Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är ett gott liv för dig?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är ett gott liv för dig?"— Presentationens avskrift:

1 Vad är ett gott liv för dig?
Resultat av enkätundersökning riktad till 80-åringar Norra Hisingen Maj 2012

2 Syftet med enkäten: att få en generell bild av vad seniorer som bor inom stadsdelen tycker om att göra, vilka åsikter de har om stadsdelens arbete och hur de upplever sin hälsa idag. att utifrån resultatet förbättra stadsdelens stöd till seniorer idag och planera för ett fortsatt bra stöd i framtiden. Fokusgrupp: Februari månad 2012 Frågeställning: ”Vad är viktigt för dig för att du ska leva ett gott liv?” Målgrupp för enkäten: Alla invånare som fyller 80 år under 2012 och som bor på Norra Hisingen (261 personer). Undersökningsperiod och svarsfrekvens: Maj månad 2012 Svarsfrekvensen är 64,4%. Antal svarande är 168 personer - bestående av 80 män och 80 kvinnor samt ytterligare 8 personer

3

4

5 Ur fria svar: Kunna köra elrullstol in i lokaler  

6

7 Andra aktiviteter (ur fria svar):
Dans     Gå ut med hunden Bridge Handarbete PRO Kortspel Resor Samvaro med vänner Promenera Hisingen biodlarförening "Manligt forum" Arbeta vid sommarstuga Fåglar, allt i naturen, trädgårdsskötsel

8 (ur fria svar): Jag arbetar fortfarande (egen firma ) Föreningsverksamhet, kyrkan Jag har inte ork Mycket annat att göra Ridning, hundpromenad Avstår p.g.a. elöverkänslighet Bor mycket på landet 70 kr färdtjänst och 60 kr mat = har inte råd Fysträning + vattengympa 3 ggr/vecka   Sköta radhus och sommarstuga Hjälpa barnen med praktiska göromål Har svårt att röra mig   Umgås med fru och son   Sjukdom   Synskada   Sjukgymnastik Lider av glömska   Motorer, bil, båt och motorcykel   Nyinflyttad känner inte till allt  Resor Partnern är sjuk Egen trädgård         Hjälper vänner med nedsatt rörelseförmåga  

9

10

11 För att du skall kunna göra det du tycker om –
vilket stöd behöver du då från stadsdelen ? (ur fria svar): Öka tillgängligheten       Mer info om fixare Bussar från Litteraturgatan till Bäckebols köpcentrum. Bättre hållplats. Flexlinje utanför Lillhagsvägen som passerar Selmas torg. Färdtjänst Hemtjänst, städ osv. Upplysning om aktiviteter i området. Var finns äbo t.ex. Sällskap av någon (känner ingen som vill eller orkar längre)   Träningsplats utomhus Noggrannare sandning för promenader vintertid Mer hjälp av personal + info om vad som finns. Hissar

12 (ur fria svar): Annonser utanför affärerna – t.ex. Tuve Centrum
Information via biblioteken Information via bostadsföreningar  

13 För att du skall känna dig informerad om vilka aktiviteter stadsdelen erbjuder – vad kan vi förbättra? (ur fria svar): Broschyr         Broschyrer via hemtjänsten Infobroschyr hem i brevlådan Information på finska Ge pensionärer gratis TV Hänvisning till telefonnummer Dataundervisning dagtid Att träffpunkten har samtliga program för året Internet webbsidan, , Personlig kontakt Info per brev En särskild anslagstavla för pensionärer

14

15

16 (ur fria svar): Ja, jag vill öka min aktivitet och behöver hjälp med… förslag rörelse/gympa jag klarar av förslag rörelser vid sittgympa komma in i någon grupp hjälp med att gå/att komma ut på vintern

17

18 (ur fria svar) Ja, men jag behöver stöd, nämligen:
med att handla att varor kommer hem från affären med lämplig mathållning anpassad till stillasittande liv med större pension med att hantera födoämnesallergi

19 Vad är ett gott liv för dig, för att du ska ha en meningsfull vardag?
Hälsa Att få vara frisk, så kry att man klarar sin dagliga situation/skaplig hälsa, leva sunt och må bra och vara rörlig. Promenader, lättare motion i närområdet, gympa, dagligen gå ut i friska luften, säker träningsplats på vintern när det är halt. Social samvaro Någon att dela vardagen med Samvaro, rolig och bra kontakt med partner, släkt, goda vänner – att särskilt ha en nära vän - och grannar Föreningsliv samt sociala nätverk Träffas och fika, äta ute tillsammans Att umgås med människor som kan ge mental stimulans Träffa nya människor i alla åldrar Känna sig behövd Att utföra något nyttigt Hemmets skötsel, trädgård Att ha fullt upp att göra Att ha någon sysselsättning Hjälpa varandra

20 Boendet  Att ha ett bra boende och att kunna bo kvar så länge som möjligt Att ha en bra utemiljö. Säkerheten i området. Utveckla och underhålla intressen Att ha en hobby Spela boule  Undervisa, trädgårdsarbete Datorträning IT-användning Fågelskådning, flyg Läsning, korsord läsning, korsord språkstudier, Bio, teater, böcker, konserter, resor, dans, lösa korsord, måla tavlor/porslin Blandat Att göra det alldagliga, komma ur sängen på morgonen, sköta hygienen och klara sig själv Att få vistas ute en vacker dag, lyssna på djur och fåglar, känna blomdoft. Shopping Att ha god ekonomi Njuta av livet Att få åldras tillsammans Göra det man har lust med Slippa oro mig för framtiden Lugn och ro Äta gott, spela spel, åka till centrum. Att få stöd och hjälp av personalen på det äldreboende Att äta vid kommunens äldreboende Att kunna skratta (även åt mig själv) Att kunna röra sig fritt ute i samhället Tidningar, radio och Tv,Ett glas gott vin Kyrkan Vila


Ladda ner ppt "Vad är ett gott liv för dig?"

Liknande presentationer


Google-annonser