Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sikte på nästa generation av TI

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sikte på nästa generation av TI"— Presentationens avskrift:

1 Sikte på nästa generation av TI
Arbetspaket 7 Sikte på nästa generation av TI

2 deltagare Autotech Teknikinformation AB - Tommy Lundström
CORENA Sverige AB - Magnus Norling, Svante Ericsson FMV - Anna Öhrnell MIUN - Karin Ahlin, Björn Banck, Christina Amcoff Nyström, Ulrica Löfstedt, Hanna Olsson SAAB GROUP - Mats Annell, Mårten Szymanowski Semcon Informatic Services AB - Staffan Öhnström, Linus Magnusson Teknikinformation i Krokom AB (TIKAB) - Lars Andersson Zert AB- Annica Eklundh, Magnus Wallebro

3 VAD Döljer framtiden?

4 Utgångspunkter – AP7 Underlag från uppstart mars 2011
Omvärldsbevakning Rekommendationer Seminarier och Workshops Nya användare – ny typ av dokumentation? Mäta traditionell dokumentation mot dokumentation som är paketerat på ngt annat sätt. Metod eller ett verktyg som knyter an till användarskapad dok. Embedded information/dokumentation. Mobila enheter. Ekonomiska vinster. Värde och nytta. Resultatet: framskrivning/framtidsscenario I Örnsköldsvik finns forskning inom DPC, Digital Printing Center till vilken även en 2-årig distansutbildning till Grafisk produktionsledare med inriktning digitalt tryck är kopplad.

5 Genomförda aktiviteter – AP7
Omvärldsspaning/resultatspridning – konferensdeltagande TCworld och Tekom Trade Fair i Wiesbaden, Karin Ahlin Sociala Medier 2011 i Stockholm, Björn Banck Casys’11 i Liége, Ulrica Löfstedt SIGDOC 2011 i Pisa, Lena-Maria Öberg, Hanna Olsson Rapport TIC-II – nr 1: “Aspekter på nyttometoder för teknikinformation över ett livscykelsperspektiv” av Karin Ahlin Tillgänglig på I Örnsköldsvik finns forskning inom DPC, Digital Printing Center till vilken även en 2-årig distansutbildning till Grafisk produktionsledare med inriktning digitalt tryck är kopplad.

6 Pågående aktiviteter – AP7
Planering av studie: ”Animationer som komplement till teknikinformation” Hur upplever användarna animationer som tillägg till teknikinformation? Vilka befintliga interaktionsmöjligheter använder användarna? Vilka befintliga interaktionsmöjligheter uppskattas av användarna? Saknar användarna interaktionsmöjligheter? I så fall vilka? Pågående studie kring distansöverbryggande teknik – distribuerat samarbete Närvarokänslans påverkan på samarbetsprocessen, samt faktorer som påverkar närvarokänslan I Örnsköldsvik finns forskning inom DPC, Digital Printing Center till vilken även en 2-årig distansutbildning till Grafisk produktionsledare med inriktning digitalt tryck är kopplad.

7 Planerade aktiviteter – AP7
Genomförande av studier animationsstudien semantisk interoperabilitet med olika införandestrategier och vad det får för konsekvenser Produktion av TI (Diego Zanotti). Enkätstudie som genomförs under våren. Föreläsningar Seminarium med Mario Storga i Östersund den 12 mars. Mario tillhör en forskargrupp inom mekanik vid universitetet i Zagreb och har utvecklat ett visualiseringsverktyg som behandlar spårbarhet avseende konstruktionsdata. Karin Ahlin föreläser hos SAAB den 20/3 om nyttoeffekter av strukturerad information kopplad till konfigurationsstyrnings-processen. I Örnsköldsvik finns forskning inom DPC, Digital Printing Center till vilken även en 2-årig distansutbildning till Grafisk produktionsledare med inriktning digitalt tryck är kopplad.

8 Planerade aktiviteter – AP7
Föreläsningsserie Två föreläsningar/workshops/seminarier per år, hos företag – förslag på ämnen/föreläsare mottages Interaktivt forum Twitter, LinkedIn, Google Groups..? I Örnsköldsvik finns forskning inom DPC, Digital Printing Center till vilken även en 2-årig distansutbildning till Grafisk produktionsledare med inriktning digitalt tryck är kopplad.

9 Arbetspaket 3 Konfigurationskontroll

10 deltagare Mats FMV Karin Atlas Copco Svante Corena Pernilla Saab Group
Tobias Syntell + Margaretha Staffan Semcon Björn Scania Mats Proavia Lena-Maria, Thomas, Karin, MIUN

11 Intressant och viktigt?

12 Del 1 probleminventering
ägande/governance standarder/nomenklatur allmänna CM-problem underlag grunddata verktyg återanvändning/modularisering övergripande strategi/ledning strukturering I Örnsköldsvik finns forskning inom DPC, Digital Printing Center till vilken även en 2-årig distansutbildning till Grafisk produktionsledare med inriktning digitalt tryck är kopplad.

13 Förstudie Utgångspunkt: Utnyttja den kompetens som finns i gruppen. Syfte att få underlag till en större och mer omfattande studie. Ordning och reda Nyttan kan beskrivas olika för olika aktörer ökat samarbete (alla kan tala samma språk och ha samma utgångspunkt vad produkten ska utvecklas för och användas till) bidra till en kreativmiljö där alla kompetenser finns med inte bara de teknikfokuserade (samtalen kan bara handla om den information som finns tillgänglig: de som inte har information kan inte delta i samtalet) tjäna pengar

14 Förstudie Effektiva arbetsflöden Kvalité och spårbarhet
”Ja, eftersom våra produkter är komplexa och bottnar i ett omfattande modulsystem där många konstruktionsgrenar ska kunna samsas och samverka, plus att produktutvecklingen ständigt pågår. Vi strävar efter en hög grad av återanvändning och så få fel som möjligt.” CM viktigt om man har ett förvaltnings- och underhållsansvar CM viktigt vid utvecklingsfasen och vid längre leveranstider

15 Jaha, men vad är cm då? Antal studenter är en avrundad siffra och motsvaras av antal individer läsåret 2010/2011 som valt en kurs på Mittuniversitetet. Oavsett om dom läser hel- eller deltid, program eller kurs. Antal forskarstuderande 235 avser totalt antal individer i forskarutbildning vid Mittuniversitetet 2010 (exakta antalet var 234) Antal anställda avser antalet individer som är anställda, både hel- och deltid. Det exakta antalet anställda individer 2010 var 1045 personer 941 Mkr i intäkter år 2010, varav 64% kommer från grundutbildningen och 36% kommer från forskningen

16 Goda exempel Intervjustudie i ett företag med lång erfarenhet av CM

17 Nyttan med cm Benefit Status Order and control + Supporting management
Confirmed Change management + Enabler for system evolution Design according to specified requirements+ Product quality improvement + Quality assurance+ supporting product assurance Time to market improvement Not confirmed Development cost reduction+ Supporting efficient building and testing of correct configuration Sharing information within a team during the product life-cycle Base for after-market design Identified within the empirical data Common language for design

18 Vad händer nu då?


Ladda ner ppt "Sikte på nästa generation av TI"

Liknande presentationer


Google-annonser