Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS®9 Plattformen en del av Tele2 Common Plattformen Ylva Andersson, Infotrek Frida Säfström,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS®9 Plattformen en del av Tele2 Common Plattformen Ylva Andersson, Infotrek Frida Säfström,"— Presentationens avskrift:

1 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS®9 Plattformen en del av Tele2 Common Plattformen Ylva Andersson, Infotrek Frida Säfström, SAS Institute

2 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Upplägg  The SAS ® 9 Business Intelligence Architecture  SAS®9 Plattform på Tele2

3 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. The SAS ® 9 Business Intelligence Architecture  What is Business Intelligence  The SAS Business Intelligence Value Chain

4 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. What Is Business Intelligence?  Business intelligence (BI) uses knowledge management, data integration, data mining and business analysis to identify, track and improve key processes and data, as well as identify and monitor trends in corporate, competitor and market performance. – BETTERMANAGEMENT.COM SAS supports business intelligence with the following: a set of client applications SAS server processes a centralized metadata management facility  The SAS Enterprise Intelligence Platform consists of software with components that exist on multiple machines throughout the organization....

5 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. The SAS Business Intelligence Value Chain The Links in the SAS Business Intelligence Architecture Plandefine the content and structure of your environment. ETL Q prepare and cleanse your data. Intelligent Storageselect flexible data storage solutions. Business Intelligenceutilize powerful tools to query and present the information. Analytic Intelligenceexploit data mining and quantitative analysis tools.

6 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Enterprise Intelligence Platform: Architecture  The SAS Enterprise Intelligence Platform consists of a multiple-tier environment that is typically represented by the following: client tier Web tier server tier data tier

7 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Enterprise Intelligence Platform: Client Tier In the most basic terms, if an application is installed on the machine where the user is sitting, that machine is part of the client tier. There are three different types of SAS client applications: Java applications Windows applications Web browser applications...

8 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Enterprise Intelligence Platform: Web Tier The Web tier is where the Web applications reside and execute. The Web tier also contains the infrastructure that supports the execution of the Web browser applications: Java Servlet Container (or Java Application Server) Java Software Development Kit (SDK) WebDAV Server SAS Services Application

9 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Enterprise Intelligence Platform: Server Tier The server tier consists of one or more machines where the SAS servers are installed and accessed by the business intelligence applications. There are different types of SAS servers, including the following: metadata server workspace server stored process server OLAP server

10 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Enterprise Intelligence Platform: Data Tier The data tier contains the enterprise data sources: SAS data sets RDBMS tables OLAP cubes SAS SPD Server files ERP data structures

11 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Enterprise Intelligence Platform: Metadata The SAS Enterprise Intelligence Platform utilizes the metadata server and metadata repositories to manage information about the entire environment including server definitions data definitions users and groups security settings BI content.

12 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS®9 Plattform: Roadmap SAS Metadata Server Tables/OLAP Cubes SAS Enterprise Guide Web Browser Microsoft Office Information Consumers SAS Management Console SAS ETL Studio SAS Information Map Studio SAS OLAP Cube Studio ERP System Data External Files Relational Tables SAS Tables

13 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Business Intelligence: Client Tools Several interrelated client tools within SAS Business Intelligence enable you to turn information into intelligence. The SAS Business Intelligence clients include the following: SAS Data Integration Studio SAS OLAP Cube Studio SAS Information Map Studio SAS Enterprise Guide SAS Add-In for Microsoft Office SAS Web Report Studio SAS Information Delivery Portal

14 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Management Console SAS Management Console is a single interface for SAS administrative tasks. Tasks include the following: adding new users and groups securing −data and cubes −information maps −stored processes −SAS reports configuring servers

15 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Data Integration Studio  SAS DI Studio enables a data warehouse specialist to do the following: Extract data from operational data stores Transform this data into the desired form Load this data into the data warehouse or data mart

16 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS OLAP Cube Studio  SAS OLAP Cube Studio is used for defining and building SAS OLAP cubes.

17 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Information Map Studio  SAS Information Map Studio provides the bridge between the data warehouse and the end user who builds reports from the data.  An information map can create relationships between tables and organize data efficiently for users.

18 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Enterprise Guide  SAS Enterprise Guide is a point-and-click interface to the SAS programming language. It is the preferred method for running and creating SAS stored processes.

