Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Depressionsbehandling Del 2. Copyright restrictions may apply. Barton, D. A. et al. Arch Gen Psychiatry 2008;65:38-46. Box plot indicating the internal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Depressionsbehandling Del 2. Copyright restrictions may apply. Barton, D. A. et al. Arch Gen Psychiatry 2008;65:38-46. Box plot indicating the internal."— Presentationens avskrift:

1 Depressionsbehandling Del 2

2 Copyright restrictions may apply. Barton, D. A. et al. Arch Gen Psychiatry 2008;65:38-46. Box plot indicating the internal jugular venoarterial 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) concentration gradient in healthy subjects and in unmedicated patients with major depressive disorder (MDD)

3 Copyright restrictions may apply. Barton, D. A. et al. Arch Gen Psychiatry 2008;65:38-46. Internal jugular venoarterial 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) concentration gradient in patients with major depressive disorder before and after selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) therapy

4 Serotonintransportör-polymorfism och uppväxtförhållanden Caspi et al. Nature Reviews Neuroscience 7, 583–590 (July 2006) | doi:10.1038/nrn1925

5 Copyright restrictions may apply. Kendler, K. S. et al. Arch Gen Psychiatry 2005;62:529-535. Stressande livshändelser som utlösande faktor för depressioner: Påverkas av: (1) genen för serotonintransport-molekylen (2) kön kort ♀ kort ♂ lång ♀ lång ♂

6 Copyright restrictions may apply. Kendler, K. S. et al. Arch Gen Psychiatry 2005;62:529- 535. Risk för depression uppdelat på: (1)kön (män vs kvinnor) (2)genotyp för 5-HTT (SS vs LS and LL) (3)Grad av långsiktigt hot utifrån upplevda livshändelser: a)Inget hot b)Mindre grad av hot c)Måttlig grad av hot d)Svårt, långsiktigt hot

7 Imipramin/ Tofranil Amitriptylin/Saroten/Tryptizol Klomipramin / Anafranil Upptagshämning—i förhållande till—Receptorblockad M Humble -98 Sensaval Concordi n Pertofrin Tymelyt Multipelreceptor-blockad Serotonin-upptags-hämning NA-upptags-hämning Tricykliskaantidepressiva

8 M Humble -98 Efexor SNRI Klomipramin / Anafranil Maprotilin/Ludiomil EdronaxStratteraNRI Saroten/Tryptizol Mirtazapin/RemeronMianserin/Tolvon Serotonin-upptags-hämning NA-upptags-hämning Multipelreceptor-blockad AurorixMAO-hämningSSRI CipralexCitalopram/CipramilParoxetin/SeroxatFevarinSertralin/ZoloftFluoxetin/Fontex Sensaval CymbaltaSSRITCA MAOI Reductil Voxra NA-frisättning

9 Imipramin/Tofranil M Humble -98 Efexor SNRI Klomipramin / Anafranil Maprotilin/Ludiomil Edronax Saroten/Tryptizol SurmontilMirtazapin/RemeronMianserin/Tolvon AurorixMAO-hämningSSRI CipralexCitalopram/CipramilParoxetin/SeroxatFevarinSertralin/ZoloftFluoxetin/Fontex Sensaval SSRI RBA Ökar glukokortikoid- receptorns känslighet NARI Cymbalta

10 Imipramin/ Tofranil M Humble -98 Efexor SNRI Klomipramin / Anafranil Maprotilin/Ludiomil EdronaxNRI Saroten/Tryptizol SurmontilMirtazapin/RemeronMianserin/Tolvon AurorixMAO-hämningSSRI CipralexCitalopram/CipramilParoxetin/SeroxatFevarinZoloftFluoxetin/Fontex Sensaval SSRI RBA NARI Potentierar endorfinmekanismer Cymbalta

11 Hypotes om antidepressivas effekter ”Depressioner” = en blandning av neurotiska och melankoliska tillstånd som samspelar med omgivande miljö och somatiska faktorer Antineurotikum = Serotoninupp- tagshämning SRI Antimelankolikum = Noradrenalin-upp- tagshämning + dop- amineffekter NaRI Symptom- dämpande behandling =ReceptorBlockerande Antidepressiva

12 Är behandlingen optimalt genomförd? Vid läkemedelsbehandling: –Tillräcklig duration? –Tillräcklig dos? –Tillräcklig koncentration? –Tillräcklig compliance? Patient-läkarrelation

13 Läkaren som behandling McKay et al. 2006, J Affective Dis N = 112, BDI Varians ber. av läkemedel: 3,4%, psykiater 9,1%

14 Behandlingsfaser vid depression Ref.: Kupfer, Physician Postgraduate Press 1991 17.

15 Några ex tempore- och naturläkemedel Inositol – naturlig sockerart som fungerar som second messenger i neuron. 6 gram x 2 har dokumenterad antidepressiv effekt L-tryptofan – aminosyra som är prekursor till serotonin. Kan potentiera andra antidepressiva. Motverkar depression och andra symptom orsakade av b-blockerare. Pikasol forte – fiskolja med hög halt av w3- fettsyrorna EPA och DHA. Kan förbättra effekten av antidepressiva hos dem som sällan äter fet fisk.

