Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grupputveckling 2+2=5.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grupputveckling 2+2=5."— Presentationens avskrift:

1 Grupputveckling 2+2=5

2 Ett team är mer än en grupp
Gemensamma mål Gemensamma värderingar Ömsesidigt beroende Samstämmighet Samarbete Kommunikation Relationer Öppenhet Samhörighet Engagemang En samling människor som har ett gemensamt mål och som måste samarbeta för att uppnå det

3 Positivt arbetsklimat
Vad skapar ett bra team Samstämmighet Kunskap om saker Lärande o utv attityd Positivt arbetsklimat Handlingsförmåga Kunskap om varandra

4 Människors olikheter

5 Inåtvända - utåtriktade
Sinne – förmåga att leva i nuet och upptäcka olika skeenden – ha koll på läget Tanke – man är logisk och skicklig på att analysera och strukturera tillvaron – ordning o reda Känsla – man är uppmärksam och vaksam på känslostämningar och hur människor aggerar – kärleksfull och omtänksam Intuition – man skapar visioner och är idérik – förmåga att se in i framtiden

6 Karaktär Beslutsam Målmedveten
Resultatinriktad Kraftfull Driftig Organiserad Analytisk Ordning o reda Kunnig Noggrann Social Vårdande Uppmuntrande Generös Lättsam Kreativ Påhittig Intuitiv Idérik Fiffig Genomförare Iordningställare Sammanhållare Nytänkare

7 Bra på att Verkställa Uträtta
Driva på Realisera Få att hända Förvalta Administrera Bevara Säkerställa Levandehålla Samordna Integrera Förena Kompromissa Införliva Utveckla Förändra Tänka annorlunda Kreera Skapa Genomförare Iordningställare Sammanhållare Nytänkare

8 Negativa drag Otålig Självupptagen
Auktoritär Rastlös Statusriktad Pedantisk Petnoga Förändrings- ovillig Förhalande Överdrivet kritisk Obeslutsam Överdrivet personlig Konflikträdd Vill tillfredställa alla Orealistisk Drömmare Hämningslös Ologisk Genomförare Iordningställare Sammanhållare Nytänkare

9 Rolltest A B Håller mig till fakta Visar få personliga känslor Vaksam
Pokeransikte B Livlig Uttrycker egna känslor Ej så faktainriktad Kontaktar gärna andra

10 Rolltest forts. A B Frågar först Konstant röst Talar långsamt
Försiktiga önskemål Lutar mig ofta tillbaka B Gör uttalanden Varierar rösten Talar fort Bestämda åsikter Lutar mig framåt, markerar

11 Resultat AA Stillsamma och eftertänksamma analytikern som vill vara exakt, tydlig och noggrann AB Pådrivande, effektiv och resultatinriktad BB Offensiv, vill gärna höras och synas och älskar stå i centrum BA Omtänksam, omhändertagande och litar på sina känslor och är noga med att det råder ett gott samspel

12 Sju inteligenserna Läsa, tala och skriva
Tycker om att lyssna, vill diskutera och debattera Lingvistisk intelligens Tänka, kalkylera och resornera logiskt Fascineras av problemslösning och att tänka i struktur Logisk-mattematisk intelligens Vill Måla, skulptera och tänka i bilder Visuell-spatial intelligens Förmåga att använda händer och kroppen, gillar att röra sig och tar gärna på saker Kroppslig-kinetisk intelligens Förmåga att sjunga och spela, vill integrera musik till andra ämnen och lär sig genom sånger och ramsor Musikalisk intelligens Förmåga att umgås med andra, sociala, tycker om att vara i grupp och samarbeten Interpersonell intelligens Förmåga att hantera inre tankar och känslor Intrapersonell intelligens

13 Skillnader i kommunikation
Män Språket bygger på makt, vill markera en position och förmedla information Vill inte hantera onödigt dravel Information, beslutsamhet och resultat viktigt Kvinnor Språket bygger på gemanskaphet och delaktighet ”Kan vi inte göra så här” Samtal till för att umgås, samtalet ofta den viktiga delen inte resultatet

14 För att hjälpa eller leda någon måste jag visserligen förstå mer än vad han eller hon gör, men först och främst förstå det han eller hon förstår Sören Kirkegaard

15 Ett teams utvecklingsfaser

16 Steg 1 Osäkerhet Inte lärt känna varandra Försiktighet
Uppgifter Spelregler Inte lärt känna varandra Försiktighet Tar ej ställning Kommunikationen är ytlig o trevande

17 Steg 2 Lärt känna varandra en del
Ser varandras olika personligheter och nackdelar Åsiktsskillnader lyfts fram och vi tar ställning ”Pinkar” in revir Konflikter, konkurrens, rivalitet och maktkamp

18 Steg 3 Luften ha rensats Pratat ut Enats om Lagkänsla utvecklas
Riktlinjer Normer Regler Roller och karaktärer Lagkänsla utvecklas Viljan till samarbete och solidaritet utvecklas Tar itu med arbetsuppgifter och uppdrag

19 Steg 4 Plattform har skapats
Lyssnar och finner lösningar och strävar mot samma mål. Teamet har utvecklats. Utnyttjar varandras kvalitéer och resurser För att levandehålla vi känslan utvecklas ofta Ritualer Språket Traditioner Symboler

20 Steg 5 Teamet upplöses Ofta med stor vånda
Teamet omformas varje gång någon ny tillkommer eller att någon lämnar teamet


Ladda ner ppt "Grupputveckling 2+2=5."

Liknande presentationer


Google-annonser