Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärseminarium om icke formellt lärande – ett kvitto på det du lärt dig

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärseminarium om icke formellt lärande – ett kvitto på det du lärt dig"— Presentationens avskrift:

1 Lärseminarium om icke formellt lärande – ett kvitto på det du lärt dig
Hur vi använder nyckelkompetenserna för det livslånga lärandet i ESF-projektet MODD, Motala kommun 24 april 2013 Lena Martens Kalmelid Timmy Nilsson

2 FORMELLT ICKE-FORMELLT INFORMELLT I det formella utbildningssystemet
Organiserad utbildning vid sidan av det formella utbildningssystemet Den process genom vilken individer tillägnar sig attityder, värderingar, färdigheter och kunskap från dagliga aktiviteter

3 C C o o a a c c h h i i n n g g t t i i l l l l S S t t u u d d i i e e r r , , a a r r b b e e t t e e e e l l l l e e r r p p r r a a k k t t i i k k

4 December 2006: EU-rådet och parlamentet beslutar om ett europeiskt ramverk för nyckelkompetenser för livslångt lärande

5 MODD Innehåll Nio områden Portfolio Nyckel- kompetenser Progressionen
i varje steg Kompetens bevis (själv- skattning – ”youthpass”) Nyckel- kompetenser LFA Delmål Deltagarnas icke-formella lärande har synliggjorts och validerats 5 5

6 Hälsa Frivilligarbete Utbildning Kultur Natur Europa
Entreprenör-skap Frivilligarbete Arbets- marknad Presentation/media Utbildning Kultur Natur Europa 6

7 HÄLSA Steg 1 Steg 2 Steg 3 Projektmål Delmål Kost – matlagning
Berggrens Källare Träning – avslappning – yoga mm Hälsoprofil DOA, KASAM Naturaktiviteter Lokal utmaning Livsstilssjuksköterska Steg 2 Kost – matlagning Uteaktiviteter Teamaktiviteter – ”grupper” i gruppen Steg 3 KASAM följs upp, livsstils-sjuksköterska vid behov Kost - matlåda i samband med praktik – vid transnationell utmaning på gården Natur – vid transnationell utmaning på gården Projektmål Från riskgrupp till friskgrupp Delmål Synliggöra vilka strukturella förändringar som krävs för att arbeta mot utanförskap

8 FRIVILLIGARBETE Steg 1 Röda Korset – besök, första hjälpen
Deltagare från andra grupper berättar om föreningserfarenhet Steg 2 Kontakt med fler föreningar i olika former – kulturföreningar, ABF, IF Metall. Idrottsföreningar mm att utveckla Utedagar Föreläsningar Steg 3 Blockpraktik – kan vara i form av föreningsinsats Transnationell utmaning – Italien, JOETZ i Bryssel 8

9 Strategiskt partnerskap m näringslivet
ARBETSMARKNAD Steg 1 Introduktionsprat praktik (inkl i individuell planering) Arbetsgivarpers-pektivet tillsammans med Berggrens Källare Räddningstjänsten Steg 3 Blockpraktik Framtidsplanering utifrån mål i individuell planering Vidare bearbetning CV/personligt brev Steg 2 Utedagar Träffa arbetsgivare (Mats – Broddson) Externa mentorer från arbetslivet (?) Besök på eller från AF CV – personligt brev Anställningsintervjuer Praktikval Projektmål Strategiskt partnerskap m näringslivet 9

10 ENTREPRENÖRSKAP Steg 1 Steg 2 Steg 3 Idéverkstäder: Utbildningsdag
Grupp 1: inredningsgrupp, underhållning vid invigning. Ett event per grupp Idélots Annika Nordström Steg 2 Utbildningsdag Coompanion (kan bli annat på sikt) Utedag Medevi - kooperativ Föreningar och studieförbunds- kontakter Steg 3 Blockpraktik Medevi – bolaget, kontakt med kooperativet? Möjligheter att följa upp: Kulturföreningen Konsumringen Idélots Annika Nordström, ev så smånigom tillsammans med ALMI och Nyföretagarcentrum Transnationell utmaning, framför allt på gården Delmål Entreprenör-skap, alternativa driftsformer som metod 10

11 PRESENTATION/MEDIA Steg 1 Steg 2 Steg 3 Projektmål Digital portfolio
Introduktion film och andra redovisningsformer Inspirations-föreläsning - mediaperson Steg 2 Mediakurs Dokumentation Motalapresentation vid nationell utmaning Redovisning Steg 3 Dokumentation Motala-presentation vid transnationell utmaning Redovisning Projektmål Projektägare ökad kunskap om transnationalitet som metod 11

12 UTBILDNING Steg 1 Steg 2 Steg 3 SYV-pass
Vid behov, enskild studievägledning Bona besöker Studiebesök vuxenutbildning, andra folkhögskolor, och andra relevanta utbildningsanordnare Steg 3 Prova på-vecka på Bona Fortsatt möjlighet till enskild studievägledning Framtidsplanering utifrån mål i individuell planering 12

