Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kollegahandledning Siggi Òlafsson (Centrum för Barns och Ungdomars Hälsa) www.cebuh.goteborg.se Preventions och Utvecklingsenheten Främjar god hälsa och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kollegahandledning Siggi Òlafsson (Centrum för Barns och Ungdomars Hälsa) www.cebuh.goteborg.se Preventions och Utvecklingsenheten Främjar god hälsa och."— Presentationens avskrift:

1 Kollegahandledning Siggi Òlafsson (Centrum för Barns och Ungdomars Hälsa) www.cebuh.goteborg.se Preventions och Utvecklingsenheten Främjar god hälsa och integration

2 Kännemärken Klar och tydlig struktur Autentiskt och aktuellt problem* Någon i gruppen äger problemet * Problem kan vara, problem, rutinfrågor eller något annat som är viktigt.

3 Regler 1.Inga sänkningar 2.Alla har rätt att passa 3.Aktivt lyssnande 4.Inga kommentarer 5.Tystnadsplikt

4 Liten grupp - 3 personer 25 - 40 min Var och en berättar ett problem i en minut vardera Välj ett problem att fördjupa er i Välj samtalsledare samt observatör Fördjupa bilden av problemet, ca 10 min Samtalsledararen ställer frågor, fördjupar förståelsen, sin egen och problemägarens Observatören berättar sin syn på processen, tipsar samtalsledararen om frågor, perspektiv Problemägaren ger sin syn på ev handlingsstrategi Deltagarna resonerar om hur samtalet kan förbättras nästa gång

5 5 - 9 grupp 60 – 80 min 1.Varvet, varje deltagare presenterar sitt problem 2.Gruppdeltagarna väljer ett problem att fördjupa 3.En samtalsledare och protokollförare utses 4.Problemägaren berättar närmare om problemet. Inga frågor 5.Varvet, en fråga vardera. Tills alla frågor är ställda 6.Varvet, var och en formulerar sin syn på vad som är problemet, skriver först och berättar sedan 7.Problemägaren redogör för vad hon kan tänkas göra åt problemet 8.Varvet, deltagarna ger råd, ett per person och runda (Om problemägaren önskar det, feedback från problemägaren om råden) 9.Summera 10.Reflektera över vad som behövs för att nästa gång ska bli mera givande

6 Fast samtalsledare, 5-9 grupp 40 – 60 min 1.Runda, var och en berättar om ett problem 2.Välj problem 3.Fördjupa problemet 4.Runda, frågor, en vardera, tills alla frågor är ställda 5.Runda, råd, Om problemägaren vill det 6.Problemägaren reflekterar över det, de råd som känns realistiska och bra 7.Summera och reflektera tillsammans över hur handledningen kan bli bättre

7 Samtalsledararen Håller i ramar och struktur Fördelar ordet Påminner om reglerna Sammanfattar kortfattat Ställer processavbrytande frågor, relationsnivån Öppnar upp flera perspektiv Handling - Reflektion - Annorlunda handling Hjälper till att skapar principer, korta råd.

8 Protokollförare Skriver på blädderblock i punktform –Alla problem i första rundan, ringar in det som väljs –Fler stödord över det valda problemet. –De råd som ges och/eller den plan som problemägaren presenterar


Ladda ner ppt "Kollegahandledning Siggi Òlafsson (Centrum för Barns och Ungdomars Hälsa) www.cebuh.goteborg.se Preventions och Utvecklingsenheten Främjar god hälsa och."

Liknande presentationer


Google-annonser