16 Thyreoideahormoner vid depression Oklar verkningsmekanism, komplicerade teorier bakom Endast T3 (Liothyronin) dubbelblint dokumenterad Doseras 5-50 mg/d i gradvis ökande dos T4 i högdos (Levaxin 0,25-0,50 mg/d) har testats med viss effekt vid ”rapid cycling”

17 SSRI + T3, öppen studie G. Abraham et al. 2006, J Affective Dis 12 patienter Ter.res. II-IV SSRI minst 6 v Euthyreoida Normal TRH-stim. T3 25-50 mg/d, 3 v Dr-out, ångest, agit.: 1 Respons: 5/12 Remission: 3/12

18 Dubbelblind jfr 25 mg T3 vs placebo som tillägg till olika antidepressiva Pasternak et al. 2008

19 Flera medicinska faktorer Thyreoideastörningar Kortikosteroider –Endogena: depression –Exogena: hypomani – psykos Gestagener (t ex Depot Provera) Betablockerare (även ögondroppar!) Interferonbehandling Brist på B-12, folsyra, D-vitamin m.m., m.m. Malabsorbtion (glutenenteropati etc.) Kleine-Levins syndrom

20 Lifetime psychiatric disorders on Sardinia Carta et al. J Psychosomat Res 2002+3

21 Testosteron vid refraktär depression Pope et al. Am J Psychiatry 2003 24/56 män med refraktär depression hade S-testosteron < 350 ng/dl = 12,1 nmol/L 22 män (ˉ 49år), normalt PSA Randomiserad studie, testo- steron 100 mg/d, 8 veckor, tillägg till tidigare AD-beh. Signifikant bättre än placebo på Ham-D och CGI-S Biv: 1 miktionssvårigheter

22 25 mg zink vs placebo som tillägg till TCA eller SSRI vid egentlig depression (N=14) Nowak G et al. 2003

23 Kvinna 89 år boende med frisk make Deprimerad och ångestfylld sedan flera år SSRI utan effekt Ej demens, B12 gränsvärde MMA normalt Maken utbytt mot kopia Capgras’ syndrom B12-inj. + folsyra + låg dos Seroquel Frisk till 90-årsdagen!

24 Kan depressioner botas genom att åtgärda ”den bakomliggande orsaken”? Män med långvarig (genomsnitt 5,7 år) impotens och sam- tidig depressivitet De som fick till- baka potensen minskade 63% i Ham-D-poäng Oväntat? Seidman et al. Am J Psychiatry 158:10, oktober 2001

25 Glutamat: stor spridning i hjärnan men hittills förbisett Sedan 50-talet har psykofarmako- logins huvudområde varit monoaminer Peptider etc. har huvudsakligen blivit besvikelser Kommer glutamat också att bli det?

26 Glutamat/GABA kvoten är förhöjd vid depression

27 Ketamin som antidepressivum? Dissociativt narkosmedel (funnits länge) Sänker smärtkänslighet och medvetande men ej blodtryck och respiration Ofta använt i akutkirurgi, barnkirurgi, katastrofmedicin och hästkirurgi I lägre doser analgetiskt, euforiserande Kan ge hallucinationer Förekommer på drogmissbruksmarknaden

28 Randomized trial of ketamine in treatment-resistant Major depression Zarate et al. Arch Gen Psychiatry Aug 2006 18 terapiresistenta patienter Dubbelblind cross-over Infusion 0,5 mg/kg under 40 min. Effekt inom några timmar Höll i sig 4-7 dagar 29% remission

29 Copyright restrictions may apply. Zarate, C. A. et al. Arch Gen Psychiatry 2006;63:856-864. Change in the 21-item Hamilton Depression Rating Scale28 (HDRS), Brief Psychiatric Rating Scale31 (BPRS) positive symptoms subscale, and Young Mania Rating Scale32 (YMRS) scores over 1 week (n = 18)

30 Copyright restrictions may apply. Zarate, C. A. et al. Arch Gen Psychiatry 2006;63:856-864. A, Proportion of responders (50% improvement on 21-item Hamilton Depression Rating Scale28 [HDRS]) to ketamine and placebo treatment from minute 40 to day 7 postinfusion (n = 18)

31 Medarbetare i Malmö Jonas Åkeson Johan Undén anestesin

32 Verkar via AMPA-receptorn?

33 Riluzole (Rilutek) Godkänt mot ALS Prissatt för ALS-behandling Öppna studier tyder på effekt vid terapiresistent depression, GAD och OCD Monoterapi eller augmentering Minskar glutamat-frisättning och stimulerar BDNF

34 Riluzol som tillägg vid bipolär depression Zarate et al. 2005 N = 14 8 fullföljde 8 v. Samtliga Li-beh. Riluzol 100-200 mg/d

35 Randomized trial of scopolamine in Major depression Furey et al. Arch Gen Psychiatry Oct 2006 30 patienter i 2 studier, delvis terapiresistenta Dubbelblind cross-over Infusion 4  g/kg under 25 minuter Effekt inom några dagar Höll i sig 4-7 dagar 10/18 erhöll remission

36 Copyright restrictions may apply. Furey, M. L. et al. Arch Gen Psychiatry 2006;63:1121-1129. Mean Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS) (A), Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) (B), and Clinical Global Impressions-Improvement (CGI-I) scale (C) scores for the placebo/scopolamine hydrobromide (P/S) group and the scopolamine/placebo (S/P) group across 8 assessments

37 Var häxorna deprimerade? Skopolaminhaltiga örter kan ha använts som egenbehandling av depressioner. En lätt överdosering kan ha orsakat hallucinationer om Blåkulla etc. Drabbade personer kan ha upp- fattat hallucinationerna som upplevd verklighet, med tragiska konsekvenser när de sedan blev förhörda.


Ladda ner ppt "Depressionsbehandling Del 2. Copyright restrictions may apply. Barton, D. A. et al. Arch Gen Psychiatry 2008;65:38-46. Box plot indicating the internal."

Liknande presentationer


Google-annonser