Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kan sexuella övergrepp förebyggas? Erfarenheter ifrån behandlingsverksamhet Katarina Görts Öberg, Med Dr, leg psykolog/psykoterapeut Centrum för Andrologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kan sexuella övergrepp förebyggas? Erfarenheter ifrån behandlingsverksamhet Katarina Görts Öberg, Med Dr, leg psykolog/psykoterapeut Centrum för Andrologi."— Presentationens avskrift:

1 Hur kan sexuella övergrepp förebyggas? Erfarenheter ifrån behandlingsverksamhet Katarina Görts Öberg, Med Dr, leg psykolog/psykoterapeut Centrum för Andrologi & Sexualmedicin, CASM katarina.gorts-oberg@karolinska.se 1

2 Katarina Öberg Centre for Andrology and Sexual Medicine Andrologi & Sexualmedicin Diagnostik, utredning, behandling, forskning, utveckling, undervisning Andrologi Endokrinologi Manlig infertilitet Sexuella dysfunktioner Parafilier Hypersexuell Störning/sexmissbruk Könsdysfori Sexuell dysfunktion

3 Multidisciplinärt arbetssätt Genom integrering av specialiteter Multidisciplinärt arbetssätt Genom integrering av specialiteter Omvårdnad Beteendevetenskap Somatik Psykiatri Centrum för Andrologi och Sexualmedicin

4 Utsatt för sexuellt tvång 12% kvinnor 3% män under sin livstid (Sex i Sverige, Lewin et al 1996) Var tionde kvinna, var tjugonde man erfarenheter av påtvingat samlag före 18 års ålder (NCK, Heimer et al 2014)

5 Sexualbrott; t.ex våldtäkt, sexuellt ofredande, ”juridik” Parafili och hypersexualitet ” medicin ”

6 –Hypersexualitet, ”out-of-control”, upptagenhet –Parafili, främsta riskfaktorer; ”coercion”, sadism, pedofili (hebephilia), exhibitionism, voyuerism, frotteurism –NOTE: inte ALLA med ett parafilt sexuellt intresse och/eller hypersexuell störning begår sexuella övergrepp! Andra riskfaktorer i kombination, eller brist på skyddande faktorer ökar RISK RISKFAKTORER FÖR SEXUALBROTT Katarina Öberg

7 –Behandlar de kliniska tillstånd som tillsammans som är riskfaktorer för sexuellt våld, övergrepp  CASM o Finns inte en enskild faktor som förklarar sexuellt våld mot annan o Sexuellt våld är en handling, ett beteende! PREVENTION Katarina Öberg

8 RISKFAKTORER FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP Medicinska, sexuell parafili, hypersexualitet, psykiatriska sjd Sociala, omgivning som ”supportar” och stöder övergrepp på olika sätt, reell, medial, familj, umgänge Missbruk Psykologiska kognitioner som supportar övergrepp (kognitiva förvrängningar), dåliga social färdigheter, känslomässiga och – intimitetsproblem Hypersexualitet, pockande fantasier och tankar om sex, fixering vid sex IDENTIFIERA ALLTID DEN ENSKILDE INDIVIDENS RISKFAKTORER

9 Varför? Vi vet inte…. Biopsykosocial sårbarhet Multifaktoriell; både arv & miljö, flera faktorer samverkar kontinuerligt och dynamiskt (Ward & Beech, 2006), -biologiska faktorer, genetisk sårbarhet, hjärnans funktionsnivå -sammanhangsfaktorer, sociala och kulturella normer, kontext -psykologiska faktorer inom individen, motivation, emotion, föreställningar och tankar, system för val och kontroll, impulskontroll, minne och perception Man väljer inte sin parafili Sexuellt övergrepp är ett beteende!

10 FÖRÖVARBETEENDE Isolation, Ensamhet, Uttråkad Socialfobi/ångest, Depression, Neuropsykiatriskt funktionshinder, Personlighetsstörning Sexuella fantasier, tankar, begär, längtan Frekvent masturbation (tvångsmässig) Rational och planering Situation Sexuellt övergrepp

11 När? start, värre vissa perioder Vad? tittar på porr, chattar, många partners, onani hur ofta, cybersex, klubbar? Vilket tändningsmönster har du? Kvinnor, män, ungdomar, barn Risker? Olagliga saker?, HIV? Allt porranvändande är fel? BEHANDLING Beskriv problemet!

12 BEHANDLING Primär & sekundär motivation Grupp, individuell, parterapi Individualiserad Manual Farmakologisk och/eller samtalsbehandling Uppföljning, booster

13 BEHANDLING Psykoeduaktion ”Hypersexuell störning –en översikt” Motiverande samtal MI. Förändringskorset, ambivalensutforskning Fokus på att stoppa förövarbeteende, kontroll över sexuellt problembeteende; identifikation av risksituationer och riskbeteenden Kartläggning av problembeteende, registreringar Identifiera “triggers” och vidmakthållande faktorer för beteendet VAD FYLLER BETEENDET FÖR FUNKTION? Konsekvenser av beteendet på kort och lång sikt Identifiera kognitiva förvrängningar; förnekande och ansvar för förövarbeteende Social färdighetsträning; öka social kompetens, självkänsla och förtroende Empati för offret Psykiatrisk co-morbiditet Adekvat farmakologi; SSRI, anti-androgener eller lustdämpande Utveckla hälsosam och sund sexualitet; psykoedukativa/pedagogiska inslag och/eller sexterapi ev. med partner Riskfaktorer för återfall och bakslag Behandlingsfokus med vetenskaplig evidens!

