Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kollegahandledning Siggi Òlafsson Preventions och Utvecklingsenheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kollegahandledning Siggi Òlafsson Preventions och Utvecklingsenheten"— Presentationens avskrift:

1 Kollegahandledning Siggi Òlafsson Preventions och Utvecklingsenheten
Främjar god hälsa och integration Kollegahandledning Siggi Òlafsson (Centrum för Barns och Ungdomars Hälsa)

2 Kännemärken Klar och tydlig struktur Autentiskt och aktuellt problem*
Någon i gruppen äger problemet * Problem kan vara, problem, rutinfrågor eller något annat som är viktigt.

3 Regler Inga sänkningar Alla har rätt att passa Aktivt lyssnande
Inga kommentarer Tystnadsplikt

4 Liten grupp - 3 personer 25 - 40 min
Var och en berättar ett problem i en minut vardera Välj ett problem att fördjupa er i Välj samtalsledare samt observatör Fördjupa bilden av problemet, ca 10 min Samtalsledararen ställer frågor, fördjupar förståelsen, sin egen och problemägarens Observatören berättar sin syn på processen, tipsar samtalsledararen om frågor, perspektiv Problemägaren ger sin syn på ev handlingsstrategi Deltagarna resonerar om hur samtalet kan förbättras nästa gång

5 5 - 9 grupp 60 – 80 min Varvet, varje deltagare presenterar sitt problem Gruppdeltagarna väljer ett problem att fördjupa En samtalsledare och protokollförare utses Problemägaren berättar närmare om problemet. Inga frågor Varvet, en fråga vardera. Tills alla frågor är ställda Varvet, var och en formulerar sin syn på vad som är problemet, skriver först och berättar sedan Problemägaren redogör för vad hon kan tänkas göra åt problemet Varvet, deltagarna ger råd, ett per person och runda (Om problemägaren önskar det, feedback från problemägaren om råden) Summera Reflektera över vad som behövs för att nästa gång ska bli mera givande

6 Fast samtalsledare, 5-9 grupp 40 – 60 min
Runda, var och en berättar om ett problem Välj problem Fördjupa problemet Runda, frågor, en vardera, tills alla frågor är ställda Runda, råd, Om problemägaren vill det Problemägaren reflekterar över det, de råd som känns realistiska och bra Summera och reflektera tillsammans över hur handledningen kan bli bättre

7 Samtalsledararen Håller i ramar och struktur Fördelar ordet
Påminner om reglerna Sammanfattar kortfattat Ställer processavbrytande frågor, relationsnivån Öppnar upp flera perspektiv Handling - Reflektion - Annorlunda handling Hjälper till att skapar principer, korta råd.

8 Protokollförare Skriver på blädderblock i punktform
Alla problem i första rundan, ringar in det som väljs Fler stödord över det valda problemet. De råd som ges och/eller den plan som problemägaren presenterar


Ladda ner ppt "Kollegahandledning Siggi Òlafsson Preventions och Utvecklingsenheten"

Liknande presentationer


Google-annonser