Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Älgstammen i Arvidsjaur Följande bilder visar En bakgrund för hur älgstammen ser ut i Arvidsjaur. En bedömning av möjlig utveckling och målsättning. En.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Älgstammen i Arvidsjaur Följande bilder visar En bakgrund för hur älgstammen ser ut i Arvidsjaur. En bedömning av möjlig utveckling och målsättning. En."— Presentationens avskrift:

1 Älgstammen i Arvidsjaur Följande bilder visar En bakgrund för hur älgstammen ser ut i Arvidsjaur. En bedömning av möjlig utveckling och målsättning. En områdes indelning enligt det som diskuterats på jaktgrannarsträffar med en genomsnittlig avskjutning och areal för fälld älg de senaste åren. En sammanställning av minsta areal i kretsen.

2 Älg-obs 2011

3

4

5 Arvidsjaur 2010 Från Älg-obsen Älgar100 Tjur av vuxna25,3Tjurar25 Kalv per 100 kor61,1Kor75 Kalvar Ensam ko51,07 Ensamma kor380 Enkalvs ko40,28 Enkalvs kor30 Tvilling ko8,66 Tvåkalvs kor613 Kalvar43 Tjurandel kalvar56varav tjurkalvar24 Genomsnitt från 1979 Höststam 143 reproduktion 43 Arvidsjaur 2011 Från Älg-obsen Älgar100 Tjur av vuxna32,7Tjurar33 Kalv per 100 kor62,6Kor67 Kalvar Ensam ko47,3 Ensamma kor320 Enkalvs ko44,3 Enkalvs kor30 Tvilling ko8,4 Tvåkalvs kor611 Kalvar41 Tjurandel kalvar56varav tjurkalvar0 Genomsnitt från 1979 Höststam 141 reproduktion 41

6 Avskjutning, bedömd vinterstam AvskjutningArealAvskjutn/1000 haVinterstamVinterstam/1000 ha ,3710,647921,5 Avskjutning 2010 Avskjutning 2011 ej inrapporterad och möjlig att beräkna i viltdata när detta skrivs.

7 Grundvärden på Arvidsjaurs älgstam Vinterstam1,5 älg per 1000 ha/800 älgar Höststam 1/3 tjur 2/3 kor266 tjurar och 533 kor Reproduktion på 40%320 kalvar Annan dödlighet Viltolyckor25 älgar (ur vinterstam) Rovdjur?(lokal påverkan) Annat?(ringa påverkan) Jakt325 älgar varav 30 % ko och 60 % kalv av vuxna Älgfoder/betesskador Tall ungskogmindre än 2% (lokalt högre) Grödorringa

8 Jaktstrategi Höjd kvalité på älgstammen med en bibehållen numerär på vinterstammen. Höj avskjutningen på årskalvar så att antalet skjutna kalvar ökar i förhållande till antalet skjutna vuxna älgar. Inrikta avskjutningen på unga vuxna älgar (i första hand unga tjurar och i andra hand fjolårskvigor). Svag älgstam, spara produktiva kor och skjut någon/några kalv/ar för istället för tilldelade vuxna älgar.(inri 30% ko av vuxna) Bedömt resultat Oförändrad älgstam till numerär och sammansättning. 800 älgar i vinterstam med årlig avskjutning på 325 älgar med små älgskador. 60 % avskjutning på kalv, 30 % på ko av vuxna älgar I huvudsak unga tjurar med låga slaktvikter. Hälften av korna är inte kalvförande. Kalvvikter ? Sammanfattning Arvidsjaurs älgstam

9 Vad vill jägarna idag/imorgon? Med brasklappen, ”acceptabla betesskador på tall”. 1.Vinterstam på cirka 800 älgar, årlig avskjutning på 325 älgar. Skjuta många älgar ? Kött i frysboxen ? Skjuta kapitala tjurar ? 2.Vinterstam på cirka 1000 älgar, årlig avskjutning på 400 älgar. Tillväxt om 200 älgar i vinterstam Initialt minskad avskjutning > höjd vinterstam antalmässigt. Kombinerat med ”kvalitetshöjning” går det fortare att nå målet… –Spara kor –Taggbegränsning –Skjuta mer kalvar

10 Indelning i områden

11 God / Glommerstr ä sk Vvo / J-tr ä sk,S-backen,G-jaur / Mor ä ngs Jaktv å rdsf ö rening / Saltmyrans Vvo / Siksj ö Vvo / H å lbergsliden Vvo / Glommerslidens Ä lgjaktsomr / Lapptr ä sk Jaktklubb Snitt 42 vuxna och 34 kalvar. Snittareal för vuxen fälld älg, 974 ha. Snittareal för fälld älg, 538 ha.

12 Normal / S ö dra Sandtr ä sk Vvo / Abborrtr ä sk Vvo / Aspliden Vvo / Grundtr ä sk Vvo / Skattr ä sk Vvo / Sca Skog AB / Utterlidens Vvo / Å n ä s Vvo / Baktsjaurs Jaktklubb / H ä llbergs Jaktv å rdsf ö rening / R ö nnlidens Jaktlag / B ä ckn ä s Vvo / Mausjaurs Sameby / Gull ö ns Jaktv å rdsklubb / Renvallens Jaktlag / Sj ö tr ä sk Vvo / Storbergs Vvo / K4 Jaktklubb / Avavikens Vvo / Bakt å ive Vvo / Hedbergs Jaktklubb / L å nguddens Jaktklubb / Hornlidens Jaktlag / Grundtr ä sklidens Jaktlag / V Kikkejaur Sameby / Tjintokk Jakt / L ö vvikens Vvo / Pjesker-Granudds Jaktlag / Pjeskers Vvo / Vuotners Vvo / Laukers Jakts ä llskap / Deppis Vvo / Serrejaur Vvo / Nakteliden / Arvidsjaurs Allm ä nningsskog / Å kroken-St ä ddjejaur Vvo / Akkavare vvo / Fj ä llbon ä s Vvo / R ö nnbergets Jaktlag Snitt 71 vuxna och 34 kalvar. Snittareal för vuxen fälld älg, 3138 ha. Snittareal för fälld älg, 2132 ha.

13 Svag / Strittjomvare Byalag / Auktsjaurs Vvo / Tjapps å ive Jaktlag / Jerfojaur Vvo / Lomtr ä sk Vvo / Suddesjaur Vvo / Erland Å berg / Ö Kikkejaur Sameby / Uttertr ä sk Jaktklubb / Sveaskog F ö rvaltnings AB Snitt 67 vuxna och 44 kalvar. Snittareal för vuxen fälld älg, 3430 ha. Snittareal för fälld älg, 2070 ha. Svea mark även i andra områden.

14 Minsta areal Arvidsjaur Det är stora skillnader på minsta areal inom kretsen. För hela kretsen är arealen för en fälld älg, 1547 ha. I området med ”god” tillgång är arealen, 538 ha. I området med ”normal” tillgång är arealen, 2132 ha. I området med ”svag” tillgång är arealen, 2070 ha. Minsta areal för att jaktområde skall kunna registreras som licensområde, dvs få en årlig tilldelning av en årskalv beslutas efter helgen 21-22/1.


Ladda ner ppt "Älgstammen i Arvidsjaur Följande bilder visar En bakgrund för hur älgstammen ser ut i Arvidsjaur. En bedömning av möjlig utveckling och målsättning. En."

Liknande presentationer


Google-annonser