Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kave Silverklippa Norconsult Astando AB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kave Silverklippa Norconsult Astando AB"— Presentationens avskrift:

1 Kave Silverklippa Norconsult Astando AB
Open Data Kave Silverklippa Norconsult Astando AB

2 Uppdraget Bygg öppen data-tjänster för Stockholms stads Trafikkontor Avgör vilka data som kan exponeras, och hur de ska exponeras Samordna med Stadsbyggnadskontoret och Stadsledningskontoret Beskriv datamängder och API:er för allmänheten och utvecklare Leverera om en månad, installerat mot replikerad databasmiljö

3

4

5

6

7

8 Data som exponeras Trafik- och vägdata ur stadens vägdatabas
Parkeringsdata ur LTF och vägdatabasen

9 Trafik- och vägdata | Parkeringsdata
Bilvägnät Cykelvägnät (jan 2014) Adressplatser Parkeringstaxe-områden Beläggningsåtgärd Funktionell vägklass Gatunamn Gångyta Kantstöd Köryta Möblemang Parkeringsautomat Räcke Trafikslag Typgata Vägbanebredd Väghållare Vägmittsklass Övrig yta (med filtrering av känsliga data) Gatuarbete TA-plan Markupplåtelser Bangolfbanor/tennisbanor Bygge Byggnader mm Evenemang Filminspelningar Fristående container Försäljningsplats, permanent Försäljningsplats, tillfällig Kiosk- o serveringsbyggnad, helår Kiosk- o serveringsbyggnad, säsong Markområden Mobilkran Reklam/skylt Telefonkiosker Torghandel Uteservering Varuskyltning Återvinningsstation Övrigt

10 Trafik- och vägdata | Parkeringsdata
Datat exponeras via WMS+WFS (GeoServer) LvWS (Egenutvecklat API)

11 Trafik- och vägdata | Parkeringsdata
WMS+WFS Exponeras via en egenutvecklad proxy mot GeoServer. Proxyn: Kontrollerar API-nyckel Kapslar in GeoServer WMS och WMS 1.3.0 WFS och WFS 1.1.0 Svarsformat bl.a: png, pdf, kml, kmz, geotiff, gif, jpeg och svg Utvecklarguide med exempelanrop för WMS och WFS finns

12 Trafik- och vägdata | Parkeringsdata
LvWS Ovanstående är ett exempel på ett tänkbart anrop. I tjänsten finns 24 web-metoder som kan användas för att söka och läsa ut data på olika vis.

13

14 Trafik- och vägdata | Parkeringsdata
Uppdelade på P-tillåten (anger var och när det är tillåtet att parkera) Servicetider (anger när en gata, eller del av gata, är förbjuden att parkera på) Specialparkering (Buss, Lastbil, MC, Rörelsehindrad) Styrs av Lokala Trafikföreskrifter (LTF) som kraftigt förenklats för att lättare kunna användas av allmänheten.

15 Trafik- och vägdata | Parkeringsdata
Exponeras via egenutvecklat REST-API En av operationerna ger möjlighet att anropa med fullständigt WFS-anrop!

16 Geodataportalen

17 Koordinatsystem Staden hade två tjänster sedan tidigare, som endast stödde RT gon V Vi valde att stödja: SWEREF (SRID: 3011) SWEREF 99 TM (SRID: 3006) WGS 84 (SRID: 4326) Google Mercator (SRID: ) RT gon V (SRID: 3021) för kompabilitet med tidigare tjänster, och för att ge möjlighet till koordinattransformation SWEREF RH 2000 (SRID: 5850) Införs under 2014

18 Svårigheter Att veta vilken nivå utvecklarguider ska ligga på
Att förstå vilka data som kan exponeras (adresser, gatunamn, postnummersytor, personuppgifter, placering av utrustning för trafikmätningar) Att försöka likrikta sig med parallella projekt på andra förvaltningar Att hinna leverera i tid

19 P-Stockholm (iOS)

20 P-Stockholm (Android)

21 Parkering Malmö (Android)

22 Städnatt (Android)

23 Pplats.nu (Android)

24 Gatuparkering Stockholm (iOS)

25

26

27 WMS och WFS i egen GIS-miljö
Kombinerar förgrundsdata med bakgrundskartetjänster (WMS) från SBK

28

29

30 Tack! http://open.stockholm.se/trafik-och-parkering


Ladda ner ppt "Kave Silverklippa Norconsult Astando AB"

Liknande presentationer


Google-annonser