Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till : Tryggare ekonomi på äldre dar. Vad är…… Ingen försäljning – Bara fakta www.gilladinekonomi.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till : Tryggare ekonomi på äldre dar. Vad är…… Ingen försäljning – Bara fakta www.gilladinekonomi.se."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till : Tryggare ekonomi på äldre dar

2 Vad är…… Ingen försäljning – Bara fakta www.gilladinekonomi.se

3 Informatörsutbildning Samarbetspartners Tryggare ekonomi på äldre dar

4 Informatörsutbildning En femtedel av livet… 4 2013- 05-10 GDE Senior

5 Informatörsutbildning Vad får jag för ”löneförhöjning” som pensionär? Privat pension Tjänstepension Allmän pension 5 2013- 05-10 GDE Senior

6 Informatörsutbildning Omräkning av allmän pension Sker varje årsskifte Inkomst- och tilläggspension följer löneutvecklingen. Här kan bromsen slå till. Premiepensionen följer värdet på dina fonder Garantipensionen följer prisutvecklingen (PBB)

7 Informatörsutbildning Omräkning av tjänstepension Förmånsbestämda tjänstepensioner har ofta en indexjustering en gång per år. Det finns också äldre tjänstepensioner som uppräknas efter särskilda beslut hos pensionsförvaltaren. Premiebestämda tjänstepensioner är beroende av hur förvaltningen gått och justeras en gång per år. När utbetalningarna startar gör bolagen antaganden om hur pensionskapitalet kommer att växa. 7 2013- 05-10 GDE Senior

8 Informatörsutbildning Jobba mer på äldre dar Det går i regel bra att vara pensionär och att fortsätta att jobba ändå. A-kassan man försämras eller försvinna. Skattefördelar från det år du fyller 66 år.

9 Informatörsutbildning Kommunal inkomstskatt Om man tjänar 45 000 kr/år börjar man betala kommunal inkomstskatt. Storleken på den kommunala skatten styrs av vilken kommun man var bosatt i den 1 november året innan. Den 1 nov 2012 bodde vi i Järfälla Kommun, 31,88 % kommunalskatt för hela 2013.

10 Informatörsutbildning Jobbskatteavdrag För personer som fyllt 65 år vid årets början. -100 000 kr20% 100 000 kr -300 000 kr1 5 000 kr + 5% 300 000 kr -30 000 kr Finns med i skattetabellerna.

11 Informatörsutbildning Skattereduktion för rot- och rutarbete Preliminär skattereduktion – betalat halva arbetskostnaden till utföraren Maximalt avdrag – 50 000 kr per person och år Slutlig skattereduktion – bestäms när den slutliga skatten räknats ut Skattereduktionen får kvittas mot: - statlig skatt - kommunal skatt - fastighetsavgift/-skatt

12 Informatörsutbildning Försäljning av privatbostad Redovisas för det år köpekontraktet är underskrivet. 22/30 av vinsten beskattas Uppskov med beskattning av vinsten 50% av förlusten är avdragsgill I Skatteverkets broschyrer ”Försäljning av bostadrätt” (SKV 321) och ”Försäljning av småhus” (SKV 379) finns mer att läsa.

13 Informatörsutbildning Utgifter på äldre dar Vilka inkomster och utgifter har du idag? Kan du få ytterligare inkomster? Hur ser din ekonomi ut på kort och på lång sikt?

14 Informatörsutbildning Är du egenföretagare? Egenavgifter Har du fyllt 65 år vid årets ingång betalar du egenavgifter med 10,21%, istället för 28,97%. 10,21% i egenavgifter har du också om du är under 65 år men har tagit ut hel ålderspension och premiepension under hela året. Detta kan du göra från och med den månad du fyller 61 år.

15 Informatörsutbildning Budget och buffert

16 Informatörsutbildning Hur ska jag få mer pengar? Ansök om bostadstillägg för pensionärer hos Pensionsmyndigheten. Du kan då stöd till bostadskostnaden även om du äger din bostad. Äldreförsörjningsstödet finns också som ett extra stöd för dig som inte bott i Sverige så länge. Om du har en sommarstuga- kan du hyra ut den för att öka dina inkomster?

17 Informatörsutbildning 17

18 Informatörsutbildning Mycket pengar blir det… Om man tar bort återbetalningsskyddet blir den egna pensionen högre. Hör med det bolag som har hand om din tjänstepension. Exempel för en privatanställd tjänsteman som har en premiebestämd lösning och tar bort återbetalningsskyddet: 40-talist +16 procent högre pension 50-talist +18 procent högre pension 18 2013- 05-10 GDE Senior

19 Informatörsutbildning Seniorlån FÖRDELAR Möjlighet att upprätthålla levnadsstandard, förverkliga drömmar (”guldkant”) Möjlighet att bo kvar i sin bostad (även som ensamstående) Kan vara svårt att få andra lån när man är äldre NACKDELAR Dyrare än ”vanliga” fastighetslån Ingen buffert kvar om man konsumerat pengarna; Svårt att överblicka framtiden och konsekvenserna;

20 Informatörsutbildning ATT TÄNKA PÅ - SENIORLÅN - Hur mycket behöver jag låna? - Läs villkoren noga och var säker på att förstå dessa. - Kostnader/avgifter utöver ränta, värdering, pantbrev mm. Jämför ! - Låna inte för att spekulera i aktier eller andra värdepapper. - Har jag pengar om fastigheten behöver repareras? - Vad händer om/när lånet förfaller? - Vad händer om fastighetens värde sjunker?

