Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studentgränssnitt Workshop 3 - 2014-05-27 »Catherine Zetterqvist, Daniel Erlandsson, Annelie Södermyr, Bo Sehlberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studentgränssnitt Workshop 3 - 2014-05-27 »Catherine Zetterqvist, Daniel Erlandsson, Annelie Södermyr, Bo Sehlberg."— Presentationens avskrift:

1 Studentgränssnitt Workshop 3 - 2014-05-27 »Catherine Zetterqvist, Daniel Erlandsson, Annelie Södermyr, Bo Sehlberg

2 Studentgränssnitt Workshop 3 Inledning

3 Arbetet med studentgränssnittet WS1 – WS2 »Förutsättningar Olika tolkningar av målbild »Kravbild Ladokinformation i tjänsterna Stomme av tjänster – nyckelfärdigt för slutanvändaren Anpassningsbart, gemensamma begrepp Stabilt, sömlöst integrerbart, öppet Användarvänligt, tydligt, enkelt och relevant

4 Arbetet med studentgränssnittet vt14 »Förankring – funktionalitet/lösning Ladok3 – expertgrupp Systemägare Teknisk arbetsgrupp – ATI Studentrepresentant Ev. IT-chefsnätverk högskolorna »Arbete med prototyp Prioriterad funktionalitet från WS2 Satt i ett sammanhang Tydlig återkoppling

5 Studentgränssnitt Workshop 3 Arbetet med prototypen

6 Utgångspunkter för arbetet med prototypen »Mobilen som primära display »Det som görs oftast av studenter ska vara mest prioriterat »Användarbegrepp ur studentens perspektiv Ex. ta höjd för studenters förvirring mellan antagen till en kurs och registrerad »Tillgänglighetsanpassad »Hitta ett tekniskt ramverk som kan hantera funktionalitet i framtiden och inte bara vid första leveransen

7 Startsida: Mobil och Dator/Surfplatta

8 Fortsatt arbete med prototypen »Förutsättningar Prioriterad kravlista (resultat från workshop 1 och 2) Första förslag på prototyp utarbetad av Anders Stenebo »Mål – visualisera kravlistan Vidareutveckla prototypen enligt kravlista Stämma av funktionalitet mot dagens LPW-tjänster Fokus på funktionalitet i prototypen var kravlistans prio 1- och prio 2-krav

9 Fortsatt arbete med prototypen »Resultat Exempel på ett studentgränssnitt för ett lärosäte som ska kunna fungera som underlag för fortsatt kravarbete

10 Avgränsning i arbetet med prototypen »I nuläget ska man se prototypen som ett underlag inför workshopen »Fokus är övergripande funktionalitet (se och göra) Minimalt fokus på placering av funktionalitet, ledtexter och begrepp »All underliggande logik ännu inte färdigutvecklad Ex. studieplan

11 Demonstration av prototypen

12 Kommentarer på prototypen KommentarDel av prototypen Det måste gå att ställa in (på kursnivå eller organisationsnivå) att registrerade studenter automatanmäls till ordinarie tentor. Startsida Jag ser behov av två skilda portalroller (så att lärosätet kan styra vilka tjänster): student och alumn. Startsida På flera ställen i tjänsterna borde lärosätena åtminstone kunna lägga in länkar till infosidor (anpassad text kan vara svårt att lösa) Startsida Säg att man har magistrar och vanliga studenter på samma kurstillfälle. Går det att spärra endast magistrarnas möjlighet att registrera sig? Startsida Önskar kommentarsfält för anpassad tentamen. Om möjligt flervalsrutor där studenten kan kryssa i önskat stöd. Startsida Bra med påbörjade, avklarade och en avklarade kurser på samma sida. De olika flikarna i TG-tjänsten idag är inte helt enkel att förstå. Mina studier Datum för avslutade kurser, är det datum för godkännande? Borde stå en liten hjälptext om detta Mina studier Kurskoder borde finnas med (används t.ex. för att söka schema och annat) Mina studier

