Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kan etanoltillverkning kombineras med andra processer Etanol och mer Lennart Delin ÅF 2011-05-19

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kan etanoltillverkning kombineras med andra processer Etanol och mer Lennart Delin ÅF 2011-05-19"— Presentationens avskrift:

1 Hur kan etanoltillverkning kombineras med andra processer Etanol och mer Lennart Delin ÅF 2011-05-19 Lennart.delin@afconsult.com

2 Huvudspår  Enzymatisk hydrolys av ved  Svagsyra ger svårbemästrad svavelproblematik. 2

3 Råvara - produkt  Utbyte etanol max ~25%  Vedkostnad ~ 300 kr/m 3 fub + frakt ~70 kr/m 3 fub  ~925 kr/t vedts  Etanol marknadspris ~500 USD/m3  ~4000 kr/t  Råvarukostnad  925/0.25=3700 kr/t etanol  Man måste göra något mer än etanol 3

4 Massaved - bränsleflis  Barrmassaved 925 kr/t ts, men exkl bark  Med 10 % bark ~830 kr/t  Bränsleflis ~190 kr/MWh  190*4.4=836 kr/t  Ungefär samma pris massaved och bränsleflis  Svårt hitta billigare råvara 4

5 Råvara - Barr 5

6 Råvara - Löv 6

7 Produkter, barrved 7

8 Energimässigt  35% etanol  37% övriga möjliga produkter  20% till egen energiförsörjning 8

9 Mer än etanol  Två andra strömmar  Ligninrest  Lignin  Ohydrolyserad cellulosa  Drank  Ej jäsbara kolhydrater och nedbrytningsprodukter  Råvara till andra produkter där de är mer värda/billigare än andra råvaror 9

10 Ligninrest  Ligninresten är svår att avvattna  låg torrhalt  Hur avvattna torka?  Till pellets maximalt värde som bränsleflis  Bindemedel?  för pellets?  Förgasa?  men knappast högre värde än ved 10

11 Drank  Ej jäsbar till etanol (utan specialjäst)  Består av kolhydrater och nedbrytningsprodukter  Lätt att jäsa till biogas  Det behövs ändå en avloppsrening  Kan användas för SCP, single cell protein  Går att indunsta och elda, men hög energiförbrukning för indunstningen. Värdet av indunstat drank knappast högre än bränsleflis 11

12 Etanol vs biogas  Etanol och biogas uppgraderad till fordonsgas bör ha ungefär samma värde.  Dock svårt att distribuera fordonsgas  Biogas bör helst matas in på naturgasnät  Skall vi pressa etanolutbytet eller stanna på ”enkel” nivå och göra biogas av resten?  Lövved blir mer intressant vid biogasproduktion  Skall vi göra biogas av allt?  Billigare att göra fordonsgas än jäsa C5 till etanol? 12

13 Andra spår, billigare råvara  Kan man använda den till etanol, kan man elda den, dvs det blir svårt att komma under priset på bränsleflis, som idag är ungefär detsamma som massaved i Sverige. 13

14 Alkalisk förbehandling  Sodakok för att lösa ut lignin  Därefter lätt att hydrolysera cellulosa, minimal ligninrest  Dyrbar kok/återvinningsprocess  Möjlighet att producera svavelfritt lignin genom utfällning ur svartluten  Hög investerings- och driftkostnad, kräver massafabrik med kemikalieåtervinning  Värdet av massan sannolikt högre som sådan än omvandlad till etanol 14

15 Viskosmassa  Viskosmassa på sur sulfit  Värdefullt lignosulfonat tas ut, ~ dubbla värdet av ved  Hydrolyserat glukomannan jäses till etanol, ~5% på ved, allt löses inte ut i koket  Viskosmassa 10 ggr så värdefull som ved  Mycket stor efterfrågan på viskosmassa, men ger inte så mycket etanol. 15

16 Bagass  Sockerrör ger idag den billigaste etanolen  Bagass, som är restprodukten, har oftast mycket lågt värde och skulle passa bra för hydrolys till etanol- och biogastillverkning.  Sockerrör växer tyvärr ej i Sverige 16

17 Slutsats  En kommersiell fabrik kan inte producera bara etanol  Förutsättningen för att kommersiellt göra etanol från ved är att man kan få en bra intäkt från resten.  Samtidigt måste resten vara billigare som råvara för efterföljande processer än alternativ råvara.  Svårt att hitta värdefulla produkter utöver etanol. Två tänkbara alternativ.  Fordonsgas  SCP för foder  Vi behöver mer studium av hur man skulle kunna få ihop ett lönsamt kombinat.  Dags att flytta fokus till resten! 17


Ladda ner ppt "Hur kan etanoltillverkning kombineras med andra processer Etanol och mer Lennart Delin ÅF 2011-05-19"

Liknande presentationer


Google-annonser