Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kan sexuella övergrepp förebyggas?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kan sexuella övergrepp förebyggas?"— Presentationens avskrift:

1 Hur kan sexuella övergrepp förebyggas?
Hur kan sexuella övergrepp förebyggas? Erfarenheter ifrån behandlingsverksamhet Katarina Görts Öberg, Med Dr, leg psykolog/psykoterapeut Centrum för Andrologi & Sexualmedicin, CASM

2 Centre for Andrology and Sexual Medicine
Andrologi & Sexualmedicin Diagnostik, utredning, behandling, forskning, utveckling, undervisning Andrologi Endokrinologi Manlig infertilitet Sexuella dysfunktioner Parafilier Hypersexuell Störning/sexmissbruk Könsdysfori Sexuell dysfunktion Katarina Öberg

3 Centrum för Andrologi och Sexualmedicin
Omvårdnad Multidisciplinärt arbetssätt Genom integrering av specialiteter Psykiatri Somatik Beteendevetenskap

4 Utsatt för sexuellt tvång
12% kvinnor 3% män under sin livstid (Sex i Sverige, Lewin et al 1996) Var tionde kvinna, var tjugonde man erfarenheter av påtvingat samlag före 18 års ålder (NCK, Heimer et al 2014)

5 Sexualbrott; t.ex våldtäkt, sexuellt ofredande, ”juridik”
Parafili och hypersexualitet ”medicin”

6 Riskfaktorer fÖr sexualbrott
Hypersexualitet, ”out-of-control”, upptagenhet Parafili, främsta riskfaktorer; ”coercion”, sadism, pedofili (hebephilia), exhibitionism, voyuerism, frotteurism NOTE: inte ALLA med ett parafilt sexuellt intresse och/eller hypersexuell störning begår sexuella övergrepp! Andra riskfaktorer i kombination, eller brist på skyddande faktorer ökar RISK Katarina Öberg

7 Prevention Behandlar de kliniska tillstånd som tillsammans som är riskfaktorer för sexuellt våld, övergrepp  CASM Finns inte en enskild faktor som förklarar sexuellt våld mot annan Sexuellt våld är en handling, ett beteende! Katarina Öberg

8 Riskfaktorer för sexuella övergrepp
Medicinska, sexuell parafili, hypersexualitet, psykiatriska sjd Sociala, omgivning som ”supportar” och stöder övergrepp på olika sätt, reell, medial, familj, umgänge Missbruk Psykologiska kognitioner som supportar övergrepp (kognitiva förvrängningar), dåliga social färdigheter, känslomässiga och –intimitetsproblem Hypersexualitet, pockande fantasier och tankar om sex, fixering vid sex IDENTIFIERA ALLTID DEN ENSKILDE INDIVIDENS RISKFAKTORER

9 Varför? Vi vet inte…. Man väljer inte sin parafili
Biopsykosocial sårbarhet Multifaktoriell; både arv & miljö, flera faktorer samverkar kontinuerligt och dynamiskt (Ward & Beech, 2006), -biologiska faktorer, genetisk sårbarhet, hjärnans funktionsnivå -sammanhangsfaktorer, sociala och kulturella normer, kontext -psykologiska faktorer inom individen, motivation, emotion, föreställningar och tankar, system för val och kontroll, impulskontroll, minne och perception Man väljer inte sin parafili Sexuellt övergrepp är ett beteende! Känner inte till orsak till parafili, INGEN Av dessa orsaker är AVGÖRANDE för sexualbrott Biopsykosocial sårbarhet: Finns en predisposition, en specifik psykosexuell bakgrunds historia och en given situation

10 Förövarbeteende Isolation, Ensamhet, Uttråkad
Socialfobi/ångest, Depression, Neuropsykiatriskt funktionshinder, Personlighetsstörning Sexuella fantasier, tankar, begär, längtan Frekvent masturbation (tvångsmässig) Rational och planering Situation Sexuellt övergrepp Ett exempel på biopsykosocial sårbarhet

11 När? start, värre vissa perioder
BEHANDLING Beskriv problemet! När? start, värre vissa perioder Vad? tittar på porr, chattar, många partners, onani hur ofta, cybersex, klubbar? Vilket tändningsmönster har du? Kvinnor, män, ungdomar, barn Risker? Olagliga saker?, HIV? Allt porranvändande är fel?

12 Behandling Primär & sekundär motivation Grupp, individuell, parterapi
Individualiserad Manual Farmakologisk och/eller samtalsbehandling Uppföljning, booster

13 Behandling Psykoeduaktion ”Hypersexuell störning –en översikt”
Motiverande samtal MI. Förändringskorset, ambivalensutforskning Fokus på att stoppa förövarbeteende, kontroll över sexuellt problembeteende; identifikation av risksituationer och riskbeteenden Kartläggning av problembeteende, registreringar Identifiera “triggers” och vidmakthållande faktorer för beteendet VAD FYLLER BETEENDET FÖR FUNKTION? Konsekvenser av beteendet på kort och lång sikt Identifiera kognitiva förvrängningar; förnekande och ansvar för förövarbeteende Social färdighetsträning; öka social kompetens, självkänsla och förtroende Empati för offret Psykiatrisk co-morbiditet Adekvat farmakologi; SSRI, anti-androgener eller lustdämpande Utveckla hälsosam och sund sexualitet; psykoedukativa/pedagogiska inslag och/eller sexterapi ev. med partner Riskfaktorer för återfall och bakslag Behandlingsfokus med vetenskaplig evidens!

