Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Morgondagens akutmottagning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Morgondagens akutmottagning"— Presentationens avskrift:

1 Morgondagens akutmottagning
Katarina Bexelius Bitr vårdchef, SUS Lund Monika Larsson Projektledare, SUS Malmö

2 Vad var det viktigaste 2011 Vad var det viktigaste 2002
Rum som inte var öronmärkta Patientens väg Akutrumsarbete Väntrum Mobila stationer Smittskydd Flexibilitet Flöde Akutrumsarbete Väntrum inre/yttre Mobila stationer Smittskydd Teamarbete Arbetsmiljö

3

4 Vem styr ombyggnationen
Tidigare ombyggnationer som detta möte Cheferna Arkitekter Projektledare Tidsaspekten den som var bra vid starten kan ha ändrats till slutförandet Personalen

5 AFP

6 Om vi skulle bygga nytt idag
Medarbetarna med Processarbetet styr Föränderligt Säkerhet för personal och patienter Smittskydd Hur ser vår verklighet ut om år? Väntrum Patienter delaktig?

7 Nya Akut- och Infektionsbyggnaden i Malmö Unik satsning på effektiv, kompetent och säker vård

8 Nytt landmärke i en expansiv stad
1886 Malmö Allmänna sjukhus 2010 Skånes universitetssjukhus PLATSEN Skånes universitetssjukhus en av de största arbetsplatserna och viktigaste verksamheterna i Region Skåne. Den runda akut- och infektionsbyggnaden i Malmö är ett självklart nytt landmärke, inte bara för sjukhuset utan även för Malmös stadsbild och profil. Skånes universitetssjukhus, Malmö är ett högteknologiskt vetenskapscenter i ett dynamiskt stadsområde, under ständig utbyggnad. Det började 1886 med en enda byggnad. Idag består detta sjukhusområde av ett 60-tal byggnader, i flera kvarter. I Akutcentrums uppdrag ingår att erbjuda kompetent akutvård. Med Citytunneln och Södervärn, som är en av regionens viktigaste knutpunkter för lokal- och regional busstrafik, blir det lättare att nå vårt sjukhus.

9 Fokus på patienten teamarbete flöde i lokalerna
MODERN AKUTMOTTAGNINGEN Lokalerna har in i minsta detalj planerats för att våra akutteam på bästa sätt ska kunna fokusera på varje enskild patient. Köerna kortas genom ett förbättrat teamarbete i inskrivningsprocessen. Allt för att våra patienter ska få en effektiv, säker och kompetent vård.

10

11

12 Modernt arbetssätt Triage åt båda håll (ambulans + gående)
Skånes ”Triagebok” gäller (sortering utåt) Prioritering: METTS (prioritering från rött till grönt – 4 nivåer inåt) Lokaler styrs av prioritet – inte av specialitet Små akuteam (läk, ssk, usk, sekr) blir modell Olika specialiteter i akutteamen Akutteam placeras långt fram i kedjan Öppna landskap utanför patientdelarna

13 Team område

14 Den slutliga akutmottagningen
Flöde och logistik

15 Akutmottagningen i Lund
Besök per år cirka Medarbetare cirka 200 Upptagningsområde cirka

16 Fakta akutcentrum 250 medarbetare 175-250 akutbesök/dag
Upptagningsområde ca FAKTA AKUTCENTRUM: 670 medarbetare 7 avdelningar 138 vårdplatser vårdtillfällen vårddygn akutbesök/dag

17 Byggfakta Yta 24000 kvm (19000 kvm nybyggnad/ 5000 kvm ombyggnad)
Diameter 65 m Höjd 30 m 8 våningsplan inkl källare Byggstart jan/febr 2008 Färdigställande 2011 Generalentreprenad Entreprenör PEAB AB Konsulter: Arkitektfirmaet C.F. Möller Tyréns AB FLK Sverige AB Incoord AB GMKI Elkonsult AB Fire Safety Design AB Ramböll, Sverige AB Tyréns AB, Malmö Akustikgruppen i Malmö AB BYGGFAKTA

18 Om vi skulle bygga nytt idag
Medarbetarna med Processarbetet styr Föränderligt/Flexibilitet Säkerhet för personal och patienter Smittskydd Hur ser vår verklighet ut om år? Väntrum Patienter delaktig?


Ladda ner ppt "Morgondagens akutmottagning"

Liknande presentationer


Google-annonser