Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Efteruddannelse på Tværs – Förutsättningar och möjligheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Efteruddannelse på Tværs – Förutsättningar och möjligheter."— Presentationens avskrift:

1 Efteruddannelse på Tværs – Förutsättningar och möjligheter

2 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER Efteruddannelse på Tværs – Förutsättningar och möjligheter Start:2009-01-01 Slut: 2009-06-30 (6 dagar kvar) Typ av projekt: Interreg IVA – Mikroprojekt Partners Voksen Pædagogisk Center i Københavns Kommune Vuxenutbildningen i Helsingborgs stad Vuxenutbildningen i Svalövs kommun

3 Från idé till ansökan VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER - Vad är det som driver integrationen i Øresundsregionen? - Vuxenutbildning i regionen är det något fælles? - Vem är pendlarna? Vad vet vi om den mobila arbetskraften? - Hur kommer vi i dialog med pendlarna? - Vem är intresserade av att samarbeta på tværs? - Vilka arbetsområden har minst fokus? Färdig projektplan fanns december 2007!

4 - Skapa ett nätverk av intressenter - Afprøve strategier - Undersöka och beskriva utbildiningssystemen - Testa ett nytt projektsamarbete VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER Mål och Syfte

5 - Se om det fanns intresse för fortsatt samarbete i regionen? - Lägga grund för ett större Interreg-projekt med fokus på vuxenutbildning och arbetsmarknad - Visa på skillnader, möjligheter/barriärer, mellan de två ländernas utbildningssystem kopplat till arbetsmarknad - Få ”svar” på vem pendlarna är och vilka viljor/visioner de har om sig själva på den danska arbetsmarknaden - Testa ”vårt eget” samarbete i projektet VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER Vad vill vi själva uppnå?

6 - ca 19300 per dag över Öresundsbron (17300 år 2007) - ca 2000 per dag med färjorna(2007) - I allmänhet välutbildade (bron) - Största åldersgruppen 30-39 år (bron) - Stor yrkesspridning (bron) VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER Pendlarna

7 - Möjlighet för dialog? - Intresse i att deltaga? - Kontakt via befintliga nätverk? - Kontakt via arbetsmarknadens parter och offentliga myndigheter? - Potentiella pendlare lika viktiga som nuvarande? VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER Insamlingsstrategier

8 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER Genomförande - Flyers på tåg - Flyers vid färjor - Direkt kontakt hos arbetsgivare - Förmedling via organisationer och nyhetsbrev - Potentiella pendlare i utbildnings- och vägledningssituationer

9 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER

10 Frågeformulär/Spørgeskema

11 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER Frågeformulär/Spørgeskema

12 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER Resultat - Total - Totalt 272 personer har deltagit i vår undersökning - 150 pendlare & 122 potentiella - Generell svarsfrekvens på 5% - Enormt material, större än förväntat - 88 Män 184 Kvinnor - 196 har gett tillåtelse till att vi kontaktar dem igen

13 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER Resultat - Pendlare - 62 män 88 kvinnor - 78 % är över 28 år - 60% har en högre utbildning - 50% av de svarande har arbetat i DK i mer än 24 månader

14 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER Resultat – Pendlare forts. - Mer än 80% ingen kännedom om efteruddannelse - Hälften anser sig behöva utbildning - 1/3 fått arbete via nätverk - Nästan av alla har haft arbete i Sverige förut/innan - 9 av 10 vill fortsätta att arbeta i DK - Ungefär hälften vill byta karriär

15 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER Resultat – Jämförelse Tåg och Färja - Större andel arbetande inom SOSU/Vård (HBG) - Färre med högre utbildningsnivå (HBG) - Mindre behov av utbildning/efteruddannelse (HBG) - I övrigt ganska lika resultat

16 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER Resultat - Potentiella - 96 kvinnor 26 män - 55% ville arbeta inom Vård/Sosu-området - 64% tror att de har stora möjligheter för att få arbete i DK - Främsta skäl att söka sig till DK är ”högre lön” och ”lätt att få jobb” - 85% har tidigare haft arbete i Sverige - 72% kan tänka sig att arbeta i DK mer än tre år - 60% vill byta karriär

17 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER Resultat – Fri text ”Visioner” - 148 deltagare, av 272, har svarat med fritext ”Det är otroligt att man i Danmark hela tiden erbjuder vidareutbildning/efteruddannelse” ” Rekrytering i Sverige är mer styrd av formella kompetenser än som i Danmark av reella kompetenser” ” Jag hade hellre blivit i Sverige, om det funnits samma möjligheter på den svenska arbetsmarknaden.” ” Hoppas kunna vara kvar till pensionen” ” Mycket bra så länge pendlingen funkar – Kanske svårare när man har familj” ” Stabil framtid” ”Tänker jobba så länge jag orkar pendla”

18 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER Konklusioner - Undersøgning - Svårt att komma i dialog med pendlare - Svårt att nå rätt ”målgrupp” - Nätverk/kontakter och nyhetsbrev är avgörande? - Begränsad systemkännedom - Stort intresse av arbeta kvar i Danmark - Stort intresse av karriärbyte - Välvilliga undersökningsdeltagare - Stora mängder information & avsaknad av resurser

19 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER Konklusioner - Projekt - Gruppen pendlare är svår att få grepp om och svår att få tag i - Skillnaderna mellan länderna är långt ifrån kända - Potentialen i Voksenuddannelse i regionen är både outnyttjad och underskattad - Partnerskap och samarbete sker inte på lika villkor och inte mellan jämlikar - Samarbetet inom lägre nivåer av vuxenutbildning är väldigt begränsat - Att bygga upp partnerskap/projekt inom vårt intresseområde är enormt krävande.

20 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER - Vem är det som får regionen att fungera? - Økonomisk krise rammer regionen, särskilt Sverige. Begrænsninger/Muligheder? - Vilka möjligheter finns i voksenuddannelse i regionen? - Varför sker det inte mera samarbete på tværs? - Vilken kännedom om varandra saknar vi? - Vilka kompetenser bliver viktiga i regionen i framtiden? Spørgsmål til Caféseminar


Ladda ner ppt "Efteruddannelse på Tværs – Förutsättningar och möjligheter."

Liknande presentationer


Google-annonser