Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

/modd Lärseminarium om icke formellt lärande – ett kvitto på det du lärt dig Hur vi använder nyckelkompetenserna för det livslånga lärandet i ESF-projektet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "/modd Lärseminarium om icke formellt lärande – ett kvitto på det du lärt dig Hur vi använder nyckelkompetenserna för det livslånga lärandet i ESF-projektet."— Presentationens avskrift:

1 /modd Lärseminarium om icke formellt lärande – ett kvitto på det du lärt dig Hur vi använder nyckelkompetenserna för det livslånga lärandet i ESF-projektet MODD, Motala kommun 24 april 2013 Lena Martens Kalmelid Timmy Nilsson

2 /modd FORMELLT ICKE-FORMELLT INFORMELLT I det formella utbildningssystemet I det formella utbildningssystemet Den process genom vilken individer tillägnar sig attityder, värderingar, färdigheter och kunskap från dagliga aktiviteter Den process genom vilken individer tillägnar sig attityder, värderingar, färdigheter och kunskap från dagliga aktiviteter Organiserad utbildning vid sidan av det formella utbildningssystemet Organiserad utbildning vid sidan av det formella utbildningssystemet

3 C C o o a a c c h h i i n n g g t t i i l l l l S S t t u u d d i i e e r r,, a a r r b b e e t t e e e e l l l l e e r r p p r r a a k k t t i i k k

4 /modd December 2006: EU-rådet och parlamentet beslutar om ett europeiskt ramverk för nyckelkompetenser för livslångt lärande http://ec.europa.eu/dgs/education_c ulture/publ/pdf/ll- learning/keycomp_sv.pdf

5 /modd 5 MODD Innehåll Nio områden Progressionen i varje steg Progressionen i varje steg Portfolio Kompetens bevis (själv- skattning – ”youthpass”) Kompetens bevis (själv- skattning – ”youthpass”) Nyckel- kompetenser Nyckel- kompetenser LFA Delmål Deltagarnas icke- formella lärande har synliggjorts och validerats LFA Delmål Deltagarnas icke- formella lärande har synliggjorts och validerats

6 /modd 6 Hälsa Utbildning Frivilligarbete Presentation /media Entreprenör- skap Arbets- marknad Arbets- marknad Europa Natur Kultur

7 /modd HÄLSA Steg 1 Kost – matlagning Berggrens Källare Träning – avslappning – yoga mm Hälsoprofil DOA, KASAM Naturaktiviteter Lokal utmaning Livsstilssjuksköterska Steg 1 Kost – matlagning Berggrens Källare Träning – avslappning – yoga mm Hälsoprofil DOA, KASAM Naturaktiviteter Lokal utmaning Livsstilssjuksköterska Steg 2 Kost – matlagning Uteaktiviteter Teamaktiviteter – ”grupper” i gruppen Steg 2 Kost – matlagning Uteaktiviteter Teamaktiviteter – ”grupper” i gruppen Steg 3 KASAM följs upp, livsstils- sjuksköterska vid behov Kost - matlåda i samband med praktik – vid transnationell utmaning på gården Natur – vid transnationell utmaning på gården Steg 3 KASAM följs upp, livsstils- sjuksköterska vid behov Kost - matlåda i samband med praktik – vid transnationell utmaning på gården Natur – vid transnationell utmaning på gården Delmål Synliggöra vilka strukturella förändringar som krävs för att arbeta mot utanförskap Delmål Synliggöra vilka strukturella förändringar som krävs för att arbeta mot utanförskap Projektmål Från riskgrupp till friskgrupp Projektmål Från riskgrupp till friskgrupp