19 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Web Report Studio  SAS Web Report Studio is a Web-based, wizard-driven reporting tool for creating SAS reports.

20 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Information Delivery Portal  The SAS Information Delivery Portal is a Web- based interface that enables you to view and organize content. The pages and portlets surface all types of information including the following: SAS information maps SAS stored processes SAS reports...

21 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Tools Across Target Audiences Business Intelligence Tools Across Target Audiences Report Consumer Decision Makers Power User Business Analyst Information Technology SAS ® Information Delivery Portal SAS ® Mgmt Console Information Map Studio SAS ® ETL Studio SAS ® Web Report Studio SAS ® Enterprise Guide SAS ® Add-In for Microsoft Office

22 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS®9 Plattformen en del av Tele2 Common Plattformen Ylva Andersson Infotrek

23 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. - Från teori till verklighet …  Verkliga business case för SAS9 på Tele2  För Tele2s beslutsfattare  För Tele2s IT avd (förvaltare, utvecklare och andra Tele2 system)

24 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. ”Kort” om Infotrek  SAS Alliance Partner  Idag 16 erfarna konsulter, med sikte på fortsatt expansion  Infotrek erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom: Data warehouse Business Intelligence Customer Intelligence  100% fokus på SAS ® Software  Lång erfarenhet av lösningar som hjälper organisationer i deras relation med slutkund

25 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Tele 2 och Tele2 Common Plattformen  30 miljoner kunder i 22 länder  Erbjuder produkter och tjänster inom Fast telefoni Mobil telefoni Bredband Kabel TV  En generisk plattform, Tele2 Common, som ska användas över hela Tele2  Tele2s datawarehouse, DART, som bygger på SAS®9 Plattformen, är en del av Tele2 Common Plattformen

26 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. DART – Datawarehouse som stödjer Tele2s business  Ledningen – Beslutstöd  Produktägare – Uppföljning o Prognoser  Marknad – Analys o Kampanjhantering  Kundtjänst – Segmentering o Kundinfo  Återförsäljare – Uppföljning o Provision  Retention – Churn analys

27 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. DART rapporter och applikationer Statiska rapporter för sällan användare Mer dynamiska rapporter för djupare uppföljning Analysverktyg för ”super users” Kampanjhantering Ad hoc rapporter och landspecifika rapporter

28 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Tele2 Affärskrav  EN lösning i alla länder  Samma affärsregler  Snabbare implementation av nya länder och nya produkter  Behörighetshantering  Multidimensionella rapporter  Snabbare uppdatering  Kvalitetssäkring  Historik och spårbarhet i data

29 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Tele2 IT krav  Release hantering – DART som produkt  Test samordnat med andra system  Automatiserad drift  Spårbarhet i utvecklingen  Hantera många utvecklare  Kontrollerad produktionssättning  Återanvänd om möjligt

30 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS®9 – Centraliserad metadatahantering  Samma metadata = samma affärsregler = samma DART lösning i samtliga Tele2 länder  Snabb utrullning i nya länder - Configurering  Release hantering - Metadata flyttas mellan olika metadatamiljöer för utveckling, systemtest acceptanstest och produktion  Underlättar tester tillsammans med flera system

31 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Management Console stödjer DART admin  Ger Tele2 möjlighet att sätta alla behörighet på ett ställe  Användarregistret synkas med LAN:et  Behörigheter kan sättas på rapporter, tabeller, och OLAP kuber  I SMC sätts alla kopplingar till indatakällorna

32 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Data Integration Studio stödjer utvecklare, förvaltare och systemarkitekt  All kod samlat på ett ställe  Öppen kod – ”Copy with pride”  Lätt att se beroenden och flöden  Dokumenterad kod  Återanvändbar kod – Transformationer  Check in – Check out  Spårbarhet

33 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS OLAP Cube Studio och Web based OLAP Viewer ger på Tele2 möjlighet att  Definiera standardrapporter lika i alla länder  Låta användare skapa egna rapporter  Försummerat data på Tele2

34 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. DI Studio stödjer Återanvändning  Performance förbättringar  Kvalitetsförbättringar  Historikhantering  Affärsregler bara på ett ställe

35 Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.


Ladda ner ppt "Copyright © 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS®9 Plattformen en del av Tele2 Common Plattformen Ylva Andersson, Infotrek Frida Säfström,"

Liknande presentationer


Google-annonser