Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av NO2 och PM10 för år 2010 i Stockholm och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun Magnus Brydolf Boel Lövenheim.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av NO2 och PM10 för år 2010 i Stockholm och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun Magnus Brydolf Boel Lövenheim."— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av NO2 och PM10 för år 2010 i Stockholm och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun Magnus Brydolf Boel Lövenheim

2 Disposition 1. Uppdraget 2. Kvävedioxid 3. Partiklar PM10
Miljökvalitetsnorm Utsläpp - förändringar Mätningar Meteorologi Beräknade halter 2010 Kritiska trafikflöden Var överskrids normen? Jämförelse med tidigare kartläggning 3. Partiklar PM10 4. DEMO –luftkvalitetskartor på LVF hemsida

3 Uppdraget enl tilläggsprogram 2011
Uppföljning av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid –ny kartläggning för år 2010 Tidigare kartläggningar ABC län 1999, 2006 Gävle kommun 2003 Sandviken kommun 2006 Ändrade beräkningsförutsättningar Nya emissionsfaktorer för kväveoxid Uppdaterat statligt vägnät Beräkningar med högre upplösning, som störst 100 m beräkningsrutor (tidigare 500 m) Uppföljning av miljökvalitetsnormen för PM10 –ny kartläggning för år 2010 Tidigare kartläggningar ABC län 2002/2005 Gävle kommun 2003 Sandviken kommun 2006 Ändrade beräkningsförutsättningar Dubbdäcksandel –förbud på gator i Stockholm och Uppsala Miljökvalitetsnormen: nya utvärderingströsklar Uppdaterat statligt vägnät Som störst 100 m beräkningsrutor (tidigare 2 km)

4 Kartläggning av NO2-halter år 2010 i Stockholm och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun - Jämförelser med miljökvalitetsnorm

5 Miljökvalitetsnormen NO2
Luftkvalitetsförordning SFS 2010:477 Övre utvärderingströskel Neder utvärderingströskel 1 timme 1 dygn Kalenderår Liksom tidigare kartläggning visar beräkningarna att dygnsnormen är dimensionerande.

6 Förändringar sedan kartläggningen 2006 (Gävle 2003)
Utsläppsfaktorer NOx Förändringar sedan kartläggningen 2006 (Gävle 2003) Nya emissionsfaktorer Artimis har ersatt Vägverkets EVA-modell Bättre beräkningar fr utsläppen från olika kategorier av miljöbilar och dieselbilar. Utsläppen av kväveoxider är högre med Artemis jmf med EVA-modellen. Statliga vägar från NVDB Nytt vägnät och uppdaterade trafiksiffror, tung trafikandel och hastighet för statliga vägar. Nytt geografiskt vägnät från NVDB för kommunala vägar i Stockholms Stad (ej trafikflöden).

7 Utsläppsfördelning, NOx förändring i utsläppsdatabasen 2006-2010

8 Trafikarbete inlagt i utsläppsdatabasen förändring i utsläppsdatabasen 2006 -2010

9 Mätningar

10 Mätningar

11 Meteorologi Parametrer som påverkar halterna NO2: Stockholms län
Meteorologi från Högdalenmasten 50 m Medelår för Uppsala län Meteorologi från Marstamasten, 24 m Medelår för Gävle och Sandviken Meteorologi från virtuell mast i Valbo Medelår för Parametrer som påverkar halterna NO2: Risk för inversion, låg vindhastighet Under vintern och särskilt i samband med snötäckt mark är inversioner vanligare än under sommarhalvåret vilket försämrar luftkvaliteten. Inversion ger en stabil skiktning i atmosfären och föroreningar som släpps ut i marknivå stannar nära marken och späds inte ut i vertikal led som under mer normala förhållanden. Dessutom är vindhastigheten låg vid inversioner och utspädningen i horisontell led blir också liten. Generellt större risk för höga luftföroreningshalter orsakat av inversioner med försämrad utspädning av luftföroreningarna än Stockholm och Gävle. Vanligt med inversion vintertid i Gävle

12 Beräknade NO2-halter AB län, C län samt Gävle och Sandviken år 2010

13 Beräknade NO2-halter Gävle och Sandviken år 2010 Gävle centrum

14 Beräknade NO2-halter Uppsala län år 2010 Uppsala tätort

15 Beräknade NO2-halter Stockholms län år 2010 Storstockholm

16 Var riskerar NO2-normen att överskridas? Kritiska trafikflöden
Öppna vägar ABC-län+Gäv/Sand Enkelsidig bebyggelse Turingegatan, Södertälje Dubbelsidig bebyggelse Norrlandsgatan, Stockholm 60 µg/m³ : ca ÅMD 48 µg/m³ : ca ÅMD 36 µg/m³ : ca ÅMD 60 µg/m³: ca ÅMD 48 µg/m³ : ca ÅMD 36 µg/m³ : ca ÅMD 60 µg/m³ : ca ÅMD

17 Jämförelse av NO2-halter
2010 42 km över mk norm 39 km inom övre utv tröskeln 2003/2006 29 km över mk norm 70 km inom övre utv tröskeln > 60 µg/m3 48-60 µg/m3

18 Jämförelse av NO2-halter
2010 Gävle kommun och Sandviken kommun 0 km över miljökvalitetsnorm 0,3 km inom övre utvärderingströskeln 2003/2006 Gävle kommun och Sandviken kommun 0 km över miljökvalitetsnorm 5,8 km inom övre utvärderingströskeln 2010 Gävle tätort 2003 Gävle tätort > 60 µg/m3 48-60 µg/m3

19 Jämförelse av NO2-halter
Uppsala län 2010 0,06 km över miljökvalitetsnorm 0,6 km inom övre utvärderingströskeln Uppsala län 2006 0,4 km över miljökvalitetsnorm 0,3 km inom övre utvärderingströskeln 2010 Uppsala tätort 2006 Uppsala tätort > 60 µg/m3 48-60 µg/m3

20 Jämförelse av NO2-halter
Stockholms län 2006 29 km över miljökvalitetsnorm 64 km inom övre utvärderingströskeln Stockholms län 2010 42 km över miljökvalitetsnorm 38 km inom övre utvärderingströskeln 2010 Storstockholm 2006 Storstockholm > 60 µg/m3 48-60 µg/m3

21 Jämförelse av NO2-halter
Stockholms innerstad 2010 Stockholms innerstad 2006 > 60 µg/m3 48-60 µg/m3


Ladda ner ppt "Kartläggning av NO2 och PM10 för år 2010 i Stockholm och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun Magnus Brydolf Boel Lövenheim."

Liknande presentationer


Google-annonser