Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2+2=5.  Gemensamma mål  Gemensamma värderingar  Ömsesidigt beroende  Samstämmighet  Samarbete  Kommunikation  Relationer  Öppenhet  Samhörighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2+2=5.  Gemensamma mål  Gemensamma värderingar  Ömsesidigt beroende  Samstämmighet  Samarbete  Kommunikation  Relationer  Öppenhet  Samhörighet."— Presentationens avskrift:

1 2+2=5

2  Gemensamma mål  Gemensamma värderingar  Ömsesidigt beroende  Samstämmighet  Samarbete  Kommunikation  Relationer  Öppenhet  Samhörighet  Engagemang En samling människor som har ett gemensamt mål och som måste samarbeta för att uppnå det

3 Samstämmighet Kunskap om saker Lärande o utv attityd Positivt arbetsklimat Handlingsförmåga Kunskap om varandra

4

5  Sinne – förmåga att leva i nuet och upptäcka olika skeenden – ha koll på läget  Tanke – man är logisk och skicklig på att analysera och strukturera tillvaron – ordning o reda  Känsla – man är uppmärksam och vaksam på känslostämningar och hur människor aggerar – kärleksfull och omtänksam  Intuition – man skapar visioner och är idérik – förmåga att se in i framtiden

6 Genomförare Beslutsam Målmedveten Resultatinriktad Kraftfull Driftig Iordningställare Organiserad Analytisk Ordning o reda Kunnig Noggrann Sammanhållare Social Vårdande Uppmuntrande Generös Lättsam Nytänkare Kreativ Påhittig Intuitiv Idérik Fiffig

7 Genomförare Verkställa Uträtta Driva på Realisera Få att hända Iordningställare Förvalta Administrera Bevara Säkerställa Levandehålla Sammanhållare Samordna Integrera Förena Kompromissa Införliva Nytänkare Utveckla Förändra Tänka annorlunda Kreera Skapa

8 Genomförare Otålig Självupptagen Auktoritär Rastlös Statusriktad Iordningställare Pedantisk Petnoga Förändrings- ovillig Förhalande Överdrivet kritisk Sammanhållare Obeslutsam Överdrivet personlig Konflikträdd Vill tillfredställa alla Nytänkare Orealistisk Drömmare Hämningslös Ologisk

9 A Håller mig till fakta Visar få personliga känslor Vaksam Pokeransikte B Livlig Uttrycker egna känslor Ej så faktainriktad Kontaktar gärna andra

10 A Frågar först Konstant röst Talar långsamt Försiktiga önskemål Lutar mig ofta tillbaka B Gör uttalanden Varierar rösten Talar fort Bestämda åsikter Lutar mig framåt, markerar

11 Stillsamma och eftertänksamma analytikern som vill vara exakt, tydlig och noggrann AA Pådrivande, effektiv och resultatinriktad AB Offensiv, vill gärna höras och synas och älskar stå i centrum BB Omtänksam, omhändertagande och litar på sina känslor och är noga med att det råder ett gott samspel BA

12 Läsa, tala och skriva Tycker om att lyssna, vill diskutera och debattera Lingvistisk intelligens Tänka, kalkylera och resornera logiskt Fascineras av problemslösning och att tänka i struktur Logisk-mattematisk intelligens Vill Måla, skulptera och tänka i bilder Visuell-spatial intelligens Förmåga att använda händer och kroppen, gillar att röra sig och tar gärna på saker Kroppslig-kinetisk intelligens Förmåga att sjunga och spela, vill integrera musik till andra ämnen och lär sig genom sånger och ramsor Musikalisk intelligens Förmåga att umgås med andra, sociala, tycker om att vara i grupp och samarbeten Interpersonell intelligens Förmåga att hantera inre tankar och känslor Intrapersonell intelligens

13 Språket bygger på makt, vill markera en position och förmedla information Vill inte hantera onödigt dravel Information, beslutsamhet och resultat viktigt Män Språket bygger på gemanskaphet och delaktighet ”Kan vi inte göra så här” Samtal till för att umgås, samtalet ofta den viktiga delen inte resultatet Kvinnor

14 Sören Kirkegaard

15

16  Osäkerhet ◦ Uppgifter ◦ Spelregler  Inte lärt känna varandra  Försiktighet  Tar ej ställning  Kommunikationen är ytlig o trevande

17  Lärt känna varandra en del  Ser varandras olika personligheter och nackdelar  Åsiktsskillnader lyfts fram och vi tar ställning  ”Pinkar” in revir  Konflikter, konkurrens, rivalitet och maktkamp

18  Luften ha rensats  Pratat ut  Enats om ◦ Riktlinjer ◦ Normer ◦ Regler ◦ Roller och karaktärer  Lagkänsla utvecklas  Viljan till samarbete och solidaritet utvecklas  Tar itu med arbetsuppgifter och uppdrag

19  Plattform har skapats  Lyssnar och finner lösningar och strävar mot samma mål. Teamet har utvecklats.  Utnyttjar varandras kvalitéer och resurser  För att levandehålla vi känslan utvecklas ofta ◦ Ritualer ◦ Språket ◦ Traditioner ◦ Symboler

20  Teamet upplöses  Ofta med stor vånda  Teamet omformas varje gång någon ny tillkommer eller att någon lämnar teamet


Ladda ner ppt "2+2=5.  Gemensamma mål  Gemensamma värderingar  Ömsesidigt beroende  Samstämmighet  Samarbete  Kommunikation  Relationer  Öppenhet  Samhörighet."

Liknande presentationer


Google-annonser