Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skugga Energi och klimat i ett genusperspektiv Annika Carlsson-Kanyama, FOI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skugga Energi och klimat i ett genusperspektiv Annika Carlsson-Kanyama, FOI."— Presentationens avskrift:

1 Skugga Energi och klimat i ett genusperspektiv Annika Carlsson-Kanyama, FOI

2 Syfte 1. Hur skiljer sig kvinnors och mäns energianvändning och växthusgasutsläpp åt? 2. I vilken utsträckning är kvinnor och män representerade på beslutsfattande positioner i energisektorn? 3. Hur tänker kvinnor och män om klimatförändringen? Påverkas kvinnor och män olika av energibesparingskampanjer och klimatförändring? 1. Hur skiljer sig kvinnors och mäns energianvändning och växthusgasutsläpp åt? 2. I vilken utsträckning är kvinnor och män representerade på beslutsfattande positioner i energisektorn? 3. Hur tänker kvinnor och män om klimatförändringen? Påverkas kvinnor och män olika av energibesparingskampanjer och klimatförändring?

3 1. Kvinnor, män och konsumtion  Konsumtionen skiljer mellan könen  Varför? (kött och bilar)  Konsumtionen skiljer mellan könen  Varför? (kött och bilar)

4 Utsläppsintensiteter, mat …(Carlsson-Kanyama and Gonzales, 2009)

5 Mer utsläppsintensiteter ItemMJ/SEK Car1,36 Fuel4,10 Local transport1,22 Taxi0,23 Theater0,67 Indoor decoration articles0,87 Skirts0,77 Outdoor meals0,81

6 Singelmän och kvinnor i Sverige: CO 2 utsläpp

7 Hur kvinnor och män skiljer sig åt beträffande resande

8 Energi för transporter, kvinnor och män

9 Kvinnors och mäns bilägande och användning (Carlsson-Kanyama och Åkerström, 2011)

10 2. Kvinnors representation i energisektorn Composition of the boards and management groups of energy companies in Sweden, Germany and Spain (Carlsson-Kanyama et al., 2009).

11 Einstellungen zum Klimawandel in Europa 3. Hur tänker kvinnor och män om klimatförändringen?

12 Hur individen uppfattar de negativa konsekvenserna av klimatförändringen (Petterson-Strömbäck mfl, 2012) Fler män än kvinnor tror att vi inte kommer att påverkas av klimatförändringen i Sverige Fler kvinnor än män tror att den egna familjen och de själva kommer att påverkas av klimatförändringen Fler kvinnor än män vill vidta åtgärder för att skydda sig Fler män än kvinnor tror att vi inte kommer att påverkas av klimatförändringen i Sverige Fler kvinnor än män tror att den egna familjen och de själva kommer att påverkas av klimatförändringen Fler kvinnor än män vill vidta åtgärder för att skydda sig

13 Kommunpolitikers och kommunchefers syn på klimatförändring och anpassningsbehov Resultat av en enkätundersökning Annika Carlsson-Kanyama&Lisa Hörnsten Friberg Resultat av en enkätundersökning Annika Carlsson-Kanyama&Lisa Hörnsten Friberg

14 Resultat förnekare, osäkra och övertygade Hur de definierades: Det finns inget tvivel om att klimatet förändras. Jag tror att det sker en klimatförändring. Människan påverkar klimatet i betydande omfattning.

15 Resultat förnekare, osäkra och övertygade Vilka var förnekarna? Större andel män än kvinnor Större andel i mindre kommuner Större andel av politikerna i partier ”högerut”

16 4. Påverkas kvinnor och män olika av energibesparingskampanjer och klimatförändring? När torkskåpet stängdes av vände kvinnan tvätt hela helgerna Fler kvinnor än män dog under värmeböljan 2003 Färre kvinnor kan simma och springa (pga kläder) Kvinnor kan vara hemma och inte höra varningar

17 Reflektioner  Bör energistatistik redovisas separat för kvinnor och män?  Bör transportpolicyåtgärder genusanpassas?  Behövs det mer kvinnor i energisektorn för att öka investeringarna i förnyelsebar energi?  Bör klimatanpassning och energieffektiviseringspolicy ha ett genusperspektiv?  Bör energistatistik redovisas separat för kvinnor och män?  Bör transportpolicyåtgärder genusanpassas?  Behövs det mer kvinnor i energisektorn för att öka investeringarna i förnyelsebar energi?  Bör klimatanpassning och energieffektiviseringspolicy ha ett genusperspektiv?

18 Är information om genuus och klimat viktig? Om ja, varför-hur skall informationen användas? Om nej varför inte? Om ja, varför-hur skall informationen användas? Om nej varför inte?

19 Referenser Carlsson-Kanyama A. and Räty R. 2008. Kvinnor, män och energi: makt, produktion och användning. Swedish Defence Research Agency, FOI-R- 2513, Stockholm. Carlsson-Kanyama A., Ripa Juliá I. and Röhr U. 2009. Women and men in European energy companies: A study of board and management group representation. Submitted manuscript. Räty R. and Carlsson-Kanyama A. 2009. Energy consumption by gender in some European countries. Energy Policy, available online 29 August 2009 Räty R. and Carlsson-Kanyama, A. 2009. Energy consumption by gender in some European countries Swedish Defence Research Agency, FOI, R- Stockholm, Sweden Carlsson-Kanyama and Åkerström. 2011. Genusaspekter på transporter. FOI rapport 3292. Carlsson-Kanyama A. and Räty R. 2008. Kvinnor, män och energi: makt, produktion och användning. Swedish Defence Research Agency, FOI-R- 2513, Stockholm. Carlsson-Kanyama A., Ripa Juliá I. and Röhr U. 2009. Women and men in European energy companies: A study of board and management group representation. Submitted manuscript. Räty R. and Carlsson-Kanyama A. 2009. Energy consumption by gender in some European countries. Energy Policy, available online 29 August 2009 Räty R. and Carlsson-Kanyama, A. 2009. Energy consumption by gender in some European countries Swedish Defence Research Agency, FOI, R- Stockholm, Sweden Carlsson-Kanyama and Åkerström. 2011. Genusaspekter på transporter. FOI rapport 3292.


Ladda ner ppt "Skugga Energi och klimat i ett genusperspektiv Annika Carlsson-Kanyama, FOI."

Liknande presentationer


Google-annonser