Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU:s medlemsländer (anslutningsår) Belgien (1952)Cypern (2004) Frankrike (1952)Estland (2004) Italien (1952)Lettland (2004) Luxemburg (1952)Litauen (2004)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU:s medlemsländer (anslutningsår) Belgien (1952)Cypern (2004) Frankrike (1952)Estland (2004) Italien (1952)Lettland (2004) Luxemburg (1952)Litauen (2004)"— Presentationens avskrift:

1

2 EU:s medlemsländer (anslutningsår) Belgien (1952)Cypern (2004) Frankrike (1952)Estland (2004) Italien (1952)Lettland (2004) Luxemburg (1952)Litauen (2004) Nederländerna (1952)Malta (2004) Tyskland (1952)Polen (2004) Danmark (1973)Slovakien (2004) Irland (1973)Slovenien (2004) Storbritannien (1973)Tjeckien (2004) Grekland (1981)Ungern (2004) Portugal (1986)Bulgarien (2007) Spanien (1986)Rumänien (2007) Finland (1995)Kroatien (2013) Sverige (1995) Österrike (1995)

3 Kandidatländer Makedonien Island Montenegro Serbien Turkiet Potentiella kandidatländer Albanien Bosnien och Hercegovina Kosovo

4

5 * ÖVERSTATLIGHET: I vissa frågor bestämmer EU över medlemsländerna. * Inre marknaden * Valutaunionen * EG-rätt * MELLANSTATLIG SAMARBETE: * Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik * Polis- och säkerhetsarbete * Arbetsmarknaden * Invandring * MEDLEMSLÄNDER BESTÄMMER: * Skola, sjukvård, skatter, vägar osv.

6

7 EU-LAGAR 1. Kommissionen föreslår nya lagar 2. EU-parlamentet och rådet antar lagarna EU-FÖRDRAG * Ett EU-fördrag är ett bindande avtal mellan EU-länderna. * Sist undertecknades Lissabonfördraget år 2007. EU-DIREKTIV * Ett direktiv sätter upp vilka mål ska uppnås, men medlemsländerna får själva bestämma hur det ska gå till.

8 * Direkta val till EU-parlamentet är vart 5:e år. * Sammanträden hålls i Strasbourg i Frankrike. * EU-parlamentet har 754 ledamöter. * Ledamöterna jobbar i politiska partigrupper. * Grupperna formas inte efter nationalitet. * EU-parlamentet har lite makt. * Stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. * Utövar demokratisk kontroll, t.ex. granskar andra EU-institutioner. * Beslutar om EU:s budget tillsammans med ministerrådet.

9 * Inte direkt valda av EU-medborgarna. * Ministerrådet består av de olika ländernas ministrar. * Vilka ministrar som sammanträder beror på vilket politikområde det gäller. * Ministerrådet är EU:s beslutande organ. * Stiftar EU-lagar. * Samordnar EU:s ekonomiska politik. * Ingår avtal mellan EU och andra länder. * Godkänner budget. * Utformar EU:s utrikes- och försvarspolitik. * Samordnar EU-ländernas rätts- och polissamarbete.

10 * Ministerrådet fattar beslut med kvalificerad majoritet. * För att uppnå kvalificerad majoritet ska minst 260 av rösterna läggas på förslaget samtidigt som en majoritet av EU-länderna ska rösta för (minst 15 länder). * Varje land har ett visst antal röster som beror på hur stort landet är. * Det finns totalt 352 röster: * Frankrike, Italien, Storbritannien och Tyskland: 29 * Polen och Spanien: 27 * Rumänien: 14 * Nederländerna: 13 * Belgien, Grekland, Portugal, Tjeckien och Ungern: 12 * Sverige, Bulgarien och Österrike: 10 * Kroatien, Danmark, Finland, Irland, Litauen och Slovakien: 7 * Cypern, Estland, Lettland, Luxemburg och Slovenien: 4 * Malta: 3

11 * Europeiska rådet leder arbetet i EU. * Beslutar om EU:s politik på lång sikt, drar upp riktlinjerna för vad EU ska göra. * Arbetar inte med detaljfrågor. * Möts minst två gånger varje termin i Bryssel. * Kallas för EU-toppmöten. * Samlar stats- eller regeringscheferna från alla medlemsländer. * För beslut ska man nå konsensus (alla ska vara eniga).

12 * EU-kommissionen består av 28 kommissionärer, en från varje EU-land. * Sveriges representant är Cecilia Malmström. * EU-kommissionens uppgifter: * Att föreslå nya lagar. * Att övervaka att medlemsländerna följer EU-lagarna. * Förvaltar EU:s inkomster och utgifter.

13 * EU-domstolen har två uppgifter: * Dömer i tvister mellan medlemsländer och institutioner. * Tolkar EU-rätten och ser till att den används på samma sätt i alla EU-länder.

14 * EU får in pengar på flera sätt: * Bidrag från medlemsländerna (en andel av BNP). * Tullar på varor från länder utanför EU. * En procentandel av den moms som tas ut i medlemsländerna. * Via EU:s budget betalas en rad verksamheter: * Landsbygdsutveckling. * Miljöskydd. * Skydd av de yttre gränserna. * Främjande av mänskliga rättigheter.

15

16

17 * Euron används varje dag av cirka 332 miljoner människor i Europa. * Valutan har införts i 18 av de 28 EU-länderna. * Euron infördes som en virtuell valuta år 1999. * Sedlarna och mynten kom år 2002.

18 * FÖRDELAR * Lättare för företag att göra affärer över gränserna. (Stimulerar handel.) * Eliminerar växlings- kostnader för företagen. * Minskar svängningar i växelkurserna och stabiliserar ekonomin. * Ökar utbudet. * Lättare för privatpersoner att resa och handla i andra länder. * NACKDELAR * Olika Euro-länder får inte bestämma över sin egen ränta. * Kan öka inflation om priserna rundas upp. * Man kan dras med andras dåliga ekonomier eller skulder. * Kan vara svårt att förstå den nya valutan.


Ladda ner ppt "EU:s medlemsländer (anslutningsår) Belgien (1952)Cypern (2004) Frankrike (1952)Estland (2004) Italien (1952)Lettland (2004) Luxemburg (1952)Litauen (2004)"

Liknande presentationer


Google-annonser