Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad behöver min tonåring av mig?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad behöver min tonåring av mig?"— Presentationens avskrift:

1 Vad behöver min tonåring av mig?
Om att hitta sig själv som tonårsförälder Cronhjelmsskolan den Jan-Erik Nyberg, präst, familjerådgivare, sexualterapeut Familjerådgivningsbyrån i Pedersöre prosteri

2 Vad är det som förändras under ungdomstiden?
Det sociala livet utvecklas Kroppen utvecklas Själen utvecklas

3 Resan till vuxenlandet Björn Wrangsjö- Tampas med tonåringar
I slutet av barndomstiden märker barnet att det inte längre har samma tillgång till barndomslandet, samtidigt som det inte är redo för vuxenlandet. Barnet förbereder sig för resan till vuxenlandet. Som ressällskap har barnet två besvärliga följeslagare, Berömmaren och Anklagaren. Det som ger barnet tillträde till vuxenlandet, där följeslagarna inte längre behövs är den inre visheten

4 Barnets väg från föräldrarna
David Kvebaek: Det balanserade jaget

5 Människans psykosociala utvecklingsskeden enligt Erik H. Eriksson
I spädbarnsåldern uppnår barnet den grundläggande tilliten (alt. misstro) I den tidiga barndomen erövrar barnet genom viljans uppvaknande integritet (skam/tvivel) I lekålderna upptäcker barnet sin initiativförmåga (skuldkänsla)

6 Människans utvecklingsskeden…
I skolåldern förmår barnet använda fliten för att erövra självförtroende (mindervärdeskänsla) I ungdomstiden utvecklar den unga en tillräcklig uppfattning om sin identitet (rolldiffusion) I den senare ungdomstiden förmår den unga Närhet och hållbara mänskorelationer (distansering)

7 Människans utvecklingsskeden…
Till vuxen åldern hör generativiteten, eller förmågan att engagera sig i avkommans eller samhället/miljöns utveckling (förlamning) Till den mogna åldern hör upplevelsen av jagets integration, helhet, försoning med sitt eget liv (förtvivlan) Erik H Erikson: Barnet och samhället

8 När börjar ungdomen? Förpuberteten från ca 11 år Tidig ungdom ca 11-15
Ungdomstiden ca 15-19 Slutet på ungdomstiden år

9 Vad är det som förändras?
Den tidiga ungdomen år Rastlösheten Kroppen börjar växa, driftslivet vaknar En omedveten kamp med ”den allsmäktiga Modern” Pappan kommer oftare lättare undan

10 Vad är det som förändras
Ungdomstiden år Känslolivet fördjupas Klarare och långsiktigare mål Vem är jag? Känslomässig frigörelse från mamman, en vän blir den idealiserade bundsförvanten, Sexualiteten utforskas, självtillfredsställelsen är i den här åldern ett sätt att lära känna sig själv och förbereda sig för sexuella relationer. Flick/pojkvänner.

11 FÖRÄLDRARNAS ROLLKARTA
Varsinais-suomen lastensuojelukuntayhtymä Den som kan mänsko-relationer Den som undervisar i konsten att leva Den som sätter gränser Den som ger kärlek Den som vårdar

12 Den som vårdar ger barnet mat o kläder
ser till att barnet får tid för vila lär barnet sköta sin kroppsliga hygien, ser till att det får frisk luft sköter det sjuka barnet den som ger impulser tar ansvaret för ekonomin den som ansvarar för miljön

13 Den som ger kärlek tycker om sig själv ger ömhet och respekt
tröstar och ger närhet skyddar mot faror accepterar ofullkomlighet uppmärksammar det goda

14 Den som sätter gränser garanterar den fysiska okränkbarheten
skapar trygghet följer och övervakar överenskommelser och kontrakt säger nej tydligt ansvarar för dygnsrytmen ställer upp sina egna gränser

15 Den som undervisar i konsten att leva
lär ut färdigheter för vardagslivet lär ut skillnaden mellan rätt och fel lär ut sociala färdigheter ger modeller genom sitt eget beteende lär ut seder och bruk för vidare traditioner förmedlar värderingar uppskattar skönhet

16 Den som kan mänsko-relationer
ställer upp som diskussionspartner lyssnar när barnet berättar erbjuder hjälp vid konfliktlösning uppmuntrar och stöder barnets självkänsla accepterar barnets känslor => är en god vuxenrelation för den unga

17 Föräldrarollerna förändras
Tonårstiden innebär att föräldrarollen kvarstår, men förändras Tonårstiden är den tid när den unga inte längre tar emot fostran, det är livets egen prao-tid. Faran är att vi föräldrar släpper både kontakten och kontrollen när vi inte längre kan fostra Men den som är prao-elev, behöver någon att tala med, slappna av hos, någon som ser när det håller på att gå på tok, någon att vända sig till.

18 Föräldrarollen vid 11-15 år
Den som vårdar För mycket vårdande känns som intrång och kontroll, samtidigt som ung människa behöver nån som bryr sig om för att kunna växa i fred. Uppmärksamhet och tillgängliget är vårdarens viktigaste egenskaper.

19 Föräldrarollen vid 11-15 år
Den som älskar Kärlek är att vara beredd att fundera tillsammans, diskutera, stå till förfogande som bollplank så att den unga kan reflektera sitt eget liv. Kärlek behöver en ung människa framförallt när hon gjort misstag. Det är viktigt att veta att föräldrarna inte överger.

20 Rollerna vid 11-15 år Den som lär ut konsten att leva
I tonåren behöver den unga kunskap om sexualitetens betydelse. Finkänslighet. Den unga funderar mycket på mänskorelationer, värderingar och det som sker i världen. Du kan med din egen erfarenhet ställa dig till förfogande som samtalspartner, inte som expert.

21 Rollerna vid 11-15 år Den som kan mänskorelationer
Det du gör är viktigare än det du säger! Försök leva upp till dina egna värderingar Du har aldrig en så obarmhärtigt uppriktig kritiker som nu! Ta emot, försök uthärda sanningarna.

22 Rollerna vid 11-15 år Den som sätter gränser
Den unga söker sin identiet genom att göra uppror mot den vuxnas gränser, värderingar och attityder. De tar avstånd för att kunna göra gränserna till sina egna Det viktiga är inte att få den unga att lyda men att veta var du står. En vuxen som markerar gränserna ger trygghet.

23 Rollerna vid år I det här skedet är det den ungas sak att lära sig klara av sina egna roller. Gränssättarens roll ifrågasätts men behövs. Vårdarens roll blir mera rådgivande och stödjande. Kärlek är att jag blir igenkänd och erkänd. I konsten att leva behöver den unga fri tillgång till din erfarenhet.

24 Rollkarta på vägen mot vuxenhet
Den som känner sitt värde Den som kan konsten att leva Vardagens hjälte Försörjer sig själv


Ladda ner ppt "Vad behöver min tonåring av mig?"

Liknande presentationer


Google-annonser