Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kan etanoltillverkning kombineras med andra processer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kan etanoltillverkning kombineras med andra processer"— Presentationens avskrift:

1 Hur kan etanoltillverkning kombineras med andra processer
Etanol och mer Hur kan etanoltillverkning kombineras med andra processer När jag fick frågan om jag ville prata litet under rubriken ”mot kommersialisering”, svarade jag att jag gärna skulle prata litet om hur man integrerar etanolproduktionen med ett komplett bioraffinaderi. Jag var tveksam om detta skulle passa in under den avslutande sessionen med rubriken mot kommersialisering. Anders Östman svarade mig att han tyckte det skulle passa mycket bra och när jag tänkte efter håller jag med. Kommersiell betyder en verksamhet vars mål är att ge en vinst. För att få en kommersiell fabrik, måste vi därför sätta in etanolprocessen i ett sammanhang där den kan bidra till att generera en vinst. Lennart Delin ÅF

2 Huvudspår Enzymatisk hydrolys av ved
Svagsyra ger svårbemästrad svavelproblematik.

3 Råvara - produkt Utbyte etanol max ~25%
Vedkostnad ~ 300 kr/m3fub + frakt ~70 kr/m3fub ~925 kr/t vedts Etanol marknadspris ~500 USD/m3 ~4000 kr/t Råvarukostnad 925/0.25=3700 kr/t etanol Man måste göra något mer än etanol Värdet av den producerade etanolen täcker knappt kostnaden för råvaran!

4 Massaved - bränsleflis
Barrmassaved 925 kr/t ts, men exkl bark Med 10 % bark ~830 kr/t Bränsleflis ~190 kr/MWh 190*4.4=836 kr/t Ungefär samma pris massaved och bränsleflis Svårt hitta billigare råvara Jag har tidigare hävdat att man måste använda en billigare råvara än massaved. Dagens priser visar dock att räknat som värmevärde är priset ungefär detsamma för massaved och bränsleflis.

5 Råvara - Barr

6 Råvara - Löv

7 Produkter, barrved

8 Energimässigt 35% etanol 37% övriga möjliga produkter
20% till egen energiförsörjning

9 Mer än etanol Två andra strömmar
Ligninrest Lignin Ohydrolyserad cellulosa Drank Ej jäsbara kolhydrater och nedbrytningsprodukter Råvara till andra produkter där de är mer värda/billigare än andra råvaror

10 Ligninrest Ligninresten är svår att avvattna  låg torrhalt
Hur avvattna torka? Till pellets maximalt värde som bränsleflis Bindemedel? för pellets? Förgasa? men knappast högre värde än ved

11 Drank Ej jäsbar till etanol (utan specialjäst)
Består av kolhydrater och nedbrytningsprodukter Lätt att jäsa till biogas Det behövs ändå en avloppsrening Kan användas för SCP, single cell protein Går att indunsta och elda, men hög energiförbrukning för indunstningen. Värdet av indunstat drank knappast högre än bränsleflis

12 Etanol vs biogas Etanol och biogas uppgraderad till fordonsgas bör ha ungefär samma värde. Dock svårt att distribuera fordonsgas Biogas bör helst matas in på naturgasnät Skall vi pressa etanolutbytet eller stanna på ”enkel” nivå och göra biogas av resten? Lövved blir mer intressant vid biogasproduktion Skall vi göra biogas av allt? Billigare att göra fordonsgas än jäsa C5 till etanol?

13 Andra spår, billigare råvara
Kan man använda den till etanol, kan man elda den, dvs det blir svårt att komma under priset på bränsleflis, som idag är ungefär detsamma som massaved i Sverige.

14 Alkalisk förbehandling
Sodakok för att lösa ut lignin Därefter lätt att hydrolysera cellulosa, minimal ligninrest Dyrbar kok/återvinningsprocess Möjlighet att producera svavelfritt lignin genom utfällning ur svartluten Hög investerings- och driftkostnad, kräver massafabrik med kemikalieåtervinning Värdet av massan sannolikt högre som sådan än omvandlad till etanol Anders Östman pratade om detta alternativ

15 Viskosmassa Viskosmassa på sur sulfit
Värdefullt lignosulfonat tas ut, ~ dubbla värdet av ved Hydrolyserat glukomannan jäses till etanol, ~5% på ved, allt löses inte ut i koket Viskosmassa 10 ggr så värdefull som ved Mycket stor efterfrågan på viskosmassa, men ger inte så mycket etanol.

16 Bagass Sockerrör ger idag den billigaste etanolen
Bagass, som är restprodukten, har oftast mycket lågt värde och skulle passa bra för hydrolys till etanol- och biogastillverkning. Sockerrör växer tyvärr ej i Sverige

17 Slutsats En kommersiell fabrik kan inte producera bara etanol
Förutsättningen för att kommersiellt göra etanol från ved är att man kan få en bra intäkt från resten. Samtidigt måste resten vara billigare som råvara för efterföljande processer än alternativ råvara. Svårt att hitta värdefulla produkter utöver etanol. Två tänkbara alternativ. Fordonsgas SCP för foder Vi behöver mer studium av hur man skulle kunna få ihop ett lönsamt kombinat. Dags att flytta fokus till resten!


Ladda ner ppt "Hur kan etanoltillverkning kombineras med andra processer"

Liknande presentationer


Google-annonser