Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Kalven i centrum Av: Caroline Fornander & Sanna Soleskog, Skara Semin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Kalven i centrum Av: Caroline Fornander & Sanna Soleskog, Skara Semin."— Presentationens avskrift:

1 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Kalven i centrum Av: Caroline Fornander & Sanna Soleskog, Skara Semin

2 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Målet med kalvuppfödningen? Målsättningen i mjölkperioden? Lönsamt Lättskött Störningsfritt 1 m (=ca 90 kg) vid 8 veckor. Diarré lägre 10 %, dödlighet lägre än 5 %.

3 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Målet med kalvuppfödningen - vägen Råmjölk Utfodring Inhysning Hälsa

4 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Råmjölk

5 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Lokal immunitet Cirkulerande antikroppar Vad är råmjölk?

6 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Skapa ett reservlager med råmjölk av god kvalitet Halter av antikroppar i råmjölken Bra råmjölk>65 g/l (totalprotein) Godkänd råmjölk50-65 g/l Tveksam råmjölk40-50 g/l Dålig råmjölk <40 g/l

7 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Hur skyddar råmjölken kalven? Antikropparna i råmjölken tas upp av kalven och skyddar kalven mot sjukdomsframkallande agens Antikropparna har även en lokalt skyddande effekt i tarmen som skyddar mot agens i tarmen.

8 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Råmjölk inte bara antikroppar Råmjölk innehåller även: Bakteriehämmande substanser som man tror hindrar bakterier från att fästa till tarmslemhinnan. Vitaminer: A, D, E och B.

9 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Råmjölkens vikt! Sjukdomsrisken hos en 1-12 timmar gammal kalv ökar med 10% för varje timmes fördröjning med att ge den råmjölk. 5-6% högre dödlighet hos kalvar som inte får råmjölk. Först efter 4-5 v har en kalv som inte fått råmjölk samma mängd antikroppar som en kalv som fått råmjölk.

10 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Diagnostik Blodprov i serumrör, minst 0,5 ml/kalv Fem kalvar, 2 - 7 dagar gamla Remiss Gränsvärde för otillräcklig passiv immunitet: <55 g/l totalprotein

11 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Hur och när ska man utfodra råmjölken? I nappflaska så snart som möjligt efter kalvning. Så mycket kalven kan dricka första målet (2-4 liter)

12 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Resultat från undersökningar utförda på svenska mjölkkor ger vid handen att: Var fjärde ko har undermålig råmjölk. Första- och andrakalvare har oftare låg kvalitet på råmjölken än äldre kor. Kvaliteten på kons mjölk sjunker avsevärt mellan första och andra urmjölkningen. Endast den första urmjölkningen räknas som råmjölk, påföljande mjölkningar ger övergångsmjölk. Om råmjölk serveras kalven både mål ett och två får kalven en markant bättre start i livet. Slutsats

13 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Antikroppar i mjölken ger ett lokalt infektionsskydd i tarmlumen Sjuka kor, kor som läckt under sinperioden, lång alternativt kort sinperiod ger sämre råmjölkskvalitet Kor/kvigor skall ha befunnit sig i den miljö de förväntas kalva i under minst två månader Mjölka kon i nära anslutning till kalvningen Använd Colostrometer Råmjölk kan lagras i frysen upp till ett år Tina fryst råmjölk försiktigt

14 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Utfodring av spädkalven Mer mjölk=bättre kalvar=bättre ekonomi!!!

15 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Spädkalvens utfodring PLUS-kalv Ålder, vLägsta vikt, kg 6-770 875 980 1085 1190 1295 *Avhornad * BVD-fri

16 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Spädkalvens utfodring PLUS-kalv 362 182Intäkt-foder, kr/kalv 1440980Intäkt förmedling, kr 350 Kostnad kraftfoder, kr 728448Kostnad mjölk, kr 6,54Mjölk, liter/dag 9070Vikt, kg (8 v) PLUSPRIMA

17 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin 86,52490 65,52080 5,241670 431355 Kalvnäring, literHelmjölk, literMJ/dagSlutvikt 8 v Vilken intensitet i utfodringen?

18 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Spädkalvens utfodring Jämför kalvnäring och sötmjölk på energivärde! Kr/kgKr/MJ Sötmjölk2,00/2,600,70/0,92 Kalvolact Extra 16,600,90 Kalvolact13,190,75 Kalv 110,700,65

19 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Sjukdomar

20 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Hur ser sjuklighet och dödlighet ut? Total sjuklighet – dag 0-90: 21,4 % – dag 91-210: 9,4 % Diarré och lunginflammation var de vanligaste sjukdomarna Vanligaste dödsorsaken var lunginflammation (källa: Svensson,C. m.fl. Kalvammor framtidens melodi vid uppfödning av kalvar, D&U konferensen 2004)

21 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin (källa: Svensson,C. m.fl. Kalvammor framtidens melodi vid uppfödning av kalvar, D&U konferensen 2004)

22 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Sjuklighet LunginflammationDiarré 0-3 månader3-7 månader0-3 månader3-7 månader > 10 % > 5 % > 10 % > 3 % Dödlighet 0-24 timmar1 dygn – 3 månader 3 mån - kalvning 5 %5 %3 % Larmnivåer

23 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Kalvens sjukdomar Tidigare kalvsjuklighet predisponerar för senare sjuklighet. En kviga som drabbats av luftvägslidande hade lägre chans att kalva och kalvade senare. De som vuxit bra som kalv behåller sitt försprång som kviga.

24 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Diarré Diarré är den unga kalvens sjukdom. Flest diarréfall under de första två levnadsveckorna. Orsaker till diarréer: –icke-infektiösa –infektiösa

25 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Icke infektiösa orsaker Foder av bristande hygienisk kvalitet Överutfodring / underutfodring Felutfodring Stress

26 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Infektiösa orsaker (källa: Svensson,C. m.fl. Kalvammor framtidens melodi vid uppfödning av kalvar, D&U konferensen 2004)

27 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Rotavirus Vanligaste orsaken i hela världen 1-8v ålder Mild - dödlig Vit-gul avföring Skadar cellerna i tunntarmen vilket leder till att kalvarna inte kan ta upp näringsämnena. Vatten dras ut i tarmen vilket leder till diarré. Bakterierna frodas i denna miljö. Självavläkande eftersom cellerna ersätts med omogna celler som inte virus inte kan angripa Viruset är mycket tåligt och överlever i miljön

28 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Coronavirus 1 v ålder Liknar rotavirus men oftast lindrigare

29 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Cryptosporidium parvum Parasit Självläker på 1-2 veckor. Smittar genom avföring.

30 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin E- coli Upp till 3 veckors ålder Finns normalt i tarmen hos alla däggdjur. Får de möjlighet att föröka sig kan de bli för många och leda till skada. –Dålig råmjölksrutiner –Dålig foderhygien –Stress –Sekundärt till andra virus/bakterier Gul-gråvit diarré Producerar toxiner som gör att tarmen producerar mer vätska än normalt Kan dö akut pga toxinerna

31 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Andra infektionsorsaker Eimeria Salmonella och BVDV skall alltid uteslutas som orsaker till diarréer.

32 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin DEN VIKTIGASTE BEHANDLINGEN FÖR EN DIARRÉSJUK KALV ÄR MJÖLK OCH VÄTSKA, INTE ANTIBIOTIKA.

33 Ett litet räkneexempel En kalv med diarré kan ha en 5 %-ig uttorkning utan att man ser några symtom. 5 % av 50 kg är 2,5 liter. Kalven behöver alltså 2,5 liter vätska utöver det normala behovet. Tag inte bort mjölken till kalvar med diarré. Ge extra vätsketillskott mellan mjölkgivorna.

34 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Smittsam lunginflammation 1-6 månader Feber Ögon- och näsflöde Hosta, ökad andningsfrekvens Nedsatt allmäntillstånd Nedsatt foderlust Äldre kalvar smittar de yngre som fortfarande inte fått en skyddade normalflora

35 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Infektionsämnen PIV-3 BVDV BRSV Adenovirus BCV Virus Bakterier P. haemolytica P. multocida H. somnus Mycoplasmer Chlamydier? KommensalPrimär orsak

36 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Isolering Värme Dragfritt Omvårdnad Tillfrisknar på 4-7 dagar Feber kvarstår Hosta och snabb andning Näsflödet blir varigt Värme Dragfritt Omvårdnad Antibiotika NSAID Bakterier Skadar cilier Infekterar makrofagerna Virus

