Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Suicidprevention ur ett samhällsperspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Suicidprevention ur ett samhällsperspektiv"— Presentationens avskrift:

1 Suicidprevention ur ett samhällsperspektiv
Jan Beskow KOSAM, Råda, Suicidprevention i Väst, SPIV

2 Motto Kroppen vill leva Albert Camus, Myten om Sisyfos
Själen ryser för tomheten och vill ha kontakt till varje pris!

3

4

5

6

7 Suicidprevention ett eftersatt område
Suicidalitet = suicidtankar, suicidförsök och fullbordade suicid Suicidalitet är ingen psykisk sjukdom Suicidalitet är känslor, tankar, handlingar Suicidalitet är normalt men kan bli patologiskt och livsfarligt

8 Definitioner Självmord/Suicid – en medveten, uppsåtlig, självförvållad, livshotande handling, som leder till döden Sui= själv, caedere = upphöra,döda Självmordsförsök/suicidförsök – d:o som ej leder till döden Parasuicid, Självskada/deliberate self-harm

9

10 Motto Den värsta vanföreställningen är att tro att min upplevelse
är verkligheten

11 Förståelse av suicidalitet under århundraden
Perspektiv Religion Moral Psykisk sjukdom Process Olycksfall, system Språk Konsekvenser Tabu, inget att göra Autonomi, ”kan själv” Individuell behandling • Samtal, krisstöd Public awareness, första hjälpen Språklig nyansering

12 Myter om självmord Har man bestämt sig så har man
Självmord går inte att förhindra De som tar livet av sig talar inte om de Tala inte om självmord – det smittar

13 Epidemiologi Mått på suicidalitet ST,SF,FS säkra/osäkra
Suicidfrekvenser Suicidförsöksfrekvenser Riskfaktorer

14 Suicidfrekvenser Max.värden. Män 80+, kvinnor 45-64 år
Män dubbelt så hög frekvens som kvinnor. (Depressioner dubbelt så vanligt bland kv.) Moderna västerländska samhället högt Trad. kristendom, judendom, islam lågt Variation mellan utåt- och inåtriktat våld? Sverige sjunkit 30-40% sedan 1979 (utom ungdomar)

15 Riskfaktorer för suicid
Psykisk störning, missbruk Tidigare suicidalt beteende Somatisk sjukdom, sömnstörning Situation: kränkning Statistiska: man, hög ålder, frånskild/änka,änkling, ensamboende, arbetslös

16 R Wilkinsson, K Pickett, The spirit level, Penguin books 2010

17 Nya Perspektiv Suicidalitet kan vara: Normalt Psykiskt olycksfall
Språk

18 Prestation-Krav-modell Ref Beskow 1983

19 Analys av suicidalitet
Riskbedömningar Systematiska analyser Retrospektiva analyser

20 Suicidal stege Känna livsleda Önska sig död Tänka på suicid
Planera suicid Gjort ett suicidförsök

21 Suicidala meddelande/signaler
Direkt språkliga: Går du så tar jag livet av mig! Indirekt språkliga: Hej då, nu ses vi nog inte mer! Direkt beteende: Kan jag få låna ditt gevär? Indirekt beteende: Överlämna minnesgåvor Serie av identitetsförluster

22 Alla skall kunna: Tala om liv, död och självmord
Grunderna om ångest, depression och suicidalitet och veta hur man möter personer med sådana problem Vem man hänvisar till om man inte klarar det själv

23 Vad kan vi göra? Suicidpreventivt team: Utbilda sig själva,
utbilda kollegor, skapa handlingsprogram, egen stödgrupp, utveckla nätverk Kompetens: Kognitivt förhållningssätt Kognitiv handledning Suicidalitetens språk, ev.studiecirkel Låt himlen vänta, ev studiecirkel

24 Vem kan man hänvisa till?
Akut förgiftning, SOS-Alarm 112 Vårdcentralen Skolhälsovården Ungdomsmottagningen Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Psykiatrisk klinik Bris, tel Nationella hjälplinjen,


Ladda ner ppt "Suicidprevention ur ett samhällsperspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser