Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Preliminärt Utkast 10/4 2013 Framställd av Oskar Berg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Preliminärt Utkast 10/4 2013 Framställd av Oskar Berg."— Presentationens avskrift:

1 Preliminärt Utkast 10/4 2013 Framställd av Oskar Berg

2 Projektet (Vivaldi) MaxtechMuddringUppläggningVivaldiTrädfällningMarkberedningPlantering

3 Vivaldi håller i samordningen av projektet Maxtech ansvarar för muddring och uppläggning enligt offert 26/9 2012 Vivaldi ansvarar för trädfällning (vid behov), markberedning och plantering enligt specifikation

4 Genomför muddring av kanalen samt område A, B och C enligt utdragen ritning 28/9 2012 Muddermassorna placeras och jämnas ut på markberedd mark längs med Herredagsvägen

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Vivaldis arbete delas in i tre delar: 1. Viss Trädfällning 2. Markberedning 3. Plantering Målet är att med lättskötta och fräscha ytor ge en inbjudande ö-känsla för både boende och förbipasserande

15 1.Trädfällning - Den ena delen av trädfällningen innebär att träd tas ned för att göra plats för muddringsmaskiner. - Den andra delen görs för att öppna upp området och förenkla framtida skötsel.

16 2. Markberedning - Första delen av markberedningen görs innan uppläggningen av muddermassa. Den innefattar rotfräsning och eventuell grävning. - Del två är tilljämning av muddermassan efter att den satt sig. Tilljämningen innebär att marken stabiliseras och görs iordning för insådd av gräs.

17 3. Plantering -Planteringen sker sist av allt och buskar som planteras görs det i områden som ändå inte kan klippas med slaghacka. Därav ökas inte heller skötseln nämnvärt.

18 Vivaldis arbete delas vidare in i två fokusområden: Herredagsvägen Infarten

19

20 Sly tas ned på yta som är avsedd för placering av muddermassa Rotklumpar som är för stora eller kan orsaka rotskott grävs eller fräses bort Insådd av gräs och plantering av låg buskvegetation för extensiv skötsel och behållande av djurliv ”Naturliga” gångvägar kan etableras för att uppmana till strövande i området

21

22

23 Området kring infarten gallras ur och röjs för att öka trivseln Ny skylt vid infarten

24 Projektet görs i olika etapper och tidplan upprättas vid beslut om genomförande. Sättningsprocessen av muddermassan är det mest tidskrävande momentet. En preliminär projektplan för moment som står i beroende till varandra specificeras på kommande sida

25 Muddring Uppläggning av massor Plantering/Insådd Markberedning Trädfällning Markberedning Fokusområde Herredagsvägen

26

27 Oskar.berg@vivaldi.se Skapad 10/4 2013


Ladda ner ppt "Preliminärt Utkast 10/4 2013 Framställd av Oskar Berg."

Liknande presentationer


Google-annonser