Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

J Lina Groth Johan Lundström Luleå 2014-02-27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "J Lina Groth Johan Lundström Luleå 2014-02-27."— Presentationens avskrift:

1 J Lina Groth Johan Lundström Luleå

2 BLOCK Konkreta exempel

3 Pågående projekt, 18 stycken Policydiskussioner
Virtuell ögonsjukvård, Norrbottens läns landsting, Luleå Kvicksilverfri analysmetod för avloppsvatten, Luleå kommun Innovationsupphandling X, måltidslösningar för äldre, Inköp Gävleborg Säker skarvning av PE-rör, Norrvatten, Solna Elektriska vägar, Trafikverket, Borlänge Digitalisering av analog skivinspelningar, Kungliga Biblioteket XQuality, Karolinska Universitetssjukhuset SILVER, Västerås kommun Prognosmodeller för Trafikstyrning, Stockholms stad Utsläppsfri älvskyttel, Västtrafik, Göteborg ITS Kista, mobilitetsunderlättande lösningar Trafikverket, Stockholms stad, SL IMAILE, Halmstad kommun Badrumslösningar för äldreboenden, Micasa fastigheter, Sthlm System för åter-användningscentraler, SAMSA, Skåne/Halland Efterbehandling förorenade områden, SGU, Uppsala Röstöversättning, Södertälje Passersystem Lunds Universitet ESS kapacitet innovationsupphandling, Lund

4 Pågående initiativ 16 stycken
Evaporativa kylare, BeLok Pågående initiativ 16 stycken Återvinning av energi från spillvatten. BeBo Återvinningen av värme från serverhallar och integrering medfjärrvärmesystem, Falu Energi & vatten Biopolymerer i sjukvården, MSR Slam och avfallshämtning från öar, Norrtälje kommun Mätning av fossilandel vid avfallsförbränning, Tekniska Verken Linköping Styrsystem för utomhusbelysning, Aton,Trafikverket m.fl. Etablera Innovationsupphandling inom fjärrvärmesektorn, VÄRMEK NOx-reducering i förbränningsanläggning, Tekniska Verken Linköping Små enskillda avlopp, Havs och Vattenmyndigheten Serverhallar – markvärme, Tekniska Verken Linköping Källsorterande toaletter, JTI Lagring av värme vid fjärrvärmeanläggningar, Tekniska Verken Linköping System för Källsortering Avfall Sverige Läkemedelsrening, Tekniska Verken Linköping Etablera innovationsupphandling inom SME, Tranås kommun

5 Nya återanvändningscentraler
Mål: nya lösningar för att öka återanvändningsgraden för avfall Återanvändningsgraden i landets 600 ÅVC närmast obefintlig Utformade som avfallmottagningar Finns vissa lösningar. Dock dyra, skrymmande och kräver hög bemanning Övriga finansiärer: Sysav, Nårab, NSR, VMAB, Hässleholms Miljö AB, Renhållningen Kristianstad, Lunds Renhållningsverk, Stiftelsen svensk industridesign Status: förstudie klar december Start av förkommersiell upphandling februari 2014. Grovsopor - en stor kostnad och resursslöseri som man nu från renhållningsbolagen vill ta tag i.

6 ITS Innovation Stockholm Kista
Mål: lösningar för ansträngd trafiksituation i Kista Kombination av tävling och förkommersiell upphandling för att utveckla lösningar som förenklar pendlandet för Kistaresenären. Målgrupp är webbutvecklarteam, apputvecklar-team, spelutvecklarteam och utvecklare av CRM-lösningar SEK i total budget för utvecklingsbidrag Finansiärer: Stockholms stad, Trafikverket, SL, ITS-rådet, Kista Science City och VINNOVA. Status: sista anbudsdag 13/2. Tilldelningsbeslut skickades leverantörer får finansiering för prototyper. De nya lösningarna skall vara framme 2014.

7 Pågående projekt: Hg-fri COD-metod
COD-analysen är en analysmetod som mått på avloppsvattnets totala innehåll av organisk substans. Hg används som tillsats för att ta bort interferensen från klorider i avloppsvattnet. Behov: Kemikalieinspektionen har beslutat att totalt förbud mot Hg om två år. COD-halt används för materialbalans och kan förutsäga biogasproduktionen COD-halter används vid uppföljning av energiflödet i reningsverk, optimera prestandan och minska energianvändningen COD-halt i utgående vatten används i reningsverkens tillstånd – måste kunna visa på att utsläppen inte överstiger kravnivåerna. Status: Förstudie inledd, klar februari 2014.

8 Innovationstävling- Kranar
Tid för genomförande: År Bakgrund: Tappvattenvärmning står för en stor andel av energianvändningen i bostäder. Potentialen för effektivisering var hög och marknaden bestod av ett fåtal tillverkare med stora marknadsandelar. Syfte: Att stimulera tillverkarna att ta fram nya resurseffektiva tappvattenarmaturer och en större del av marknaden att välja energieffektiva produkter. Beräknad energibesparing: kWh per hushåll per år (0,5- 0,9 TWh totalt per år) Största tillverkare: FM Mattsson, Mora armatur, Gustavsberg/Vårgårda och Oras. Vinnare: Gustavsberg Fortsatt projekt för energimärkning

9 Värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus- Beställargrupp
Kravspecifikation Energieffektivitet Kostnader Inneklimatparametrar Design

10 Duplicera andras lösningar/ processer
Duplicera andras lösningar/ processer Upphandla befintliga lösningar Finns lösningar? Användning av befintliga lösningar Innovationsupphandling Upphandla lösningar innovationsvänligt Ja Behov Möjlig-heter Implementering Nej Upphandla utveckling av nya lösningar Utveckling av nya lösningar Efterfrågan av innovation Forska och samverka fram nya lösningar Utveckla nya lösningar/ processer i egen regi

11 Efterfrågan av innovation - processen
Efterfrågan av innovation - processen Innovationsledning Behovs-identifiering Behovs-analys Möjlighets-analys Förberedelse,upphandling av innovation Upphandling av innovation Kommersiell upphandling Implement-ering och användning Utvärdering och uppföljning Johan Efterfrågan av innovation är ett stort sammanhang där bland annan upphandling av innovation ingår. Se vägledning: Användarkompetens och beställarkraft


Ladda ner ppt "J Lina Groth Johan Lundström Luleå 2014-02-27."

Liknande presentationer


Google-annonser