Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Efteruddannelse på Tværs – Förutsättningar och möjligheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Efteruddannelse på Tværs – Förutsättningar och möjligheter"— Presentationens avskrift:

1 Efteruddannelse på Tværs – Förutsättningar och möjligheter

2 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER
Efteruddannelse på Tværs – Förutsättningar och möjligheter Start: Slut: (6 dagar kvar) Typ av projekt: Interreg IVA – Mikroprojekt Partners Voksen Pædagogisk Center i Københavns Kommune Vuxenutbildningen i Helsingborgs stad Vuxenutbildningen i Svalövs kommun VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER

3 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER
Från idé till ansökan - Vad är det som driver integrationen i Øresundsregionen? - Vuxenutbildning i regionen är det något fælles? - Vem är pendlarna? Vad vet vi om den mobila arbetskraften? - Hur kommer vi i dialog med pendlarna? - Vem är intresserade av att samarbeta på tværs? - Vilka arbetsområden har minst fokus? Färdig projektplan fanns december 2007! VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER

4 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER
Mål och Syfte - Skapa ett nätverk av intressenter Afprøve strategier Undersöka och beskriva utbildiningssystemen Testa ett nytt projektsamarbete VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER

5 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER
Vad vill vi själva uppnå? Se om det fanns intresse för fortsatt samarbete i regionen? Lägga grund för ett större Interreg-projekt med fokus på vuxenutbildning och arbetsmarknad Visa på skillnader, möjligheter/barriärer, mellan de två ländernas utbildningssystem kopplat till arbetsmarknad Få ”svar” på vem pendlarna är och vilka viljor/visioner de har om sig själva på den danska arbetsmarknaden Testa ”vårt eget” samarbete i projektet VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER

6 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER
Pendlarna ca per dag över Öresundsbron (17300 år 2007) ca 2000 per dag med färjorna(2007) I allmänhet välutbildade (bron) Största åldersgruppen år (bron) Stor yrkesspridning (bron) VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER

7 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER
Insamlingsstrategier Möjlighet för dialog? Intresse i att deltaga? Kontakt via befintliga nätverk? Kontakt via arbetsmarknadens parter och offentliga myndigheter? Potentiella pendlare lika viktiga som nuvarande? VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER

8 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER
Genomförande Flyers på tåg Flyers vid färjor Direkt kontakt hos arbetsgivare Förmedling via organisationer och nyhetsbrev Potentiella pendlare i utbildnings- och vägledningssituationer VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER

9 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER

10 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER
Frågeformulär/Spørgeskema VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER

11 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER
Frågeformulär/Spørgeskema VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER

12 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER
Resultat - Total Totalt 272 personer har deltagit i vår undersökning 150 pendlare & 122 potentiella Generell svarsfrekvens på 5% Enormt material, större än förväntat 88 Män 184 Kvinnor 196 har gett tillåtelse till att vi kontaktar dem igen VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER

13 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER
Resultat - Pendlare 62 män 88 kvinnor - 78 % är över 28 år 60% har en högre utbildning 50% av de svarande har arbetat i DK i mer än 24 månader VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER

14 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER
Resultat – Pendlare forts. Mer än 80% ingen kännedom om efteruddannelse Hälften anser sig behöva utbildning 1/3 fått arbete via nätverk Nästan av alla har haft arbete i Sverige förut/innan 9 av 10 vill fortsätta att arbeta i DK Ungefär hälften vill byta karriär VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER

15 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER
Resultat – Jämförelse Tåg och Färja Större andel arbetande inom SOSU/Vård (HBG) Färre med högre utbildningsnivå (HBG) Mindre behov av utbildning/efteruddannelse (HBG) - I övrigt ganska lika resultat VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER

16 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER
Resultat - Potentiella 96 kvinnor 26 män 55% ville arbeta inom Vård/Sosu-området 64% tror att de har stora möjligheter för att få arbete i DK Främsta skäl att söka sig till DK är ”högre lön” och ”lätt att få jobb” 85% har tidigare haft arbete i Sverige 72% kan tänka sig att arbeta i DK mer än tre år 60% vill byta karriär VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER

17 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER
Resultat – Fri text ”Visioner” - 148 deltagare, av 272, har svarat med fritext ”Det är otroligt att man i Danmark hela tiden erbjuder vidareutbildning/efteruddannelse” ” Rekrytering i Sverige är mer styrd av formella kompetenser än som i Danmark av reella kompetenser” ” Jag hade hellre blivit i Sverige, om det funnits samma möjligheter på den svenska arbetsmarknaden.” ” Hoppas kunna vara kvar till pensionen” ” Mycket bra så länge pendlingen funkar – Kanske svårare när man har familj” ” Stabil framtid” ”Tänker jobba så länge jag orkar pendla” VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER

18 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER
Konklusioner - Undersøgning Svårt att komma i dialog med pendlare Svårt att nå rätt ”målgrupp” Nätverk/kontakter och nyhetsbrev är avgörande? Begränsad systemkännedom Stort intresse av arbeta kvar i Danmark Stort intresse av karriärbyte Välvilliga undersökningsdeltagare Stora mängder information & avsaknad av resurser VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER

19 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER
Konklusioner - Projekt Gruppen pendlare är svår att få grepp om och svår att få tag i Skillnaderna mellan länderna är långt ifrån kända Potentialen i Voksenuddannelse i regionen är både outnyttjad och underskattad Partnerskap och samarbete sker inte på lika villkor och inte mellan jämlikar Samarbetet inom lägre nivåer av vuxenutbildning är väldigt begränsat Att bygga upp partnerskap/projekt inom vårt intresseområde är enormt krävande. VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER

20 VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER
Spørgsmål til Caféseminar Vem är det som får regionen att fungera? Økonomisk krise rammer regionen, särskilt Sverige. Begrænsninger/Muligheder? Vilka möjligheter finns i voksenuddannelse i regionen? Varför sker det inte mera samarbete på tværs? Vilken kännedom om varandra saknar vi? Vilka kompetenser bliver viktiga i regionen i framtiden? VOKSEN PÆDAGOGISK CENTER


Ladda ner ppt "Efteruddannelse på Tværs – Förutsättningar och möjligheter"

Liknande presentationer


Google-annonser