13 Kommentarer på prototypen KommentarDel av prototypen Liten detalj, borde vara kronologisk ordning så att registrering hamnar högst upp, eller? Mina studier Visa vilka kurser som är inom programmet, och att eventuella fristående kurser hamnar separat Mina studier Förslag på mer info: Kurs- och anmkod, institution, huvudområde, examinator, kursmål, länk till kursplan, etc. En kurs Kunna välja att sortera och visa som förnamn efternamnDeltagarlista Man måste kunna se val som är gjorda (när det inte är öppet för val).Studieval Mycket saknas om man tänker på koppling till studieplanStudieval "Skapa ansökan för" kanske skulle formuleras om till "Anmäl"? Hos HS ligger åtminstone beslutet hos studenten. Studieavbrott Borde det inte gå att göra avbrott på flera kurser samtidigt (flervalsrutor), samt program? Studieavbrott När TG är gjorda kopplade till utbytet är det bra om man ser dessa TG under varje utbyte (bra om man har gjort flera) Utbytesstudier

14 Kommentarer på prototypen KommentarDel av prototypen Om man bara är antagen men ännu inte reggad står det här då?Utbytesstudier Borde finnas länk till PDF med examensbevisUtfärdade examen Borde inte handläggare för ärende stå med om det finns sådan? Eller det ska stå om man klickar på ärendet? Ansökningar Kanske kategorisera även i översikten? Så att omregistreringar hamnar tillsammans osv. Senaste händelsen överst? Ansökningar Kommer funktionen för tillgodoräknande att kompletteras med fler val? Del av kurs, annan utbildning, arbetslivserfarenhet, motivering osv. Tillgodoräknande "Ska tillgodoräknas som" måste kunna kopplas till studieplan och examen, inte bara till befintliga kurser Tillgodoräknande 2 Ärendehantering fick högst prioritet. Hur kommer den att se ut i studentgränssnittet? Hur ser handläggarens gränssnitt ut? Examensansökan Fördjupningsnivå och huvudområde i kurslistan?Examensansökan 2 Man borde få hjälp med att räkna också, och jämföra mot studieplan resp. examensregler Examensansökan 2

15 Kommentarer på prototypen KommentarDel av prototypen Borde kunna välja om man vill publicera information om tagen examen i lokaltidning, kanske tänkt att det ska göras i meddelandefältet? Examensansökan 3 Möjlighet att ändra adress? Alt. länka till inställningar där det kan göras.Examensansökan 3 Hade varit bra med att kunna skapa online-intyg, dvs som uppdaterar sig automatiskt Intyg Man borde kunna stänga intygIntyg Nationellt intyg på forskarnivå?Intyg 2 Det måste gå att styra från lärosätet om det ska vara möjligt att redigera epost (eller kanske att ha en fast som inte går att ändra) Personliga Uppgifter Folkbokföringsadress -> Visa datum för senaste import från "skatteverket” Personliga Uppgifter Tidsbegränsad adress -> bortsett från datum, så känns det ganska meningslöst att kunna redigera varje rad för sig. Personliga Uppgifter

16 Kommentarer på prototypen KommentarDel av prototypen Gör inte misstaget som Ladok2 gjorde att få studenterna att tro att de var betalskyldiga före ht2009 (eller 2011 som det är i verkligheten) Betalstatus Vi på HS använder inte SMS i dagsläget. Vem betalar för SMS-tjänsten om vi väljer det färdiga gränssnittet? Går den att inaktivera? Inställningar

17 Våra reflektioner utifrån kommentarerna »35 kommentarer på tre arbetsdagar – imponerande! »Många kommentarer är rör detaljer. Betyder det att man är nöjd med övergripande funktionalitet? »”Mycket saknas om man tänker på koppling till studieplan” Studieplan är under utveckling. Fortfarande saknas funktionalitet vilket leder till svårigheter av att presentera studieplanen i prototypen »”Det måste gå att ställa in (på kursnivå eller organisationsnivå) att registrerade studenter automatanmäls till ordinarie tentor.” Krav på funktionalitet »”Tidsbegränsad adress -> bortsett från datum, så känns det ganska meningslöst att kunna redigera varje rad för sig” Krav på prototypen

18 Möjlighet till lokal profilering

19 Studentgränssnitt Workshop 3 Framtiden – vad händer nu?

20 Aktiviteter i höst »Sammanställa resultatet från dagens workshop »Studenternas studentgränssnitt Diskutera begrepp och placering av funktionalitet med studenter Användartester med studenter Harmonisera med andra nationella studentingångar t.ex. antagning.se »Fortsatt arbete med prototypen för att senare fastställa den »Utvecklingen påbörjas under senhösten


Ladda ner ppt "Studentgränssnitt Workshop 3 - 2014-05-27 »Catherine Zetterqvist, Daniel Erlandsson, Annelie Södermyr, Bo Sehlberg."

Liknande presentationer


Google-annonser