Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Älgstammen i Arvidsjaur

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Älgstammen i Arvidsjaur"— Presentationens avskrift:

1 Älgstammen i Arvidsjaur
Följande bilder visar En bakgrund för hur älgstammen ser ut i Arvidsjaur. En bedömning av möjlig utveckling och målsättning. En områdes indelning enligt det som diskuterats på jaktgrannarsträffar med en genomsnittlig avskjutning och areal för fälld älg de senaste åren. En sammanställning av minsta areal i kretsen.

2 Älg-obs 2011 Tabell visar antalet mantimmar för att se en älg, slutsats en i stort oförändrad höststam.

3 Älg-obs 2011 Tabell visar andelen tjur av den vuxna höststammen, slutsats det är inte tjur brist m a a rekommendationen. Vill vi ha en kvalitativt bättre tjurstam måste vi börja spara mellantjurar! Att skjuta cykelstyren och någon enstaka större tjur. Vi bör se resultat efter 4-5 år.

4 Älg-obs 2011 Tabell visar andelen kalv per vuxen ko i höststammen, slutsats en ”normal” föryngring i antalsmässigt.

5 Älg-obs 2011 Arvidsjaur 143 141 2010 Från Älg-obsen Älgar 100
 Från Älg-obsen Älgar 100 Tjur av vuxna 25,3 Tjurar 25 Kalv per 100 kor 61,1 Kor 75 Kalvar Ensam ko 51,07 Ensamma kor 38 Enkalvs ko 40,28 Enkalvs kor 30 Tvilling ko 8,66 Tvåkalvs kor 6 13 43 Tjurandel kalvar 56 varav tjurkalvar 24 Genomsnitt från 1979 Höststam 143 reproduktion 2011 32,7 33 62,6 67 47,3 32 44,3 8,4 11 41 141

6 Avskjutning, bedömd vinterstam
Areal Avskjutn/1000 ha Vinterstam Vinterstam/1000 ha 341 527,371 0,64 792 1,5 Avskjutning 2011 ej inrapporterad och möjlig att beräkna i viltdata när detta skrivs.

7 Grundvärden på Arvidsjaurs älgstam
Vinterstam 1,5 älg per 1000 ha/800 älgar Höststam 1/3 tjur 2/3 kor 266 tjurar och 533 kor Reproduktion på 40% 320 kalvar Annan dödlighet Viltolyckor 25 älgar (ur vinterstam) Rovdjur ?(lokal påverkan) Annat ?(ringa påverkan) Jakt älgar varav 30 % ko och 60 % kalv av vuxna Älgfoder/betesskador Tall ungskog mindre än 2% (lokalt högre) Grödor ringa

8 Sammanfattning Arvidsjaurs älgstam
Jaktstrategi Höjd kvalité på älgstammen med en bibehållen numerär på vinterstammen. Höj avskjutningen på årskalvar så att antalet skjutna kalvar ökar i förhållande till antalet skjutna vuxna älgar. Inrikta avskjutningen på unga vuxna älgar (i första hand unga tjurar och i andra hand fjolårskvigor). Svag älgstam, spara produktiva kor och skjut någon/några kalv/ar för istället för tilldelade vuxna älgar.(inri 30% ko av vuxna) Bedömt resultat Oförändrad älgstam till numerär och sammansättning. 800 älgar i vinterstam med årlig avskjutning på 325 älgar med små älgskador. 60 % avskjutning på kalv, 30 % på ko av vuxna älgar I huvudsak unga tjurar med låga slaktvikter. Hälften av korna är inte kalvförande. Kalvvikter ?

9 Vad vill jägarna idag/imorgon?
Med brasklappen, ”acceptabla betesskador på tall”. Vinterstam på cirka 800 älgar, årlig avskjutning på 325 älgar. Skjuta många älgar ? Kött i frysboxen ? Skjuta kapitala tjurar ? Vinterstam på cirka 1000 älgar, årlig avskjutning på 400 älgar. Tillväxt om 200 älgar i vinterstam Initialt minskad avskjutning > höjd vinterstam antalmässigt. Kombinerat med ”kvalitetshöjning” går det fortare att nå målet… Spara kor Taggbegränsning Skjuta mer kalvar

10 Indelning i områden

11 God Snitt 42 vuxna och 34 kalvar.
/ Glommersträsk Vvo / J-träsk,S-backen,G-jaur / Morängs Jaktvårdsförening / Saltmyrans Vvo / Siksjö Vvo / Hålbergsliden Vvo / Glommerslidens Älgjaktsomr. / Lappträsk Jaktklubb Snitt 42 vuxna och 34 kalvar. Snittareal för vuxen fälld älg, 974 ha. Snittareal för fälld älg, 538 ha.

12 Normal Snitt 71 vuxna och 34 kalvar.
/ Södra Sandträsk Vvo / Abborrträsk Vvo / Aspliden Vvo / Grundträsk Vvo / Skatträsk Vvo / Sca Skog AB / Utterlidens Vvo / Ånäs Vvo / Baktsjaurs Jaktklubb / Hällbergs Jaktvårdsförening / Rönnlidens Jaktlag / Bäcknäs Vvo / Mausjaurs Sameby / Gullöns Jaktvårdsklubb / Renvallens Jaktlag / Sjöträsk Vvo / Storbergs Vvo / K4 Jaktklubb / Avavikens Vvo / Baktåive Vvo / Hedbergs Jaktklubb / Långuddens Jaktklubb / Hornlidens Jaktlag / Grundträsklidens Jaktlag / V Kikkejaur Sameby / Tjintokk Jakt / Lövvikens Vvo / Pjesker-Granudds Jaktlag / Pjeskers Vvo / Vuotners Vvo / Laukers Jaktsällskap / Deppis Vvo / Serrejaur Vvo / Nakteliden / Arvidsjaurs Allmänningsskog / Åkroken-Städdjejaur Vvo / Akkavare vvo / Fjällbonäs Vvo / Rönnbergets Jaktlag Snitt 71 vuxna och 34 kalvar. Snittareal för vuxen fälld älg, 3138 ha. Snittareal för fälld älg, 2132 ha.

13 Svag Snitt 67 vuxna och 44 kalvar.
/ Strittjomvare Byalag / Auktsjaurs Vvo / Tjappsåive Jaktlag / Jerfojaur Vvo / Lomträsk Vvo / Suddesjaur Vvo / Erland Åberg / Ö Kikkejaur Sameby / Utterträsk Jaktklubb / Sveaskog Förvaltnings AB Svea mark även i andra områden. Snitt 67 vuxna och 44 kalvar. Snittareal för vuxen fälld älg, 3430 ha. Snittareal för fälld älg, 2070 ha.

14 Minsta areal Arvidsjaur
Det är stora skillnader på minsta areal inom kretsen. För hela kretsen är arealen för en fälld älg, 1547 ha. I området med ”god” tillgång är arealen, 538 ha. I området med ”normal” tillgång är arealen, 2132 ha. I området med ”svag” tillgång är arealen, 2070 ha. Minsta areal för att jaktområde skall kunna registreras som licensområde, dvs få en årlig tilldelning av en årskalv beslutas efter helgen 21-22/1.


Ladda ner ppt "Älgstammen i Arvidsjaur"

Liknande presentationer


Google-annonser