Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällets ekonomi. Vad handlar det om  Vad ska produceras  Hur ska man producera  Vem ska äga produktionsmedlen  Vilka bestämmer priset på varor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällets ekonomi. Vad handlar det om  Vad ska produceras  Hur ska man producera  Vem ska äga produktionsmedlen  Vilka bestämmer priset på varor."— Presentationens avskrift:

1 Samhällets ekonomi

2 Vad handlar det om  Vad ska produceras  Hur ska man producera  Vem ska äga produktionsmedlen  Vilka bestämmer priset på varor och tjänster

3 Ideologi och ekonomi  Ideologin är avgörande för hur man väljer ekonomiskt system  Planekonomi  Blandekonomi  marknadsekonomi

4 Produktionsfaktorer  Råvaror, naturresurser  Real kapital  Human kapital  Investeringar och kapital

5 Utbud och efterfrågan Antal Pris/st 100 300 200 0 E U Jämviktspris

6 Utbudsöverskott Antal Pris/st E U Jämviktspris För högt satt pris leder till minskad efterfrågan och ett överskotts utbud 300 200 100 0

7 Efterfrågeöverskott Antal Pris/st 100 300 200 0 E U Jämviktspris Om priset sätt för lågt så minskar utbudet men vi efterfrågar mer vid detta pris och ett efterfrågeöverskott bildas

8 Markanden söker efter balans  Adam Smith (1723-1790) The Wealth of nations  Kärnan i markandsekonomi  Specialiseringen och rationalisering  Förr gjorde varje hushåll allt själv  Det är mer effektiv och resurssnålt om vi människor specialiserar sig på olika saker

9 Vad ska regleras och vad ska inte?  I en blandekonomi härskar den fria marknadsekonomin på vissa områden. På andra går staten in och reglerar. Under senare tid har allt fler områden konkurrensutsatts tex, förskolan, grund och gymnasieskolan samt delar av sjukvården.  A, Varför tror du att just dessa områden, skola och vård och omsorg inte förrän nu börjat konkurrensutsättas?  B, Är det rätt att göra det? Kan det finnas ideologiska invändningar?  Om du svara ja på fråga B  Vilka risker kan det finnas med att driva skola, vård och omsorg med vinstintressen?  Finns det några områden i samhället som du menar alltid måste regleras av staten, vilka i såfall?  Vilka av följande institutioner skulle kunna drivas av en entreprenör: Riksbanken, polisen, försvaret, domstolarna, fängelserna? Vilka skulle vara minst lämpliga och varför?  Om du svarar nej på fråga B  Finns det inte en risk att skolan låter bli att söka nya och effektiva vägar om den inte utsätts för konkurrens?  Finns det några eller något områden som skulle kunna släppas fria för marknadskrafterna, Systembolaget, polisen, försvaret, fängelser, domstolar  Finns det områden som borde förstatligas? Vilka i såfall?


Ladda ner ppt "Samhällets ekonomi. Vad handlar det om  Vad ska produceras  Hur ska man producera  Vem ska äga produktionsmedlen  Vilka bestämmer priset på varor."

Liknande presentationer


Google-annonser