21 Informatörsutbildning forts. - Vad händer om jag säljer fastigheten? - Blir det pengar över till reaskatten? - Blir det pengar över till att investera i en ny bostad? - Hur påverkas bostadsbidrag bostadstillägg m m? -Kan jag göra ränteavdrag varje år eller först när lånet ska lösas ? - Kan jag utnyttja ränteavdraget? - Hur ska lånet betalas ut, engångsbelopp eller periodiskt (t ex månadsvis) ?

22 Informatörsutbildning När ” rådgivaren” hör av sig Köp inget du inte förstår. Ställ frågor! Var tydlig med vilken risk du vill ha med ditt sparande. Är du beredd att förlora hela eller delar av din placering? Du ska få med dig skriftlig dokumentation från rådgivningen. Skriv inte under något vid sittande bord. Gå hem och läs igenom innan du tar något beslut.

23 Informatörsutbildning Distans- och hemförsäljningslagen Om ångerfristen Ångerfristen är 14 dagar och börjar vid - köp av en vara: då konsumenten tar emot varan, eller en väsentlig del av den. - köp av en tjänst: då avtalet ingås. Konsumenten ska få skriftlig information om ångerrätten både före och efter köp. K O N S U M E N TV Ä G LE D NI N G

24 Informatörsutbildning Vilken typ av försäkringar behöver jag?

25 Informatörsutbildning Se regelbundet över ditt försäkringsskydd. Hemförsäkringen är basen och är en paketlösning. Dokumentera din egendom med kvitton och foton. Glöm inte reseförsäkring annars kan det bli dyrt om du blir sjuk eller råkar ut för olycksfall på resan. Trafikförsäkring är obligatorisk och måste gälla från dag ett. Försäkringsbeloppet och ersättningar i olycksfallsförsäkring kan sänkas från viss ålder. Livförsäkringsbeloppet kan utbetalas från flera försäkringar. – Viktigt att veta om försäkringar

26 Informatörsutbildning Sparkonton med insättningsgaranti Jämför aktuella räntor och villkor för sparkonton på vår webbplats. Alla konton i vår jämförelse har insättningsgaranti. Om du binder pengarna under en viss tid kan du ofta få högre ränta än om du väljer ett konto med fria uttag.

27 Informatörsutbildning Pengar 65+ Så sparar vi idag BankkontoSverigefonderGlobalfonder 1% 2 3 4 5 6 7 8

28 Informatörsutbildning Pengar 65+ 60 år 65 70 75 80 85 90 1) Balans efter 5-års- planer Global fonder Global fonder Sverge fonder Sverge fonder

29 Informatörsutbildning Pengar 65+ Välj skafferi Billiga fonder Inga kontoavgifter På ISK-konto * Ger låg skatt på sparpengar * Bäst för aktiefonder och aktier *Skatt 1% per år, istället för vinstskatten (30%)

30 Informatörsutbildning Olika fondtyper Låg Hög Lång Risk/ Möjlig avkastning Spartid Blandfonder Globala aktiefonder Regionala aktiefonder Europafonder Länderfonder Indienfonder Branschfonder IT-fonder Långa räntefonder Obligationsfonder Korta räntefonder Penningmarknasfonder Räntepapper Bland Aktier Kort Generationsfonder

31 Informatörsutbildning Att tänka på vid val av fondtyp Spartid/målRiskRiskspridning Fondtyp

32 Informatörsutbildning

33 När det är dags att göra uttag! Hur gör jag – vart vänder jag mig? -Kontakta fondbolaget, banken eller fondtorget där dina fondandelar finns. Fonder kan säljas när som helst. Vad ska jag tänka på i samband med uttag? -Sprid risken i tid, exempelvis genom månadsvisa uttag. -Eventuell skatteeffekt vid försäljning.

34 Informatörsutbildning Skatt på vinst betalas i efterhand Har dina fonder stigit i värde beskattas vinsten. För sparande direkt i fonder beskattas vinsten med 30 % vid försäljning (kapitalvinstskatt). * Skatten betalas dock i samband med deklarationen året efter försäljningen. Tänk därför på att avsätta en del av vinsten till detta. * Om sparandet sker i en kapitalförsäkring eller på ett investeringssparkonto betalas ingen kapitalvinstskatt.

35 Informatörsutbildning 35 Bodelning och arv i kärnfamiljen Gifta paret Anders och Stina har två gemensamma barn. Inga särkullbarn. Inget äktenskapsförord eller testamente. Anders avlider. Hela boet värt 2 000 000 kronor Stinas bodelningslott Kvarlåtenskap efter Anders Stina behåller hela boet, hälften som bodelningslott och hälften som arv

36 Informatörsutbildning 36 Vad är fri förfoganderätt? Makar ärver varandra med fri förfoganderätt Fri förfoganderätt innebär att det finns en eller fler efterarvingar som ska få det som finns kvar när maken avlider Fri förfoganderätt är som en äganderätt under livstiden Make får INTE testamentera bort det som ärvts med fri förfoganderätt Make FÅR förbruka och ge bort fri förfoganderätts-egendom

37 Informatörsutbildning 37 Bodelning och arv när det finns särkullbarn Gifta paret Anders och Stina har två gemensamma barn. Anders har två särkullbarn. Inget äktenskapsförord eller testamente. Anders avlider. Hela boet värt 2 000 000 kronor Stinas bodelningslott Kvarlåtenskap efter Anders Stina behåller 3/4 av boet, hälften som bodelningslott och 1/4 som arv Särkullbarnens arv

38 Informatörsutbildning 38 Så fördelas arvet enligt lagen Det finns tre arvsklasser i svensk rätt  bröstarvingar, det vill säga barn, barnbarn och så vidare  föräldrar, syskon, syskonbarn, sysonbarnbarn  mor/farföräldrar, mostrar, morbröder, fastrar, farbröder. Makars arvsrätt är en specialregel. Efterlevande maken har ingen arvsrätt om det enbart finns särkullbarn efter den avlidne maken

39 Informatörsutbildning 39 Vem behöver testamente – och vem ska skyddas – partnern eller barnen? Särkullbarn Enskild egendom för barnen Sambor Syskon/syskonbarn

40 Informatörsutbildning 40 Demens och ekonomi Vad händer om ena maken blir dement?  Fullmakt bra, men ingen garanti  Stå båda på bostaden  Och/eller konto

41 Informatörsutbildning 41 Tänk på kolla upp eventuella testamenten, samboavtal, äktenskapsförord, förnyas? sitt inte och knåpa ihop dokument själv om du inte är expert – ta hjälp av jurist! äg bostaden tillsammans + ha något gemensamt bankkonto testamente så att barnens arv blir enskild egendom skriv gåvobrev om du lämnar gåvor till barn eller barnbarn

42 Informatörsutbildning Omställnings- barn, och änkepension Omställningspension – ett år till den som är under 65 Barnpension – till barn under 18 år eller studerande till 20 Änkepension – håller på att fasas ut. Olika regler för olika åldersgrupper. Du behöver inte ansöka om du bor i Sverige! 42 2013- 05-10 GDE Senior

43 Informatörsutbildning Automatiska efterlevandeskydd SAF-LO ITP1 ITP2 KAP-KL PA 03 Efterlevande pension Nej Nej Ja* Ja Ja * om man tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp. Ersättning utgår om man är gift, ej sambo Ersättningarna kan dock variera mellan olika avtal och beroende på om man är gift eller sambo. Alla får omställningspension och barnpension från den allmänna pensionen. Pengar som inte har någon anhörig går till kollektiva arvsvinster 43 2012- 09-17 TjänstepensionII

44 Informatörsutbildning Ärver man skulder ? Ett dödsbo består av den avlidnes tillgångar och skulder. Tillgångarna ska användas till att reglera skulderna. Resterande tillgångar tillfaller arvingarna. Om tillgångarna inte räcker till alla skulder, ansvarar arvingarna inte för dessa skulder. Om arvingarna disponerar tillgångarna innan skulderna betalats, ansvarar de för skulderna intill tillgångarnas (verkliga värde). (Tips: Bevaka taxeringen för dödsfallsåret och året innan).

45 Informatörsutbildning Det skal vi tale om i dag Se saldo och konton Betala räkningar och överföra pengar Signera avtal elektroniskt Öppna konton och beställa kort Handla med värdepapper Hantera fullmakter Vad kan jag göra i internetbanken? I princip ALLT! Beställa BankID Beställa SMS-notifieringar Se kontoutdrag och annan kommunikation från banken

46 Informatörsutbildning Det skal vi tale om i dag Hur kommer jag igång? Det är enkelt att komma igång! Kontakta din bank för mer information om hur du ansluter dig till internetbanken Vill du att vi ska visa dig några exempel?


Ladda ner ppt "Välkomna till : Tryggare ekonomi på äldre dar. Vad är…… Ingen försäljning – Bara fakta www.gilladinekonomi.se."

Liknande presentationer


Google-annonser