Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

XSLT – en introduktion Elektronisk publicering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "XSLT – en introduktion Elektronisk publicering."— Presentationens avskrift:

1 david.gunnarsson@hb.se XSLT – en introduktion Elektronisk publicering

2 Idag Vad är XSLT? Hur fungerar XSLT? XPath och noder XSLT:s notation Templates, repetitioner och villkor TEI

3 XSL-språk XSLT –Ett språk för att transformera XML- dokument X-PATH –Ett språk för att navigera i XML-dokument XSL-FO –Ett språk för att formatera XML-dokument

4 Vad är XSLT? Står för eXtensible Stylesheet Language for Transformation Ett programmeringsspråk för att transformera XML-dokument En W3C-standard XSLT transforms an XML source- tree into an XML result-tree

5 Den röda tråden… DATALOGIKGRÄNSSNITT XMLXSLTXHTML(+CSS)

6 XML, XSLT, XHTML och CSS XML XSLT CSS XHTML Omvandling

7 Hur fungerar XSLT?

8 En post i XML-filen Sue Grafton L som i laglös Deckare 20

9 XSLT-kod Författare: Titel: Kategori:

10 XPath Ett språk för att navigera i XML- dokument En syntax för att definiera delar av ett XML-dokument En W3C-standard XSLT använder XPath för att navigera i XML-dokument

11 XPath - noder XML-dokument behandlas som träd bestående av noder Typer av noder –Element –Attributes –Text –Namespaces –Processing instruction –Comment –Document node (dokumentets rotelement)

12 XPath - noder Sue Grafton L som i laglös Deckare 20 Dokumentnod (rotelement) Textnod Attributnod Elementnod

13 XPath – Relationer mellan noder Varje element och attribut har en och endast en förälder Elementnoder har noll till många barn Noder med samma förälder kallas syskon –Det första syskonet är äldst, det näst första är näst äldst och så vidare… En förfader är en förälders förälder En ättling är ett barns barn

14 XPath – Peka ut noder Nodnamn – Pekar ut samtliga barn till noden / - Pekar ut från rotelementet // - Pekar ut noder i dokumentet från den aktuella nod som matchar utpekningen. – Pekar ut aktuell nod.. – Pekar ut föräldern till aktuell nod @ - Pekar ut attribut

15 XPath – Peka ut noder boksamling – Pekar ut samtliga barn till noden boksamling /boksamling – Pekar ut rotelementet boksamling boksamling/bok – Pekar ut alla bok-element som är barn till boksamling //bok – pekar ut samtliga bok-element, oavsett var de befinner sig i hierarkin boksamling//titel – Pekar ut samtliga titel-element som är ättlingar till boksamling, oavsett var de befinner sig i hierarkin //@currency – Pekar ut samtliga attributnoder med namnet currency

16 Ser något bekant ut? Jämför med relativa url:er i HTML: –../start.htm –img/bild.gif –etc…../ motsvarar ett steg upp i trädet nodnamn1/nodnamn2/ motsvarar två steg ner i trädet

17 Exempel: template-anrop Gör att vi är säkra på att rätt eNamn hämtas, dvs det som är barn till forfattare som i sin tur är barn till bok

18 En annan variant Gör att vi är säkra på att rätt eNamn hämtas, dvs det som är ättling till bok

19 En tredje variant Gör att vi är säkra på att rätt eNamn hämtas, dvs det som är barn till forfattare

20 En fjärde variant Fungerar om eNamn finns på endast en nivå i trädet Skulle eNamn finnas på flera nivåer förväxlar tolken noderna med varandra I receptexemplet tidigare har vi ju noden namn på flera nivåer

21 Notera skillnaden: Exempel

22 Exempel: anropat template Pekar ut aktuell nod (eNamn) Pekar ut eNamns förälders (forfattare) barn (fNamn) (enkelt uttryckt: eNamns syskon) Pekar ut eNamns förfäders barn

23 Operatorer A=A (A är ekvivalent med A) A!=B (A är inte ekvivalent med B) A>B (A är större än B) A=D (A är större än eller lika med D) A<=E (A är mindre än eller lika med E) Ett uttryck av detta slaget är antingen sant (true) eller falskt (false)

24 Operatorer A=A and B!=C –Sant om och endast om A är ekvivalent med A och B inte är ekvivalent med C A=A or B=C –Sant om A är ekvivalent med A eller om B är ekvivalent med C –Om första påståendet är sant kollas inte fler påståenden not (A=B) –Sant om och endast om A inte är ekvivalent med B

