Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kontaktpersonsmöte 9/12 2009 Nätverket Bedömning med digitala verktyg Kommentarbanker Bedömningsmatriser & LPP 2009-12-09 Utbildningsförvaltningen, Stockholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kontaktpersonsmöte 9/12 2009 Nätverket Bedömning med digitala verktyg Kommentarbanker Bedömningsmatriser & LPP 2009-12-09 Utbildningsförvaltningen, Stockholm."— Presentationens avskrift:

1 Kontaktpersonsmöte 9/12 2009 Nätverket Bedömning med digitala verktyg Kommentarbanker Bedömningsmatriser & LPP 2009-12-09 Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad

2 Nätverkets mål  Att stärka lärares bedömarkompetens  Att öka elevernas kunskapsutveckling  Att stödja det lokala utvecklingsarbetet  Utveckla och sprida bedömningsstöd till Stockholm stads lärare

3 Kommentarbanker…  VT 09 –Revidering –Önskemål från skolor?  Skola 2011

4 Pedagogiska paket… LPP + matriser + elevexempel + instruktion

5 Assessment bank

6 Skolans insatser för elever med ofullständiga betyg  Revisionsrapport, Stadsrevisionen.  85 elever på 22 skolor, elever som saknat fullständiga betyg.  Elevakten; individuell dokumentation

7 Skolans insatser för elever med ofullständiga betyg - iakttagelser  Skolorna har i huvudsak arbetsätt som bygger på att lärarna ska ha täta kontakter med sina kollegor för att diskutera och lösa elevens problem eller svårigheter. Informationen till rektor om elevens behov av stöd sker ofta sent. Detta kan leda till att rektors ansvar blir otydligt.  Åtgärdsprogram saknas i många fall och i stor utsträckning uppfyller heller inte upprättade åtgärdsprogram nationella krav på utformning och innehåll.  Alla skolor upprättar inte individuella utvecklingsplaner (IUP) för samtliga elever. Detta är enligt skolförordningen en del av skolornas dokumentation som är obligatorisk.  Skolorna har system för at fånga upp brister i elevens kunskapsutveckling. Däremot behöver skolorna bli bättre på att uppmärksamma andra typer av problem, t.ex. psykosociala problem.

8 Skolans insatser för elever med ofullständiga betyg - rekommendationer  Skolorna måste bli bättre på att följa upp att det finns dokumentation som skolförordningen föreskriver.  Beslutade åtgärder måste följas upp och utvärderas.  På många skolor bör elev- och föräldrainflytandet utvecklas. Detta är en viktig förutsättning för elevens utveckling.  Skolwebben är ett verktyg i skolornas arbete med att upprätta en samlad elevdokumentation. Åtgärder bör vidtas för att fler skolor ska använda funktionen för elevdokumentation.


Ladda ner ppt "Kontaktpersonsmöte 9/12 2009 Nätverket Bedömning med digitala verktyg Kommentarbanker Bedömningsmatriser & LPP 2009-12-09 Utbildningsförvaltningen, Stockholm."

Liknande presentationer


Google-annonser