, grafisk designer, Art Director, speldesigner, reklamgrafiker, illustratör, ombrytare, animatör… Bildkonstlärare, konstnär, musei- och/eller utställningskurator… Utexaminerade från oss kan sysselsätta sig som t.ex. freelancers eller egenföretagare. De jobbar också inom företag (t.ex. Marimekko, Iittala, Fiskars, Nokia, reklambyråer, tidningar, teatrar, TV- och produktionsbolag) eller inom den offentliga sektorn (t.ex. skolor, muséer Yle). AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

56 Alumner Elina Brotherus, fotograf, känd för sina självporträtt Kaj Franck, formgivare t.ex. kärlen Kartio och Teema Harri Koskinen, formgivare, t.ex Block-lampan Stefan Lindfors, formgivare, bl.a. designhållplatserna Aku Louhimies, filmregissör, Paha maa, Levottomat, Käsky... Aamu Song, formgivare, Red Dress Paola Suhonen, kläddesigner, Ivana Helsinki Ilmari Tapiovaara, formgivare, Domus-stolen Tiia Vanhatapio, kläddesigner Tapio Wirkkala, formgivare, Kantarelli-vasen, Ultima Thule Maija Louekari, grafiker/formgivare, diverse tyger och tryck för Marimekko AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

57 TOKYO i Helsingfors TOKYO ry är en studentförening för konststuderande, som bevakar studenternas intressen och skapar kontakter mellan studerande och alumner. Föreningen fortsätter att värna om studentkåren TOKYO:s traditioner från 1961. TOKYO ordnar olika evenemang, t.ex. Den största maskeradfesten i Finland, Arabia maskeraden, som samtidigt fungerar som föreningens årsfest. Ämnesföreningar ger nya bekantskaper Ämnesföreningarna sammanför studenter med samma huvudämne genom diverse evenemang och exkursioner. De utgör en stor del av studentverksamheten. Via ämnesföreningarna kan man också hyra utrymmen och vara med och utveckla deras verksamhet. AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

58 Studentkåren och studerandeverksamhet Alla kandidat- och magisterstuderande vid Aalto hör till Aalto- universitetets studentkår (AUS) som bevakar studerandes rättigheter och erbjuder olika typer av service. AUS har över 15 000 medlemmar och 200 underföreningar, som sysslar med bl.a. musik, idrott och spel. Via föreningarna kan du träffa nya mänskor och bekanta dig med andra Aalto-studerande. Studentkåren beviljar även stipendier och erbjuder bostäder åt studerande. PäävalikkoEdellinen

59 Studerandeprojekt Aalto on Tracks Till Shanghai med tåg Aalto on Waves Till Brasilien med båt PäävalikkoEdellinen

60 Start up – Lär dig i praktiken! Aalto Center for Entrepreneurship (ACE) Erbjuder innovations- kommersialiserings- och start-up tjänster åt Aalto studenter, forskare och övriga samarbetspartners. Vid Aalto-universitetet blomstrar en rik start-up kultur. Aalto-studerande uppmuntras till företagande genom diverse projekt och nätverk. Aaltoes (Aalto entrepreneurship society) Är den största och mesta aktiva företagargemenskapen i Europa. Vid AES samlas begåvade studenter och forskare för att tillsammans skapa start-up företag och nätverk. PäävalikkoEdellinen

61 Att studera på svenska vid Aalto- universitetet PäävalikkoEdellinen

62 Aalto-universitetet – mångkulturellt och flerspråkigt universitet Aalto-universitetets språkliga riktlinjer Tre arbetsspråk: finska, svenska, engelska -Vid handelshögskolan endast finska och engelska Flerspråkighet är en resurs Goda kommunikationsfärdigheter uppskattas PäävalikkoEdellinen

63 Svenskspråkiga studier Grundkurser i bl.a. matematik, fysik och produktionsekonomi hålls på svenska En svenskspråkig professur: Kvalitetsstyrning Svenskspråkigt kandidatseminarium för teknikstuderande Språkalliansen -Erbjuder bl.a. Skrivstöd i svenska och talkurser i finska PäävalikkoEdellinen

64 Att avlägga kurser på svenska Som svenskspråkig har du rätt att: -Göra övningsarbeten på svenska -Göra räkneövningarna på svenska -Skriva tenterna på svenska -Få dina tenter på svenska, anmäl i förväg (2 veckor) -Få handledning i dina studier på svenska 8–10 % av studerandena vid högskolorna för teknik är svenskspråkiga PäävalikkoEdellinen

65 TF - Teknologföreningen Den svenskspråkiga nationen för alla vid Aalto Vardagsrum för alla svenskspråkiga -Eget verksamhetshus i Otnäs Storasyskon – Svenskspråkig tutorverksamhet PäävalikkoEdellinen

66 Aalto-universitetet Ansökningsservice PB 11110, 00076 AALTO tel: 050 361 6430 ansokningsservice@aalto.fi studies.aalto.fi/sv dia.fi kauppatieteet.fi PäävalikkoEdellinen


Ladda ner ppt "Välkommen till Aalto-universitetet 2015. Tre ledande universitet bildade Aalto-universitetet år 2010 1849 Helsingfors tekniska realskola, får universitetsstatus."

Liknande presentationer


Google-annonser