13 EUROPA samt transnationalitet Steg 1 Steg 2 Steg 3 Projektmål Delmål
Volontärerna Föreläsningar: Lena – Afrika Marie – EU/ESF Idéer: Daniel Hjalmarsson . Indien Mika Studiebesök Hjärta till Hjärta Steg 2 Volontärerna Föreläsning: Marlene - Sydafrika Steg 3 Transnationell utmaning: föberedelse, genomförande, redovisning Bonaveckan: Tema Europa Projektmål Projektägare ökad kunskap om transnationalitet som metod Delmål Deltagarna har medverkat i transnationell kontakt 13

14 KULTUR Steg 1 I samband med naturaktiviteter – Motala Verkstad? Teaterbesök, besöka konstgalleri (kan också förekomma i steg 2 och 3) Volontärerna Steg 2 Kulturföreningen KonsumRingen Utedagar – frivilliginsats med kulturinslag Nationell utmaning: Motalapresentation, ta del av kultur i andra delar av Sverige Volontärerna Steg 3 Blockpraktik med kulturinnehåll – Bona teaterlinje, Konsumringen Eget kulturuttryck (kan också förekomma i steg 1 och 2) Transnationell utmaning: Motalapresentation, ta del av annan kultur 14

15 NATUR Steg 1 Naturaktiviteter utifrån ett hälsoperspektiv Promenad med korvgrillning el dyl Filmer, samtal Steg 2 Utedagar hos idrottsföreningar mm Uteaktiviteter i närmiljön Friluftsfrämjandet Nationell utmaning kan genomföras som ett naturäventyr Steg 3 Transnationell utmaning i Italien ??? 15

16 I en ladugård finns sextio ben
Det är lika många av varje djur. Hur många djur finns det av varje sort?

17

18

19

20

21 Kommunikation på modersmålet
Genom att gruppen består av personer med olika bakgrund, har jag utvecklat min förmåga att kommunicera och förstå människor som tänker annorlunda. Jag har utvecklat min förmåga att ta in information, och fokusera på vad människor menar med vad de säger. Ibland säger personer något annat än vad de egentligen menar. Kommunikation på främmande språk Jag har under min tid på MODD fått ett större mod och ett bättre självförtroende gällande att kommunicera på främmande språk. Ett tydligt exempel är då jag i Bryssel hade en muntlig presentation inför helt nya och främmande människor. Jag vill även lägga till då vi samtalade med okända människor genom skype som ett bra exempel till detta. Jag upplever att genom stöd av både gruppen och personal så har mitt engelska ordförråd och språk utvecklats.

22 Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens
Jag upplever att en grundläggande matematiskt kunskap är nödvändig för att kunna fungera på ett bra sätt i samhället. Detta upptäckte jag tydligt under mina praktikperioder då exempel blev tydliga. Ytterliggare exempel har jag kunnat se då vi på MODD använt oss av matematiska kunskaper då vi lagat mat, beräknat resor och tidsaspekter. Digital kompetens Innan MODD var jag begränsad i mitt användande av digitala verktyg. Under projektets olika aktiviteter med möjligheter att dokumentera med hjälp av bland annat digitalt fotograferande så har mitt intresse ökat. Jag känner även att jag behärskar fler tekniker och metoder idag.

23 Lära att lära Social och medborgerlig kompetens
Jag har lärt mig något nytt nästan varje dag., genom att jag deltagit aktivt i den mängd aktiviteter som erbjudits. Jag har fått en ökad hunger efter kunskap, mersmak för att lära mig saker, och har ofta gått hem och läst mer om olika saker. Social och medborgerlig kompetens När jag började MODD var jag en tillbakadragen ensamvarg, pratade bara med mentorerna. Idag säger flera i gruppen att jag är gruppens glädjespridare. En dag var vi i Linköping. Jag visste om att jag vaknade på fel sida, tidigare i liknande situationer gömde jag mig och tyckte synd om mig själv. Jag blev jätteledsen. Denna gången blev jag irriterad och vågade visa det. Det satt fortfarande i dagen efter, men jag blev aldrig ledsen över det. Att våga visa andra känslor var jätteskönt. Jag var i Trelleborg i tre dagar och i Florens i sex dagar. Det var oroligt innan för den tillbakadragna ensamvargen, men jag var en av de gladaste, mest skämtsamma och framför allt lugnaste personen. Jag har fått höra att jag är den som utvecklats mest under tiden på MODD, och det stämmer nog.

24 Initiativförmåga och företagaranda
Jag har visat att jag har en förmåga att planera, strukturera och genomföra en uppgift genom att jag aktivt bidragit till att bildspelet om Medevi kom till. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer Jag har blivit medveten om att det är stora kulturella skillnader mellan Belgien och Sverige, trots att båda länderna ligger i Europa. Jag blev medveten om Medevis stora kulturella betydelse, och kommer att se på kulturella företeelser med ett annat perspektiv.

25 Annan kompetens Jag har genom MODD lärt mig att samarbeta och att lösa konflikter. Jag har utvecklat olika tekniker för mitt lärande och med dessa provat mig fram med framgång. Jag har fått en tro på framtiden och en plan på hur jag ska komma vidare efter MODD. Jag har utvecklats genom alla olika kompetensområden och kommer att tänka på dessa i framtiden då jag ska lösa olika typer av uppgifter. Med detta vill jag mena att jag har hittat min väg till mitt livslånga lärande.


Ladda ner ppt "Lärseminarium om icke formellt lärande – ett kvitto på det du lärt dig"

Liknande presentationer


Google-annonser