Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Många intressenter och informationsanvändare -Patienterna/vårdtagarna, närstående, allmänheten -Vårdpersonal -Utförare/producentenheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Många intressenter och informationsanvändare -Patienterna/vårdtagarna, närstående, allmänheten -Vårdpersonal -Utförare/producentenheter."— Presentationens avskrift:

1 2006-02-09inger.wejerfelt@vgregion.se1 Många intressenter och informationsanvändare -Patienterna/vårdtagarna, närstående, allmänheten -Vårdpersonal -Utförare/producentenheter -Huvudmän (landsting, regioner och kommuner - Statsmakterna, centrala statliga myndigheter -Utvecklare, forskare Många olika slag av information -Information om patienter och vårdtagare, deras sjukdomar och vårdbehov -Information/kunskap om diagnostik och terapi -Information om tillgängliga vårdresurser och ekonomi Många användningsområden och ändamål -- Vård av enskilda patienter -Administration i anslutning till vård -Planering, ledning, uppföljning på flera nivåer -Utveckling och forskning utan dubbelregistering…..

2 2006-02-09inger.wejerfelt@vgregion.se2 Kvalitets- register Hälsodata- register Kvalitets- register Hälsodata- register Kvalitets- register Kvalitets- register Kvalitets- register Kvalitets- register Hälsodata- register Kvalitets- register Kvalitets- register kön: man = 0 & kvinna = 1 eller man = 1 & kvinna = 2 enhet och vårdgivare - fritext eller koder - IVA m79.0 = R53- datum = 529 ålder = 1.8 åtgärd som fritext - får plats med fler i samma fält medicinska sökord - gemensamma? Omsorg PASJournal Ambulans Läke- medel Radiologi Kem lab Operations planering Minst 200.000 - 300.000 personer skapar informationen Samma information registreras ett flertal gånger Användbar och tillförlitlig information ? Patientsäkerheten?

3 2006-02-09inger.wejerfelt@vgregion.se3 Regelverk för att förstå och använda informationen gemensamt Informationsstruktur Digital information - oberoende av den teknik/system som används Vårdcentral Apotek Ambulans Sjukhus Omsorg Privata vårdgivare IT-systemmöjlighet att bearbeta och lagra enhetens information Kommunikation nät och teknik för att transportera information Säkerhet villkor för att dela information Sjukskrivningsdatum innehåll år månad dag format år månad dag längd 050310 typ datum Kön man = 0, kvinna = 1 Behandlingsdatum år månad dag tid tiden dag månad år 050310 sekelsekel 00 siffror 50310 Kön man = 1, kvinna = 2

4 2006-02-09inger.wejerfelt@vgregion.se4 Digital vård- och omsorgsdokumentation ……. Anders Karlsson sjukskriver Carl Johan Pelle af Person från 030102 på grund av ……. Begrepp och termer ”Pappersjournal” Innehållet blir användbart med våra ögon och hjärna Vem är patienten? sammanhang – sjukskriver…. inte Anders Karlsson Vad är patientens förnamn och efternamn? Person – typiskt efternamn Vi förstår detta, men hur kan datorn (som är helt ”okunnig”) lära sig detta? Patient-efternamn: Person Sjukskrivningsdatum: 060102 Läkare: Anders Karlsson Informations- struktur Elektronisk journal Innehåll, format, typ, kodverk….

5 2006-02-09inger.wejerfelt@vgregion.se5 Dator Samma musik men olika teknik System Information Musik Grammofon Skiva Gemensamma regelverk /”noter” – informationen blir enhetlig och kan hanteras med ny teknik – ”arkivbeständig” Information blir en viktig, långsiktig och gemensam resurs för vård- och omsorgspersonal, medborgare, administratörer och politiker

6 2006-02-09inger.wejerfelt@vgregion.se6 ord katt tiger ordböckeren tiger är ett kattdjur som…... mening ”Katten sitter på gula mattan” ”sitter Mattan tigern gula” grammatikrak ordföljd, meningsbyggnad med preposition skrivregelstor bokstav i inledningen tankebild begrepp term definition informationsmodell standarder verktyg Entydig, strukturerad och begriplig digital information - en nationell informationsstruktur - ett regeringsuppdrag till Socialstyrelsen - utreda förutsättningarna för en nationellt sammanhållen informationsstruktur - avrapportering mars 2006 ”Noter och partitur”

7 2006-02-09inger.wejerfelt@vgregion.se7 Sammanställningar - Kvalitetsregister -Hälsodataregister -……. -NPÖ - Portaler -……. Omsorg -in/ut -Vård- planering - …. Privata vårdgivare -in/ut -tidbokning - journal -,,,,,,,, -in/ut -tidbokning - journal -,,,,,,,, SjukhusVårdcentral -tidbokning - journal -,,,,,,,, Försäkringskassan -sjukintyg -,,,,,,,, Ambulans -Ambulans- journal Medicinsk service -klin kem -radiologi -patologi - …… Apotek - recept -läkemedels- lista Enhet Sammanhang/ process xx Vård- begäran

8 2006-02-09inger.wejerfelt@vgregion.se8 Strategi för genomförande – generell ansats Implementering av informationsstrukturen sker vid nyutveckling eller vid större förändringar i IT-system I övrigt anpassas befintliga system sker så att information som överförs/ aggregeras från dessa system ska följa relevant informationsstruktur Informationsstruktur är ett nytt område - förutom själva utvecklingsarbetet behöver vi säkerställa –insikt/kunskap –resurser och finansiering –metoder/verktyg Detta kommer att ta tid!!!

9 2006-02-09inger.wejerfelt@vgregion.se9 Problem på vägen  En “osynlig infrastruktur”  Det är lättare att inse betydelsen av och avsätta resurser för den tekniska infrastrukturen  Kompetens och resurser  Otydliga och förhandlingsbara beslut  Vi har bättre lösningar och metoder själva. Vi vill inte ändra på oss  Samordning och förankring tar tid  Vi har inte tid att vänta  ”Allt” numera berörs av datorisering –  Process, begrepp och termer, klassifikationer och koder …  Stor påverkan på dagens system och information  Vi har investerat så mycket i egna lösningar och det kommer att ta jättelång tid att förändra allt

10 2006-02-09inger.wejerfelt@vgregion.se10 Sammanställningar - Kvalitetsregister -Hälsodataregister -……. -NPÖ - Portaler -……. Omsorg -in/ut -Vård- planering - …. Privata vårdgivare -in/ut -tidbokning - journal -,,,,,,,, -in/ut -tidbokning - journal -,,,,,,,, SjukhusVårdcentral -tidbokning - journal -,,,,,,,, Försäkringskassan -sjukintyg -,,,,,,,, Ambulans -Ambulans- journal Medicinsk service -klin kem -radiologi -patologi - …… Apotek - recept -läkemedels- lista Enhet Sammanhang/ process xx Vård- begäran Enhet Vad finns 2005?


Ladda ner ppt "Många intressenter och informationsanvändare -Patienterna/vårdtagarna, närstående, allmänheten -Vårdpersonal -Utförare/producentenheter."

Liknande presentationer


Google-annonser