14

15

16 Delmålen i Regeringsbeslutet
Delmålen i Regeringsbeslutet Utveckla en hjälplinje mot sexuellt våld genom att utveckla befintlig telefon- och internetverksamhet. Kartlägga verksamheter i Sverige samt lägga grund för ett nationellt nätverk av vårdgivare och andra aktörer inom området. (Hänvisningsbanken) Utveckla och evidensbasera de behandlingsmetoder och arbetssätt som används vid CASM samt utvärdera effekterna av en hjälptelefon.

17 Vad är PrevenTell? Anonym hjälplinje
Avgiftsfritt nummer, syns ej på telefonräkning Tillgänglig 24/7 via , telmeddelande, tfntid 10-14 Bemanning; sjuksköterska, psykolog, psykoterapeut Läkare back-up Hemsida En hjälplinje dit man kan ringa avgiftsfritt utan att det syns på telräkningen. Man kan vara anonym Bemannad med sexualmedicinskt kvalificerad särskilt tränade sjuksköterska, psykolog, psykoterapeut

18 Varför PrevenTell? Mer än 90 % av sexuella övergrepp begås av personer som inte är kända för samhället Personer med riskbeteende är från tid till annan är motiverade att söka hjälp om sådan erbjuds Prevention bör inriktas på att finna riskpersoner och metoder för effektiv behandling

19 Vem kan ringa till PrevenTell?
Kvinnor och män med oro för sitt sexuella beteende, tankar och impulser. -”hypersexuell störning/sexmissbruk och sexuell avvikelse” Personer som tappat kontroll över sitt sexuella beteende, som är oroliga att skada andra eller sig själv. Närstående, vårdgivare, myndigheter, frivillig organisationer

20 Hur många har ringt? Webb: besvarade och dokumenterade
4-5 besvarade samtal / dag samtal besvarade och dokumenterade Webb: Drygt 9000 unika träffar på hemsidan (flest besök under juli 2013) Totalt drygt besök på hemsidan

21 Vilka har ringt till PrevenTell?
Vilka har ringt till PrevenTell? Majoriteten är målgruppen, (n:398, 63%) 25% återringare (16% av dokumenterade antal samtal) 18%, närstående anhöriga 2% vårdgivare, myndigheter, organisationer etc 2% non target

22 Vilka har ringt till PrevenTell?
Målgruppen n: 398, informerat medgivande (n: 358, 90%) Män (n: 324, 91%) Kvinnor (n: 34, 9%) Ålder: år genomsnitt: 37 år gammal Majoriteten (58%) ringer ifrån en storstad 38% har högre utbildning

23 om att tvinga icke samtyckande
Vilka har ringt till PrevenTell? 48% sexmissbruk 25% sexuellt tändningsmönster mot minderårig, barn 16 % har använt barnpornografi 21 % sexuella impulser, fantasier om att tvinga icke samtyckande 16 % har utsatt partner för våld 23 % har köpt sex (varav 1 kvinna)

24 Vilka har ringt PrevenTell?
Vilka har ringt PrevenTell? Personer med sexuellt intresse för barn, n:89 94% män, 6% kvinnor 28% impuls, fantasi om att tvinga 52% barnpornografi 24% har köpt sex 6% pedofilt sexuellt beteende Hälften har en sexuell upptagenhet, sexmissbruk

25 Vilka har ringt PrevenTell?
Vilka har ringt PrevenTell? Personer med sexuella impulser att tvinga, n:73 92% män, 8% kvinnor 34% pedofilt tändningsmönster 25% har köpt sex 30% barnpornografi Hälften har en sexuell upptagenhet, sexmissbruk Sexmissbruk 3/5 + lidande ”Stränga kriterier” Indikation, berättar om pedofilt tändningsmönster

26 Vilka har ringt PrevenTell?
Vilka har ringt PrevenTell? Personer med hypersexuellt beteende, sexmissbruk, n:171 94% män, 6% kvinnor 26% pedofilt tändningsmönster 16% barnpornografi 20% impuls, fantasi om att tvinga 26% har köpt sex Sexmissbruk 3/5 + lidande ”Stränga kriterier” Indikation, berättar om pedofilt tändningsmönster

27 Varför har Du ringt till PrevenTell?
“Out-of-control” sexuellt beteende (53%) Pågående kris i kärleksrelationen (34%) Igenkänningsfaktorer, ex artiklar i tidningar och på nätet (13%) Pågående polisutredning eller brottsmålsärende (8%)

28 Vad händer i PrevenTell?
Vad händer i PrevenTell? Majoriteten (53%) uppger sitt personnr och hänvisas till CASM 20 % har självmordstankar Majoriteten (68%) väldigt motiverade att bli av med sitt problematiska sexuella beteende Anonymitet inte nödvändig för att välja att komma i behandling

29 Majoriteten kvinnor (82%) - som ringer om en man (82%) Relation:
Närstående ringer PrevenTell Majoriteten kvinnor (82%) - som ringer om en man (82%) Relation: 57% partner 12% förälder 9% barn 22% annan; ex-partner, syskon, vän, älskarinna Drygt hälften (56%) ringer ifrån storstad Problem, sexuellt: 57% hypersexuellt beteende/sexmissbruk 27% sexuell avvikelse 15% annat, tex relationsproblem, sexualupplysning. Vi har i dagsläget tagit emot och registrerat över 100 samtal från närstående anhöriga

30 Framtiden för PrevenTell
Framtiden för PrevenTell Säkerställa framtida finansiering av preventionsarbetet Kartläggning visar behov av en nationell strategi för att förebygga sexuella övergrepp och sexuellt våld Förenklad logistik för att ge vård över landstingsgränserna Utveckla behandlingsmetoder

31 TACK


Ladda ner ppt "Hur kan sexuella övergrepp förebyggas?"

Liknande presentationer


Google-annonser