8 /modd 8 FRIVILLIGARBETE Steg 1 Röda Korset – besök, första hjälpen Deltagare från andra grupper berättar om föreningserfarenhet Steg 1 Röda Korset – besök, första hjälpen Deltagare från andra grupper berättar om föreningserfarenhet Steg 2 Kontakt med fler föreningar i olika former – kulturföreningar, ABF, IF Metall. Idrottsföreningar mm att utveckla Utedagar Föreläsningar Steg 2 Kontakt med fler föreningar i olika former – kulturföreningar, ABF, IF Metall. Idrottsföreningar mm att utveckla Utedagar Föreläsningar Steg 3 Blockpraktik – kan vara i form av föreningsinsats Transnationell utmaning – Italien, JOETZ i Bryssel Steg 3 Blockpraktik – kan vara i form av föreningsinsats Transnationell utmaning – Italien, JOETZ i Bryssel

9 /modd 9 ARBETSMARKNAD Steg 1 Introduktionsprat praktik (inkl i individuell planering) Arbetsgivarpers- pektivet tillsammans med Berggrens Källare Räddningstjänsten Steg 1 Introduktionsprat praktik (inkl i individuell planering) Arbetsgivarpers- pektivet tillsammans med Berggrens Källare Räddningstjänsten Steg 2 Utedagar Träffa arbetsgivare (Mats – Broddson) Externa mentorer från arbetslivet (?) Besök på eller från AF CV – personligt brev Anställningsintervjuer Praktikval Steg 2 Utedagar Träffa arbetsgivare (Mats – Broddson) Externa mentorer från arbetslivet (?) Besök på eller från AF CV – personligt brev Anställningsintervjuer Praktikval Steg 3 Blockpraktik Framtidsplanering utifrån mål i individuell planering Vidare bearbetning CV/personligt brev Steg 3 Blockpraktik Framtidsplanering utifrån mål i individuell planering Vidare bearbetning CV/personligt brev Projektmål Strategiskt partnerskap m näringslivet Projektmål Strategiskt partnerskap m näringslivet

10 /modd 10 ENTREPRENÖRSKAP Steg 1 Idéverkstäder: Grupp 1: inredningsgrupp, underhållning vid invigning. Ett event per grupp Idélots Annika Nordström Steg 1 Idéverkstäder: Grupp 1: inredningsgrupp, underhållning vid invigning. Ett event per grupp Idélots Annika Nordström Steg 2 Utbildningsdag Coompanion (kan bli annat på sikt) Utedag Medevi - kooperativ Föreningar och studieförbunds- kontakter Steg 2 Utbildningsdag Coompanion (kan bli annat på sikt) Utedag Medevi - kooperativ Föreningar och studieförbunds- kontakter Steg 3 Blockpraktik Medevi – bolaget, kontakt med kooperativet? Möjligheter att följa upp: Kulturföreningen Konsumringen Idélots Annika Nordström, ev så smånigom tillsammans med ALMI och Nyföretagarcentrum Transnationell utmaning, framför allt på gården Steg 3 Blockpraktik Medevi – bolaget, kontakt med kooperativet? Möjligheter att följa upp: Kulturföreningen Konsumringen Idélots Annika Nordström, ev så smånigom tillsammans med ALMI och Nyföretagarcentrum Transnationell utmaning, framför allt på gården Delmål Entreprenör- skap, alternativa driftsformer som metod Delmål Entreprenör- skap, alternativa driftsformer som metod

11 /modd 11 PRESENTATION/MEDIA Steg 1 Digital portfolio Introduktion film och andra redovisningsformer Inspirations- föreläsning - mediaperson Steg 1 Digital portfolio Introduktion film och andra redovisningsformer Inspirations- föreläsning - mediaperson Steg 2 Mediakurs Dokumentation Motalapresentation vid nationell utmaning Redovisning Steg 2 Mediakurs Dokumentation Motalapresentation vid nationell utmaning Redovisning Steg 3 Dokumentation Motala- presentation vid transnationell utmaning Redovisning Steg 3 Dokumentation Motala- presentation vid transnationell utmaning Redovisning Projektmål Projektägare ökad kunskap om transnationalitet som metod Projektmål Projektägare ökad kunskap om transnationalitet som metod

12 /modd 12 UTBILDNING Steg 1 SYV-pass Steg 1 SYV-pass Steg 2 Vid behov, enskild studievägledning Bona besöker Studiebesök vuxenutbildning, andra folkhögskolor, och andra relevanta utbildningsanordnare Steg 2 Vid behov, enskild studievägledning Bona besöker Studiebesök vuxenutbildning, andra folkhögskolor, och andra relevanta utbildningsanordnare Steg 3 Prova på-vecka på Bona Fortsatt möjlighet till enskild studievägledning Framtidsplanering utifrån mål i individuell planering Steg 3 Prova på-vecka på Bona Fortsatt möjlighet till enskild studievägledning Framtidsplanering utifrån mål i individuell planering

13 /modd 13 EUROPA samt transnationalitet EUROPA samt transnationalitet Steg 1 Volontärerna Föreläsningar: Lena – Afrika Marie – EU/ESF Idéer: Daniel Hjalmarsson. Indien Mika Studiebesök Hjärta till Hjärta Steg 1 Volontärerna Föreläsningar: Lena – Afrika Marie – EU/ESF Idéer: Daniel Hjalmarsson. Indien Mika Studiebesök Hjärta till Hjärta Steg 2 Volontärerna Föreläsning: Marlene - Sydafrika Steg 2 Volontärerna Föreläsning: Marlene - Sydafrika Steg 3 Transnationell utmaning: föberedelse, genomförande, redovisning Bonaveckan: Tema Europa Steg 3 Transnationell utmaning: föberedelse, genomförande, redovisning Bonaveckan: Tema Europa Projektmål Projektägare ökad kunskap om transnationalitet som metod Projektmål Projektägare ökad kunskap om transnationalitet som metod Delmål Deltagarna har medverkat i transnationell kontakt Delmål Deltagarna har medverkat i transnationell kontakt

14 /modd 14 KULTUR Steg 1 I samband med naturaktiviteter – Motala Verkstad? Teaterbesök, besöka konstgalleri (kan också förekomma i steg 2 och 3) Volontärerna Steg 1 I samband med naturaktiviteter – Motala Verkstad? Teaterbesök, besöka konstgalleri (kan också förekomma i steg 2 och 3) Volontärerna Steg 2 Kulturföreningen KonsumRingen Utedagar – frivilliginsats med kulturinslag Nationell utmaning: Motalapresentation, ta del av kultur i andra delar av Sverige Volontärerna Steg 2 Kulturföreningen KonsumRingen Utedagar – frivilliginsats med kulturinslag Nationell utmaning: Motalapresentation, ta del av kultur i andra delar av Sverige Volontärerna Steg 3 Blockpraktik med kulturinnehåll – Bona teaterlinje, Konsumringen Eget kulturuttryck (kan också förekomma i steg 1 och 2) Transnationell utmaning: Motalapresentation, ta del av annan kultur Steg 3 Blockpraktik med kulturinnehåll – Bona teaterlinje, Konsumringen Eget kulturuttryck (kan också förekomma i steg 1 och 2) Transnationell utmaning: Motalapresentation, ta del av annan kultur

15 /modd 15 NATUR Steg 1 Naturaktiviteter utifrån ett hälsoperspektiv Promenad med korvgrillning el dyl Filmer, samtal Steg 1 Naturaktiviteter utifrån ett hälsoperspektiv Promenad med korvgrillning el dyl Filmer, samtal Steg 2 Utedagar hos idrottsföreningar mm Uteaktiviteter i närmiljön Friluftsfrämjandet Nationell utmaning kan genomföras som ett naturäventyr Steg 2 Utedagar hos idrottsföreningar mm Uteaktiviteter i närmiljön Friluftsfrämjandet Nationell utmaning kan genomföras som ett naturäventyr Steg 3 Transnationell utmaning i Italien ??? Steg 3 Transnationell utmaning i Italien ???

16 /modd I en ladug å rd finns sextio ben Det ä r lika m å nga av varje djur. Hur m å nga djur finns det av varje sort?

