Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läroplansnätverk förskola

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läroplansnätverk förskola"— Presentationens avskrift:

1 Läroplansnätverk förskola
Välkomna!

2 Dagordning Återkoppling från varje grupp på de planeringar ni gjorde förra gången Fika Arbete med språklig utveckling. Hur kan en sådan lokal pedagogisk planering se ut? Vilka redskap kan ni använda er av i arbetet ute på era förskolor? Vilken roll ska ni som piloter spela i förskolans inre arbete?

3 Återkoppling från varje grupp
Hur fungerade genomförandet ute på förskolan? Vad lärde sig barnen i era aktiviteter? Hur vet ni det? Vilken dokumentation har ni genomfört i anslutning till aktiviteten Vilka lärdomar drog ni vuxna av planering, genomförande och lärande? Fundera 30 minuter per grupp. Samling 10.10 Skriv ned era lärdomar på dokumentationsmall

4 Redovisning Kort om aktiviteten Vilka svårigheter upptäckte ni?
Övriga reflektioner

5 Jobba med läroplansmål
Ett naturvetenskapligt förhållningssätt är - gissa - prova - hur blev det? - varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde? Vilka möjligheter får barnen till detta? Vilka olika tekniker kan man bygga med - lego – klossar - kaplastavar - virke - ??? Vilka material och redskap får barnen prova och experimentera med? Hur utmanas barnen av de vuxna att våga experimentera och prova på nya sätt?

6 Naturvetenskap och teknik
Vilka möjligheter får barnen att utforska teknik och naturkunskap i vardagen? När får barnen utforska hur enkel teknik fungerar? Varför rinner vattnet i kranen? Vad händer när vi spolar toaletten? Hur fungerar en mobiltelefon? Hur kommer det ljud ur radion? Hur fungerar en lampa? Vad händer när man skruvar en lampa ur julgransbelysningen eller adventsljusstaken? många många fler exempel

7 Språklig utveckling Vad är språklig utveckling?
Fundera enskilt i några minuter Hur kan vi t ex stimulera barnen i förskolan till ökad läsförståelse?

8 Läroplanstexten ”Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv” Utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” Utvecklar ett intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner”

9 Mer läroplanstext ”Utvecklar intresse för bilder, texter och olika media samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa” Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många olika uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik och drama ”som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål

10 Skapa en pedagogisk planering
Språklig medvetenhet Provas på era förskolor till nästa träff Kom ihåg att få med hur övningen ska dokumenteras för att kunna se barnens lärande Återkoppling på nästa läroplansträff Hur gick dagens arbete?

11 Hur kan ni jobba på era förskolor?
Visa inspirationsfilmerna Visa filmerna om skollagen, läroplanen och uppföljning och utvärdering Tolka läroplanstexterna via skapande av pedagogiska planeringar Klippa loss läroplanscitat och försöka konkretisera i grupper

12 Avslutningsvis Kom ihåg att skicka in er planering till mig så jag kan lägga in på Insidan Har ni andra planeringar som ni kan lägga in i banken så skicka dem också Nästa träff 27/1 Vill jag önska er en God Jul och ett Gott Nytt År


Ladda ner ppt "Läroplansnätverk förskola"

Liknande presentationer


Google-annonser