37 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Riskfaktorer luftvägsinfektioner  Bristande passiv immunitet - fel i råmjölksrutiner.  Brister i utfodring - energi, protein, vitamin.  Andra sjukdomar - t. ex. diarréer.  Bristande närmiljö - vått, dragigt, ej ombonat.  Dålig luftkvalitet: ammoniak, hög luftfuktighet.  Blandning av uppfödningsomgångar.  Grupphållning PROFYLAX Minimera riskfaktorer

38 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Behandling Isolera ”Vila, värme & vänlighet” Antibiotika mot sekundärinfektioner NSAID för att lindra symtom

39 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Ledinflammationer Upp till en månads ålder Inkörsport = navelsträng Svullen led/leder Feber Mycket snabbt insättande av antibiotika Är mer än en led drabbad är det mycket dålig prognos

40 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Kalvens sjukdomar Kalvar till sjuka kor hade större risk att drabbas av luftvägsinfektioner. Kalvar till 1:a och 2:a kalvare är mindre och växer sämre och löper större risk att drabbas av diarré. Kalvar som får första målet genom digivning löper större risk att få diarré.

41 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Inhysning

42 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Kalvningsbox Ensambox att föredra Kon avskiljs från gruppen vid kalvning Moder-kalv störs inte Lättare med hygienen Utformning Hela och släta boxväggar Svängbara grindar Avloppsbrunn Halkfritt golv

43 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Garanterat sjuka kalvar enligt Hans Samuelsson Svea Husdjur Fuktig miljö –helst i direkt anslutning till mjölkgrop Dålig ventilation Drag Svårigheter att ta in strö och gödsla ut Kalvamma i gemensamhetsbox

44 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Inhysning - Kalvavdelningen Ska inte placeras längs med ytterväggen. Ska var dragfri: kolla dörrar och hönedsläpp mm.

45 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Inhysning Ensambox Gruppbox med hinkutfodring/Knarrhultsamma Gruppbox med amma - fri tilldelning Gruppbox med amma- transponder Kalvhydda Amko

46 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Förbättringstips! Utfodring 3 el 4 ggr/dag! Napphink Ensambox - Osocialt - Svårare öka givan - Arbetskrävande + smittmässigt + individuell giva Inhysning - Olika system

47 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Inhysning - Olika system Gruppbox med Knarrhultsamma - Svårare att öka givan + flexibelt + individuell giva

48 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Inhysning - Olika system Kalvhyddor - Osocialt (ensamhydda) - Arbetsmiljö? +Smittskydd + Luftvolym + Flexibelt

49 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Inhysning - Olika system Kalvamma fri tilldelning -Inga larmlistor -Avvänjning + Socialt + Billigt + Möjlighet till stora givor + Möjlighet till många boxar

50 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Inhysning – olika system Kalvamma fri tilldelning

51 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Kalvamma med transponder -Dyrt -Ofta för stora grupper + Individuell utfodring + Avvänjning + Larmlistor Inhysning - Olika system

52 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Inhysning –Olika system Amko - Arbetskrävande i början - Socialisering viktig - Säkerhet - Staf aureus risk + kan bli väldigt fina kalvar + socialt + bra alternativ för kor som inte funkar i besättningen. + parasitinvänjning sommartid

53 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Inhysning- Gruppbox Undvik spensugare! -Fri tillgång till nappar -”bryta beteendet” efter utfodring -Isolera/flytta huliganer.

54 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Små grupper (max tio kalvar). Bra start/anpassad inskolning. Mycket mat. Städning/hygien - desinfektion Hö, kraftfoder, vatten, och salt. Kontroll –Rutin för att se till kalvarna. –Läs larmlistor alt. mät pH. Rengöring av nappar / amma Tillgång till sjukbox Lyckas med gruppbox!

55 Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin * Sammanställning förmedlingskalvar * Mät alla 8 veckors/vid flytt etc. * Vägning under en period. * Skriv upp alla sjukdomsfall under en period. Hur följer vi upp?


Ladda ner ppt "Av Sanna Soleskog och Caroline Fornander, Skara Semin Kalven i centrum Av: Caroline Fornander & Sanna Soleskog, Skara Semin."

Liknande presentationer


Google-annonser