Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Älgstammen i Arvidsjaur Följande bilder visar En bakgrund för hur älgstammen ser ut i Arvidsjaur. En bedömning av möjlig utveckling och målsättning. En.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Älgstammen i Arvidsjaur Följande bilder visar En bakgrund för hur älgstammen ser ut i Arvidsjaur. En bedömning av möjlig utveckling och målsättning. En."— Presentationens avskrift:

1 Älgstammen i Arvidsjaur Följande bilder visar En bakgrund för hur älgstammen ser ut i Arvidsjaur. En bedömning av möjlig utveckling och målsättning. En områdes indelning enligt det som diskuterats på jaktgrannarsträffar med en genomsnittlig avskjutning och areal för fälld älg de senaste åren. En sammanställning av minsta areal i kretsen.

2 Älg-obs 2011

3

4

5 Arvidsjaur 2010 Från Älg-obsen Älgar100 Tjur av vuxna25,3Tjurar25 Kalv per 100 kor61,1Kor75 Kalvar Ensam ko51,07 Ensamma kor380 Enkalvs ko40,28 Enkalvs kor30 Tvilling ko8,66 Tvåkalvs kor613 Kalvar43 Tjurandel kalvar56varav tjurkalvar24 Genomsnitt från 1979 Höststam 143 reproduktion 43 Arvidsjaur 2011 Från Älg-obsen Älgar100 Tjur av vuxna32,7Tjurar33 Kalv per 100 kor62,6Kor67 Kalvar Ensam ko47,3 Ensamma kor320 Enkalvs ko44,3 Enkalvs kor30 Tvilling ko8,4 Tvåkalvs kor611 Kalvar41 Tjurandel kalvar56varav tjurkalvar0 Genomsnitt från 1979 Höststam 141 reproduktion 41

6 Avskjutning, bedömd vinterstam AvskjutningArealAvskjutn/1000 haVinterstamVinterstam/1000 ha 341527,3710,647921,5 Avskjutning 2010 Avskjutning 2011 ej inrapporterad och möjlig att beräkna i viltdata när detta skrivs.

7 Grundvärden på Arvidsjaurs älgstam Vinterstam1,5 älg per 1000 ha/800 älgar Höststam 1/3 tjur 2/3 kor266 tjurar och 533 kor Reproduktion på 40%320 kalvar Annan dödlighet Viltolyckor25 älgar (ur vinterstam) Rovdjur?(lokal påverkan) Annat?(ringa påverkan) Jakt325 älgar varav 30 % ko och 60 % kalv av vuxna Älgfoder/betesskador Tall ungskogmindre än 2% (lokalt högre) Grödorringa

8 Jaktstrategi Höjd kvalité på älgstammen med en bibehållen numerär på vinterstammen. Höj avskjutningen på årskalvar så att antalet skjutna kalvar ökar i förhållande till antalet skjutna vuxna älgar. Inrikta avskjutningen på unga vuxna älgar (i första hand unga tjurar och i andra hand fjolårskvigor). Svag älgstam, spara produktiva kor och skjut någon/några kalv/ar för istället för tilldelade vuxna älgar.(inri 30% ko av vuxna) Bedömt resultat Oförändrad älgstam till numerär och sammansättning. 800 älgar i vinterstam med årlig avskjutning på 325 älgar med små älgskador. 60 % avskjutning på kalv, 30 % på ko av vuxna älgar I huvudsak unga tjurar med låga slaktvikter. Hälften av korna är inte kalvförande. Kalvvikter ? Sammanfattning Arvidsjaurs älgstam

9 Vad vill jägarna idag/imorgon? Med brasklappen, ”acceptabla betesskador på tall”. 1.Vinterstam på cirka 800 älgar, årlig avskjutning på 325 älgar. Skjuta många älgar ? Kött i frysboxen ? Skjuta kapitala tjurar ? 2.Vinterstam på cirka 1000 älgar, årlig avskjutning på 400 älgar. Tillväxt om 200 älgar i vinterstam Initialt minskad avskjutning > höjd vinterstam antalmässigt. Kombinerat med ”kvalitetshöjning” går det fortare att nå målet… –Spara kor –Taggbegränsning –Skjuta mer kalvar

