Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energi och klimat i ett genusperspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energi och klimat i ett genusperspektiv"— Presentationens avskrift:

1 Energi och klimat i ett genusperspektiv
Skugga Energi och klimat i ett genusperspektiv En grafisk profil är ett verktyg för ett tydligt FOI Vi måste bli tydligare i hur vi kommunicerar FOI, vår verksamhet och vad vårt varumärke står för. På så sätt kan man känna igen FOI oavsett hur man kommer i kontakt med oss; via broschyrer, presentationer, en webbplats eller ett personligt möte. Intrycket vår omvärld får ska vara enhetligt för att inte skapa en förvirring om vilka vi är. Styrdokumentet för vår grafiska profil för finns att hämta på intranätet. Den här verktygslådan Den här verktygslådan är till för att FOI:s presentationsbilder ska ge ett enhetligt intryck med utgångspunkt från vår grafiska profil. Detta är en mer översiktlig powerpointverktygslåda, som vi därför kallat ”lilla Powerpoint-verktygslådan”. Den är avsedd för presentationsbilder som ska visas med digital projicering med så kallad PC-projektor. Vi ska i så stor utsträckning som möjligt använda digital projicering vid presentationer. Det är kostnadseffektivare och ger ett mer professionellt resultat. Observera! Den här mallen har mörk bakgrund. När man projicerar PowerPoint-bilder med bildkanon bör mörk bakgrund användas för att kontrastförhållandena ska ge ett bra resultat vid visning av bilderna. Om du behöver hjälp Om du behöver hjälp med att göra din presentation kan du vända dig till de personer inom din avdelning som har som sin roll att ge stöd i detta. I vissa fall kan kommunikationsenheten på avdelning Strategi och marknad bistå med stöd i att ta fram PowerPoint-bilder i samband med större evenemang där FOI medverkar. Ibland är det också motiverat att ta professionell extern hjälp av en konsult som arbetar med PowerPoint-bilder. I dessa fall bör du ta kontakt med kommunikationsenheten som kan förmedla kontakt till externa resurser som FOI har ramavtal med och som kan användas för denna typ av uppdrag. Annika Carlsson-Kanyama, FOI

2 Syfte 1. Hur skiljer sig kvinnors och mäns energianvändning och växthusgasutsläpp åt? 2. I vilken utsträckning är kvinnor och män representerade på beslutsfattande positioner i energisektorn? 3. Hur tänker kvinnor och män om klimatförändringen? Påverkas kvinnor och män olika av energibesparingskampanjer och klimatförändring?

3 1. Kvinnor, män och konsumtion
Konsumtionen skiljer mellan könen Varför? (kött och bilar)

4 Utsläppsintensiteter, mat…(Carlsson-Kanyama and Gonzales, 2009)

5 Mer utsläppsintensiteter
Item MJ/SEK Car 1,36 Fuel 4,10 Local transport 1,22 Taxi 0,23 Theater 0,67 Indoor decoration articles 0,87 Skirts 0,77 Outdoor meals 0,81

6 Singelmän och kvinnor i Sverige: CO2 utsläpp

7 Hur kvinnor och män skiljer sig åt beträffande resande

8 Energi för transporter, kvinnor och män

9 Kvinnors och mäns bilägande och användning (Carlsson-Kanyama och Åkerström, 2011)

10 2. Kvinnors representation i energisektorn
Composition of the boards and management groups of energy companies in Sweden, Germany and Spain (Carlsson-Kanyama et al., 2009).

11 3. Hur tänker kvinnor och män om klimatförändringen?
Einstellungen zum Klimawandel in Europa

12 Hur individen uppfattar de negativa konsekvenserna av klimatförändringen (Petterson-Strömbäck mfl, 2012) Fler män än kvinnor tror att vi inte kommer att påverkas av klimatförändringen i Sverige Fler kvinnor än män tror att den egna familjen och de själva kommer att påverkas av klimatförändringen Fler kvinnor än män vill vidta åtgärder för att skydda sig

13 Resultat av en enkätundersökning
Kommunpolitikers och kommunchefers syn på klimatförändring och anpassningsbehov Resultat av en enkätundersökning Annika Carlsson-Kanyama&Lisa Hörnsten Friberg

14 Resultat förnekare, osäkra och övertygade
Hur de definierades: Det finns inget tvivel om att klimatet förändras. Jag tror att det sker en klimatförändring. Människan påverkar klimatet i betydande omfattning.

15 Resultat förnekare, osäkra och övertygade
Vilka var förnekarna? Större andel män än kvinnor Större andel i mindre kommuner Större andel av politikerna i partier ”högerut”

16 4. Påverkas kvinnor och män olika av energibesparingskampanjer och klimatförändring? När torkskåpet stängdes av vände kvinnan tvätt hela helgerna Fler kvinnor än män dog under värmeböljan Färre kvinnor kan simma och springa (pga kläder) Kvinnor kan vara hemma och inte höra varningar

17 Reflektioner Bör energistatistik redovisas separat för kvinnor och män? Bör transportpolicyåtgärder genusanpassas? Behövs det mer kvinnor i energisektorn för att öka investeringarna i förnyelsebar energi? Bör klimatanpassning och energieffektiviseringspolicy ha ett genusperspektiv?

18 Är information om genuus och klimat viktig?
Om ja, varför-hur skall informationen användas? Om nej varför inte?

19 Referenser Carlsson-Kanyama A. and Räty R Kvinnor, män och energi: makt, produktion och användning. Swedish Defence Research Agency, FOI-R- 2513, Stockholm. Carlsson-Kanyama A., Ripa Juliá I. and Röhr U Women and men in European energy companies: A study of board and management group representation. Submitted manuscript. Räty R. and Carlsson-Kanyama A Energy consumption by gender in some European countries. Energy Policy, available online 29 August 2009 Räty R. and Carlsson-Kanyama, A Energy consumption by gender in some European countries Swedish Defence Research Agency, FOI, R- Stockholm, Sweden Carlsson-Kanyama and Åkerström Genusaspekter på transporter. FOI rapport


Ladda ner ppt "Energi och klimat i ett genusperspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser