Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det multiprofessionella samarbetet i fackspråket! Ulla Gerdin SSNs konferens 23 november 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det multiprofessionella samarbetet i fackspråket! Ulla Gerdin SSNs konferens 23 november 2010."— Presentationens avskrift:

1 Det multiprofessionella samarbetet i fackspråket! Ulla Gerdin SSNs konferens 23 november 2010

2 Fackspråket har betydelse för patient- och klientsäkerhet kunskapsuppbyggnad kvalité i beslutsunderlag

3 skydd mot vårdskada patientsäkerhet skydd mot vårdskada vårdskada lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakats av hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av en patients tillstånd eller en förväntad effekt av den behandling patienten erhållit på grund av tillståndet Källa: Socialstyrelsens termbank

4 Fackspråk är: benämning på det ordförråd och andra språkliga strukturer som tillhör en viss verksamhet, till exempel ett yrke. Källa: Wikipedia november 2010

5 Varje yrkesgrupp har sitt fackspråk och det är en del av den professionella identiteten Utveckling: yrkesgrupperna samverkar i arbetslag ekonomiska incitament är tydligare organisatoriska gränser suddas ut datorsystemen har betydelse Vilket innebär att det också måste finnas kunskap om likheter och skillnader i olika professioners språkbruk inom skilda verksamhetsområden.

6 Det multiprofessionella teamet: Separata yrkesgrupper med gemensamt mål - som tar tillvara den samlade reella kompetensen - som förstår varandras bidrag och kan se den gemensamma helheten. Att reflektera över: - hur kommunicerar vi över yrkesgränserna? - på vilka sätt behöver vi utveckla vårt lärande? Källa: baserat på Oliviaprojektet i Östergötland

7 17 000 sökord – som skrivs på många olika sätt Journaldokumentationen ser olika ut för olika enheter Svårt att få enhetlig verksamhetsuppföljning En gemensam termbank som används multiprofessionellt En term – en betydelse Källa:Presentation på termkonferensen 2010 2010 i en svensk sjukvårdsregion

8 Patient- och klientsäkerhet Fackspråk talspråk skriftspråk vård och omsorgs- dokumentation webben datorsystem utbildning kvalitetsuppföljning forskning och statistik kunskapsstyrning internationellt informationsutbyte

9 Det finns 21 legitimerade yrkesgrupper Det finns 277 000 begrepp i det nationella fackspråket Några svenska fakta Det multiprofessionella fackspråket förutsätter en kontrollerbar terminologi Källa: Socialstyrelsen

10 Morgonomsorg Hjälp med att ta sig ur sängen Att få frukosten lagad Att bli påklädd Att få stöd i att laga frukost Att få stöd i att klä på sig Insatsen sker på morgonen Vad innebär morgonomsorg? Källa: Projektet Äldres behov och insatser

11 Synonyma termer – olika sökresultat WebbplatsAntal träff FASSobstipation/3förstoppning/31 1177obstipation/29förstoppning/174 FASSpneumoni/11lunginflammation/35 1177pneumoni/6lunginflammation/83 Källa: Webben november 2010

12 Kvalitetsregistrens olika sätt att dokumentera rökvanor Riks- stroke Riks- svikt Hjärn- tumör Lung- cancer Swede heart Swede vox2 Riks- KOL Rökare xx ja xx daglig rökning under minst ett år xx >en cigarett/dag, eller slutat under de senaste 3 mån x Före detta rökare x ex-rökare x ex- rökare (>1 mån) x ex-rökare (> 1år) x före detta rökare (> 1 år) x nej, har slutat röka x Aldrig x aldrig rökare xx aldrig rökare (eller endast feströkt) xx nej, har aldrig rökt x Okänt xxxxx Definition: person som (vanemässigt) röker tobak Källa: Definition från Nationalencyklopedin

13 Klassifikationer och terminologier som sjuksköterskor använder i de nordiska länderna 1(2) CCC (Clinical Care Classification) NANDA (North American Nursing Diagnosis - NANDA International) NIC (Nursing Interventions Classification) NOC (Nursing Outcomes Classification) ICNP (International Classification for Nursing Practice) ICNP er udviklet af ICN og omfatter terminologi for sygeplejefænomener, sygeplejehandlinger og nursing outcome Källa: SSNs rapport 2009

14 Klassifikationer och terminologier som sjuksköterskor använder i de nordiska länderna 2(2) ICPC (International Classification of Primary Care) ICPC er udviklet til primær sundhedstjeneste og omfatter henvendelsesårsag, diagnose og behandling/intervention. ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) ICF er vedtaget af WHO og omfatter kropsfunktion og struktur, aktiviteter og delaktighet samt information om sværhedsgrad og miljøfaktorer. SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms) SNOMED CT omfatter terminologier fra flere sundhedsfaglige faggrupper, herunder sygepleje. VIPS (välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet) struktur med sökord eller rubriker på tre nivåer för att föra anteckningar om patientens omvårdnad i patientjournalen (NE) Källa: SSNs rapport 2009

15 Falska vänner i språket Aktivitet Nutrition/näring Anamnes/status Pat. Förvirring Socialt …

16 Begreppssystemet samlar begreppen SNOMED CT ICF ICD Termbanken Kodverk Strukturerad dokumentation..... Engelskspråkig version Dokumentation Uppföljning Kunskapsstyrning Forskning Tillsyn enligt lag Begreppen i Källa: Nationellt fackspråk för vård och omsorg Beslutsunderlag

17 Klienten och patienten ska kunna förutsätta att personalen förstår varandra! Vård- och omsorgspersonal, forskare och beslutsfattare ska kunna lita på beslutsunderlag! Därför ska vi lägga kraft på ett enhetligt – entydigt och kontrollerat multiprofessionellt fackspråk. Syftet med det multiprofessionella fackspråket är att:

18 Utmaningar –Samverkan om utbildning –Samordning av metoder och resurser –Samarbete om förvaltning Mål Det multiprofessionella fackspråket är beskrivet för 10 sjukdoms- och omsorgsgrupper 2014

19 Kontakt och mer information Ulla Gerdin ulla.gerdin@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se/facksprak


Ladda ner ppt "Det multiprofessionella samarbetet i fackspråket! Ulla Gerdin SSNs konferens 23 november 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser