Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärderings- och statistikenheten 1 Årsrapport 2007 Regeringsuppdraget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärderings- och statistikenheten 1 Årsrapport 2007 Regeringsuppdraget."— Presentationens avskrift:

1 Utvärderings- och statistikenheten 1 Årsrapport 2007 Regeringsuppdraget

2 Utvärderings- och statistikenheten 2 Sammanfattning ►Från reformen – i praktiken perioden 2002 till och med 2007, i vissa fall längre tidsperiod ►Stödet kostade 2007 12 671 mnkr exkl. ränta och pension ►Studiehjälpen ökade med 20 procent under perioden ►Fler fristående skolor innebär mer inackorderingstillägg ►Antalet studiemedelskunder har sjunkit något främst beroende på neddragningar inom vuxenutbildningen ►Det nu gällande återbetalningssystemet är avsevärt säkrare än det förra

3 Utvärderings- och statistikenheten 3 Vad kostar studiestödet? Totala utgifter 2002—2007, miljoner kronor ÅrBelopp 200220 576 200319 789 200420 733 200519 674 200620 034 200719 227 Utbetalda bidrag i studiemedel, 2002—2007, miljoner kronor ÅrBelopp 20027 874 20037 906 20047 920 20057 702 20067 613 20077 918

4 Utvärderings- och statistikenheten 4 Utflöde studiestöd för vuxna Bidrag och lån, studiemedel och rekryteringsbidrag, miljoner kronor, 2002--2007

5 Utvärderings- och statistikenheten 5 Studiemedlets rekryteringseffekt Jämförelse över tiden av resultaten på fråga: ”Om det inte hade funnits statligt studiestöd då du började studera, hade du ändå börjat?” (Resultat i procent) 200120032007 Ja13 16 Ja, troligen242934 Nej, troligen inte343935 Nej261715

6 Utvärderings- och statistikenheten 6 Grundläggande vuxenutbildning ►24 200 personer 2007 ►Nio av tio på komvux ►Åtta av tio på heltid ►6 000 läser med grundläggande bidragsnivå ►Lånebenägenheten 34% ►Män 15% högre än kvinnor ►27% av dem med högre bidraget ►8 av tio är äldre än 24 år ►4,2% får avslag pga veckogräns Antal vuxenstuderande på grundläggande nivå, kön, 2002--2007

7 Utvärderings- och statistikenheten 7 Gymnasial vuxenutbildning Antal vuxenstuderande på gymnasial nivå, kön, 2002--2007 ►95 500 personer 2007 ►Två av tre på komvux ►122 000 personer 2002 ►64 700 personer 2007 ►Åtta av tio på heltid ►Lånebenägenheten 56% ►Fem av tio är äldre än 24 år ►2,8% får avslag pga veckogräns ►Överrepresentation i avslag pga ålder ►…men inte när det gäller lånetrappan

8 Utvärderings- och statistikenheten 8 Högskoleutbildning i Sverige Antal studerande på högskola och annan eftergymnasial utbildning, kön, 2002-- 2007 ►301 500 personer 2007 ►88% på högskola/universitet ►9% på KY ►3% övriga utbildningar ►Nio av tio på heltid ►Lånebenägenheten 73% ►Fem av tio är äldre än 24 år ►1,8% får avslag pga veckogräns

9 Utvärderings- och statistikenheten 9 Högskoleutbildning utomlands Antal studerande utomlands, kön, 2002-- 2007 ►29 000 personer 2007 ►Lånebenägenheten 82% ►Fem av tio är äldre än 24 år ►2 av 3 i Europa ►Förskjutning österut ►Sydostasien ►Nya EU-länder ►Höga skulder ►20% över 300 000kr ►7% över 400 000kr

10 Utvärderings- och statistikenheten 10 Högskoleutbildning utomlands Antalet utlandsstuderande fördelat efter typ av utbildning, 2002–2007

11 Utvärderings- och statistikenheten 11 Högskoleutbildning utomlands Antalet läkarstuderande utomlands med studiemedel per läsår 2001/2002-2006/2007 ÅrAntal personer 2001/2002600 2002/2003717 2003/2004884 2004/20051 118 2005/20061 433 2006/20071 766

12 Utvärderings- och statistikenheten 12 Hur finansieras studierna? I vilken utsträckning täcktes levnadsomkostnaderna under vårterminen 2007 av studiemedel? ►19 procent att de täcktes till 100 procent ►35 procent att de täcktes till 75 – 99 procent ►25 procent att de täcktes till 50 – 74 procent ►13 procent att de täcktes till 25 – 49 procent ►7 procent att de täcktes till 0 – 24 procent

13 Utvärderings- och statistikenheten 13 Andra finansieringskällor? ►Lön48 procent ►Sparade medel43 procent ►Pengar från föräldrar33 procent ►Kost/logi från föräldrar14 procent ►Stöd från partner22 procent ►Föräldrapenning 2 procent ►Försörjningsstöd1 procent

14 Utvärderings- och statistikenheten 14 Inkomst och arbete ►11 procent hade inkomster högre än 40 000 kronor ►63 procent av männen och 69 procent av kvinnorna på grundläggande nivå hade inga inkomster ►(de flesta arbetar högst 40 tim/mån) ►Hälften av de studerande arbetar, ju högre utbildningsnivå desto mer arbete ►Inkomstgränsen ”hindrar” 35 procent ►Var sjätte påverkas negativt av arbetet i sina studier ►17 procent arbetade svart, var tredje av dessa pga inkomstprövningen (fem procent av totalen)

15 Utvärderings- och statistikenheten 15 Lånebenägenhet Lånebenägenhet och utbildningsform, 2002–2007, procent

16 Utvärderings- och statistikenheten 16 Lånebenägenhet, merkostnadslån och tilläggslån Antalet studerande med merkostnadslån och tilläggslån, 2002–2007

17 Utvärderings- och statistikenheten 17 Studieskulderna Genomsnittlig skuld, nya återbetalare 2008, annuitetslån, kön och utbildningsform, kronor

18 Utvärderings- och statistikenheten 18 Åldersgränser, veckobegränsning och resultatkrav ►Få åldersavslag ►Väl avvägda gränser? ►>10 000 nya återbetalare hade över 200 veckor ►Högre andel avslag på grundläggande nivå! ►Bidrar till effektivitet i studierna? ►Hög prestationsgrad på högskolan, (90 procent) ►Bidrar till effektivitet i studierna

19 Utvärderings- och statistikenheten 19 Återbetalning ►Inflödet till CSN har ökat från 6,6 mdr kronor 2002 till 10,9 mdr kr 2007 ►Nästa 680 000 låntagare i nya systemet ►32 procent har även minst ett av de andra två lånen ►Nedsättningsbeslut beviljades till 11 procent av de återbetalningsskyldiga i nya lånet 2007 ►Nuvarande uppskattning av osäkerhet i nya lånet: Fem procent (i det tidigare systemet: 22 procent)

20 Utvärderings- och statistikenheten 20 Slutsatser ►God måluppfyllelse vad gäller ►Rekrytering ►Utjämning ►Försörjning ►Effektivitet ►Enkelt och generellt ►Sammanhållet system ►Robust återbetalningssystem ►Grundläggande vuxenutbildning ►Mer utsatta studerande ►Problem med återbetalning ►Högre andel avslag för ålder och veckor ►Utlandsstuderande ►Hög skuldsättning - miljonskulder - högre andel över 400 000 ►För generöst?


Ladda ner ppt "Utvärderings- och statistikenheten 1 Årsrapport 2007 Regeringsuppdraget."

Liknande presentationer


Google-annonser