Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

utan dubbelregistering…..

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "utan dubbelregistering….."— Presentationens avskrift:

1 utan dubbelregistering…..
Många intressenter och informationsanvändare Patienterna/vårdtagarna, närstående, allmänheten Vårdpersonal Utförare/producentenheter Huvudmän (landsting, regioner och kommuner Statsmakterna, centrala statliga myndigheter Utvecklare, forskare utan dubbelregistering….. Många olika slag av information Information om patienter och vårdtagare, deras sjukdomar och vårdbehov Information/kunskap om diagnostik och terapi Information om tillgängliga vårdresurser och ekonomi Många användningsområden och ändamål - Vård av enskilda patienter Administration i anslutning till vård Planering, ledning, uppföljning på flera nivåer Utveckling och forskning

2 Minst 200.000 - 300.000 personer skapar informationen
Kvalitets- register Hälsodata- medicinska sökord - gemensamma? kön: man = 0 & kvinna = 1 eller man = 1 & kvinna = 2 Omsorg PAS Journal Ambulans Läke- medel Radiologi Kem lab Operations planering åtgärd som fritext - får plats med fler i samma fält Minst personer skapar informationen Samma information registreras ett flertal gånger Användbar och tillförlitlig information ? Patientsäkerheten? enhet och vårdgivare - fritext eller koder - IVA datum = 529 ålder = 1.8 m79.0 = R53-

3 Informationsstruktur
Sjukskrivningsdatum innehåll år månad dag format år månad dag längd typ datum Kön man = 0, kvinna = 1 Behandlingsdatum år månad dag tid tiden dag månad år sekel sekel 00 siffror Kön man = 1, kvinna = 2 Privata vårdgivare Sjukhus Apotek Ambulans Omsorg Vårdcentral IT-system möjlighet att bearbeta och lagra enhetens information Kommunikation nät och teknik för att transportera information Säkerhet villkor för att dela information Regelverk för att förstå och använda informationen gemensamt Informationsstruktur Digital information - oberoende av den teknik/system som används

4 Digital vård- och omsorgsdokumentation
……. Anders Karlsson sjukskriver Carl Johan Pelle af Person från på grund av ……. Begrepp och termer ”Pappersjournal” Innehållet blir användbart med våra ögon och hjärna Vem är patienten? sammanhang – sjukskriver…. inte Anders Karlsson Vad är patientens förnamn och efternamn? Person – typiskt efternamn Vi förstår detta, men hur kan datorn (som är helt ”okunnig”) lära sig detta? Informations- struktur Elektronisk journal Innehåll, format, typ, kodverk…. Patient-efternamn: Person Sjukskrivningsdatum: Läkare: Anders Karlsson

5 MP3 Dator Gemensamma regelverk /”noter” –
Begrepp och termer MP3 Samma musik men olika teknik Dator Grammofon Skiva System Information Musik Gemensamma regelverk /”noter” – informationen blir enhetlig och kan hanteras med ny teknik – ”arkivbeständig” Information blir en viktig, långsiktig och gemensam resurs för vård- och omsorgspersonal, medborgare, administratörer och politiker

6 Entydig, strukturerad och begriplig digital information -
”Noter och partitur” begrepp term definition informationsmodell standarder verktyg tankebild ord katt tiger ordböcker en tiger är ett kattdjur som…... mening ”Katten sitter på gula mattan” ”sitter Mattan tigern gula” grammatik rak ordföljd, meningsbyggnad med preposition skrivregel stor bokstav i inledningen Entydig, strukturerad och begriplig digital information - en nationell informationsstruktur - ett regeringsuppdrag till Socialstyrelsen - utreda förutsättningarna för en nationellt sammanhållen informationsstruktur - avrapportering mars 2006

7 Sammanställningar 2006-02-09 inger.wejerfelt@vgregion.se
- Kvalitetsregister Hälsodataregister ……. NPÖ - Portaler Enhet Sammanhang/ process xx Vård- begäran Omsorg Privata vårdgivare Sjukhus Vårdcentral in/ut Vård- planering - …. Enhet in/ut tidbokning journal ,,,,,,,, in/ut tidbokning journal ,,,,,,,, tidbokning journal ,,,,,,,, Ambulans Apotek Försäkringskassan Medicinsk service Ambulans- journal klin kem radiologi patologi …… - recept läkemedels- lista sjukintyg ,,,,,,,,

8 Strategi för genomförande – generell ansats
Implementering av informationsstrukturen sker vid nyutveckling eller vid större förändringar i IT-system I övrigt anpassas befintliga system sker så att information som överförs/ aggregeras från dessa system ska följa relevant informationsstruktur Informationsstruktur är ett nytt område - förutom själva utvecklingsarbetet behöver vi säkerställa insikt/kunskap resurser och finansiering metoder/verktyg Detta kommer att ta tid!!!

9 Problem på vägen En “osynlig infrastruktur” Kompetens och resurser
Begrepp och termer Problem på vägen En “osynlig infrastruktur” Det är lättare att inse betydelsen av och avsätta resurser för den tekniska infrastrukturen Kompetens och resurser Otydliga och förhandlingsbara beslut Vi har bättre lösningar och metoder själva. Vi vill inte ändra på oss Samordning och förankring tar tid Vi har inte tid att vänta ”Allt” numera berörs av datorisering – Process, begrepp och termer, klassifikationer och koder … Stor påverkan på dagens system och information Vi har investerat så mycket i egna lösningar och det kommer att ta jättelång tid att förändra allt

10 Vad finns 2005? Sammanställningar 2006-02-09
- Kvalitetsregister Hälsodataregister ……. NPÖ - Portaler Enhet Sammanhang/ process xx Vård- begäran Omsorg Privata vårdgivare Sjukhus Vårdcentral in/ut Vård- planering - …. Enhet in/ut tidbokning journal ,,,,,,,, in/ut tidbokning journal ,,,,,,,, tidbokning journal ,,,,,,,, Apotek Försäkringskassan Ambulans Medicinsk service Ambulans- journal klin kem radiologi patologi …… - recept läkemedels- lista sjukintyg ,,,,,,,,


Ladda ner ppt "utan dubbelregistering….."

Liknande presentationer


Google-annonser