Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation1 Thord Schibler Examensarbete 1999 AU-System.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation1 Thord Schibler Examensarbete 1999 AU-System."— Presentationens avskrift:

1 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation1 Thord Schibler Examensarbete 1999 AU-System Mobile (Across Wireless)

2 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation2 Agenda Bakgrund OTA/SAT-Tjänster Testprocedurer Målsättning SIM-kort/SMS/GSM-systemet Genomförande Problem & Omformulering Resultat Slutsatser & Framtida arbete Opponent & Frågor Bobbel!

3 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation3 Bakgrund AU-System Mobile utvecklar bl.a. system för administrering av SIM- kort För att testa dessa system finns ett antal testprocedurer

4 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation4 OTA-tjänster Over-The-Air Fjärrhantering av SIM-kort Ger mobiltelefonoperatörerna trådlös administration av innehållet (filerna) på ett SIM-kort T.ex. Barntelefoner i Grekland

5 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation5 SAT-tjänster SIM Application Toolkit Biljettbeställning Aktiehandel via Internet Möjligheter för företag att verifiera en kunds identitet via Internet SIM-kortet kan användas som ett cash-kort.

6 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation6 SAT-tjänster forts. Fördelar (SAT vs WAP) Säkra transaktioner. Fler funktioner Telefonoberoende Nackdelar Begränsning att applikationen ligger på SIM-kortet SMS som informationsbärare

7 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation7 Existerande testprocedur

8 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation8 Kommande testprocedurer

9 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation9 Målsättning Utreda hur en automatisering av vissa tester skulle kunna införas Huruvida nuvarande och kommande testprocedurer på AU-System Mobile skall kunna förbättras Om möjligt utveckla den nya förbättrade testproceduren Ta fram de övergripande aspekterna kring (auto)tester av SIM-kort

10 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation10 Automatiserade tester Fördelar –Reducerade kostnader (om personal inte behöver vara närvarande) –Gammal funktionalitet kan snabbt verifieras Nackdelar –Mycket kostsamma att utveckla –Svåra att underhålla –Många individuella testfall

11 www.ausys.se SIM Subscriber Identity Module

12 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation12 SIM-kort Funktionalitet Tillhandahåller abonnemangs- specifik information till mobil- telefonen Dussintal olika tillverkare. Eget operativsystem. Eget filsystem.

13 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation13 SIM-kort Filsystem Master File (MF) Dedicated file (DF) Elementary file (EF)

14 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation14 Säkerheten hos SIM 15 interna olika säkerhetsnivåer PIN1/PIN2 PUK1/PUK2 OTA-meddelanden använder en särskild nyckel som finns på kortet

15 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation15 SMS innehåll Status SMS-C adress OA - utfärdarens adress PID - Protokoll identifierare DCS - 7-, 8 eller 16-bitars SCTS - Tidsstämpling USER DATA

16 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation16 SMS Short Message Service ETSI: sex olika typer av SM Består av två delar Huvud (36 bytes) Datadel (140 bytes) 7-bitars (komprimerat ->160 tecken!) 8-bitars OTA/SAT 16-bitars (Unicode) Asien

17 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation17 OTA-meddelanden Krypterade meddelanden som skrivs till SMS-filen på SIM-kortet Efter verifiering exekverar SIM- kortets OS instruktionerna t.ex. uppdatera telefonnumret till kundtjänst Mottagaren behöver inte märka något

18 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation18 GSM Systemet SMS primitiver Gateways Växel ’Hemma’ ’Borta’ Mobil + SIM-kort Till och från andra PLMN

19 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation19 Genomförande Identifiering trånga sektioner enahanda/monotont arbete => Utföra testproceduren Ca sju timmar Serverkracshar Problem med SMS-C

20 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation20 Fördelning av ingående moment i OTA-testning

21 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation21 Problemformulering Skulle det löna sig att automatisera de manuella arbetet? Skulle en applikation som reducerade väntetiderna i GSM systemet bli kostnadseffektiv?

22 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation22 Kravinsamling Ingen formell metod Det var endast två stycken direkt involverade Samtal med sakkunniga Möten med användarna ’Sunt förnuft’ Enkelt - strikt Återanvändning av kod

23 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation23 Testmiljön Övergripande arkitektur

24 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation24 Applikationens Grundbeteende

25 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation25 Applikation Intern kommunikation

26 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation26 Problem Visual Test SIM-kortets interface kolliderar med andra applikationer SAT & Unicode har inte kunnat verifierats.

27 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation27 Omformulering Utvärdera med Visual Test från Rational (Record-Playback/Capture- and-Replay-tool, CR-verktyg) Investera i ett mera sofistikerat testverktyg? Semiautomatiska tester

28 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation28 Resultat

29 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation29 Slutsatser Att helt automatisera test- proceduren är inte ekonomiskt försvarbart. Eftersom applikationen reducerade den ”gamla” testproceduren med 65%, så var det ett riktigt beslut att implementera denna.

30 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation30 Övergripande aspekterna Tidsfaktorn Underhållet av tester Enstaka prov - experttestare SAT Allmänna tester för kortstöd Möjligheter till en mängd olika konfigurationer Modulärt Att i framtiden kunna addera tilläggsfunktionalitet, t.ex. då överföringen sker via GPRS (General Packet Radio Service)

31 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation31 Vinster Det främsta är att GSM-nätet och mobiltelefonen inte behövs Med applikationen tar det ’nya’ testet knappt 3 timmar

32 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation32 Framtida utbyggnader Utöka applikationen med flera SIM-kortläsare Lägga till stöd för flera olika SMS-C-protokoll Implementera SAT SIM Application Toolkit

33 www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation33 Frågor från opponenten... ?

34 www.ausys.se Bobbel!


Ladda ner ppt "Www.ausys.se 1999-11-22Styrande faktorer och övergripande systemkrav vid testning av SIM-kortskommunikation1 Thord Schibler Examensarbete 1999 AU-System."

Liknande presentationer


Google-annonser