Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rökfri arbetstid från 1 januari 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rökfri arbetstid från 1 januari 2010"— Presentationens avskrift:

1 Rökfri arbetstid från 1 januari 2010
Rökfri arbetstid för bättre hälsa Rökfri arbetstid från 1 januari 2010 ________________________________________________________________

2 ________________________________________________________________
Innehåll Rökfri arbetstid för bättre hälsa ■ Bakgrund ■ Innebörd ■ Chefens roll ■ Vid rekrytering ■ Stöd rökavvänjning ■ Några enkla tips ■ Informationsstrategi ________________________________________________________________

3 ________________________________________________________________
Rökfri arbetstid för bättre hälsa Bakgrund till beslutet Rökning är en stor individuell riskfaktor Politiskt initiativ genom motion i kommunfullmäktige Upprop från Sveriges Kommuner och Landsting gällande införande av rökfri arbetstid Tobakslagen – arbetsgivarens ansvar I kommunens folkhälsoplan är minskat bruk av tobak ett prioriterat område ________________________________________________________________

4 ________________________________________________________________
Rökfri arbetstid för bättre hälsa Tobakslag (1993:581) Rökfri arbetsmiljö 8 § ……………………..svarar arbetsgivaren för att en arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök i den arbetslokal eller det liknande utrymme där arbetstagaren är verksam. ________________________________________________________________

5 Borlänge kommun som arbetsgivare vill
Rökfri arbetstid för bättre hälsa Borlänge kommun som arbetsgivare vill Utveckla det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet Arbeta för att bevara och förbättra hälsan hos sin personal Verka aktivt i den breda samhällsstrategi som syftar till att minska tobaksbruket i stort ________________________________________________________________

6 ________________________________________________________________
Rökfri arbetstid för bättre hälsa Ärendets gång 2008 april Ingemar Ström (m) motion i kommunfullmäktige 2008/2009 Personalkontoret utreder/konsekvensbedömning av arbetsmiljön 2009 mars MBL-förhandling. Facken har inget att invända mot förslaget, men betonar program för avvänjning samt att rökfri arbetsmiljö i enskilda hem följs upp. 2009 mars Kommunfullmäktige beslutar att införa rökfri arbetstid 2009 hösten Information, erbjudande rökavvänjning 2010 januari Införs rökfri arbetstid ________________________________________________________________

7 Riskbedömning och handlingsplan
Rökfri arbetstid för bättre hälsa Riskbedömning och handlingsplan Riskkälla och risk Vad ska göras Vem ansvarar för att det blir gjort? Problem för rökare att leva upp till rökfri arbetstid Oro och vånda Tidplan för information, slutaröka stöd, fokus på hälsofrågor Personalkontoret och chefer Negativa diskussioner om efterlevnad och känsla av kränkning i den personliga friheten Stöd och utbildning till chefer att genomföra samtal och leda diskussioner Chefer med personalansvar Konflikten mellanlagarna, arbetsmiuljö- tobak och socialtjänst- Måste lösas från fall till fall Chefer i dialog med skyddsombud ochmedarbetare ________________________________________________________________

8 Vad innebär rökfri arbetstid?
Rökfri arbetstid för bättre hälsa Vad innebär rökfri arbetstid? Arbetstiden är helt rökfri Lunchrasten räknas inte som arbetstid och berörs inte av beslutet Det är inte tillåtet att flexa ut för att röka Fortsättning nästa bild ________________________________________________________________

9 Vad innebär rökfri arbetstid?
Rökfri arbetstid för bättre hälsa Vad innebär rökfri arbetstid? Rökning är inte tillåten under kafferaster eller i anslutning till arbetsplatsen, t ex utanför entréer, på gårdar, tjänstebilar etc Omgivningen skall inte utsättas för kläder som luktar rök Det är tillåtet att snusa, men snusarna uppmanas att inte utsätta omgivningen för lukter och andra olägenheter ________________________________________________________________

10 ________________________________________________________________
Rökfri arbetstid för bättre hälsa Chefens uppdrag Informera all personal om rökfri arbetstid på APT : bakgrund/motiv innebörd/regelverk erbjudande av rökavvänjning dialog: Hur påverkar det här beslutet oss? Vill de som planerar att sluta röka ha stöd av arbetskamrater? Rökfri arbetstid ska hanteras som övriga ordningsföreskrifter på arbetsplatsen Betala rökavvänjning: grupp, nikotinersättning, arbetstid Följa upp beslutet på APT/medarbetarsamtal Ansvara för att ev. rökrum/-rutor stängs samt att askkoppar tas bort (skall finnas kvar enbart vid entréer för allmänheten) ________________________________________________________________

11 ________________________________________________________________
Rökfri arbetstid för bättre hälsa Vid rekrytering I platsannonser skall stå: Vi har rökfri arbetstid I samband med anställning ska alla nya medarbetare informeras om rökfri arbetstid Icke rökare kan inte få företräde före rökare ________________________________________________________________

12 ________________________________________________________________
Rökfri arbetstid för bättre hälsa Stöd rökavvänjning Rök- och snusavvänjningsgrupp startas kontinuerligt av vård och omsorgs hälsosamordnare, på arbetstid, timme för timme ersätts Individuell rådgivning av omsorgens hälsosamordnare: Subvention av nikotinläkemedel eller , kostnadsfritt Vilka gäller detta? Tillsvidareanställda Vikarier över 6 månader Personer i arbetsmarknadsåtgärder över 6 månader Arvoderade politiker Övriga politiker: gratis rökavvänjning, men inte ersättning för tiden, ingen subvention nikotinersättningsmedel ________________________________________________________________

13 ________________________________________________________________
Rökfri arbetstid för bättre hälsa Ekonomi och administration Medarbetaren meddelar sin chef att deltagande i rökavvänjningsgrupp påbörjats Hälsosamordnarna skickar faktura till berörd chef. Pris: 350 kronor/person. Nikotinläkemedel 50 % av kostnaden max 500 kr. Kvitto attesteras av chef och skickas till lönekontoret. Det senare är beskattningsbar inkomst och som arbetsgivaren också betalar arbetsgivaravgift på. ________________________________________________________________

14 ________________________________________________________________
Rökfri arbetstid för bättre hälsa Några enkla tips Fokus på att möjliggöra / stötta Sluta röka är ett personligt beslut som arbetsgivare inte kan påtvinga någon Det är många gånger jobbigt att sluta Använd / hänvisa till olika stödformer Tillit till alla medarbetare ________________________________________________________________

15 Informationsstrategi
Rökfri arbetstid för bättre hälsa Informationsstrategi Informationsbroschyr/affisch att dela ut till berörda/anslagstavlor PM: Vanliga frågor och synpunkter med svar Detta bildspel Information kommer att läggas ut som nyhet på INSIDAN några gånger under hösten Cheferna informerar/förankrar Allt material finns på INSIDAN under Personalinformation: Rökfri arbetstid ________________________________________________________________

16 Rökfri arbetstid för bättre hälsa
________________________________________________________________

17 Riskbedömning och handlingsplan

18 Fortsättning…


Ladda ner ppt "Rökfri arbetstid från 1 januari 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser