Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Vi är bäst på att utnyttja de möjligheter den nya världen ger!” Strategi för framgång! Vi lyfter blicken! Bejakar förändring! Går på expeditioner!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Vi är bäst på att utnyttja de möjligheter den nya världen ger!” Strategi för framgång! Vi lyfter blicken! Bejakar förändring! Går på expeditioner!"— Presentationens avskrift:

1 ”Vi är bäst på att utnyttja de möjligheter den nya världen ger!” Strategi för framgång! Vi lyfter blicken! Bejakar förändring! Går på expeditioner!

2 Välkomna till Dialogforum! En samtalsarena för Föräldrar-Politiker-Förvaltning inom Vara kommun

3 Syfte med Dialogforum: I dialogforum möts ordföranden i föräldraföreningarna (eller ersättare) på våra förskolor och skolor i en aktuell dialog med politiker och förvaltningsledning. Vi tar och ger information i aktuella övergripande frågor, följer utvecklingen inom sakområdena både nationellt och lokalt. Allt för att kunna ge våra barn och ungdomar en positiv utveckling, kunskaper och färdigheter inför framtiden. Frågor gällande enskilda skolor/förskolor med respektive rektor Klagomålshantering via webben

4 Våra olika uppdrag Vad står politiken för Hur står tjänstemännen för

5 Dagordning 2012-09-18 Indienprojekt Vara lyfter skolan Incident Läsa skriva räkna Betyg årskurs 6 Kompetensutveckling läsåret Ny re organisation ”Skryt” om Lagman Övriga frågor

6 Läsa, skriva, räkna 350 000 kr Kollegialt lärande nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling: Vad händer egentligen i klassrummet? Hur går undervisningen till? Vad fungerar och vad fungerar inte? När lärare tillsammans med kolleger analyserar och utvärderar sin undervisning leder det till ett bättre resultat hos eleverna. Det är en av de viktigaste framgångsfaktorerna och det vetenskapliga stödet för effekterna är starkt. Att diskutera och arbeta tillsammans är på många skolor självklart redan i dag. Det som forskningen nu presenterar är vikten av långsiktighet, systematik och fokus i det kollegiala samtalet.

7 Uppdraget LSR ht -12 Mål: Högre måluppfyllelse i matematik- och i svenskämnet i hela grundskolan Syfte: Lärarna får en djupare kompetens i att analysera resultaten på de nationella proven för anpassning/utveckling av undervisning för att höja måluppfyllelsen Projektets innehåll Stärka kompetensen hos lärare vad gäller djupanalys av resultat för att upptäcka vilka områden och kritiska punkter där undervisning och organisation behöver anpassas för att ge högre måluppfyllelse. Genom stadienätverk och åk 1 – 9-nätverk stärka den röda tråden, skapa progressionslinjer och ge högre grad av likvärdighet i kommunen Hur eleverna lyckas i åk 9 är beroende av undervisning och insatser i hela grundskolan, vilket kräver samarbete och nätverk mellan stadier och enheter. Utifrån kartläggning och resultat se på den egna undervisningen och anpassningen av den, för att eleverna ska lyckas och nå bättre resultat.

8 Uppdraget… Hur ser resultaten ut? Både de hårda och de mjukaKartlägga Varför ser de sådana ut? Våga värderaFörklara/Analysera Hur vill vi att de samlade resultaten ska se ut? Mål Vad ska vi göra för att nå målen? Åtgärder HANDS ON!Anpassa Hur vet vi att åtgärderna nådde fram?(Allmänna råd) Uppföljning SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

9 Och här ska vi hjälpas åt att Kartlägga: Staketa – delprov - skriftliga omdömen - … Erfarenheter från tidigare LSR och matteprojekt Förklara och Analysera: Analys är att kliniskt se innehållet, inte dra slutsatser. Det gör du när du sett med egna ögon vad eleven lärt sig. för att än mer kunna göra skillnad ”… inte misstagen utan orsaken…” (P-O Bentley)

10 LSR- schema ht -12 Gemensam upp- start 11 sept. 14.00 – 17.00 Sparb. hörsal Åk 1 - 3Åk 4 - 6 ÅkÅk 7 - 9 Svensklärare, stadievis 18 sept. 08.00 – 11.00,Ladan 16 okt. 08.00 – 11.00, Ladan 25 sept. 08.00 – 11.00, Verandan 23 okt. 08.00 – 11.00,Veranda 25 sept. 08.00 – 11.00, Verandan 23 okt. 08.00 – 11.00, Veranda Mattelärare, stadievis 2 okt. 08.00 – 11.00, Bikupan 6 nov. 08.00 – 11.00 Bikupan 9 okt. 08.00 – 11.00 Veranda 13 nov. 08.00 – 11.00 Ladan 9 okt. 08.00 – 11.00Veranda 13 nov. 08.00 – 11.00 Ladan Svensklärare åk 1 – 9 nätverk Varaområdet 20 nov. 08.00 – 11.00 Verandan Svensklärare åk 1 – 9 nätverk Kvänumsområdet 27 nov. 08.00 – 11.00 Kvänum Mattelärare åk 1 - 9 nätverk Varaområdet 4 dec. 08.00 – 11.00 Verandan Mattelärare åk 1 - 9 nätverk Kvänumsområdet 11 dec. 08.00 – 11.00 Kvänum

11 Vi kan göra skillnad! Kvalitetsredovisningar: förra - nya Skolinspektionen Essungas synvända: Elevens framgång – skolans ansvar

12 Betyg årskurs 6

13 Central kompetensutveckling -Barn i behov av särskilt stöd -Betyg och bedömning -Nya läroplan/ identifiera förmågor -Ed wise -Förskolan, dokumentation -Fritidspedagogerna gemensam dag


Ladda ner ppt "”Vi är bäst på att utnyttja de möjligheter den nya världen ger!” Strategi för framgång! Vi lyfter blicken! Bejakar förändring! Går på expeditioner!"

Liknande presentationer


Google-annonser