10 Indelning i områden

11 God 12-1103 / Glommerstr ä sk Vvo 12-1105 / J-tr ä sk,S-backen,G-jaur 12-1107 / Mor ä ngs Jaktv å rdsf ö rening 12-1111 / Saltmyrans Vvo 12-1112 / Siksj ö Vvo 12-1119 / H å lbergsliden Vvo 12-1124 / Glommerslidens Ä lgjaktsomr. 12-1158 / Lapptr ä sk Jaktklubb Snitt 42 vuxna och 34 kalvar. Snittareal för vuxen fälld älg, 974 ha. Snittareal för fälld älg, 538 ha.

12 Normal 12-1115 / S ö dra Sandtr ä sk Vvo 12-1101 / Abborrtr ä sk Vvo 12-1102 / Aspliden Vvo 12-1104 / Grundtr ä sk Vvo 12-1113 / Skattr ä sk Vvo 12-1114 / Sca Skog AB 12-1116 / Utterlidens Vvo 12-1118 / Å n ä s Vvo 12-1120 / Baktsjaurs Jaktklubb 12-1122 / H ä llbergs Jaktv å rdsf ö rening 12-1110 / R ö nnlidens Jaktlag 12-1121 / B ä ckn ä s Vvo 12-1125 / Mausjaurs Sameby 12-1130 / Gull ö ns Jaktv å rdsklubb 12-1131 / Renvallens Jaktlag 12-1133 / Sj ö tr ä sk Vvo 12-1136 / Storbergs Vvo 12-1137 / K4 Jaktklubb 12-1139 / Avavikens Vvo 12-1140 / Bakt å ive Vvo 12-1142 / Hedbergs Jaktklubb 12-1145 / L å nguddens Jaktklubb 12-1148 / Hornlidens Jaktlag 12-1150 / Grundtr ä sklidens Jaktlag 12-1154 / V Kikkejaur Sameby 12-1157 / Tjintokk Jakt 12-1106 / L ö vvikens Vvo 12-1108 / Pjesker-Granudds Jaktlag 12-1109 / Pjeskers Vvo 12-1117 / Vuotners Vvo 12-1123 / Laukers Jakts ä llskap 12-1128 / Deppis Vvo 12-1132 / Serrejaur Vvo 12-1156 / Nakteliden 12-1135 / Arvidsjaurs Allm ä nningsskog 12-1147 / Å kroken-St ä ddjejaur Vvo 12-1126 / Akkavare vvo 12-1129 / Fj ä llbon ä s Vvo 12-1138 / R ö nnbergets Jaktlag Snitt 71 vuxna och 34 kalvar. Snittareal för vuxen fälld älg, 3138 ha. Snittareal för fälld älg, 2132 ha.

13 Svag 12-1149 / Strittjomvare Byalag 12-1127 / Auktsjaurs Vvo 12-1134 / Tjapps å ive Jaktlag 12-1143 / Jerfojaur Vvo 12-1144 / Lomtr ä sk Vvo 12-1146 / Suddesjaur Vvo 12-1152 / Erland Å berg 12-1153 / Ö Kikkejaur Sameby 12-1159 / Uttertr ä sk Jaktklubb 12-1141 / Sveaskog F ö rvaltnings AB Snitt 67 vuxna och 44 kalvar. Snittareal för vuxen fälld älg, 3430 ha. Snittareal för fälld älg, 2070 ha. Svea mark även i andra områden.

14 Minsta areal Arvidsjaur Det är stora skillnader på minsta areal inom kretsen. För hela kretsen är arealen för en fälld älg, 1547 ha. I området med ”god” tillgång är arealen, 538 ha. I området med ”normal” tillgång är arealen, 2132 ha. I området med ”svag” tillgång är arealen, 2070 ha. Minsta areal för att jaktområde skall kunna registreras som licensområde, dvs få en årlig tilldelning av en årskalv beslutas efter helgen 21-22/1.


Ladda ner ppt "Älgstammen i Arvidsjaur Följande bilder visar En bakgrund för hur älgstammen ser ut i Arvidsjaur. En bedömning av möjlig utveckling och målsättning. En."

Liknande presentationer


Google-annonser