Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lektion 3 Superponering Begreppet tvåpol

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lektion 3 Superponering Begreppet tvåpol"— Presentationens avskrift:

1 Lektion 3 Superponering Begreppet tvåpol
Thevenins tvåpol, Nortons tvåpol Källkonvertering Effektanpassning

2 Superponering Beräkna bidraget från en källa i taget (övriga källor ska då vara nollställda, dvs spänningskällor blir kortslutningar och strömkällor avbrott) Superponera (=överlagra, addera) sedan bidragen.

3 Superpositionsprincipen
En godtycklig grenspänning (grenström) kan beräknas som summan av de delspänningar (delströmmar) som de oberoende källorna var för sig åstadkommer. Varje delspänning (delström) är en linjär funktion av sin källa.

4 Tvåpol Nätet innehåller oberoende källor samt resistanser.
+ - Ut Nätet innehåller oberoende källor samt resistanser. Nätet är obelastat, dvs I=0. Utspänningen Ut kallas tomgångsspänningen.

5 Tvåpol Nätet är kortslutet, dvs Ut=0.
A B Nät Ik + - Ut=0 Nätet är kortslutet, dvs Ut=0. Strömmen kallas kortslutningsströmmen Ik.

6 Tvåpol A + Nät Ro - B När alla källor är nollställda kan man mäta den inre resistansen Ro.

7 Thevenin och Norton Thevenins ekvivalenta tvåpol innehåller en spänningskälla och en inre resistans som ligger i serie. Nortons ekvivalenta tvåpol innehåller en ström källa och en inre resistans som är parallella.

8 Thevenin och Norton

9 Källkonvertering Thevenin <=> Norton
Hur man gör om en spänningskälla till en strömkälla och tvärtom. Egentligen handlar det om att göra om en Thevenin till en Norton och tvärtom. Om Ut=Ro•Ik så är Thevenin och Norton ekvivalenta. Det vill säga de är direkt utbytbara.

10 Hur man byter ut ett godtyckligt nät mot en Theveninekvivalent
Börja med att nollställa alla källor och ta reda på den inre resistansen Ro. Ta sedan fram tomgångsspänningen Ut. Byt ut nätet mot den Thevenin som har det Ro och Ut som du kommit fram till.

11 Hur man byter ut ett godtyckligt nät mot en Nortonekvivalent
Börja med att nollställa alla källor och ta reda på den inre resistansen Ro. Ta sedan fram kortslutningsströmmen Ik. Byt ut nätet mot den Norton som har det Ro och Ik som du kommit fram till.

12 Effektanpassning Med anpassning menas, att en belastning väljs så att aktiva effekten i belastningen maximeras. Det leder alltid till att man får belastningen RL=Ro

13 Effektanpassning Ekvivalent tvåpol Belastning RL = Ro


Ladda ner ppt "Lektion 3 Superponering Begreppet tvåpol"

Liknande presentationer


Google-annonser