17 /modd

18

19

20

21 Kommunikation på modersmålet Genom att gruppen består av personer med olika bakgrund, har jag utvecklat min förmåga att kommunicera och förstå människor som tänker annorlunda. Jag har utvecklat min förmåga att ta in information, och fokusera på vad människor menar med vad de säger. Ibland säger personer något annat än vad de egentligen menar. Kommunikation på främmande språk Jag har under min tid på MODD fått ett större mod och ett bättre självförtroende gällande att kommunicera på främmande språk. Ett tydligt exempel är då jag i Bryssel hade en muntlig presentation inför helt nya och främmande människor. Jag vill även lägga till då vi samtalade med okända människor genom skype som ett bra exempel till detta. Jag upplever att genom stöd av både gruppen och personal så har mitt engelska ordförråd och språk utvecklats.

22 /modd Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens Jag upplever att en grundläggande matematiskt kunskap är nödvändig för att kunna fungera på ett bra sätt i samhället. Detta upptäckte jag tydligt under mina praktikperioder då exempel blev tydliga. Ytterliggare exempel har jag kunnat se då vi på MODD använt oss av matematiska kunskaper då vi lagat mat, beräknat resor och tidsaspekter. Digital kompetens Innan MODD var jag begränsad i mitt användande av digitala verktyg. Under projektets olika aktiviteter med möjligheter att dokumentera med hjälp av bland annat digitalt fotograferande så har mitt intresse ökat. Jag känner även att jag behärskar fler tekniker och metoder idag.

23 /modd Lära att lära Jag har lärt mig något nytt nästan varje dag., genom att jag deltagit aktivt i den mängd aktiviteter som erbjudits. Jag har fått en ökad hunger efter kunskap, mersmak för att lära mig saker, och har ofta gått hem och läst mer om olika saker. Social och medborgerlig kompetens När jag började MODD var jag en tillbakadragen ensamvarg, pratade bara med mentorerna. Idag säger flera i gruppen att jag är gruppens glädjespridare. En dag var vi i Linköping. Jag visste om att jag vaknade på fel sida, tidigare i liknande situationer gömde jag mig och tyckte synd om mig själv. Jag blev jätteledsen. Denna gången blev jag irriterad och vågade visa det. Det satt fortfarande i dagen efter, men jag blev aldrig ledsen över det. Att våga visa andra känslor var jätteskönt. Jag var i Trelleborg i tre dagar och i Florens i sex dagar. Det var oroligt innan för den tillbakadragna ensamvargen, men jag var en av de gladaste, mest skämtsamma och framför allt lugnaste personen. Jag har fått höra att jag är den som utvecklats mest under tiden på MODD, och det stämmer nog.

24 /modd Initiativförmåga och företagaranda Jag har visat att jag har en förmåga att planera, strukturera och genomföra en uppgift genom att jag aktivt bidragit till att bildspelet om Medevi kom till. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer Jag har blivit medveten om att det är stora kulturella skillnader mellan Belgien och Sverige, trots att båda länderna ligger i Europa. Jag blev medveten om Medevis stora kulturella betydelse, och kommer att se på kulturella företeelser med ett annat perspektiv.

25 /modd Annan kompetens Jag har genom MODD lärt mig att samarbeta och att lösa konflikter. Jag har utvecklat olika tekniker för mitt lärande och med dessa provat mig fram med framgång. Jag har fått en tro på framtiden och en plan på hur jag ska komma vidare efter MODD. Jag har utvecklats genom alla olika kompetensområden och kommer att tänka på dessa i framtiden då jag ska lösa olika typer av uppgifter. Med detta vill jag mena att jag har hittat min väg till mitt livslånga lärande.


Ladda ner ppt "/modd Lärseminarium om icke formellt lärande – ett kvitto på det du lärt dig Hur vi använder nyckelkompetenserna för det livslånga lärandet i ESF-projektet."

Liknande presentationer


Google-annonser