25 Aritmetiska operatorer + addition5+2 - subtraktion7-2 * multiplikation8*3 div division6 div 3 mod modulus9 mod 2

26 XSLT Förändra en icke presentabel fil till en webbsida Formatera ett dokument till PDF eller liknande Förändra en XML-vokabulär till en annan Extrahera specifik information från ett dokument och formatera på ett annat sätt

27 XSLT Det vi ska beskriva (receptsamlingen) kan ses som en linjär sekvens Det XML-kodade innehållet är mer likt en databas Flera olika outputs är möjliga

28 Rendering av XML-innehåll Kopiera element Utesluta element Flytta element bland annat…

29 En receptsamling XML-filen

30 Kopiera element Navigationssystem Till exempel kan alla namn-element som är barn till recept kopieras och placeras i en lista i början av texten Listans element kan sedan länkas till respektive namn-element För kopiering kan for-each användas med fördel

31 Exempel: kopiera element

32 Matchande template Länkar varje namn-element tillbaka till index Exempel

33 Utesluta element Vi kanske inte vill visa all info om ett recept? Eller vi kanske inte vill visa alla recept? Om vi utesluter ett element utesluter vi också dess barn och ättlingar Vi skulle t ex kunna utesluta ett element vars id är lika med carb

34 Utesluta element, exempel

35 Utesluta element, exempel Vitlök Grönsak 1-2 klyftor Exempel

36 Flytta element Template-anrop utförs i den ordning de är skrivna i: Här kommer attributet enhet skrivas ut först, sedan mangd och sist namn, t ex: 400 gram köttfärs

37 Sammanfattning: XSLT:s notation Alla element i XSLT innehåller prefixet xsl:

38 Operatorer i XSLT skiljer sig något från X-PATH A=AA är ekvivalent med A A!=BA är inte ekvivalent med B 8 > 68 är större än 6 6 < 86 är mindre än 8 A >= BA är större än eller lika med B B <= AB är mindre än eller lika med A

39 Operatorer i XSLT AND, OR och AND…! –pris < 10 and kategori = 'Deckare’ –pris < 10 or kategori = 'Deckare’ –pris < 10 and kategori != 'Deckare’

40 Templates? Innehåller regler som appliceras vid matchning av en specificerad nod Syntax: … Samtliga attribut är valfria, men minst ett av attributen name och match måste återfinnas

41 Exempel, templates

42 Exempel, templates med villkor

43 Repetitioner i XSLT: for-each …kod som utförs på varje nod som överensstämmer med X-PATH- uttrycket

44 Exempel: for-each

45 Exempel: for-each med villkor

46 Styrstrukturer i XSLT om (villkor a) utför a annars om (villkor b) utför b annars utför c

47 Med if …kod som utförs om villkor a är sant …kod som utförs om villkor b är sant …kod som utförs om villkor c är sant

48 Exempel: if :

49 Med choose...kod som utförs om villkor a är sant...kod som utförs om villkor b är sant …kod som utförs om varken villkor a eller b är sant

50 Exempel: choose, är en deckare, är inte en deckare

51 Transformera XML-filen Receptsamling

52 Ett första steg…

53 Kunde se bättre ut… Vi behöver fler templates!

54 Liten förbättring… …men bra nog är det minsann inte! Fler templates! ( )

55 Relevanta frågor för samlingen Ta fram alla recept som innehåller en viss ingrediens Sortera alla recept i bokstavsordning Visa enbart receptet som heter… Lista alla rotfrukter i samlingen (ok, den sista var kanske inte så himla relevant)

56 Algoritm: ta fram alla recept som innehåller ingrediensen pasta 1. Peka på rotelementet receptsamling 2. För varje recept i receptsamling 2.1 Om (ingrediens/namn=='Pasta') 2.1.1 Skriv ut namnet på receptet 2.2 annars 2.2.1 Gör ingenting

57 Lösning 1 Exempel

58 Lösning 2 Exempel

59 Algoritm: sortera alla recept i bokstavsordning 1. Peka på rotelementet receptsamling 2. För varje recept i receptsamling 2.1 Sortera recepten i stigande bokstavsordning 2.2 Skriv ut recepten

60 Lösning Exempel

61 Fler förslag på att transformera XML-filen? …

62 Övningsmaterialet http://www.adm.hb.se/~dgu/elpub/xslt1.htm Det där ska föreställa en etta


Ladda ner ppt "XSLT – en introduktion Elektronisk publicering."

Liknande presentationer


Google-annonser