Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Taktila bilderböcker för fler barn!. Ny lag – nytt uppdrag Nya upphovsrättslagen 2005 gav fler rätt att få anpassad bild Nytt uppdrag för TPB fr o m 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Taktila bilderböcker för fler barn!. Ny lag – nytt uppdrag Nya upphovsrättslagen 2005 gav fler rätt att få anpassad bild Nytt uppdrag för TPB fr o m 2006."— Presentationens avskrift:

1 Taktila bilderböcker för fler barn!

2 Ny lag – nytt uppdrag Nya upphovsrättslagen 2005 gav fler rätt att få anpassad bild Nytt uppdrag för TPB fr o m 2006 2006 översyn av befintliga böcker

3 Projektets mål Att identifiera behoven hos målgrupperna Att identifiera personella och ekonomiska behov hos myndigheten

4 Projektplan Projektledare: Ann-Sofie Falck Extern konsult: Britt Nedestam Under perioden 14 april – 31 oktober 2010 skedde undersökning, faktainsamling och rapportskrivning. Under november och december 2010 utvärderas rapporten samt en plan läggs utifrån rapportens resultat för framtida åtgärder.

5 Vad behövde utredas? Hur definieras målgruppen ”barn med funktionsnedsättning” och de olika undergrupperna? Hur ser den utökade målgruppens behov ut när det gäller bilderböcker med taktila bilder vad gäller titelurval och anpassning av text och bild? Hur skulle böckerna kunna se ut för att tillgodose målgruppens behov? Vilka alternativa textrepresentationer är möjliga att använda i böckerna? Kan flera målgruppers behov samsas inom en och samma bok? Hur prioriterar vi i förekommande fall mellan olika målgrupper? Vilken information och vilka informationskanaler ska man använda för att nå ut till den utökade målgruppen? I konsultuppgifterna ingick även att göra en övergripande genomgång av forskning inom området.

6 Produktionsförslag Taktil bilderbok med widgitbilder + bilaga med tecken som stöd (ej punktskrift) Nedladdningsbara bilagor med widgitbilder + tecken som stöd skapas för nuvarande titlar

7 Frågeställningar Ny personal/kompetens? Ekonomi – när har vi nya pengar för produktion? Utlån - direktlån från TPB? Försäljning – vilka får köpa böckerna? Katalogisering av nytt medium inkl. ny mediakod Information – hur når vi förmedlare och barn?

8 Målet att TPB gör rätt böcker, på rätt sätt i enlighet med uppdraget att vi når ut med information om taktila bilderböcker till alla som berörs


Ladda ner ppt "Taktila bilderböcker för fler barn!. Ny lag – nytt uppdrag Nya upphovsrättslagen 2005 gav fler rätt att få anpassad bild Nytt uppdrag för TPB fr o m 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser