Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av NO 2 och PM10 för år 2010 i Stockholm och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun Magnus Brydolf Boel Lövenheim.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av NO 2 och PM10 för år 2010 i Stockholm och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun Magnus Brydolf Boel Lövenheim."— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av NO 2 och PM10 för år 2010 i Stockholm och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun Magnus Brydolf Boel Lövenheim

2 Disposition 2. Kvävedioxid Miljökvalitetsnorm Utsläpp - förändringar Mätningar Meteorologi Beräknade halter 2010 Kritiska trafikflöden Var överskrids normen? Jämförelse med tidigare kartläggning 4. DEMO –luftkvalitetskartor på LVF hemsida 1. Uppdraget 3. Partiklar PM10

3 Uppdraget enl tilläggsprogram 2011 Uppföljning av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid –ny kartläggning för år 2010 Uppföljning av miljökvalitetsnormen för PM10 –ny kartläggning för år 2010 Tidigare kartläggningar ABC län 1999, 2006 Gävle kommun 2003 Sandviken kommun 2006 Tidigare kartläggningar ABC län 2002/2005 Gävle kommun 2003 Sandviken kommun 2006 Ändrade beräkningsförutsättningar Nya emissionsfaktorer för kväveoxid Uppdaterat statligt vägnät Beräkningar med högre upplösning, som störst 100 m beräkningsrutor (tidigare 500 m) Ändrade beräkningsförutsättningar Dubbdäcksandel –förbud på gator i Stockholm och Uppsala Miljökvalitetsnormen: nya utvärderingströsklar Uppdaterat statligt vägnät Som störst 100 m beräkningsrutor (tidigare 2 km)

4 Kartläggning av NO 2 -halter år 2010 i Stockholm och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun - Jämförelser med miljökvalitetsnorm

5 Miljökvalitetsnormen NO 2 Liksom tidigare kartläggning visar beräkningarna att dygnsnormen är dimensionerande. Övre utvärderingströskel Neder utvärderingströskel 1 timme7254 1 dygn4836 Kalenderår3226 Luftkvalitetsförordning SFS 2010:477

6 Utsläppsfaktorer NO x Nya emissionsfaktorer Artimis har ersatt Vägverkets EVA-modell Bättre beräkningar fr utsläppen från olika kategorier av miljöbilar och dieselbilar. Utsläppen av kväveoxider är högre med Artemis jmf med EVA-modellen. Statliga vägar från NVDB Nytt vägnät och uppdaterade trafiksiffror, tung trafikandel och hastighet för statliga vägar. Nytt geografiskt vägnät från NVDB för kommunala vägar i Stockholms Stad (ej trafikflöden). Förändringar sedan kartläggningen 2006 (Gävle 2003)

7 Utsläppsfördelning, NO x förändring i utsläppsdatabasen 2006-2010

8 Trafikarbete inlagt i utsläppsdatabasen förändring i utsläppsdatabasen 2006 -2010

9 Mätningar

10

11 Meteorologi Stockholms län Meteorologi från Högdalenmasten 50 m Medelår för 1993 - 2010 Uppsala län Meteorologi från Marstamasten, 24 m Medelår för 1993 -2010 Gävle och Sandviken Meteorologi från virtuell mast i Valbo Medelår för 2003 - 2010 Parametrer som påverkar halterna NO 2 : Risk för inversion, låg vindhastighet Under vintern och särskilt i samband med snötäckt mark är inversioner vanligare än under sommarhalvåret vilket försämrar luftkvaliteten. Inversion ger en stabil skiktning i atmosfären och föroreningar som släpps ut i marknivå stannar nära marken och späds inte ut i vertikal led som under mer normala förhållanden. Dessutom är vindhastigheten låg vid inversioner och utspädningen i horisontell led blir också liten. Generellt större risk för höga luftföroreningshalter orsakat av inversioner med försämrad utspädning av luftföroreningarna än Stockholm och Gävle. Vanligt med inversion vintertid i Gävle

12 Beräknade NO 2 -halter AB län, C län samt Gävle och Sandviken år 2010

13 Beräknade NO 2 -halter Gävle och Sandviken år 2010 Gävle centrum

14 Beräknade NO 2 -halter Uppsala län år 2010 Uppsala tätort

15 Stockholms län år 2010 Beräknade NO 2 -halter Storstockholm

16 Var riskerar NO 2 -normen att överskridas? Kritiska trafikflöden 60 µg/m³ : ca 87000 ÅMD 48 µg/m³ : ca 64 000 ÅMD 36 µg/m³ : ca 40 000 ÅMD Enkelsidig bebyggelse Turingegatan, Södertälje 60 µg/m³: ca 40 000 ÅMD 48 µg/m³ : ca 22 000 ÅMD 36 µg/m³ : ca 4 000 ÅMD 60 µg/m³ : ca 6 000 ÅMD Öppna vägar ABC-län+Gäv/Sand Dubbelsidig bebyggelse Norrlandsgatan, Stockholm

17 Jämförelse av NO 2 -halter 2010 42 km över mk norm 39 km inom övre utv tröskeln 2003/2006 29 km över mk norm 70 km inom övre utv tröskeln > 60 µg/m3 48-60 µg/m3

18 Jämförelse av NO 2 -halter > 60 µg/m3 48-60 µg/m3 2010 Gävle tätort2003 Gävle tätort 2010 Gävle kommun och Sandviken kommun 0 km över miljökvalitetsnorm 0,3 km inom övre utvärderingströskeln 2003/2006 Gävle kommun och Sandviken kommun 0 km över miljökvalitetsnorm 5,8 km inom övre utvärderingströskeln

19 Jämförelse av NO 2 -halter > 60 µg/m3 48-60 µg/m3 2006 Uppsala tätort Uppsala län 2010 0,06 km över miljökvalitetsnorm 0,6 km inom övre utvärderingströskeln Uppsala län 2006 0,4 km över miljökvalitetsnorm 0,3 km inom övre utvärderingströskeln 2010 Uppsala tätort

20 Jämförelse av NO 2 -halter > 60 µg/m3 48-60 µg/m3 2006 Storstockholm Stockholms län 2006 29 km över miljökvalitetsnorm 64 km inom övre utvärderingströskeln Stockholms län 2010 42 km över miljökvalitetsnorm 38 km inom övre utvärderingströskeln 2010 Storstockholm

21 Jämförelse av NO 2 -halter > 60 µg/m3 48-60 µg/m3 Stockholms innerstad 2010 Stockholms innerstad 2006


Ladda ner ppt "Kartläggning av NO 2 och PM10 för år 2010 i Stockholm och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun Magnus Brydolf Boel Lövenheim."

Liknande presentationer


Google-annonser