Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbete och funktionshinder – från kostnad till resurs Camilla Nordgren 10 mars, 2010 Dubbla sociala normer Camilla Nordgren Fil dr.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbete och funktionshinder – från kostnad till resurs Camilla Nordgren 10 mars, 2010 Dubbla sociala normer Camilla Nordgren Fil dr."— Presentationens avskrift:

1 Arbete och funktionshinder – från kostnad till resurs Camilla Nordgren 10 mars, 2010 Dubbla sociala normer Camilla Nordgren Fil dr

2 Arbete och funktionshinder – från kostnad till resurs Camilla Nordgren 10 mars, 2010 Den svenska handikappolitiken har full delaktighet, jämlikhet och alla människors lika värde som målsättning

3 Arbete och funktionshinder – från kostnad till resurs Camilla Nordgren 10 mars, 2010 Bilden av dagens handikappolitiska läge är motsägelsefull och allvarliga hinder finns kvar på vägen mot ett samhälle för alla

4 Arbete och funktionshinder – från kostnad till resurs Camilla Nordgren 10 mars, 2010 Syfte Att beskriva hur ett normperspektiv kan användas för att förstå varför lagar inte är tillräckliga för att uppnå full delaktighet

5 Arbete och funktionshinder – från kostnad till resurs Camilla Nordgren 10 mars, 2010 Andras och egna erfarenheter

6 Arbete och funktionshinder – från kostnad till resurs Camilla Nordgren 10 mars, 2010 Normvetenskap Normen som förklaringsfaktor för förståelsen av människors handlande

7 Arbete och funktionshinder – från kostnad till resurs Camilla Nordgren 10 mars, 2010 NarrativRådande norm Individuell förväntan Utfall av situationen Ansökan om assistans Bör få assistans handlagt profession- ellt sätt Jag kommer att få …. Jag får inte På bioBör få köpa biljett Jag kommer att kunna köpa.... Jag får inte

8 Arbete och funktionshinder – från kostnad till resurs Camilla Nordgren 10 mars, 2010 VARDAGS- SITUATION NORM 1 NORM 2 ? Empirin tydliggör konkurrens mellan förväntad norm och annan norm

9 Arbete och funktionshinder – från kostnad till resurs Camilla Nordgren 10 mars, 2010 § § Rätt Sociala, ekonomiska politiska m fl normer Samhälle Normer mellan rätt och samhälle (Hydén 2002, s. 272)

10 Arbete och funktionshinder – från kostnad till resurs Camilla Nordgren 10 mars, 2010 Dubbla sociala normer – Existenser och effekter i vardagen för personer med funktionsnedsättning Individens erfarenhet av vardagssituationer stämmer inte med den rådande och förväntade normen Individen tycks inte kunna identifiera sig med alla andra och lita på den gängse förväntade normen Individen lever således under dubbla sociala normer

11 Arbete och funktionshinder – från kostnad till resurs Camilla Nordgren 10 mars, 2010

12 Arbete och funktionshinder – från kostnad till resurs Camilla Nordgren 10 mars, 2010 Hur kunde ni glömma bort tillgänglighetsfrågan när ni valde ut nya postlådor? - Vi har inte alls glömt tillgängligheten! Vi har haft överläggningar med de rörelsehindrades organisationer men konstaterat att önskemålen och synpunkterna inte kunde klaras. Tyvärr har det inte gått att förena arbetsmiljökraven med kraven på tillgänglighet. (Per Mossberg, kommunikationsdirektör Posten)

13 Arbete och funktionshinder – från kostnad till resurs Camilla Nordgren 10 mars, 2010 Tack!


Ladda ner ppt "Arbete och funktionshinder – från kostnad till resurs Camilla Nordgren 10 mars, 2010 Dubbla sociala normer Camilla Nordgren Fil dr."

Liknande presentationer


Google-annonser