Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ARBETSPAKET 7 SIKTE PÅ NÄSTA GENERATION AV TI. DELTAGARE Autotech Teknikinformation AB - Tommy Lundström CORENA Sverige AB - Magnus Norling, Svante Ericsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ARBETSPAKET 7 SIKTE PÅ NÄSTA GENERATION AV TI. DELTAGARE Autotech Teknikinformation AB - Tommy Lundström CORENA Sverige AB - Magnus Norling, Svante Ericsson."— Presentationens avskrift:

1 ARBETSPAKET 7 SIKTE PÅ NÄSTA GENERATION AV TI

2 DELTAGARE Autotech Teknikinformation AB - Tommy Lundström CORENA Sverige AB - Magnus Norling, Svante Ericsson FMV - Anna Öhrnell MIUN - Karin Ahlin, Björn Banck, Christina Amcoff Nyström, Ulrica Löfstedt, Hanna Olsson SAAB GROUP - Mats Annell, Mårten Szymanowski Semcon Informatic Services AB - Staffan Öhnström, Linus Magnusson Teknikinformation i Krokom AB (TIKAB) - Lars Andersson Zert AB- Annica Eklundh, Magnus Wallebro 2012-02-07

3 VAD DÖLJER FRAMTIDEN?

4 UTGÅNGSPUNKTER – AP7 2012-02-07 Underlag från uppstart mars 2011 –Omvärldsbevakning Rekommendationer Seminarier och Workshops –Nya användare – ny typ av dokumentation? Mäta traditionell dokumentation mot dokumentation som är paketerat på ngt annat sätt. Metod eller ett verktyg som knyter an till användarskapad dok. –Embedded information/dokumentation. Mobila enheter. –Ekonomiska vinster. Värde och nytta. –Resultatet: framskrivning/framtidsscenario

5 GENOMFÖRDA AKTIVITETER – AP7 2012-02-07 –Omvärldsspaning/resultatspridning – konferensdeltagande TCworld och Tekom Trade Fair i Wiesbaden, Karin Ahlin Sociala Medier 2011 i Stockholm, Björn Banck Casys’11 i Liége, Ulrica Löfstedt SIGDOC 2011 i Pisa, Lena-Maria Öberg, Hanna Olsson –Rapport TIC-II – nr 1: “Aspekter på nyttometoder för teknikinformation över ett livscykelsperspektiv” av Karin Ahlin Tillgänglig på www.miun.se/ticprojektet

6 PÅGÅENDE AKTIVITETER – AP7 2012-02-07 –Planering av studie: ”Animationer som komplement till teknikinformation” Hur upplever användarna animationer som tillägg till teknikinformation? –Vilka befintliga interaktionsmöjligheter använder användarna? –Vilka befintliga interaktionsmöjligheter uppskattas av användarna? –Saknar användarna interaktionsmöjligheter? I så fall vilka? –Pågående studie kring distansöverbryggande teknik – distribuerat samarbete Närvarokänslans påverkan på samarbetsprocessen, samt faktorer som påverkar närvarokänslan

7 PLANERADE AKTIVITETER – AP7 2012-02-07 –Genomförande av studier animationsstudien semantisk interoperabilitet med olika införandestrategier och vad det får för konsekvenser Produktion av TI (Diego Zanotti). Enkätstudie som genomförs under våren. –Föreläsningar Seminarium med Mario Storga i Östersund den 12 mars. Mario tillhör en forskargrupp inom mekanik vid universitetet i Zagreb och har utvecklat ett visualiseringsverktyg som behandlar spårbarhet avseende konstruktionsdata. Karin Ahlin föreläser hos SAAB den 20/3 om nyttoeffekter av strukturerad information kopplad till konfigurationsstyrnings- processen.

8 PLANERADE AKTIVITETER – AP7 2012-02-07 –Föreläsningsserie Två föreläsningar/workshops/seminarier per år, hos företag – förslag på ämnen/föreläsare mottages –Interaktivt forum Twitter, LinkedIn, Google Groups..?

9 ARBETSPAKET 3 KONFIGURATIONSKONTROLL

10 DELTAGARE Mats FMV Karin Atlas Copco Svante Corena Pernilla Saab Group Tobias Syntell + Margaretha Staffan Semcon Björn Scania Mats Proavia Lena-Maria, Thomas, Karin, MIUN 2011-11-16

11 INTRESSANT OCH VIKTIGT?

12 DEL 1 PROBLEMINVENTERING 2011-11-16 ägande/governance standarder/nomenklatur allmänna CM-problem underlag grunddata verktyg återanvändning/modularisering övergripande strategi/ledning strukturering

13 FÖRSTUDIE Utgångspunkt: Utnyttja den kompetens som finns i gruppen. Syfte att få underlag till en större och mer omfattande studie. Ordning och reda Nyttan kan beskrivas olika för olika aktörer ökat samarbete (alla kan tala samma språk och ha samma utgångspunkt vad produkten ska utvecklas för och användas till) bidra till en kreativmiljö där alla kompetenser finns med inte bara de teknikfokuserade (samtalen kan bara handla om den information som finns tillgänglig: de som inte har information kan inte delta i samtalet) tjäna pengar

14 FÖRSTUDIE Effektiva arbetsflöden Kvalité och spårbarhet ”Ja, eftersom våra produkter är komplexa och bottnar i ett omfattande modulsystem där många konstruktionsgrenar ska kunna samsas och samverka, plus att produktutvecklingen ständigt pågår. Vi strävar efter en hög grad av återanvändning och så få fel som möjligt.” CM viktigt om man har ett förvaltnings- och underhållsansvar CM viktigt vid utvecklingsfasen och vid längre leveranstider

15 JAHA, MEN VAD ÄR CM DÅ? 2011-11-16

16 GODA EXEMPEL Intervjustudie i ett företag med lång erfarenhet av CM

17 NYTTAN MED CM BenefitStatus Order and control + Supporting management Confirmed Change management + Enabler for system evolution Confirmed Design according to specified requirements+ Product quality improvement + Quality assurance+ supporting product assurance Confirmed Time to market improvementNot confirmed Development cost reduction+ Supporting efficient building and testing of correct configuration Confirmed Sharing information within a team during the product life-cycle Confirmed Base for after-market designIdentified within the empirical data Common language for designIdentified within the empirical data

18 VAD HÄNDER NU DÅ?


Ladda ner ppt "ARBETSPAKET 7 SIKTE PÅ NÄSTA GENERATION AV TI. DELTAGARE Autotech Teknikinformation AB - Tommy Lundström CORENA Sverige AB - Magnus Norling, Svante Ericsson."

Liknande presentationer


Google-annonser