Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IPad-projektet 31 okt Sessionssalen kl 8-16.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IPad-projektet 31 okt Sessionssalen kl 8-16."— Presentationens avskrift:

1 iPad-projektet 31 okt Sessionssalen kl 8-16

2 Tid Innehåll 8:00-11:30 Media Arbetssätt Information till föräldrar
Uppföljning Norrlär Uppföljning Gällhagens bok RAST Tekniska frågor Apptips 11:30-12:30 LUNCH 12:30-13:30 Förskola: Planering med lotusdiagram? ASL (Utsikten) Fkl: Planering med lotusdiagram? Nosa på Nätet Förbklass + särskola: Talsyntes + sociala berättelser (Pergolan) 13:45-14:00 14:00-15:00 Keynote 15:00-16:00 Praktisk information Erfarenhetsutbyte/planera nästa steg

3 Biblo.se Förstoringsglas Rymd skymap Ordens magi Appar med reklam
Skriva ut Skolväskan mini Lotusdiagram Anteckningsverktyg Sociala berättelser Media Information till föräldrar Pedagogiska utgångspunkter Uppföljning Norrlär Uppföljning Gällhagen + lotus diagram FIKA Dropbox, mail, skriva ut, appköp, mappar, ladda hem Qrafter, Bluefire, adobeid Keynote, ordens magi, pages, fotospelet, my story, Sockpuppets LUNCH Förskola: ASL Förskoleklass: Nosa på nätet + skrivare Särskola + förberedelseklass: Talsyntes + sociala berättelser (1 timme) Qr-koder Keynote Erfarenhetsutbyte Datum för nästa träff Uppgift till dec (Keynote) Slutuppgift + förberedelse

4 Media

5

6 Pedagogiska utgångspunkter
Använd begreppet lärplatta - pedagogiskt verktyg Lärplattorna - ett komplement till andra verktyg och arbetssätt Aktiviteten vi gör på lärplattorna har ett pedagogiskt syfte (förankring i läroplanen) Barnen/eleverna jobbar alltid i par/grupp TILLSAMMANS med en vuxen (sociala samspelet är utgångspunkten för lärandet) Fokus på kreativt skapande

7 Strålning från trådlösa nätverk
Vi följer de riktlinjer som Strålsäkerhetsmyndigheten har upprättat (Dnr SSM ) Det finns också ett “Flygplansläge” som man kan använda när barnen använder lärplattan. Våra lärplattor har inte 3G

8

9 Informera! Informera föräldrar/andra om hur vi arbetar
Dokumentera arbetet och visa upp

10 Uppföljning Norrlär

11 Uppföljning Gällhagens bok
Grupper 5 pers Vilka tankar har boken väckt hos dig? Vilket är ditt guldkorn i boken? Tankar kring att planera med hjälp av lotusdiagram (i förskola/förskoleklass)?

12 Tekniska frågor

13 Apptips Ordens magi Fotospelet My story Sockpuppets Pages Keynote

14 Planering med lotusdiagram
Tankar kring att planera med hjälp av lotusdiagram (i förskola/förskoleklass)?

15 Källa: Gällhagen, L & Wahlström, E (2011)
Källa: Gällhagen, L & Wahlström, E (2011). Lek och lär med surfplatta i förskolan (s )

16 Källa: Gällhagen, L & Wahlström, E (2011)
Källa: Gällhagen, L & Wahlström, E (2011). Lek och lär med surfplatta i förskolan (s. 19)

17 Mallar för förskoleklass
html

18 Förskola: ASL i Utsikten
Förskoleklass: Stannar kvar i Sessionssalen

19 Nosa på nätet Material kring nätetik Statens medieråd och Skolverket
Skickas ut till Sveriges alla förskoleklasser Syfte att ge de första grunderna till ett nyfiket och kritiskt förhållningssätt till medier och internet. Sagobok med lärarhandledning Presentation

20 Nästa träff Måndag 21 jan kl på Manhemsskolan

21 Uppgift till 21 jan Förankra arbetet med lärplattan i styrdokumenten (i er planering) Gör en keynote där ni beskriver hur ni arbetar med lärplattan (i syfte att kunna använda för att informera föräldrar och kollegor) Dokumentera arbetet med barnen/eleverna

22 Slutuppgift Presentera på avslutningsträff den 17 juni:
Dokumentera arbetslagets arbete under året. Kort beskriva hur ni arbetat med hjälp av denna dokumentation. På vilket sätt har ni genom projektet kunnat utveckla verksamheten ur ett lärande perspektiv? Knyt an till styrdokument. Reflektera kring vilka möjligheter ni ser genom att använda modern teknik i verksamheten.

23 Erfarenhetsutbyte Hur organiserar ni arbetet med lärplattorna?
Berätta om ett guldkorn. Någonting som ni upplever problematiskt? Hur har ni synliggjort ert arbete med lärplattor hittills? Hur ska ni gå vidare? Önskemål om innehåll nästa träff?


Ladda ner ppt "IPad-projektet 31 okt Sessionssalen kl 8-16."

Liknande presentationer


Google-annonser