Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) J Luleå 2014-02-27 Lina Groth Johan Lundström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) J Luleå 2014-02-27 Lina Groth Johan Lundström."— Presentationens avskrift:

1 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) J Luleå 2014-02-27 Lina Groth Johan Lundström

2 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) BLOCK Konkreta exempel

3 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Elektriska vägar, Trafikverket, Borlänge System för åter- användningscentraler, SAMSA, Skåne/Halland Pågående projekt, 18 stycken Policydiskussioner XQuality, Karolinska Universitetssjukhuset ITS Kista, mobilitetsunderlättande lösningar Trafikverket, Stockholms stad, SL SILVER, Västerås kommun Virtuell ögonsjukvård, Norrbottens läns landsting, Luleå Röstöversättning, Södertälje Passersystem Lunds Universitet IMAILE, Halmstad kommun Utsläppsfri älvskyttel, Västtrafik, Göteborg ESS kapacitet innovationsupphandling, Lund Badrumslösningar för äldreboenden, Micasa fastigheter, Sthlm Säker skarvning av PE- rör, Norrvatten, Solna Kvicksilverfri analysmetod för avloppsvatten, Luleå kommun Prognosmodeller för Trafikstyrning, Stockholms stad Digitalisering av analog skivinspelningar, Kungliga Biblioteket Innovationsupphandling X, måltidslösningar för äldre, Inköp Gävleborg Efterbehandling förorenade områden, SGU, Uppsala

4 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Återvinningen av värme från serverhallar och integrering medfjärrvärmesys tem, Falu Energi & vatten System för Källsortering Avfall Sverige Pågående initiativ 16 stycken Slam och avfallshämtning från öar, Norrtälje kommun Etablera Innovationsupphandling inom fjärrvärmesektorn, VÄRMEK Styrsystem för utomhusbelysning, Aton,Trafikverket m.fl. Lagring av värme vid fjärrvärmeanläggningar, Tekniska Verken Linköping Läkemedelsrening, Tekniska Verken Linköping Källsorterande toaletter, JTI Små enskillda avlopp, Havs och Vattenmyndigheten Etablera innovationsupphandling inom SME, Tranås kommun NOx-reducering i förbränningsanläggning, Tekniska Verken Linköping Evaporativa kylare, BeLok Mätning av fossilandel vid avfallsförbränning, Tekniska Verken Linköping Biopolymerer i sjukvården, MSR Återvinning av energi från spillvatten. BeBo Serverhallar – markvärme, Tekniska Verken Linköping

5 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Bild 5 Mål: nya lösningar för att öka återanvändningsgraden för avfall  Återanvändningsgraden i landets 600 ÅVC närmast obefintlig  Utformade som avfallmottagningar  Finns vissa lösningar. Dock dyra, skrymmande och kräver hög bemanning Övriga finansiärer: Sysav, Nårab, NSR, VMAB, Hässleholms Miljö AB, Renhållningen Kristianstad, Lunds Renhållningsverk, Stiftelsen svensk industridesign Status: förstudie klar december 2013. Start av förkommersiell upphandling februari 2014. Grovsopor - en stor kostnad och resursslöseri som man nu från renhållningsbolagen vill ta tag i. Nya återanvändningscentraler

6 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) ITS Innovation Stockholm Kista Mål: lösningar för ansträngd trafiksituation i Kista Kombination av tävling och förkommersiell upphandling för att utveckla lösningar som förenklar pendlandet för Kistaresenären. Målgrupp är webbutvecklarteam, apputvecklar-team, spelutvecklarteam och utvecklare av CRM-lösningar 3 300 000 SEK i total budget för utvecklingsbidrag Finansiärer: Stockholms stad, Trafikverket, SL, ITS-rådet, Kista Science City och VINNOVA. Status: sista anbudsdag 13/2. Tilldelningsbeslut skickades 2013-04-12. 3 leverantörer får finansiering för prototyper. De nya lösningarna skall vara framme 2014. Bild 6

7 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Pågående projekt: Hg-fri COD-metod COD-analysen är en analysmetod som mått på avloppsvattnets totala innehåll av organisk substans. Hg används som tillsats för att ta bort interferensen från klorider i avloppsvattnet. Behov : Kemikalieinspektionen har beslutat att totalt förbud mot Hg om två år. COD-halt används för materialbalans och kan förutsäga biogasproduktionen COD-halter används vid uppföljning av energiflödet i reningsverk, optimera prestandan och minska energianvändningen COD-halt i utgående vatten används i reningsverkens tillstånd – måste kunna visa på att utsläppen inte överstiger kravnivåerna. Status: Förstudie inledd, klar februari 2014. Bild 7

8 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Innovationstävling- Kranar Tid för genomförande: År 2002- 2003 Bakgrund: Tappvattenvärmning står för en stor andel av energianvändningen i bostäder. Potentialen för effektivisering var hög och marknaden bestod av ett fåtal tillverkare med stora marknadsandelar. Syfte: Att stimulera tillverkarna att ta fram nya resurseffektiva tappvattenarmaturer och en större del av marknaden att välja energieffektiva produkter. Beräknad energibesparing: 600- 750 kWh per hushåll per år (0,5- 0,9 TWh totalt per år) Största tillverkare: FM Mattsson, Mora armatur, Gustavsberg/Vårgårda och Oras. Vinnare: Gustavsberg Fortsatt projekt för energimärkning

9 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus- Beställargrupp Kravspecifikation Energieffektivitet Kostnader Inneklimatparametrar Design

10 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Behov Möjlig- heter Användning av befintliga lösningar Utveckling av nya lösningar Finns lösningar? Ja Nej Upphandla befintliga lösningar Utveckla nya lösningar/ processer i egen regi Forska och samverka fram nya lösningar Duplicera andras lösningar/ processer Upphandla lösningar innovationsvänligt Upphandla utveckling av nya lösningar Efterfrågan av innovation Implementering Innovationsupphandling

11 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Efterfrågan av innovation - processen Slide 11 Behovs- identifiering Möjlighets- analys Innovationsledning Användarkompetens och beställarkraft Upphandling av innovation Förberedelse, upphandling av innovation Kommersiell upphandling Behovs- analys Utvärdering och uppföljning Implement- ering och användning


Ladda ner ppt "Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) J Luleå 2014-02-27 Lina Groth Johan Lundström."

Liknande presentationer


Google-annonser