Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SVERIGES CHEFSORGANISATION LEDARNA. Stressad? Makten över tiden Anki Udd, Ledarskapsexpert.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SVERIGES CHEFSORGANISATION LEDARNA. Stressad? Makten över tiden Anki Udd, Ledarskapsexpert."— Presentationens avskrift:

1 SVERIGES CHEFSORGANISATION LEDARNA

2 Stressad?

3 Makten över tiden Anki Udd, anki.udd@ledarna.se Ledarskapsexpert

4 Ur boken Ledarskap i organisationer, 2012 Gary Yukl Tid är en bristvara som måste utnyttjas väl om en chef ska bli effektiv. Nyckeln till effektiv tidshantering är att veta vad man vill uppnå med arbetet. Gary Yukl ” Begriplighet = effektivitet

5 ÄR DET ANNORLUNDA ATT VARA CHEF IDAG I JÄMFÖRELSE MED 10-15 ÅR TILLBAKA I TIDEN?

6 CHEFERS SITUATION Hög förändringstakt Bredare ansvarsområden Individualisering Oklara roller/rollkonflikter Källa: Lund University Commissioned Education

7 CHEFEN Chefens chef Organisation Verksamhet Arbetsgivare Brukare & kunder Värderingar & normer Förutsättningar Medarbetare OMVÄRLD Globalisering Teknikutveckling Individualisering INVÄRLD

8 TILLGÄNGLIGHET & GRÄNSLÖSHET

9 9 AV 10 CHEFER LÄSER MAIL PÅ KVÄLLAR OCH HELGER Meeting Quality Index, 3S

10 57% Uppger sig vara mindre stressade av att vara uppkopplade Ledarna 2011

11 ”Det handlar nog inte om att få skarpare gränser utan att hitta bra sätt att hantera gränslösheten” Christin Mellner, arbetslivsforskare och doktor i psykologi vid Stockholms universitet

12 50% av alla möten saknar tydligt syfte och mål Meeting Quality Index, 3S

13 Människor klagar ofta över brist på tid när brist på riktning är det verkliga problemet. Zig Ziglar ”

14 Källa: Dagens Industri 2014-05-19

15 HÅLLBARA CHEFER VAD? VARFÖR? HUR?

16 CHEFER SOM VILL OCH KAN VERKA SOM CHEFER ÖVER TID

17 KÄLLA: LUND UNIVERSITY COMMISSIONED EDUCATION DEFINITION AV HÅLLBAR CHEF Psykiskt välbefinnande Låg utmattning Låg cynism Effektivitet Hög energi och engagemang God allmänhälsa Få/inga negativa effekter på privatliv Vilja att fortsätta som chef

18 KASAM (en känsla av sammanhang) BEGRIPLIGHET MENINGSFULLHETHANTERBARHET Hälsa Välbefinnande Jag vet Jag kan Jag vill KÄLLA: Aaron Antonovsky

19 GOD SJÄLVINSIKT BALANS MELLAN ARBETE OCH PRIVATLIV TYDLIGHET: UPPGIFT, ROLL, ORGANISATION SAMBAND ANSVAR/ BEFOGENHETER STÖD I ORGANISATIONEN, EGEN CHEF ORGANISATIONSKULTUR HÄLSOSAM LEDARSKAPSROLL HÅLLBARA CHEFER

20 YTTRE, ORGANISATORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR HAR STÖRRE SAMBAND MED HÅLLBARA CHEFER ÄN DE INDIVIDUELLA ASPEKTERNA. SLUTSATS

21 Chefen gör skillnad

22 Vem vill bli chef?

23 ONÖDIGA UPPGIFTER Dagligen/ varje vecka 51 % 42 % 41 % 38 % Hur ofta har du arbetsuppgifter som du undrar över om de… Källreferens: Aronsson, G., Bejerot, E., & Härenstam, A. (2012). Onödiga och oskäliga arbetsuppgifter bland läkare. Samband mellan illegitima arbetsuppgifter och stress kartlagt i enkätstudie. Läkartidningen, 48, 2216-2219.

24 OSKÄLIGA UPPGIFTER Hur ofta har du arbetsuppgifter som du menar… Källreferens: Aronsson, G., Bejerot, E., & Härenstam, A. (2012). Onödiga och oskäliga arbetsuppgifter bland läkare. Samband mellan illegitima arbetsuppgifter och stress kartlagt i enkätstudie. Läkartidningen, 48, 2216-2219. Dagligen/ varje vecka 49% 28% 24% 14%

25 UPPFYLLA ÅTAGANDEN I vilken utsträckning är du nöjd med dina möjligheter att på ett säkert och tillfredställande sätt uppfylla dina åtaganden inom följande områden? Källreferens: forskningsprojektet CHEFiOS som bedrivs vid Göteborgs Universitet under ledning av professor Annika Härenstam. Referens: Östebo, A. & Härenstam, A. (2013) Så skapas goda jobb och en väl fungerande verksamhet i offentlig sektor. Se även www.chefios.gu.se. Totalt 4:or och 5:or 74% 58% 54% 48% 47% 46% 45% 43%

26 ORGANISATORISKA STYRBRISTER Om du tänker på det senaste halvåret, hur ofta har följande förekommit i ditt arbete som chef? Aldrig/nästan aldrig + sällan 54% 46% 37% 34% Källreferens: Eklöf M, Pousette A, Dellve L, Skagert K, Ahlborg jr G (2010). Gothenburg Manager Stress Inventory (GMSI). ISM-rapport 7. Göteborg: Institutet för Stressmedicin

27 Det finns så mycket forskning som sätter fokus på frågan: Hur ska en bra chef vara? Vi frågar istället: Hur ska en organisation se ut som man kan vara en bra chef i? ” Annika Härenstam Professor i arbetsvetenskap Göteborgs Universitet Ur boken Ett hållbart arbetsliv – om organisation och ledarskap

28 HUR? Lokalt utvecklingsarbete Anpassa till verksamheten Medvetandegöra Förväntningsavklara Ständigt pågående process Uppdragsdialog

29 WWW.HÅLLBARACHEFER.NU

30 DIALOGVERKTYGET: PÅ RÄTT VÄG

31 TACK!


Ladda ner ppt "SVERIGES CHEFSORGANISATION LEDARNA. Stressad? Makten över tiden Anki Udd, Ledarskapsexpert."

Liknande presentationer


Google-annonser