Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarium 26 november 2013 Gunilla Andrée, Kommittésekreterare Karin Widegren, Kanslichef Kansliet för Samordningsrådet för smarta elnät.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarium 26 november 2013 Gunilla Andrée, Kommittésekreterare Karin Widegren, Kanslichef Kansliet för Samordningsrådet för smarta elnät."— Presentationens avskrift:

1 Seminarium 26 november 2013 Gunilla Andrée, Kommittésekreterare Karin Widegren, Kanslichef Kansliet för Samordningsrådet för smarta elnät

2 Processen Analysgrupp Breddgrupp Rådets referensgrupper Processtöd

3 Grundprinciper ”Vilka förändringar i omvärlden påverkar behovet och utvecklingen av smarta elnät mot år 2030 med bäring på 2050?” Scenarierna är ett medel för rådets arbete Scenarierna bygger på säkra trender och strategiskt viktiga osäkerheter. Scenarierna beskriver: Fyra möjliga framtidsbilder Året 2030 med bäring på utvecklingen mot 2050 Samhällsutvecklingen av betydelse för smarta elnät Huvudsakliga drivkrafter Inte alla aspekter kvantitativt ABCD

4 Scenarioaxlar Axel 1 – Elproduktionens utveckling Axel 2 – Kundernas värderingar Snabb ökning Långsam ökning Intermittent elproduktion Stor och tydlig Liten och otydlig Upplevd kundnytta

5 Scenariokors Scenario AScenario BScenario CScenario D

6 Frågor till auditoriet Vilka är de huvudsakliga drivkrafterna för en snabb respektive långsam utveckling av den intermittenta elproduktionen? Vilka är de kritiska faktorerna för om upplevd kundnytta blir stor och tydlig respektive liten och otydlig? Resonera med din granne 5 min!

7 Extrabilder

8 Påminnare axlar Intermittent elproduktion Intermittent elproduktion definieras här som elproduktion från väderberoende energikällor, som exempelvis vind och sol. Produktionen är oregelbunden med kraftiga variationer och är icke styrbar i nuläget. En snabb ökning av intermittent elproduktion innebär att starka incitament lett till att en betydande del av elproduktionen är intermittent, samtidigt som kärnkraften fasas ut. En långsam ökning av intermittent elproduktion innebär däremot att kärnkraft eller annan baskraft fortfarande står för huvuddelen av all elproduktion i systemet. Upplevd kundnytta En stor och tydligt upplevd kundnytta innebär att elanvändare tydligt ser och uppfattar att smarta system och lösningar i allmänhet (inte bara på elmarknaden) är till stor nytta för dem och att de upplever en tillfredsställande grad av valfrihet. Som kontrast kommer en liten och otydligt upplevd kundnytta att innebära att elanvändaren har en misstänksam inställning till smarta system och inte upplever systemen som tillräckligt värdeskapande, robusta och tillförlitliga. Detta innebär dock inte att det inte kan finnas andra faktiska nyttor för kunden såsom leveranssäkerhet och leveranskvalité.


Ladda ner ppt "Seminarium 26 november 2013 Gunilla Andrée, Kommittésekreterare Karin Widegren, Kanslichef Kansliet för Samordningsrådet för smarta elnät."

Liknande presentationer


Google-annonser