14 020-66 77 88 www.preventell.se

15

16 DELMÅLEN I REGERINGSBESLUTET 1.Utveckla en hjälplinje mot sexuellt våld genom att utveckla befintlig telefon- och internetverksamhet. 2.Kartlägga verksamheter i Sverige samt lägga grund för ett nationellt nätverk av vårdgivare och andra aktörer inom området. (Hänvisningsbanken) 3.Utveckla och evidensbasera de behandlingsmetoder och arbetssätt som används vid CASM samt utvärdera effekterna av en hjälptelefon.

17 VAD ÄR PREVENTELL? Anonym hjälplinje Avgiftsfritt nummer, syns ej på telefonräkning Tillgänglig 24/7 via e-mail, telmeddelande, tfntid 10-14 Bemanning; sjuksköterska, psykolog, psykoterapeut Läkare back-up Hemsida www.preventell.se

18 Varför PrevenTell? Mer än 90 % av sexuella övergrepp begås av personer som inte är kända för samhället Personer med riskbeteende är från tid till annan är motiverade att söka hjälp om sådan erbjuds Prevention bör inriktas på att finna riskpersoner och metoder för effektiv behandling

19 Vem kan ringa till PrevenTell? Kvinnor och män med oro för sitt sexuella beteende, tankar och impulser. -”hypersexuell störning/sexmissbruk och sexuell avvikelse” Personer som tappat kontroll över sitt sexuella beteende, som är oroliga att skada andra eller sig själv. Närstående, vårdgivare, myndigheter, frivillig organisationer

20 HUR MÅNGA HAR RINGT? 4-5 besvarade samtal / dag. 633 samtal besvarade och dokumenterade Webb: Drygt 9000 unika träffar på hemsidan (flest besök under juli 2013) Totalt drygt 14 000 besök på hemsidan

21 Vilka har ringt till PrevenTell? Majoriteten är målgruppen, (n:398, 63%) 25% återringare (16% av dokumenterade antal samtal) 18%, närstående anhöriga 2% vårdgivare, myndigheter, organisationer etc 2% non target

22 Vilka har ringt till PrevenTell? Målgruppen n: 398, informerat medgivande (n: 358, 90%) Män (n: 324, 91%) Kvinnor (n: 34, 9%) Ålder: 16-78 år genomsnitt: 37 år gammal Majoriteten (58%) ringer ifrån en storstad 38% har högre utbildning

23 Vilka har ringt till PrevenTell? 48% sexmissbruk 25% sexuellt tändningsmönster mot minderårig, barn 16 % har använt barnpornografi 21 % sexuella impulser, fantasier om att tvinga icke samtyckande 16 % har utsatt partner för våld 23 % har köpt sex (varav 1 kvinna)

24 Vilka har ringt PrevenTell? Personer med sexuellt intresse för barn, n:89 94% män, 6% kvinnor 28% impuls, fantasi om att tvinga 52% barnpornografi 24% har köpt sex 6% pedofilt sexuellt beteende Hälften har en sexuell upptagenhet, sexmissbruk

25 Vilka har ringt PrevenTell? Personer med sexuella impulser att tvinga, n:73 92% män, 8% kvinnor 34% pedofilt tändningsmönster 25% har köpt sex 30% barnpornografi Hälften har en sexuell upptagenhet, sexmissbruk

26 Vilka har ringt PrevenTell? Personer med hypersexuellt beteende, sexmissbruk, n:171 94% män, 6% kvinnor 26% pedofilt tändningsmönster 16% barnpornografi 20% impuls, fantasi om att tvinga 26% har köpt sex

27 VARFÖR HAR DU RINGT TILL PREVENTELL? “Out-of-control” sexuellt beteende (53%) Pågående kris i kärleksrelationen (34%) Igenkänningsfaktorer, ex artiklar i tidningar och på nätet (13%) Pågående polisutredning eller brottsmålsärende (8%)

28 Vad händer i PrevenTell? Majoriteten (53%) uppger sitt personnr och hänvisas till CASM 20 % har självmordstankar Majoriteten (68%) väldigt motiverade att bli av med sitt problematiska sexuella beteende

29 Närstående ringer PrevenTell Majoriteten kvinnor (82%) - som ringer om en man (82%) Relation: 57% partner 12% förälder 9% barn 22% annan; ex-partner, syskon, vän, älskarinna Drygt hälften (56%) ringer ifrån storstad Problem, sexuellt: 57% hypersexuellt beteende/sexmissbruk 27% sexuell avvikelse 15% annat, tex relationsproblem, sexualupplysning.

30 Säkerställa framtida finansiering av preventionsarbetet Kartläggning visar behov av en nationell strategi för att förebygga sexuella övergrepp och sexuellt våld Förenklad logistik för att ge vård över landstingsgränserna Utveckla behandlingsmetoder Framtiden för PrevenTell

31 katarina.gorts-oberg@karolinska.se 31 TACK


Ladda ner ppt "Hur kan sexuella övergrepp förebyggas? Erfarenheter ifrån behandlingsverksamhet Katarina Görts Öberg, Med Dr, leg psykolog/psykoterapeut Centrum för Andrologi."

Liknande presentationer


Google-annonser