Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Torsång nya skola oktober 2012 Framtidens skola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Torsång nya skola oktober 2012 Framtidens skola."— Presentationens avskrift:

1 Torsång nya skola oktober 2012 Framtidens skola

2 Välkomna

3 Framtidens skola Program Välkomna
Konceptet Framtidens skola, Ulf Månsson Arbetsgruppernas uppdrag Tidsplan Arbete i arbetsgrupper Återsamling, Ulf Månsson

4 Konceptet Framtidens skola
Ulf Månsson

5 Framtidens skola

6 Framtidens skola Digitalt stöd Inkluderande Kreativitet Nyskapande
Projekt 2 Framtidens skola Samhälls uppdraget Fostrande- Uppdraget Lärande- Sociala- Demokrati- Inkluderande Digitalt stöd Kreativitet Lärstilar Forskning Social kompetens Arbetslag Lärande Utmanande Nytänkande Nyskapande Framtidens skola

7 Framtidens skola Torsång Viktigt
Arbetsgrupperna skall vara noga med att inte hamna i diskussioner om rum, gårdar eller andra rumsliga frågor. Vi skall bara koncentrera oss på att arbetsgruppen skall komma fram till en funktionsbeskrivning. I nästa steg när arkitekten kommer in i bilden så får vi utifrån förslag på ritningar diskutera hur funktionerna kommer att verka.

8 Arbetsgruppernas uppdrag
Ulf Månsson

9 Arbetsgrupper En inkluderande skola
Utvecklade lärprocesser, kreativitet – lärstilar Skolan mitt i byn Arbetslag IT-funktioner Konsekvensbeskrivning skolledning

10 Gemensamma uppdrag Skall vila på vetenskaplig grund
Utgå från de fem huvuduppdragen lärande-, sociala-, fostrande-, demokrati- och samhällsuppdraget Värna och utveckla elevernas kreativitet Ta fram funktioner som stödjer arbetsgruppens tankar Utgå från miljömässigt hållbara lösningar Läsa in och utgå från underlaget ”Framtidens skola”

11 Tidplan mm I slutet av mars skall ett första utkast vara klart Möten:
Torsdag 6/12 kl Tisdag 15/1 kl Torsdag 14/2 kl Torsdag 7/3 kl Tisdag 26/3 kl Gruppledare Anteckningar Mailadresser Kjell Hallins roll

12 Inkludering Uppdraget… … att ta ställning till hur skolan ska arbeta för att Nihlholms kriterier ska bli möjliga samt hur skolan formar sitt lärande för alla elever. Arbetet Länkar

13 Utvecklade lärprocesser,
Uppdraget… …att skapa samsyn i hur man i undervisningen ger elever stöd för deras olika sätt att lära. Vilka funktioner ska stödja detta? Arbetet Länkar

14 Skolan mitt i byn Uppdraget… … att ta in närsamhället för att skapa möjligheter att nyttja lokalerna även utanför skolans tid samt visa hur skolan blir tillgång till närsamhällets utveckling Arbetet Länkar

15 Arbetslag Uppdraget… … att förtydliga hur elevgruppen formas och beskriva arbetslagets struktur, kompetens och arbetsformer. Arbetet Länkar .

16 IT-funktioner Uppdraget… … att ta fram vilket IT-stöd som behövs för att ge stöd för lärprocessen. Viktigt blir att man tar fram skolans vision för IT-frågor. Denna ska utgå från den kommunövergripande visionen. Arbetet Länkar

17 Konsekvensbeskrivning
Uppdraget… … att belysa avvikelser från de ”organisatoriska egenskaperna” i texten framtidens skola samt beskriva konsekvenserna av dessa avvikelser

18 Återsamling

19 Nuläge Kjell Hallin samordnar och koordinerar arbetsgrupperna sant gör en tidplan. Anmälan till Kjell. Varje arbetsgrupp utser en samordnare. Gruppen ”Skolan mitt i byn” leds av Intendenten. Arbetsgrupperna redovisar slutresultat 31 mars 2013.

20 Tidplan mm Möten: Anteckningar Mailadresser Torsdag 6/12 kl. 18-20
Tisdag 15/1 kl Torsdag 14/2 kl Torsdag 7/3 kl Tisdag 26/3 kl Anteckningar Mailadresser

21


Ladda ner ppt "Torsång nya skola oktober 2012 Framtidens skola."

Liknande presentationer


Google-annonser